Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415211: Gói thầu số 01- Phôi Biên nhận thanh toán tiền điện
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01- Phôi Biên nhận thanh toán tiền điện"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180206759 - 00. Thờ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Ngãi  
 
#1415210: Printing service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for printing treatment regimen. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415209: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply printing ink. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415208: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of upgrading feeder 477E1.15. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415207: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of construction substations and gridline in Long Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415206: Flower supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply flower of Chi Mai for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415205: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply fertilizer for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415204: Business forms supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply business forms for Binh Duong Power Co. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415203: Operation building improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving operation building of Binh Dinh Power Transmission. Funding source: big repairing capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415202: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 05: construction Pho Thanh kindergarten. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Miền Trung
Central
 
 
 
1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008