Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  788762 Vietnam tenders
 
25303 members
Hồ Chí Minh City 788762 DS Đấu Thầu
25303 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#857607: Automobile supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Cho Lon Power Co announced to cancel the bid for package 19-15: supply 7 – seat automobile for Cho Lon Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#857590: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply one 7 – seat automobile for Southern Power Consulting Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#857589: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply automobile for HCM city Power Information Technology Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#857522: Medical material supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply consumption medical material for Pham Ngoc Thach Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#857481: Unfavourable impact reduction system installation
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 1: manufacture and installation unfavourable impact reduction system of environment fields of warehouse K49 and K51.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#857476: Transformer oil supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply transformer oil for repairing and maintaining workshop phase 1 year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#857475: Tole silic supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply Tole silic non – orientation for production CT & PT phase 1 year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#857473: Tole silic supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply Tole Silic orientation for production CT & PT phase 1 year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#857468: Switch lock supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply switch lock and control lock for panel cabinet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#857464: Soft electric wire supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply software electric wire
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008