Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1283642: Water filter supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 01TB: supply and installation RO water filter capacity 1,000 litres/hour. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1283637: Water filter supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply and installation water filter. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283634: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package CD-061/17: supply spare part for repairing underground pump. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#1283622: Pump supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 03: supply mud pump. Funding source: depreciation capital and commercial loan, Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283617: Paint materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 31: supply floor paint materials and carriage underfloor. Funding source: operation capital . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1283615: Metering equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 16/DH-BDSC-QLCL: supply equipment for measuring useful life of lubricant oil (RULLER) and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1283611: Metering equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 18/DH-QLCL: supply equipment for measuring content of nitrogen and sulphur following PR-17-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1283605: Mechanics spare parts supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 1: supply materials, spare parts of mechanics for repairing conveyor B-1200 from +25 to -300 of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283602: Materials supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 260/17-2345/DH-BDSC-I: supply materials for repairing valve of Silo of PP plastic particle.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Trung
Central
 
 
#1283597: Materials supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package DVL-049/17/VT: supply materials for workshop of repairing electronic equipment. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008