Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  603425 Vietnam tenders
 
23306 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603425 DS Đấu Thầu
23306 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#658522: Transformer station foundation construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 05: construction transformer station foundation., MV grid, installation transformer station 560KVA for improving and upgrading road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#658519: Power work construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 01/XL: supply residual material and equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Trị  
 
#658515: Power work construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 02/XL: supply residual material and equipment ( except for material and equipment of part A ) and construction work
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Trị  
 
#658513: Power system construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for construction power system for pumping station in Son Loi commune, Ba Hanh dyke area in Binh Xuyen district, Vinh Phuc province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#658510: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for treating weak position of break - down on gridline 110kv.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#658508: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 5: construction gridline and enlarging feeder for the project of circuit No 2 of 220kV Hoa Khanh – Hue gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#658504: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for construction and supply material, equipment for upgrading feeder 475,477E1.23 from pillar 68 to Noi Bai airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#658503: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package QN&HH-W03: construction 2 feeders and connecting works under the subproject of enlarging feeder of gridline at 500kV Quang Ninh and Hiep Hoa substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#657829: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction transformer station of Medical University 3 - 1600KVA-0(22)/0,4KV – Hanoi Medical University.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#657827: Power cable and communication wire grounding
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for digging road, construction cable ditch, renewing road surface for Ton Duc Thang road for grounding power cable and communication wire
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008