Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  789009 Vietnam tenders
 
25304 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
789009 DS Đấu Thầu
25304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#857788: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for package 01: construction transformer station in Khe Hoi +7,3km of grid 0,4kv in Khe Hoi, Hai Son , Nhuan 2, Phu Hai 4, Nhuan 4, Phu Thinh hamlets, Phu Nhuan commune, Bao Thang district, Lao Ca
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lào Cai  
 
#857785: LV gridline construction
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for construction LV gridline in Tan Phu Dong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Tháp  
 
#857199: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 01: construction, supply material and insurance service for the project of repairing transformer station 110kv Hoa Hung.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#857192: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 1: construction, supply material and insurance service for the project of repairing transformer station 110kv Thu Duc Dong.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#857187: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 01: construction, supply material and insurance service for the project of repairing transformer station 110kv Linh Trung 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#857183: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 05 – 1/XL-DTXD2016: construction transformer stations year 2016 phase 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#857181: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction transformer stations in My Duc district year 2016 phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#857178: Power work construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction loop circuit from Xi Mang Tien Son shut ( TBa Thanh Bom Thanh Bo – feeder 372E10.2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#857171: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction and installation equipment for power supply system under the project of resettlement area of T’Ro – A Du in Ta Long commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#857169: Power cable grounding
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package XLC – PCPT – VIETTEL – 06/15: digging road, returning cable ditch, foundation, road surface on Nguyen Tri Phuong – Thanh Thai road for grounding power cable and communication w
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008