Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667138 Vietnam tenders
 
24199 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
667138 DS Đấu Thầu
24199 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#727048: Power works construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 11.2: levelling surface, construction architecture and supplementary works for the project of Khe Cham 110kV substation and gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727045: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for construction power supply system in Bia, Dun hamlets, Phong Lang commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
#727042: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for construction power supply system in Na Pa hamlet, Muong Bam commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
#727038: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for construction lighting system in rear of Phuoc Long town and Bu Gia Map district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Phước  
 
#727035: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 02/2015-XL: improving gridline 372E10.4.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727032: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package XL-D-08/14: supply materials and construction works under the project of grounding gridline on Ba Thang Hai road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#727029: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package XL-D-06/14: supply materials and construction works under the project of grounding gridline on Ba Thang Hai road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#727027: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for: #Package 02/XL: supply materials and construction gridline of Dong Ha – Dakrong – Huong Hoa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Trị  
 
#727024: Communication and telecom cable wire improve
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for construction and supply insurance service for the project of improving communication and telecom wire on electric pillars in ward 13
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#727022: Communication and telecom cable wire improve
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for construction and supply insurance service for the project of improving communication and telecom wire on electric pillars in ward 12
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008