Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415191: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving gridline of Me Linh 3, Khe Ngoai 2, Quyet Tien, Manh Tru 1, Cho Dong Soc, Van Loi, pillar 64-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415190: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 136 ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh Gia Lai)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Gia Lai  
 
#1415189: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction gridline 22kV to supply power for public substations from Quang Minh industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415188: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction feeders of 472E1.23 and 476E1.23 behind Van Tri 220kV substation. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415187: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction Nguyen Du road (Y Wuu – Le Van Tam) in Kbang township. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415186: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 156/QĐ-VIMICO ngày 08/02/2018 của Tổng công ty Khoáng sản TKV CTCP)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1415185: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction Nguyen Viet Xuan road in Kbang township. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415184: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1153+00 - Km1212+400, tỉnh Bình Định '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 207/QĐ-BGTVT ngày 31/01/2018 của Bộ Giao thông vận tải)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Bình Định  
 
#1415183: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 1: construction Thang Binh road. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1415182: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 1: construction Thang Binh road. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
 
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008