Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  656604 Vietnam tenders
 
24018 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
656604 DS Đấu Thầu
24018 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#715822: Signboard supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply and installation outdoor signboard for head office of Nhon Trach branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#715819: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for package 1: supply service for caring green trees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lai Châu  
 
#715816: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for package 2: supply service for caring green trees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lai Châu  
 
#715813: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply service for checking, adjusting and supplementing general planning of development economic – social in Le Chan district to 2025
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#715810: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply service for planning power development plan in Tra Vinh province phase 2016 – 2025
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Trà Vinh  
 
#715807: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for measuring and observing corrosion and accumulation of water reservoir of period 2 of Ban Chat hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lai Châu  
 
#715805: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply service for observing periodic environment year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#715802: Service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply service for transporting , collecting and processing waste 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Tiền Giang  
 
#715799: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for supply sanitation service for Vinh Long city General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Long  
 
#715796: Rubber latex catching cup supply
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Bid for +package 1: supply rubber latex catching cup ( area 1 ) phase 1 year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Phước  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008