Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  543891 Vietnam tenders
 
22292 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
543891 DS Đấu Thầu
22292 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#596670: Transformer station and LV gridline repairing
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for +construction, supply material, insurance service for repairing transformer station and LV gridline in 41 transformer stations in Tan Phu district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#596669: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for +package 10: construction for completing primary map of Cao Lanh 110kv transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#596668: MV gridline and transformer station construction
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for package 02: supply and installation materials and accessories for rural MV gridline and transformer stations in Xuan Loc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#596667: Grid construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for +package 6: construction grid from ĐĐ - G15
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#596252: LV, MV gridline improve
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for: #Package 4: improving LV, MV gridline of Quoc Hung in Cai Nuoc township, Tan Tao 3 in Tan Hung Dong commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cà Mau  
 
#596251: Grid and transformer station construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for: #Package BK-XL01: construction LV, MV grid and transformer stations in Boc Bo, Xuan La, Giao Hieu communes, Pac Nam district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Kạn  
 
#596250: Foundation treating
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for +package 1: treating structure of foundation for cutting sink at 114 position of grid 220kv Binh Hoa - Hoc Mon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#595886: Transformer stations construction
Đăng ngày Posted:
21-4-2014
Bid for construction transformer stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#595885: Source station construction
Đăng ngày Posted:
21-4-2014
Bid for package 4: construction and installation equipment for source station at Vinh Airport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#595878: Power system moving-bid cancel
Đăng ngày Posted:
21-4-2014
Hanoi Urban Development Priority Projects PMU announced to cancel the bid for +package 21: moving power system section
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008