Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665384 Vietnam tenders
 
24167 members
Hưng Yên 665384 DS Đấu Thầu
24167 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#725355: Medical centre construction
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for construction medical centre in Dinh Cao commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#724926: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#724681: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Xây dựng và mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Sản - Nhi Nhi tỉnh Hưng Yên '
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
(Được phê duyệt tại văn bản 600/QĐ-UBND ngày 10/03/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#724294: Thi công xây dựng công trình ...
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trạm y tế xã Đình Cao, hạng mục: Nhà hành chính + các phòng chức năng và các hạng m
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#724161: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package 1: construction branch No 2 of kindergarten in Nghia Tru commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#724158: Hostel improve
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for improving hostel A2 of branch No 1 of University of Finance and Business Administration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#724153: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for construction technical infrastructure in new residential area in Thang Loi commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#724144: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for construction technical infrastructure and installation equipment for new residential area in Van Giang township, Van Giang district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#724129: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for construction pumping station in Yen Hoa commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection: national open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hưng Yên  
 
#723931: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Tư vấn quản lý điều hành dự án (gồm cả chi phí giám sát đánh giá đầu tư) xây dựng công trình Khối nhà phục vụ Trung tâm hội nghị tỉnh Hưng Yên '
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Nhà thầu trúng thầu: Cty CP Tư vấn Quy hoạch và thiết kế XD Hải Dương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008