Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695512 Vietnam tenders
 
24511 members
Hưng Yên 695512 DS Đấu Thầu
24511 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#756723: Meeting hall equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply equipment for meeting hall of Hung Yen Farmer Association. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#756717: Interior equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply and installation interior equipment for head office of Viet – Y Steel Joint Stock Co. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#756431: Medical centre construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction medical centre in Xuan Duc commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#756235: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for supply school equipment for Minh Tien primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#756206: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for supply school equipment for Tong Phan secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#756204: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for supply school equipment for Dinh Cao secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#756202: Reference books supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for supply reference books for Phu Cu District Education & Training Dept.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#756185: Mua sắm trang thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#756182: Mua sắm trang thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#756181: Mua sắm trang thiết bị trường học
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị trường học.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008