Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604735 Vietnam tenders
 
23323 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604735 DS Đấu Thầu
23323 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#660052: Transformer station and grid construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 10A: construction and installation material, equipment for transformer station and connection grid for transformer station 110kv at Hoa Phu industrial zone and connection grid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660049: Transformer station improve and upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for improving and upgrading transformer station of Ministry of Health.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#660046: Public lighting system installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction ( package of small and supermini enterprise )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660043: Public lighting system installation
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction ( package of small and supermini enterprise )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660040: Public lighting system upgrade and improve
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction (package of value less than 5 billion for supermini and small bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660037: Public lighting system upgrade and improve
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction (package of value less than 5 billion for supermini and small bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660035: Gridline and telecom cable grounding-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for digging, construction tank drain, foundation and renewing road surface for grounding gridline and telecom cable on Le Hong Phong road in district 5, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660031: Grid improve
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for improving Hang Xanh grid of Xa Lo station to interruption station for construction Rach Mieu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660028: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction, supply equipment and moving gridline 110kv Thu Duc - An Khanh for upgrading and enlarging Tran Nao road , district 2, HCM City .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#660023: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction Binh Thanh feeder of Da Kao station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008