Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644207 Vietnam tenders
 
25970 members
Hồ Chí Minh City 644207 DS Đấu Thầu
25970 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#940571: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 1: supply sanitation service at area 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940562: Head office construction
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for construction head office of Tan Thoi Hiep ward Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#940539: Service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply service for hiring automobile for 04 provinces in Binh Duong Telecom Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940536: Internal mixer supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Procuring entity: Southern Rubber Industry Joint Stock Company Procurement package: Supply and Installation supervision for Internal Mixer 270L Main content of bidding package: -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#940535: Dynamic balancing machine supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Procuring entity: Southern Rubber Industry Joint Stock Company Procurement package: Supply and Installation supervision for Dynamic Balancing Machine Main content of bidding package: -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#940534: Mixer upstream system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Southern Rubber Industry Joint Stock Company
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#940533: Gravure cylinder finishing machine supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Procuring entity: Liksin Industry-Printing-Packaging Corporation (Liksin Corporation) Procurement package: Gravure cylinder finishing machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#940531: Transformer station supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation transformer station 1600kVa for construction disease examination area, diagnosis and high technical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#940522: Wastewater processing system supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation wastewater processing system for construction disease examination area, diagnosis and high technical treatment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#940521: Wastewater processing system installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for installation wastewater processing system at high building 123 at No 127 Vo Van Tan, ward 6, district 3, HCM city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008