Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  619191 Vietnam tenders
 
23530 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
619191 DS Đấu Thầu
23530 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#675287: Water meters supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for supply water meters B DN 15 for Thanh Hoa Water Supply One Member Co Ltd. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thanh Hoá  
 
#675282: Technology additive supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for supply technology additive for cement. Funding source: current capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#675278: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 425-14/VT-DT: supply materials for workshop of GCCT for building upstairs X.URE of Phu My fertilizer plant. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#675275: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for supply materials for filtering Mangan, Lamela sedimentation plates for wastewater processing station at +25 Thanh Cong - Hon Gai Coal Co. Funding source: environment fund. Method of bidder sel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#675269: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for supply materials for big repairing of plant No 1, No 2 and production activities of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Co in 2014. Funding source: regular repairing capital. Method of bidder se
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#675262: Lubricant supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for supply lubricant for diesel engine. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#675258: Lubricant supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 1938/DH-BDSC-R: supply lubricant for equipment X-1301-C-01. Funding source: maintenance expenses. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#675255: HDPE plastic pipe connector supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 23/2014/VT: supply accessories for connecting HDPE plastic pipes. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#675251: Elevator supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 38: supply and installation elevator for Bac Giang Obstetrics and Paediatrics Hospital. Funding source: government bond. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Giang  
 
#675248: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package XL - 02: supply and installation elevator system for head office of Diplomatic Service Bureau. Funding source: career development fund. Method of bidder selection: competitive quotatio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008