Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717428 Vietnam tenders
 
24683 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
717428 DS Đấu Thầu
24683 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#779915: Substation construction
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 5: construction works under the project of completing operation chart of 110kV substations in Nam Dinh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#779913: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 2: construction feeder 22kV to supply power for Texhong Ngan Long Technical and Science Co Ltd, Mong Cai city, Quang Ninh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
#779911: Communication cable network grounding
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for digging road, construction cable sewer, reconstruction road for grounding gridline and communication wire on Kinh Duong Vuong road (from An Duong Dia road to Mui Tau Phu Lam road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#779909: Communication cable network grounding
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for digging road, construction cable sewer, reconstruction road for grounding gridline and communication wire on Kinh Duong Vuong road (from hitech medical area to An Duong Dia road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#778848: Substation construction
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 8: completing power supply system for Hoa Phu industrial zone 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#778847: Power works construction
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for changing structure of MV conductor rail of substation into RMU switching cubicles.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#778844: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for construction power supply system in Dong Thoi residential area in Kiet Son commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#778842: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for construction power supply system in Dong Rang residential area in Thach Kiet commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#778838: MV gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 22: construction MV gridline and substation 560kVA+1000kVA-22/0.4kV for Cao Van Lau theatre in Bac Lieu province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bạc Liêu  
 
#778836: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 25: construction peripheral lighting system for Cao Van Lau theatre in Bac Lieu province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bạc Liêu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008