Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  675729 Vietnam tenders
 
24310 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
675729 DS Đấu Thầu
24310 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#736240: Power works construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2015
Bid for package 3: design, supply materials and construction power works of connecting gridline 110kV to Hai Ha 220kV substation. Funding source: NPC. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
#736239: MV gridline construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2015
Bid for construction MV gridline connecting Lam Ha – Dam Rong. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lâm Đồng  
 
#735716: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for construction and installation equipment for two underground cable 110kV to exploiting railway route No 1 in HCM City, Ben Thanh – Suoi Tien route
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#735714: Substation improve
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package XL: supply materials, construction and supply insurance service for the project of repairing architecture for 17 substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#735713: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for construction lighting system from Viet Quang township to Ngo Khe in Tan An hamlet in Viet Vinh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
#735710: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package SPC-DPL3-09W-CM: construction gridline and substation in Dam Doi district and Ca Mau city in Ca Mau province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#735705: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package SPC-DPL3-08W-CM: construction gridline and substation in Phu Tan district in Ca Mau province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#735701: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package SPC-DPL3-07W-CM: construction gridline and substation in U Minh, Thoi Binh, Tran Van Thoi districts in Ca Mau province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#735697: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package SPC-DPL3-06W-CM: construction gridline and substation in Nam Can, Cai Nuoc Ngoc Hien districts in Ca Mau province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#735695: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package SPC-DPL3-17W-LA: construction gridline and substation in Long An province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008