Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  707165 Vietnam tenders
 
26376 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
707165 DS Đấu Thầu
26376 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1006625: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package 2: construction 04 TBA in Thach That phase 2 year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1006622: Power work construction
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package 29TC/SCL2016: supply material and equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1006620: Lighting system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for construction lighting system and public service for infrastructure in Yen Lap township industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
#1006617: Grid moving
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for moving grid 35kv for land clearance for the project of enlarging works of plant No 3 of Thanh Thang cement factory in Thanh Hai commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nam  
 
#1006615: Capacitors installation
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for construction and supply equipment for the project of installation capacitors on MV gridline in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Bình  
 
#1005402: Optical cable network construction
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for construction ODN-GPON optical cable network for Tuyen Hoa telecom centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Bình  
 
#1005397: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for construction, supply material and equipment, insurance service for upgrading transformer station and public LV gridline phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1005394: Safety signboard replace-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for construction, supply insurance and supply material, equipment for replacing safety signboard
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1005391: Power work improve
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for construction, supply one part of material and equipment, insurance service for improving Tan Phu Trung , Ben Do 3, Son Loc 4 for load exploitation, break – down reduction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1005390: Power work construction
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Bid for construction feeder 22kv Phan Van Hon of transformer station 110kv Tham Luong, construction feeder 22kv Van Qua 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008