Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-6-2015
Home New Control Panel Login
 
  714168 Vietnam tenders
 
24673 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
714168 DS Đấu Thầu
24673 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#775922: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply uniform for Vietnam Construction Joint Stock Commercial Bank (VNCB).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#775920: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply uniforms for Hcm city Civil Enforcement Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#775919: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply uniform.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775917: Testing tools supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply testing tools for Genome Research Institute.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775915: Television equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply equipment for producing television programs of studio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775912: Studio improve
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for improving studio and acoustic system for Vietnam Finance Times.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775909: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply service of IT Helpdesk
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775907: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply service of PC troubleshooting.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775904: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for supply service for design and printing notebooks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#775902: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for package 2: supply service for printing books of 70 years of Vietnam Agriculture.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008