Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542776 Vietnam tenders
 
22258 members
Hồ Chí Minh City 542776 DS Đấu Thầu
22258 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#595473: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply medical equipment for district 5 bank branch. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#595459: Physical data metering equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply 3 physical data metering equipment of cigarette for testing quality of products. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#595451: Bag making machine supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Procurement package: Bag making machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#595446: Coach, automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for +supply four 45- seat coaches for Saigontourist Travel Service One Member Co Ltd. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#595445: Coach supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply one 29- seat coach Hyundai for District 5 Culture Centre. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#595426: HPLC and vector multimeter supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Procurement package: Procurement of High Performance liquid Chromatography (HPLC) and Vector Multimeter for Southern Electrical Testing Company
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#595406: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply teaching equipment for Nguyen Hue Secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#595401: Grid construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for + package 5: construction grid from gate pillar 500kV SPP 500kV Long Phu to tower 039 for the project of grid 500kv Long Phu - O Mon thermal power.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#595392: Server supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply server for VNP2 Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#595378: Material and office equipment supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for supply material and office equipment for VNP2 centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008