Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  618474 Vietnam tenders
 
23518 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
618474 DS Đấu Thầu
23518 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#674776: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for #package 2: supply material, equipment and construction transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#674775: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 6: construction transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#674774: Power work construction
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for digging and returning cable ditch, RMU cabinet foundation, transformer station foundation and LV cubicle foundation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#674773: Power system construction
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for construction power system for moving and arranging Di Nguy interruption station of Tan Son Nhat - Binh Loi - Vanh Dai Ngoai project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#674772: MV and LV gridline grounding
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for digging road, construction cable ditch, returning road surface on Phan Dinh Phung road in Phu Nhuan district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#674771: LV grid moving
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 05: construction work, power on, traffic system, recover material valued for moving LV grid for land clearance for upgrading road TL422
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#674770: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for moving gridline 35kV and 10kV for construction the head office of Vinh Phuc Fire Fighting Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#674769: Grid construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package TUTA - W04: construction grid and feeder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#674767: Grid construction
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 7: construction grid connection 220kv for transformer station 220kv Than Uyen and connection.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#674115: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply material and construction power system for construction MV underground cable of feeder Bong The Thao and Cau Xeo - Tan Binh 3 station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008