Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  573527 Vietnam tenders
 
22868 members
Hưng Yên 573527 DS Đấu Thầu
22868 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#627545: Medical materials and chemicals supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Hung Yen Mental Hospital announced to cancel the bid for supply medical materials and chemicals for Hung Yen Mental Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hưng Yên  
 
#627540: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Bid for supply medical equipment for Hung Yen Tuberculosis and Lung Diseases Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hưng Yên  
 
#627357: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2014
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Thông báo hủy mời chào hàng gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#627351: Mua sắm hàng hóa thiết bị kiểm dịch thịt đối với chợ và cơ sở giết mổ
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm hàng hóa thiết bị kiểm dịch thịt đối với chợ và cơ sở giết mổ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hưng Yên  
 
#627263: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014 của Bệnh viện Lao và bệnh phổi Hưng Yên.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#627252: Quarantine equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Bid for supply equipment for meat quarantine at markets and slaughterhouses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
#626964: Interior and audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2014
Bid for supply interior and audio equipment for culture house of Cuu Cao Commune People's Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#626900: Mua sắm nội thất, âm thanh nhà Văn hóa xã
Đăng ngày Posted:
31-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm nội thất, âm thanh nhà Văn hóa xã.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hưng Yên  
 
#626805: Mua sắm nội thất, âm thanh nhà Văn hóa xã
Đăng ngày Posted:
31-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm nội thất, âm thanh nhà Văn hóa xã.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#626610: Mua sắm trang thiết bị cho các trường học
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các trường học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008