Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#1142920: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for upgrading capacity of TBA in Thanh Tri district year 2017 phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1142919: Substation supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 11: supply and installation one substation, one transformer 630kVA, one standby generator
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Bình  
 
#1142917: Power work construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for installation Recloser, additional charge circuit breaker on gridline for subdivided MV grids of Thanh Tri Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1142916: Power work construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for grounding electric pressure of grid 35kv from column No 1 to column No 69 of shunt leading to crossing shellfish of 373E1.10.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1142911: Power work construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction LV grid in Thanh Tri district year 2017 phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1142909: Power work construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction circuit connected 486E1.10 of Bom Giai Do shunt with 473E1.3 of Hoang Mai Power Co, grounding electric pressure of Benh Vien Noi Tiet shunt of feeder 373E1.10.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1142908: Power work construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for grounding electric pressure DDK 375E1.10 of Bom Dong My shunt and circuit connected with DDK 474 and 478 E1.10
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1142907: MV gridline construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package XL 17 – 01: construction non – power system , underground cable and installation equipment for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142905: Interruption station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction, supply material and insurance service for improving Can Giuoc interruption station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142903: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction and supply equipment for the project of feeder 22kV 481 of Bac Viet Tri substation to antio-overload for gridline 22kV in Thuy Van industrial zone in Viet Tri city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Phú Thọ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008