Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644473 Vietnam tenders
 
25980 members
Hưng Yên 644473 DS Đấu Thầu
25980 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#940517: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for construction technical infrastructure of land use right auction area for construction house for new rural construction capital in Minh Hai commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#940100: Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án ' Xây dựng đường trục xã Hùng Cường (đoạn từ nhà ông Thỉnh, phường Lam Sơn đến nhà ông Đông xã Hùng Cường) '
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Nhà thầu trúng thầu: Côgn ty CP Tư vấn XD và môi trường đô thị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#940061: Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên '
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH Tư vấn XD VBT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#939978: Gói thầu số 17: Hệ thống thoát nước thải + trạm xử lý nước thải.
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 17: Hệ thống thoát nước thải + trạm xử lý nước thải..
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thuỷ lợi-cấp thoát nước tại Hưng Yên  
 
#939945: Mua sắm máy photocopy
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị tin học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#939736: Gói thầu số 18: Hệ thống cấp điện
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 18: Hệ thống cấp điện. Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm thiết bị, thi công điểm đấu, đo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#939704: Mua trang thiết bị phòng hội chuẩn trực tuyến và hệ thống xếp hàng tự động
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua trang thiết bị phòng hội chuẩn trực tuyến và hệ thống xếp hàng tự động của Bệnh viện Sản Nhi năm 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#939623: Mua sắm trang thiết bị phòng chuẩn bị môi trường
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng chuẩn bị môi trường của Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh H
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#939590: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đất đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng n
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#938954: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên (http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20160300057 - 00. Thời điểm đăng tải: 2016/03/01 10:10) '
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH Minh Hoàng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008