Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  592699 Vietnam tenders
 
23161 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
592699 DS Đấu Thầu
23161 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#647538: Power work construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for package 33TC/SCL2014: treating conductor spacing – tighten space land 18 – 33 of grid 220kv Hoa Binh – Ha Dong 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#647535: LV cubicle moving
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for moving LV cubicle in Dong Kinh market in Lang Son city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lạng Sơn  
 
#647533: Gridline and LV transformer station construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for construction and insurance service for completing and developing gridline and LV transformer station in Pham Van Hai commune, Vinh Loc A communes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#647531: Gridline and LV transformer station construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for construction and insurance service for completing and developing MV & LV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#647528: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for construction and supply equipment under the project of improving gridline 10kV feeder 979 E11.3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Bình  
 
#647519: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for construction and insurance service for completing and developing gridline in Tan Nhut , Tan Kien, Binh Loi and Le Minh Xuan communes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#646655: Transformer station construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Bid for construction transformer station 2x750kva for the subproject of investment and construction University of Information Technology of QG - HCM -04
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#646651: Power work construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Bid for construction, insurance service, supply material and equipment for construction An Ha Tay Cai grid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#646647: Power works construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Bid for construction power supply system in Coc Pang hamlet, Luong Can commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cao Bằng  
 
#646643: Power works construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Bid for package 35: construction and installation equipment for power supply system in Nam Pien and Ho Pien hamlets, Nam Ty commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008