Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  582286 Vietnam tenders
 
23009 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582286 DS Đấu Thầu
23009 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#636470: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package CPC-DEP-DL-W02 – construction grid 110kv for the subproject of transformer station 110kv Dien Loc and shunt.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#636467: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package CPC-DEP-DL-W01 – construction transformer station 110kv Dien Loc, feeder and connection 22kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#636465: Power work construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 25.1/2014/XL-DTXD : construction and supply material for upgrading and improving Dan Hoai pump branch of feeder 371E1.6.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#636463: Power work construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 24.1/2014/XL-DTXD : construction and supply material for upgrading Tho Xuan branch of feeder 971 after TGDP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#636460: Grid and transformer stations construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for upgrading and improving MV & LV grid and transformer stations for supply power for households in Thuan An town 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Dương  
 
#636457: Grid and transformer stations construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for upgrading and improving MV & LV grid and transformer stations in Di An town, Binh Duong province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Dương  
 
#636286: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for package 61: construction and installation equipment for power supply system in Chung Chai hamlet in Ta Van commune, Quan Ba district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
#636283: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for package 63: construction and installation equipment for power supply system in Ta Sung Chu hamlet in Nghia Thuan commune, Quan Ba district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
#636282: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for package 69: construction and installation equipment for power supply system in Kho My in Tung Vai commune, Quan Ba district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
#636281: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for package 77: construction and installation equipment for power supply system in Hoang Ly Pa hamlet in Minh Tan commune, Vi Xuyen district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008