Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  593373 Vietnam tenders
 
23178 members
Hưng Yên 593373 DS Đấu Thầu
23178 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Đấu giá cổ phần
Mời tư vấn
Procurement
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Bắc
Northern
» Hưng Yên
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#648372: Kế hoạch đấu thầu dự án ' Nhà văn hóa thôn Kim Đằng, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên '
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
(Được phê duyệt tại văn bản số 3181/QĐ-UBND ngày 25/09/2014 của UBND TP. Hưng Yên)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kế hoạch đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#648120: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Bid for supply special equipment and machinery for Lengtech Co Ltd. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hưng Yên  
 
#647840: Mua sắm thiết bị máy móc chuyên dùng cho dự án
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị máy móc chuyên dùng cho dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng và phát triển công nghệ sản xuất g
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hưng Yên  
 
#647479: Head office repair
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for repairing head office of Agribank in Van Lam district - My Hao branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#647473: Head office construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for improving and enlarging head office of Hung Yen Industrial Zones PMU.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hưng Yên  
 
#647273: Sửa chữa trụ sở Agribank huyện Văn Lâm - chi nhánh Mỹ Hào
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Sửa chữa trụ sở Agribank huyện Văn Lâm - chi nhánh Mỹ Hào.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#647262: Thi công xây dựng công trình cải tạo
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình cải tạo, mở rọng trụ sở làm việc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hưng Yên  
 
#646978: Mua sắm nâng cấp thiết bị hệ thống TCS của Sở Tài chính năm 2014
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm nâng cấp thiết bị hệ thống TCS của Sở Tài chính năm 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#646977: Mua sắm bổ sung các thiết bị CNTT cho các phòng Tài chính
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Mua sắm bổ sung các thiết bị CNTT cho các phòng Tài chính - KH các huyện, thành phố phục vụ công tác nhập liệu trên hệ thố
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm tại Hưng Yên  
 
#646924: Lựa chọn nhà thầu dịch vụ
Đăng ngày Posted:
29-9-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lựa chọn nhà thầu dịch vụ "Tổ chức Hội chợ Công thương khu vực đồng bằng sông Hồng - Hưng Yên 2014"
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Hoà Bình
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Lai Châu
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008