Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  658098 Vietnam tenders
 
26079 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
658098 DS Đấu Thầu
26079 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#954875: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction transformer station 1250kva of guest house of HCM city Party Committee. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#954874: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction power supply system at residential area in Lung Mo, Ngam Lam, Na Chan hamlet., Nam Dan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954873: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction power supply system at residential area in Coc Chiu , Ho San, Ban Giang 1, 2 hamlets , Ngan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954871: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction power supply system at residential area in Tan Son hamlet, Ta Nhiu commune, La Chi Chai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954869: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction power supply system at residential area, school level 1, 2, Khuon Lung commune, Na Chi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954867: MV gridline construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 03: supply material and construction work for MV gridline in Cam My district 2016. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#954865: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for moving gridline 35kV, 22kV, 0.4kV, substation and optical cable network for surface clearance to upgrading
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954862: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction gridline 22kV to supply power for An Phuoc industrial zone on road No 7. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#954860: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction gridline 22kV to supply power for An Phuoc industrial zone on road No 4. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#954858: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction gridline 22kV to supply power for An Phuoc industrial zone on road No 5 and road No 10.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008