Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  745522 Vietnam tenders
 
25009 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
745522 DS Đấu Thầu
25009 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#809575: Water valve supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply water valve for Hoa Binh Hydropower Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hoà Bình  
 
#809574: Water materials supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 01: supply main materials for the project of construction water supply system in construction Linh, Kim Con, Tan Thang hamlets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#809572: Steel valve supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply steel valve for petrol tank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#809570: Steel sheets supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package S-RTG8-02: supply steel sheets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#809567: Standby materials supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package VT-063/15-DA/CNV: supply standby materials for electric and diesel equipment on Ca Ngu Vang dield.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809565: Spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package XNK-37/15: supply spare parts for electricity system of CGCS
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809563: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Procurement package: + supply spare parts, materials for radiographic testing (RT) 2015 (ITT No.VT-247/15-XL-VVD) + supply spare parts, materials for ultrasonic testing (UT) 2015 (ITT No.VT-248/15-X
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809560: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply standard spare parts (filter, ball bearings, belts)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809558: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply spare parts for water supply and sewage system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809555: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package KT-089/15-VT: supply materials for CPP3-080-TS-TX-01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008