Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Hồ Chí Minh City 852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1159531: Separator installation
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for installation separator on Nguyen Van Bua road ( from Giong intersection to TL9 bridge ). Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159464: Water area dredging-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 8: dredging water area at Ben Nghe Phu Huu port. Funding source: loan capital and ownership
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159458: Pumping station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package XL4: construction pumping station 1 and pressure pipeline from pumping station 1 to pumping
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159422: Interior equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply and installation interior equipment for sitting room CIP2-3. Funding source; ownership . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159414: Standby generator supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply and installation standby generator for head office of Phu Nhuan district taxation branch. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159411: Press cosse supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 25- 2017: supply press cosse. Funding source: basic depreciation and production business. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159341: Iron and steel supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 7: supply iron and steel. Funding source: big repair . Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159335: Galvanometer tank supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply galvanometer tank and composite cubicle shell. Funding source: production business. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159325: Transformer station and gridline construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 02: construction, insurance service and supply material, equipment for upgrading transformer station and public LV gridline 2017 phase 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159319: Transformer station and gridline construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 03: construction, insurance service and supply material, equipment for upgrading transformer station and public LV gridline year 2017 phase 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008