Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Hồ Chí Minh City 835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1143075: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package CTDTT 17 – 04: improving communication wire on road routes in Hoc Mon district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1143074: Terminal construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 3-2: construction work and installation equipment – phase 2 for enlarging international terminal T2 – Tan Son Nhat international airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1143042: Fire fighting system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for installation equipment and construction fire fighting system – anti – lightning system for the project of fire fighting system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142991: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply optical cable for treating break down 2017. Funding source: production business. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142968: Current transformer and shunt transformer supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package CH – 31 – 16: supply current transformer and shunt transformer. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142949: Tool, equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 2: supply tool, equipment and machinery 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142945: Service supply-cancellation
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Saigontourist Cable Television Co. Ltd. (SCTV) published Invitation to bid on Vietnam Public Procurement Review issue NO.218 dated 15 November 2016 with the following contents:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142935: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for hiring for supplying, printing, folder for postage announcement from March to December /2017 at Mobifone Service Co area 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142934: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for designing and printing bulletin of Southern Power Corp .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142921: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply insurance service for MDF VRG Kien Giang Wood Processing Factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008