Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630813 Vietnam tenders
 
23715 members
Hồ Chí Minh City 630813 DS Đấu Thầu
23715 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#687938: Road repair
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for repairing road No 01 - Trung Chanh ( Dong Tam - Thuong Mai I ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687933: Road construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction road DT7.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687918: Production workshop and supplementary works construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 9: construction main production workshop and supplementary works for Phu Cuong yarn factory at Phu Cuong industrial zone in Dinh Quan district, Dong Nai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687915: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction fence and improving works of Tam Dong primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687913: Hardware equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply hardware equipment for installation theory training software A350
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#687907: Interchange construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction interchange on road D5 for Sunset Sanato resort
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687891: Hotel and business shop construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for breaking, demolishing and processing structure of hotel and business shop
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687889: Hotel repair and upgrade
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for repairing and upgrading phase 2 and 3 including : phase 2 including sitting room, corridor and VIP stall , phase 3 including suite room, corridor
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#687885: Optical cable and accessories supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for +package 2; supply optical cable and accessories.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#687880: LV distribution cabinet and cutter supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply LV distribution cabinet and LV cutter.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008