Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604737 Vietnam tenders
 
23325 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604737 DS Đấu Thầu
23325 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#660159: Network equipment, camera and accessories supply
Đăng ngày Posted:
25-10-2014
Bid for package 10: supply network equipment, camera system and accessories for establishing network system of defence and local military of High Command of Hanoi Capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#660158: Equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-10-2014
Bid for supply equipment for Vi Thanh Law High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hậu Giang  
 
#660157: Classroom equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-10-2014
Bid for supply and installation equipment for classroom of physics, chemistry and biology for Ba Chuc high school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại An Giang  
 
#660156: Generator supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply generator for Tay Ninh People's Procuracy. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tây Ninh  
 
#660155: Form steel pillar, single steel pillar supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 2: supply form steel pillar, single steel pillar and improving single steel pillar for construction grid 110kv circuit 2 from transformer station 110kv Dong Anh to transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#660154: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 01: supply equipment and machinery for Ca Mau Aquaculture Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cà Mau  
 
#660153: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 2: supply electric equipment and materials for repairing engine group GT24 and ST26 in 2015. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#660152: Electric cables supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply electric cables. Funding source: basic depreciation capital of Southern Power Corp. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Kiên Giang  
 
#660151: Working equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply working equipment and tools for Dong Nai Information and Communication Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Nai  
 
#660150: Electric cable supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 18/2014: supply electric cable for HCM City Power Corp. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008