Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  621206 Vietnam tenders
 
23550 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
621206 DS Đấu Thầu
23550 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#677643: Rural road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 06: construction foundation, road surface for rural road in Nam Du commune, Kien Hai district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#677641: Road and drainage system upgrade
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for: #Package 1: upgrading road and drainage system, lighting system from km1+340 to km1+760 (from Binh Than road to Bo Son overpass)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Ninh  
 
#677638: Road and drain improve and upgrade
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 1: improving and upgrading road and drain in Thap group, Dai Mo ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#677634: Road upgrade and repair
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for upgrading and repairing road DT4-2 and branch road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#677631: Road repair and upgrade
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for repairing and upgrading road T5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#677629: Road repair
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for repairing Nam Hoa road ( from Phuoc Long A ward People's Committee to Do Xuan Hop road )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#677621: Road construction
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package BT-16: construction management road and construction road for Bai Thuong hydropower project.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#677620: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for upgrading Bui Chu - Phu Son road and reinforcing canal to highway 1A.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#677619: Working equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply working equipment for Vinh Phuc Foreign Affairs Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Vĩnh Phúc  
 
#677618: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 2: supply equipment for training welding, automobile technology, industrial electricity, air conditioner
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Ninh Bình  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008