Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-4-2016
Home New Control Panel Login
 
  644170 Vietnam tenders
 
25968 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644170 DS Đấu Thầu
25968 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#939127: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package 06: construction transformer station 800KVA – 22/0,4KV of head office of Noi Bai Airport Service Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#939122: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package 01H/HHo: supply material, equipment and construction for completing connection 22kV of TBA 110kv Phu Cat.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#939121: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package 01G/HHo: supply material, equipment and construction for complete connection 22kV of TBA 110kV Tam Quan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#939119: Power system construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for construction and equipment for improving power system of district 4 Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#939117: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply materials and construction for the project of improving LV gridline in Tam Thanh and Kim Thai communes, Vu Ban district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#939114: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply materials and construction for the project of improving LV gridline in Yen Thang, Yen Hong communes, Y Yen district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#939113: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply materials and construction for the project of improving LV gridline in Co Le commune and Truc Chinh commune, Truc Ninh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#939112: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply materials and construction for the project of improving LV gridline in Hai Trieu and Hai Phong communes, Hai Hau district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#939110: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply materials and construction for the project of improving LV gridline in Xuan Vinh commune, Xuan Truong district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#939108: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply materials and construction for the project of improving LV gridline in Hai Hoa and Hai Chinh communes, Hai Hau district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008