Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  687141 Vietnam tenders
 
26231 members
Hưng Yên 687141 DS Đấu Thầu
26231 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#985761: Mua sắm trang thiết bị hội trường và các phòng làm việc Huyện ủy Phù Cừ
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hội trường và các phòng làm việc Huyện ủy Phù Cừ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hưng Yên  
 
#985724: Cung cấp vật tư, thi công và lắp đặt TBA 2000kVA
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp vật tư, thi công và lắp đặt TBA 2000kVA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#985679: Gói thầu số 01: In giáo trình, mua văn phòng phẩm và nước uống đóng chai
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: In giáo trình, mua văn phòng phẩm và nước
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hưng Yên  
 
#985461: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới xã Tống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#985341: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất bước lập dự án
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình, khảo sát địa chất bước lập dự án, dự án đầu tư xây dựng n
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#985322: Tư vấn, xây dựng hệ thống BSC/KPIs
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn, xây dựng hệ thống BSC/KPIs tại Công ty Điện lực Hưng Yên cho khối văn phòng, phân xưởng và Điện lực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#985008: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of ring road V in Hanoi range in Thai Binh province with highway 38B and H
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#984942: Ornament trees supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply ornament trees for My Hao District People’s Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
#984926: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply equipment for Methadone treatment centres
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
#984925: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply equipment and commodities for environment protection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008