Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729052 Vietnam tenders
 
26532 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
729052 DS Đấu Thầu
26532 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1029386: Wharf equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply wharf equipment for improving and repairing wharf 1B – Nha Be petrol storage. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029382: Elevator system installation
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for installation and replacing elevator system of head office of Cau Giay Consulting Lottery Service and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1029378: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply and installation air conditioner for exhibition displaying house . Funding source: career budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1029153: Wastewater processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 3: supply and installation wastewater processing equipment for Thanh Hoa Rehabilitation Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thanh Hoá  
 
#1029150: Veterinary drug supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply veterinary drug, veterinary tool and Ox breast soaking drug
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029146: Standby cash boxes supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply 143 of standby cash boxes for common ATM, and 15 standby cash boxes for general – purpose ATM.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1029142: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply service for printing certificate of trainee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1029139: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply service for maintaining measurement pressed air system and compressed air system for plant No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1029136: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply service for hiring meeting hall, rooms for training under the project of Second Health Care in the Central Highlands Project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Nông  
 
#1029133: Service supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply service for managing and maintaining highway 48D (from km0 to km12; km47 to km105; km107 to km158) in Nghe An
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008