Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  751459 Vietnam tenders
 
26643 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
751459 DS Đấu Thầu
26643 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1053677: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply equipment and construction anti-overload works for gridline in Cap Dan, Dong Luong, Xuong Thinh, Ta Xa communes, Cam Khe district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#1053651: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 6: construction transformer station 110kv connection 220kv Dong Anh .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1053644: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply equipment and construction anti-overload works for substations of Tan Thinh 1; Trung Phuong 1; Tan Phuong 1; Minh Phuong 9, 10 and Van Co 7 in Viet Tri city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#1053643: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 6: construction transformer station 110kv connection 220kv Long Bien.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1053605: Transformer station improve
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 05.XL DDTXD/2016: improving and construction transformer stations in Hai Ba Trung district 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1053591: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 14: construction, installation material, equipment for transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1053587: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 6: construction transformer stations and distribution gridline in Long Bien district phase 4 year2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1053579: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 05: installation transformer second of transformer station 220kv Kim Dong.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1053573: Substation improve
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for replacing cable sewer and construction water collecting pond of My Tho 220kV substation of Mien Tay 2 Power Transmission Branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
#1053570: Substation improve
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for replacing concrete slabs of interruption yard 220kV, 110kV of Vinh Long 220kV substation of Mien Tay 2 Power Transmission Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008