Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Hồ Chí Minh City 930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1242926: Yard improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving yard, drainage system at area B of branch 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242925: Working office construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction, supply material, equipment for repairing architectural of working office No 189B Hoang Hoa Tham ward 13
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242907: Operation building construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction, supply material, equipment for repairing architectural of operation building of Tan Binh Power Co No 117 Pho Quang, ward 2, Tan Binh district,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242906: Meeting hall improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing and upgrading meeting hall, library at branch 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242905: Meeting hall improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving meeting hall , anti – settlement of corridor at branch 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242889: Hostel construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction, decorate interior exterior, sanitary device, anti – lightning, floor carpet for construction Tan Son Nhat hotel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242865: Power system construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing and improving power system at branch 1. Funding source: regular expenses,. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242856: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction power system and insurance service for the project of gridline for construction flyover on
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242852: Green roofs construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing green roofs of parks in An Lac, An Lac A wards, Binh Hung Hoa ward, Binh Hung Hoa B ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242849: Green roofs construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing green roofs of parks in Binh Tri Dong B ward, Tan Tao ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008