Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  654815 Vietnam tenders
 
23992 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
654815 DS Đấu Thầu
23992 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electricity and grids
 
#713664: Transformer station moving
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for package 06-DTXD 2015-XL: moving Duong Hong transformer station and LV grid.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#713663: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for package 22: construction outdoor general lighting system for Ninh Thuan fisheries breed experimental farm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Thuận  
 
#713660: Gridline improving
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for construction, supply insurance service and supply material, equipment for improving MV gridline – construction route connections , MV loop
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713655: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for construction and supply material for the project of grounding gridline system on Hung Vuong road – power system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713653: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for package 2: supply material, equipment, construction power system and insurance service for grounding MV & LV gridline around park 23/9
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713650: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for supply material, equipment, construction power system and insurance service for grounding MV & LV gridline on intersecting routes on Le Duan road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713647: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for supply material, equipment, construction power system and insurance service for grounding MV & LV gridline on Nguyen Thi Minh Khai road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713645: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for construction , supply material and equipment of power system for grounding gridline on Hau Giang – Thap Muoi road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713642: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for construction, supply material and equipment of power system for grounding gridline on Hau Giang – Thap Muoi road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#713640: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for construction and supply material for the project of grounding gridline on Hai Thuong Lan Ong road - power system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008