Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810061 Vietnam tenders
 
26903 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810061 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1115367: Training course supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply management training course
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1115366: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package CD-082/16: supply service for galvanizing container Basket
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1115362: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 328: supply service for testing and evaluating rotor of press K04421 in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cà Mau  
 
#1115361: Service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Notification of bid cancellation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ngãi  
 
#1115357: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package HNM.FM.UFC.93KI.08: supply service for separating high and low pressure pressed pipeline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Vĩnh Phúc  
 
#1115353: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 03: supply service for transporting waste of roads in Rach Gia cit in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#1115351: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 02: supply service for sweeping roads in Rach Gia cit in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#1115348: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 01: supply service for collecting waste on roads in Rach Gia cit in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Kiên Giang  
 
#1115345: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply manpower service of workers, technical experts and security guards
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1115342: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for pickup workers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008