Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  601938 Vietnam tenders
 
23293 members
Hồ Chí Minh City 601938 DS Đấu Thầu
23293 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#657107: Electric material supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply electric material for 175 Medical Military Hospital. Funding source: defence budget. Method of bidder selection:: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#657060: Optical transmission channel hiring
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for hiring optical transmission channel for stations of Mobile Information Centre area 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#657044: Measurement practising room supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply practising room of measurement and electric circuit ( supply module one above 3 module ) for Ly Tu Trong Technical College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#657031: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply and installation elevator system for Southern Technology and Science Information Centre . Funding source: budget capital. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#657023: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply IT equipment for HCM City Party phase 2013 - 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#657019: Money counter, camera supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply money counter and camera for Centre for Testing and Certificate No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#657011: Wind power farm project construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Invitation for EPC bid HBRE Wind Power Solution Co Ltd would like to call for sealed bids from eligible bidders for EPC execution
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#657008: Power work construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for digging cable troughing and Robo for construction Nguyen Van Troi feeder of Tan Son Nhat transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#657004: Power work construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for construction power system for construction Nguyen Van Troi feeder of Tan Son Nhat transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#657000: Public lighting system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for installation public lighting system on Rach Ong Do road in Binh Chanh commune, Binh Chanh district,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008