Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  621209 Vietnam tenders
 
23552 members
Hồ Chí Minh City 621209 DS Đấu Thầu
23552 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#677634: Road upgrade and repair
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for upgrading and repairing road DT4-2 and branch road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#677631: Road repair and upgrade
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for repairing and upgrading road T5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#677629: Road repair
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for repairing Nam Hoa road ( from Phuoc Long A ward People's Committee to Do Xuan Hop road )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#677604: Software supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for supply, deploy and installation software for upgrading copyright of computer operating system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#677590: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 1: supply practising equipment for teaching
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#677588: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 2: supply practising equipment for teaching.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#677585: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 3: supply practising equipment for teaching
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#677584: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 4: supply practising equipment for teaching.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#677581: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 5: supply practising equipment for teaching
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#677579: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2014
Bid for package 6: supply practising equipment for teaching
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008