Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  727724 Vietnam tenders
 
26524 members
Hồ Chí Minh City 727724 DS Đấu Thầu
26524 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1028601: Supermarket construction
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for +package 1: construction crude work – complete – power system – fire fighting
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028540: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 4: construction classrooms, lecture hall, administration of Vinatex HCM city Economic – Technology College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028534: Administration room improve
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for improving and repairing administration room .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028495: Catering service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply catering service for boarding pupils
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028493: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply service for installation stall of introduce HCM city tourism
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028490: Wastewater processing system installation
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for installation wastewater processing system of building no 123, No 127 Vo Van Tan, ward 6 district 3 HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028488: Shelves stall supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply and installation shelves stall at self – chosen area for Co.opmart Thot Not and projects 2016 .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028478: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply service for canteen sales and keeping vehicles of pupils
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028477: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply service for decoration at ITE HCMC 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028476: Service supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply airplane service for guest at ITE HCMC 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008