Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1242870: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package NPC/DEP.AF – 110kv YB2 – W01: construction transformer station 110kv for the project of grid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1242868: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction power system for residential area in Ca hamlet, Chieng Khoang commune. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242865: Power system construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing and improving power system at branch 1. Funding source: regular expenses,. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242862: MV gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction MV gridline and substations in Hai Duong city. Funding source: Investment & Construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242859: LV gridline construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 01: construction LV gridline of Nha Bao. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242856: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction power system and insurance service for the project of gridline for construction flyover on
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242850: Grid construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package NPC/DEP.AF-110kv CX-W01: construction grid 110kv, transformer station 110kv and feeder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1242848: Grid construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 2: construction distribution gridline on lanes, Tan Chau town. Funding source: basic depreciation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242847: Grid construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 3: construction grid for the project power supply of Hoa Sen steel pipe factory in Yen Bai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1241950: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply equipment, material and construction for transformer station, grid and standby generator at Mobifone Dak Lak exploitation technical centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008