Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415141: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Thủy điện Đồng Nai 5 '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 290/QĐ-ĐLTKV ngày 09/02/2018 của Tổng công ty Điện lực - TKV)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Đồng Nai  
 
#1415140: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Mua gạo dự trữ quốc gia kế hoạch năm 2018. '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 84/QĐ-TCDT ngày 07/02/2018 của Tổng cục Dự trữ Nhà nước)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1415139: Kế hoạch đấu thầu dự án ' 1. Xây dựng các xuất tuyến 22kV, 35kV sau TBA 110kV Cầu Gồ; 2. Xây dựng các xuất tuyến 22kV, 35kV sau TBA 110kV Yên Dũng; 3. Xây dựng các xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Lạng Giang. '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 477/QĐ-PCBG ngày 09/02/2018 của Công ty Điện lực Bắc Giang )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Bắc Giang  
 
#1415138: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Cung cấp dịch vụ bảo vệ tại di tích lịch sử nhà tù Hỏa Lò '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 100/QĐ-SVHTT ngày 08/02/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1415137: Số 7: “Bảo hiểm”
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Số 7: “Bảo hiểm”"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1415136: Mua cây giống hoa Chi Mai năm 2018 của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua cây giống hoa Chi Mai năm 2018 của Trung tâm Khuyến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1415135: Số 7: “Bảo hiểm”
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Số 7: “Bảo hiểm”"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1415134: Số 7: “Bảo hiểm”
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Số 7: “Bảo hiểm”"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hà Nội  
 
#1415133: Cấp điện
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cấp điện "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20180205487 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415132: Gói thầu số XL.01-SCL.2018: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số XL.01-SCL.2018: Cung cấp vật tư và thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008