Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  786418 Vietnam tenders
 
25289 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
786418 DS Đấu Thầu
25289 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#855103: Workshop equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply workshop equipment for Tank Truck Repairing Workshop X32
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Phúc  
 
#855102: Steel door supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply and installation steel door system for Tower A of head office and Viettel Trade Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#855101: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Procuring entity: Vietsovpetro Procurement packages: Provision of Marine Equipments Spare Parts for Overhaul of Tam Dao-02 for block 09-1 under Vietsovpetro's Package VT-374/15-KB
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại  
 
#855099: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Procuring entity: Vietsovpetro Procurement packages: Provision of Spare parts for the technology system control of Turbines PPD30K, PPD40K under Vietsovpetro's Package VT-381/15-KT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#855098: Silic-rich earth supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply silic-rich earth
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#855097: PP packaging supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply PP packaging for Cam Pha Cement Joint Stock Co – Southern Branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#855096: Oil supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply FO-R oil.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#855095: Iron-rich earth supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply iron-rich earth
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nam  
 
#855094: HVAC block reform
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for package 15/15/XNK-DVN: reforming HVAC block system on rig DGCP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#855093: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply equipment and materials for power production (phase 3 in 2015)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008