Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1159559: Grid improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving grid 0,4kv and MV grid in Ba Vi district. Funding source: big repair . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1159548: Capacitors installation
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for installation capacitors for MV gridline in 2017. Funding source: depreciation capital and commercial loan.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159547: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for construction anti-overload works for substations in Nong Cong township, Van Hoa commune in Nong Cong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159546: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 3: completing anti-overload works for gridline of Thanh Khe power branch in 2017. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1159545: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 2: construction anti-overload works for gridline in Cho Don district. Funding source: depreciation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159537: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for construction anti-overload works for substations in Ha Khau ward in Ha Long city in 2017. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159532: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 03: construction anti-overload works for substation of Tien Thanh 3 in Yen Thanh district. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#1159531: Separator installation
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for installation separator on Nguyen Van Bua road ( from Giong intersection to TL9 bridge ). Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159530: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 10: construction section from Km3+.000 – Km6+633 for upgrading Huong Lo 11. Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1159529: Road returning
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 02 – 2 HT – DTXD2017: returning road for the project of upgrading capacity of TBA in Dong Da
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008