Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  726643 Vietnam tenders
 
26518 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
726643 DS Đấu Thầu
26518 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1027509: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction infrastructure for BTS stations in Khanh Hoa province phase 4 in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1027508: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction infrastructure of BTS stations in Ha Tinh province 2016 – phase 8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1027507: Working building repair
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for repairing working building of HCM city Plants Protection Branch and Binh Chanh – Binh Tan plants protection station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1027506: Working building improve
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 01: improving working building of Minh Tan Commune People’s Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bắc Ninh  
 
#1027505: Universe centre construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package XD3 – DATP5: construction and installation equipment for works at Southern area of Vietnam Universe Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1027504: Surface levelling-bid exchange
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 9: levelling surface for resettlement area under the project of construction road DT853 extension road (phase 1)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đồng Tháp  
 
#1027503: Square improve
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for improving and enlarging Square 19/3 in Ayun Pa town
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Gia Lai  
 
#1027502: Solid waste processing system construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 1Q: construction solid waste processing system for Quynh Phu district general hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thái Bình  
 
#1027501: Selection crushing workshop construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 39: construction selection crushing workshop for the project of Sin Quyen copper selection – mine area , Lao Cai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1027500: Secondary school improve
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for improving Hoang Van Thu secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008