Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  729830 Vietnam tenders
 
24835 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
729830 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#792911: Tubular air heater supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for supply tubular air heater for dynamic furnace of power factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Phú Thọ  
 
#792910: Transporting service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for supply service for transporting 1,070 tons of rice for pupils in Bac Gang and Lang Son provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#792909: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for package XL4: supply service for covering FRP for anti-corrosion chemicals.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#792908: Service supplyC
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for supply service for hiring advertising panels at toll station at km5+500 on Noi Bai – Lao Cai highway.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#792907: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for supply service for maintaining and upgrading equipment for wastewater processing system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#792906: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for supply service for printing lottery in 2016-2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#792905: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
MU of Global Fund for Fire Fighting HIV/AIDS Bid for supply service for printing guideline notebooks, forms and registration notebooks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#792904: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for package 4: supply service for propaganda of information of Hanoi pharmacy and medicine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#792903: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for package 2: supply service for propaganda of preventing malaria and foot and mouth diseases.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#792902: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for package 1: supply service for propaganda of preventing accident and establishing safety community.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008