Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  608447 Vietnam tenders
 
23382 members
Hưng Yên 608447 DS Đấu Thầu
23382 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#663239: Thi công xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hưng Yên
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Hưng Yên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#662956: Working building improve
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for improving 3-storey working building, gate, fence of Hung Yen Job Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#662845: Mua khoai tây giống Solara hỗ trợ cho nông dân
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua khoai tây giống Solara hỗ trợ cho nông dân các xã, thị trấn sản xuất vụ đông 2014-2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hưng Yên  
 
#662796: Mua sắm trang thiết bị nội thất Nhà văn hóa xã Lạc Đạo
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm trang thiết bị nội thất Nhà văn hóa xã Lạc Đạo.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hưng Yên  
 
#662759: Potato seed supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for supply potato seed Solara for Van Lam District Agriculture and Rural Development Dept
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hưng Yên  
 
#662414: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-10-2014
Bid for supply medical equipment for Tien Lu District Medical Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hưng Yên  
 
#662329: Storage construction
Đăng ngày Posted:
29-10-2014
Bid for levelling surface, demolishing building, architectural work, standing house, parking lot, embankment, gate and fence for construction Truong Xa storage
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#662152: Thi công xây dựng San nền
Đăng ngày Posted:
29-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng San nền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#661985: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014
Đăng ngày Posted:
29-10-2014
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hưng Yên  
 
#661859: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Sửa chữa đường ĐT.378 (ĐT.195 cũ) đoạn Km144+100-Km145+600 '
Đăng ngày Posted:
28-10-2014
(Được phê duyệt tại văn bản 1733/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Hưng Yên)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008