Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Hưng Yên 835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1143046: Head office construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction head office of Department of Labour Invalid and Social Affairs.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#1143030: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 04: supply supervision service for construction gridline and substations to anti-overload for Khoai Chau, An Thi districts in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1143029: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 04: supply supervision service for construction gridline and substations to anti-overload for Tien Lu, Phu Cu districts in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1142799: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng trường Tiểu học xã Lạc Hồng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#1142782: Thi công xây dựng công trình sửa chữa
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình sửa chữa, bảo tồn công trình Nhà thành, thành phố Hưng Yên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#1142779: Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và xã hội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#1142694: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#1142690: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công. :
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#1142686: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 04 - Tư vấn giám sát thi công. :
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#1142664: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng cầu đường tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008