Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Hưng Yên 890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1201312: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Thi công xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc khối Đoàn thể - Cơ quan Huyện ủy Yên Mỹ ‘http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170415506 - 00. Thời điểm đăng tải: 25/04/2017 11:33’'
Đăng ngày Posted:
29-4-2017
Nhà thầu trúng thầu: Cty cổ phần xây dựng - Thương mại và dịch vụ Kiến HƯng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1201224: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
29-4-2017
Nhà thầu trúng thầu: Cty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Long
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1200945: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói 03 - Lắp đặt tụ bù hạ áp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170310520 - 01. Thời điểm đăng tải: 26/04/2017 16:59"'
Đăng ngày Posted:
29-4-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây láp và thương mại Minh ANh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1200583: Số hóa tài liệu
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Số hóa tài liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#1200573: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1200568: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1200564: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1200561: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1200557: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1200554: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Xây lắp và mua sắm vật tư thiết bị còn lại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008