Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415201: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction power supply system under the project of upgrading road to Hoa Nhon stone mine. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415200: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package XL.01-SCL.2018: supply equipment and materials and improving LV gridline behind Cam Am 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415199: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-QB: construction grounding system for gridline 110kV in Quang Binh province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415198: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-HUE: construction grounding system for gridline 110kV in Thua Thien Hue province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415197: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-QNam: construction grounding system for gridline 110kV in Quang Nam province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415196: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-BD: construction grounding system for gridline 110kV in Binh Dinh province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415195: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-PY: construction grounding system for gridline 110kV in Phu Yen province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415194: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-TN: construction grounding system for gridline 110kV in central highlands. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415193: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving 3-phase MV gridline 22kV in Long Phu district. Funding source: big repairing capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415192: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Điều chỉnh Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Cầu Gồ huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang đến năm 2035'
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 6281/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND huyện Yên Thê)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Bắc Giang  
 
 
1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008