Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  601825 Vietnam tenders
 
23292 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
601825 DS Đấu Thầu
23292 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#657058: Steel structure supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply and installation steel structure for workshop. Funding source: PTSC shareholder's capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657056: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package 119-KTSX.06/2014: supply standby materials (Hydro-Clamp) for emergency maintaining sea pipeline RP3-RC1. Funding source: PVGas's maintenance expenses. Method of bidder selection: Natio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657054: Materials and tools supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package 383-14/VT-DT: supply materials and tools for general maintenance in 2015 of X.GCCT of Phu My fertilizer plant. Funding source: production and business capital. Method of bidder selecti
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657052: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for: #Package 1 (DVL-085/14/VT): supply materials and spare parts for engine winch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657050: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package 360, 361, 362, 363, 364, 365, 378/VT-CD: supply materials and spare parts. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#657047: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package 385-14/VT-DT: supply materials for general maintenance in 2015 of X.DL-TDH of Phu My fertilizer plant. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Comp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657043: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package VTB-092/14/VT: supply exploitation materials for Vung Tau 03 vessel. Funding source: procurement plan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657040: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package VTB-081/14/VT: supply exploitation materials for Hoang Sa vessel. Funding source: procurement plan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657037: Materials supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package VTB-093/14/VT: supply exploitation materials for Hai Son vessel. Funding source: procurement plan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#657034: Light power system and air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package 10: supply and installation light power system and air conditioner for the project of Ministry of Planning and Investment phase 1 - meeting hall. Funding source: state budget. Method o
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008