Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-12-2015
Home New Control Panel Login
 
  790283 Vietnam tenders
 
25313 members
Hưng Yên 790283 DS Đấu Thầu
25313 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#858920: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng.
Đăng ngày Posted:
01-12-2015
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị văn phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#858868: Thi công xây dựng công trình Các công trình phụ trợ
Đăng ngày Posted:
01-12-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Các công trình phụ trợ - Trường Mầm non trung tâm xã Xuân Trúc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#858522: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for construction technical infrastructure of residential area in Dinh Cao commune at Phu Cu district old medical centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#858153: Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Đình Cao, tại vị trí Trung tâm Y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#857941: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn của Ngành Tài chính năm 2015 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#857939: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đức Thắng
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đức Thắng, huyện Tiên Lữ (từ giao đường nhựa cạnh nhà ông Vũ thôn Lạc D
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#857938: Gói thầu số 5 Mua sắm doanh cụ, thiết bị
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước: Gói thầu số 5 Mua sắm doanh cụ, thiết bị. Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm các loại hàng hóa sau: Bục phát biểu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#857918: Gói thầu số 5 Mua sắm doanh cụ, thiết bị
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước: Gói thầu số 5 Mua sắm doanh cụ, thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hưng Yên  
 
#857861: Gói thầu số 5 Mua sắm doanh cụ, thiết bị
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước: Gói thầu số 5 Mua sắm doanh cụ, thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#857814: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving rural road in Duc Thang commune (from the house of Mr Vu in Lac Duc hamlet to traditional house in Lac Duc hamlet).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008