Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  751569 Vietnam tenders
 
26643 members
Miscellaneous
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
751569 DS Đấu Thầu
26643 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miscellaneous
 
#1053929: Waste container supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package NA/C2B/G/02: supply nylon bags, boxes for containing waste for Do Luong, Yen Thanh, Quynh Luu, Dien Chau
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#1053922: Water containing equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply water containing equipment, sanitary device for improving water, sanitation in 60 schools of drought and salt- water
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1053918: Water filter equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply and installation water filter equipment and water tank for pupils of 120 schools of drought and salt- water.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1053913: Uniform supply-bid exchange
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply uniform for staff of Lao Cai Economic Zone PMU
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Lào Cai  
 
#1053911: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply tool and materials for testing scene monitoring sample of buffalo and Ox of defining carriers disease cattle
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1053908: Tool and materials supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply tool and materials for collecting scene sample of buffalo and Ox for defining carriers disease cattle .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1053904: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply service for adjusting storage documents of Bac Ninh Customs Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Bắc Ninh  
 
#1053900: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply service for repairing ship HQ57 of Nghe An Customs Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nghệ An  
 
#1053895: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 02/2016-NB: supply service for repairing crane truck 14L 9643
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Quảng Ninh  
 
#1053890: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply service for collecting, transporting and processing recycle waste for Can Tho General Hospital in 2016-2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Mua sắm, dịch vụ khác
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008