Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Hưng Yên 852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1159717: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHH Xây dựng và sản xuất Hoàng Anh 2/ Công ty TNHH xây dựng Hoàng Hiệp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1159291: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hồng Tiến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#1158963: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Tống Phan, huyện Phù Cừ'
Đăng ngày Posted:
25-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tiến Ngạn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1158961: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ'
Đăng ngày Posted:
25-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Phúc Tiến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1158958: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo Hồ nước nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Lâm "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170208590 - 00. Thời điểm đăng tải: 22/02/2017 09:49"
Đăng ngày Posted:
25-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Việt Tuấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1158710: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Số 06 Thi công Xây dựng khu dân cư cửa Trạm Y tế xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên; Hạng mục: Giải phóng mặt bằng và san nền. "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170106656 - 00. Thời điểm đăng tải: 21/02/2017 14:18"
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và sản xuất Hưng Yên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1157870: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ'
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại Phúc Tiến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1157574: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thắng Lợi Đoạn từ ngã ba cây xăng đến nh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hưng Yên  
 
#1157566: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường giao thông xã Thắng Lợi Đoạn từ ngã ba đi thôn Tầm Tang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hưng Yên  
 
#1156947: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng công trình: Xây dựng nhà văn hoá Hùng An "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161209219 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/02/2017 08:09"
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Anh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008