Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684637 Vietnam tenders
 
26214 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
684637 DS Đấu Thầu
26214 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#982701: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package 1: construction and supply equipment for LV gridline to supply power for Nguyen Huu Canh High School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#982690: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package 1: supply and construction transformer station 110kv 17.1 Moc Chau .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#982688: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for construction power supply system in hamlets in Cao Quang commune, Tuyen Hoa district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Bình  
 
#982687: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for construction power supply system in hamlets in Nam Hoa, Thanh Hoa communes, Tuyen Hoa district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Bình  
 
#982684: Power system upgrade
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for upgrading power system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#982683: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for construction gridline to Minh Tan cement factory in Hon Quan district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Phước  
 
#982305: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package HX-DNPC-W03: supply and installation grounding foundation, pillars, insulators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#982300: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package HX-DNPC-W02: installation, testing and adjusting relay, supply and installation pillars, connecting wire, accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#982296: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package HX-DNPC-W01: construction foundation, foundation of pillars, levelling surface, fence, oil collecting tank, cable canal system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#982291: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for construction and installation equipment for the project of power supply system in Ia Bo field in Chu A commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Gia Lai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008