Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415171: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Đầu tư mua sắm thiết bị, đồ dùng, đồ chơi mầm non năm 2018 '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 314/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Ninh Bình  
 
#1415170: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply electric equipment and materials. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415169: Electric cables supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package VT03-2018: supply electric cables. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415168: Clamps supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 25.MS.18: supply clamps, grounding system. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415167: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Cung cấp xe ô tô 16 chỗ phục vụ công tác Chuẩn bị sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4 '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 50/QĐ-NĐVT ngày 17/01/2018 của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Bình Thuận  
 
#1415166: Battery and micro supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply battery and wire micro. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1415165: Aluminium cable supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 24.MS.18: supply aluminium cable 24kV 150sqmm. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415164: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Đầu tư mua sắm thiết bị dạy học ngoại ngữ năm 2018 '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 309/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh Ninh Bình )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1415163: X-ray film bags supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply X-ray film bags. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415162: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Mua sắm linh kiện, vật tư phục vụ lắp đặt loa pin 25W năm 2018 '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 08/QĐ-TB ngày 26/01/2018 của công ty TNHH MTV Thanh Bình BCA)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nội  
 
 
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008