Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542773 Vietnam tenders
 
22253 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
542773 DS Đấu Thầu
22253 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#595413: Conductors, cables and accessories supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Procurement package DEP-HNPC-HNC2-G03: supply conductors, cables and their accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#595411: Camera, noise-cancelling earbuds supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 01: supply camera, noise-cancelling earbuds.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hậu Giang  
 
#595408: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 0514-XL: construction underground cable 24kv for 484 E1.9 feeder.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#595407: Power system and transformer station construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 14: construction outdoor power system and transformer station for investment and construction branch No 3 of Hanoi Electromechanical Vocational College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#595405: Power works construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 2: connecting gridline 22kV to route 472TC of Vinh Loc branch in An Phu district and Phu Loc branch in Tan Chau town.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại An Giang  
 
#595403: MV underground cable replacing
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for replacing MV underground cable 24kv for supply power source for Nam Trung Yen 3 transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#595401: Grid construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for + package 5: construction grid from gate pillar 500kV SPP 500kV Long Phu to tower 039 for the project of grid 500kv Long Phu - O Mon thermal power.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#595398: Grid and transformer station construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for: #Package BK-XL01: construction LV, MV grid and transformer stations in Boc Bo, Xuan La, Giao Hieu communes, Pac Nam district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Kạn  
 
#595396: Communication system grounding
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for +package 7: moving, returning and grounding communication system for enlarging and upgrading Thanh Nhan road in Hai Ba Trung district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#595013: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 3.2: construction outdoor work and installation power system for the project of Tay Ho 220kv transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008