Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415121: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn các nhánh
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình Sửa chữa lớn các nhánh Mê Linh 3,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415120: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 05: Thi công xây lắp công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ngãi  
 
#1415119: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Bình Định
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa nhà điều hành sản xuất Truyền tải điện Bình Định
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Bình Định  
 
#1415118: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Du
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Du (đoạn Y Wừu- Lê Văn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Gia Lai  
 
#1415117: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Viết Xuân
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây lắp công trình: Đường Nguyễn Viết Xuân, thị trấn Kbang,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Gia Lai  
 
#1415116: Gói thầu số 1
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1415115: Gói thầu số 1
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Quảng Nam  
 
#1415114: Gói thầu B1: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu B1: Thi công xây dựng (gồm chi phí xây dựng sau
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1415113: Cung cấp và lắp đặt các hệ thống lọc nước uống cho học sinh
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt các hệ thống lọc nước uống cho học sinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hà Nội  
 
#1415112: Giao thông, thoát nước
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giao thông, thoát nước "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Đà Nẵng  
 
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008