Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630370 Vietnam tenders
 
23695 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
630370 DS Đấu Thầu
23695 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#687111: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Procurement package: Procurement of spare parts for major inspection at 50,000 EOH of Ca Mau 2 power plant in 2015 - Feed water pump and condensate extraction pump spare parts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#687109: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Procurement package: Supply of Spare Parts for SULZER MSD 4-8-10.5815 stages pumps on 2015 (Package No. VT- 516/14-CD)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687106: Offloading hoses supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Procurement package: Supply Offloading hoses for FPSO - MSR 1678" (Package No. VT-114/14-DA/FPSO)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687098: Mechanical supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Procurement package: Provision of Mechanical Package 1 (Actuated valves, Control valves, PSV)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687096: Material Handling Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Procurement package 1: Provision of Material Handling Equipment (ITB No. VT-519/14-HDDK)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687093: Materials and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package KT-148/14-VT: supply materials and spare parts for fire alarm system, gas alarm system KTP on MSPs. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open biddin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687090: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package VTB-114/14/VT: supply equipment and materials for the project. Funding source: Vietsovpetro's project capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687087: Ball bearings supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package XNKSG-0325/14: supply ball bearing 2318 "DOCT 8328-75". Funding source: procurement plan in 2014. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687085: Air conditioner supply and installation-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Truong Thinh Investment & Construction Consulting Co Ltd announced to cancel the bid for package 1: supply and installation air conditioner 1.0HP, 1.5HP, 2.0HP for Kien Giang University.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#687035: Basalt additive stone supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for supply basalt additive stone for Tam Diep Vicem Cement One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Ninh Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008