Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810059 Vietnam tenders
 
26903 members
Hưng Yên 810059 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1115235: Mua sắm sinh phẩm y tế
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm sinh phẩm y tế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#1115230: Mua sắm hóa chất
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm vi sinh và hóa chất khác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#1115225: Mua sắm hóa chất
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chát xét nghiệm miễn dịch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#1115217: Mua sắm hóa chất
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hóa chất xét nghiệm sinh hóa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#1114390: Nguyên vật liệu thép, đồng, gang phục vụ gia công
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nguyên vật liệu thép, đồng, gang phục vụ gia công,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#1114389: Nguyên vật tư, thiết bị phục vụ gia công
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Nguyên vật tư, thiết bị phục vụ gia công, chế tạo máy và các thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#1114299: Road improve
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for improving and upgrading rural road in Dung hamlet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hưng Yên  
 
#1114226: Software supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for supply software of simulation and testing process of producing 19-fiber electric cable
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#1114225: Mô tơ đặc chủng, biến tần phục vụ nghiên cứu
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mô tơ đặc chủng, biến tần phục vụ nghiên cứu,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hưng Yên  
 
#1114182: (Hủy thầu) Thi công xây dựng công trình Cổng chào huyện Khoái Châu
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Thông báo hủy mời thầu: Thi công xây dựng công trình Cổng chào huyện Khoái Châu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008