Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729052 Vietnam tenders
 
26532 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
729052 DS Đấu Thầu
26532 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1029568: Transformer station moving-bid cancel
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Tu Son town Construction PMU announced to cancel the bid for construction and equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#1029564: Transformer station moving
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction and equipment for moving Chua Dan transformer station for land clearance
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#1029557: Substation construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package TC-TBA.T07: construction substation T07 (630kVA-22/0.4kV) in Nam Vinh Yen new urban area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1029552: Power supply system construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 05: construction power supply system, substation, lighting system, transformer 100kVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nam  
 
#1029548: Power work improve
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 12/16/XL – PC CHUONGMY : improving electric pressure from 10kv to 35kv of feeder 973 behind TG Truong Yen phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1029542: Power work construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for +construction circuit 2 from pillar 140 to 234 DD 22kv Bau Nang – Duong Minh Chau of route 478TN in Duong Minh Chau district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tây Ninh  
 
#1029536: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction and installation LV, MV gridline and substation for ethnic minority households in 11 districts in Dak Lak province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đăk Lăk  
 
#1029532: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 01XL: construction power supply system for disadvantaged and border communes in Tuy Duc district phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đăk Nông  
 
#1029527: Power and water system moving
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 06: moving power and water system for the project of upgrading dyke of Ta Thao and road from km64 to km80 from Phu Tho town to Phong Chau bridge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#1029522: Power system construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction LV power system in Giang village, Hong Ngai commune, Bac Yen district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008