Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  773001 Vietnam tenders
 
26756 members
Hưng Yên 773001 DS Đấu Thầu
26756 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1076741: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for construction 8 classrooms for kindergarten in Lien Nghia commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#1076700: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for package 07: supply supervision service for improving gridline 10kV Kim Dong – Pho Cao to supply power for Hung Yen city from Kim Dong 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hưng Yên  
 
#1076698: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Cung cấp, lắp đặt thiết bị '
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại Linh Uyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1076170: Software supply
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for supply and installation software of exclaim management for organisations and districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#1076156: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for package 05: supply equipment and materials and improving gridline 10kV Kim Dong – Pho Cao to supply
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hưng Yên  
 
#1076014: Thi công xây dựng công trình Di chuyển đường dây trung và hạ thế
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Di chuyển đường dây trung và hạ thế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1075967: Gói 05 - Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 05 - Cung cấp VTTB và thi công lắp đặt.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
#1075922: Mua sắm cài đặt phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm cài đặt phần mềm quản lý khiếu nại, tố cáo cho các huyện và sở, ngành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#1075881: Gói 07 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 07 - Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hưng Yên  
 
#1075410: Thi công xây dựng công trình Trường mầm non xã Liên Nghĩa
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trường mầm non xã Liên Nghĩa, hạng mục nhà lớp học 8 phòng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008