Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415131: Gói thầu 01-XL-QB: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL-QB: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415130: Gói thầu 01-XL-HUE: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL-HUE: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415129: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Cung cấp dịch vụ vệ sinh tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò '
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
(Được phê duyệt tại văn bản 101/QĐ-SVHTT ngày 08/02/2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1415128: Gói thầu 01-XL-QNam: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL-QNam: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415127: Gói thầu 01-XL-BD: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL-BD: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415126: Gói thầu 01-XL-PY: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL-PY: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415125: Gói thầu 01-XL-TN: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 01-XL-TN: Thi công xây lắp phần móng, tiếp địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415124: Thi công xây lắp công trình Xây dựng đường dây 22kV
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình Xây dựng đường dây 22kV cấp điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415123: Thi công xây lắp công trình Xây dựng mới 02 lộ xuất tuyến
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp công trình Xây dựng mới 02 lộ xuất tuyến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415122: Gói thầu: Xây lắp công trình: Sửa chữa ĐDTT 3 pha 22kV khu vực huyện Long Phú
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Xây lắp công trình: Sửa chữa ĐDTT 3 pha 22kV khu vực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông tại Sóc Trăng  
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008