Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570155 Vietnam tenders
 
22808 members
Procurement
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570155 DS Đấu Thầu
22808 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#624085: Studio equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply equipment for studio S1 and colour automobile.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#624084: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply photocopier for Ha Giang Civil Enforcement Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Giang  
 
#624083: Standby equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply standby equipment and materials for Vinh Son and Song Hinh hydropower plants.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Định  
 
#624082: Outdoor toys supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply outdoor toys for 27 kindergartens.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Thuận  
 
#624081: Organs and TVs supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 4: supply organs and TVs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thừa Thiên-Huế  
 
#624080: Secondary equipment supply and transport
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 4: supply and transporting secondary equipment, communication system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Khánh Hoà  
 
#624079: POS equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply POS equipment phase 2 year 2014 for HCM City branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624078: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply office equipment for Binh Minh Town Planning and Finance Dept.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Vĩnh Long  
 
#624077: Power supply units supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for +supply power supply units and accessories, system integration.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#624076: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package RAP/G1: supply office equipment for VRAMP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008