Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  687971 Vietnam tenders
 
26237 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
687971 DS Đấu Thầu
26237 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#986463: Fire & gas system upgrade
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Procurement package: Upgrade Fire & Gas System on CCP Platform (bidding package No. VT-153/16-DNH) for Block 09.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#986040: Wooden partition replace
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for replacing wooden partition, wool of festival room of National Conference Centre . Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#986039: Pumps and sprayers supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package 8: supply and installation pumps and sprayers for dust suppression for Hon Gai Coal Co. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Bắc
Northern
 
 
#986038: Partition replace
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for replacing verneer partition on corridor on 3rd floor National Conference Centre. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#986037: Materials supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package VT-049/16-DA/FPSO: supply materials for winch of anchorage MSR-2334. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#986036: Materials supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package VT-052/16-DA/FPSO: supply replacing and standby materials for automatic FPSO MSR-2153 Item
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#986035: Materials supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package DVL-023/16/VT: supply materials for shooting. Funding source: procurement plan in 2016. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#986034: Lubricant and oil supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package VT-050/16-DA/FPSO: supply lubricant and oil for turbine – press and hydraulic system MSR-2361
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#986033: Lifting frame supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply lifting frame for meeting hall of Binh Phuoc Culture Centre. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
#986032: Elevator supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package 14: supply elevator for Kien Giang General Hospital. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008