Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1159116: Stools separator system model supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 32: supply model of using of stools separator system for processing animal waste for raw materials for producing organic fertilizer in Bac Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1159114: Signboards supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply number plates, signboards of danger and name of gridline of Mien Dong 1 power transmission branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đồng Nai  
 
#1159113: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for repairing gas turbine No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1159111: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for digging, loading stone and earth for exploiting marble in Eo Cat hill, Tan Xuan commune, Tan Ky district,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1159108: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for hiring one automobile for Khanh Hoa Coal Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Thái Nguyên  
 
#1159107: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for repairing passenger ship of Binh Thuan 16
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bình Thuận  
 
#1159106: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for repairing fire fighting system of plant No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1159105: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for repairing coal feeder for railway; coal feeder for furnace A; river way conveyor A and coal weight DC2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1159103: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for collecting, transporting and processing dangerous waste in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Dương  
 
#1159101: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply service for investigation forestry resources and measuring, planning geological map, issuing certificate of land use rights for community
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Nam  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008