Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1200853: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction transformer station 1000KVA – 22/04KV for the project of construction system at bus service area in Mai Dich, Mai Dich ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1200850: Substation construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 16: construction 110kV distribution system for Song Tranh 2 220kV substation. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1200847: Power system construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction power system of section from Trung Nu Vuong road to My Thach temple for project of Bach Dang road and technical infrastructure of Western residential area on Bach Dang road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Nam  
 
#1200843: Optical cable network installation
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for installation WAN, optical cable network of Ninh Binh – Ha Nam, optical cable network from Ngo Quan power branch to Nho Quan 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Bình  
 
#1200841: Optical cable network construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 3: construction optical cable network of Song Cong city power branch to 110kV Dong Anh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Nguyên  
 
#1200839: Metering system installation
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for replacing and installation metering system on gridline 0.4kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Yên Bái  
 
#1200836: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction lighting system in centre of Loc Binh district Lang Son province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lạng Sơn  
 
#1200835: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction lighting system on QL6 from Km42- Km48 of section from Bai Lang to Luong Son golf court.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hoà Bình  
 
#1200832: Light system improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 06: improving semi automatic colour light system of railway VD-DC. LT-KT. Funding source: production and business capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
#1200829: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction lighting system on highway 19 (from Phu An hamlet to Vintext supermarket and from Phu Phong bridge to Hoa Lac group,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008