Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  675652 Vietnam tenders
 
24304 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
675652 DS Đấu Thầu
24304 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#735930: Training service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for training service for CCO.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#735928: Training service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for training service for CEO.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#735926: Training service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for training service for management and development of distribution channels.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#735923: Technical rubber materials supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply technical rubber materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#735920: Tea trees supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply Kim Tuyen tea trees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lai Châu  
 
#735917: Shrimp supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for: #Package 1: supply white-leg shrimp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#735915: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply service for monitoring equipment, station and fire fighting system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#735912: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package 139: supply service for anti-corrosion of Casing and Imperller of water pump P21101.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#735908: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply service for arranging stalls of PetroVietnam/PVGAS at WGC 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#735905: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply service for testing quality of services following standard
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008