Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1242929: Ship materials supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply ship materials of maritime police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1242928: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply military equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1242652: Waste container supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package DL/C2B/G/01.3: supply nylon bags, boxes, labour protection materials for Buon Don district General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#1242650: Waste container supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package DL/C2B/G/01.5: supply nylon bags, boxes, labour protection materials for Lak district General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#1242646: Waste container supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package DL/C2B/G/01.6: supply nylon bags, boxes, labour protection materials for Cu M’gar district General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#1242642: Waste container supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package DL/C2B/G/01.7: supply nylon bags, boxes, labour protection materials for Krong Pak district General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đăk Lăk  
 
#1242638: Uniforms supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for +package 1: supply staffs uniforms. +package 2: supply guards uniforms. +package 3: supply bow towel.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242635: Speciality equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply speciality equipment for testing military motorbike
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1242632: Shelves supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply and installation document shelves of storage at Que Duong area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1242628: Ship fuel supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply ship fuel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008