Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Hồ Chí Minh City 890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1201278: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2017
INVITATION TO BID Supplying feasibility study for Project "Construction of small scale LNG plant with capacity of up to 20 Mmscmy and LNG, L /CNG filling stations in southern region of Socialist Rep
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1201275: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2017
Bid for supply service for hiring security service at Southern Mobifone Network Centre , 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1201273: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2017
Bid for supply service for producing, transporting and installation goods at stalls, cabinets and shelves of supermarket
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200797: Communication wire construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction and supply material, equipment for improving communication wires on road – inter- hamlet 3, 4, 5 in Hung Long commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200793: Communication system moving
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction tunnel, sewer and return ( supply remain materials) for moving communication system for construction drainage system on highway 1A.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200789: Workshop repair
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 01: repairing NaCl sale workshop, salt water refinery house
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200783: Technology pipeline construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 4: construction technology pipeline, water gas and compress gas for construction Dong Thap LPG station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200522: Cooling pipeline construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 3: construction cooling pipeline and fire fighting for construction Dong Thap LPG station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200419: Source materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply source materials ( phase 2) . Funding source: business production / basic depreciation. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200410: Power capacitor frame supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 11: supply 02 power capacitor frame ( upgrading MV electric pressure from 15kv to 22kv) for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008