Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1284064: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for improving distribution gridline in Phan Rang Thap Cham city in 2017. Funding source: Investment &
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284050: Grid construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 01/XL – BK.EA: construction grid for the project of load of grid 110kv NMTD Buon Kuop –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1284049: Grid construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 02: upgrading LV grid and TBA on highway 20 and TBA Phu Binh 5, Phu Cuong 4 from one
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284048: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 08: moving gridline for improving road in Hien Luong commune, Da Bac township. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1284046: Underground cable installation
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 3: installation 2 underground cable networks 22kV to supply power for Lach Huyen port
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#1284044: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 17.11: improving grounding of pillar of gridline 110kV with high resistant number. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1284043: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 25: construction feeders of Cai Be 110kV substation. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284042: Turbine station improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply materials and repairing turbine station and workshop of Phu Quy wind power plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Thuận  
 
#1284041: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 01: construction and equipment for Mieu Tho 1 transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1284039: Electric post planting
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package TCMD 17 – 03: planting electric post and electric wire 2017. Funding source: customers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008