Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  589572 Vietnam tenders
 
23095 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
589572 DS Đấu Thầu
23095 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#644333: Transformer station and gridline repair
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for supply material, equipment, construction and insurance service for repairing transformer station and LV gridline of 10 transformer stations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#644330: Power works construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for package 02: supply materials and construction works to supply power for Nui Thanh coastal shrimp farm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Nam  
 
#644327: Power works construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for package 02: supply materials and construction works to supply power for Thang Binh sand shrimp farm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Nam  
 
#644323: Power supply system and lighting system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for construction power supply system and lighting system in area 10.39 ha in Chu Mau area, Van Duong ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#644321: Power supply system and lighting system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for construction power supply system and lighting system in area 6.1 ha in Chu Mau area, Van Duong ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#644318: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for package EX-12: construction lighting system including production, construction and installation, transfer and guarantee service for lighting system on Hanoi – Hai Phong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#644314: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for construction and insurance service for completing and developing gridline of LV transformer station in Vinh Loc B commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#643741: Power works construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 1: improving branch 479.4 from pillar 270/479.3 to piilar 336/479.4 and branch 479.4C in Ham Thuan Bac district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Thuận  
 
#643739: Meter tank construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 09 - 1/XL-DTXD2014: improving and reinforcing meter tank in Dong Da district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#643736: Grid construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 1: construction grid 22kv for supply power at Lang Khanh port.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008