Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Thừa Thiên-Huế 1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Miền Trung
Central
» Thừa Thiên-Huế
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1415224: Gói thầu 11: Cung cấp vật tư lắp đặt đường dây trung, hạ thế
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 11: Cung cấp vật tư lắp đặt đường dây trung, hạ thế"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 2018020712
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414995: Gói số 3: Mua máy phát điện
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói số 3: Mua máy phát điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414982: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây lắp Trường tiểu học số 1 Hòa Sơn "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171217523 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/02/2018 14:56"
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH XDTM và DVTH Hòa Lợi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414953: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp và chi phí hạng mục chung "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180106473 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/02/2018 14:38"
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Xây dựng Anh Nguyên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414883: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu 03: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171215111 - 00. Thời điểm đăng tải: 28/12/2017 09:45"
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH hai thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Dazhu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414570: House construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 9:construction house of soldiers of Thua Thien Hue Military School .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414480: Irrigation canal construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for package 04: construction Bac Son irrigation canal in Loc Son commune, Phu Loc district. Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1414015: Mua sắm dây thuê bao đồng quý I năm 2018
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dây thuê bao đồng quý I năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1413841: Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
08-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn t
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1413584: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
08-2-2018
Bid for package 03: supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of upgrading Phong Son
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Thừa Thiên-Huế  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thanh Hoá
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008