Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  593826 Vietnam tenders
 
23187 members
Hồ Chí Minh City 593826 DS Đấu Thầu
23187 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#648887: Antenna tripleband replacing
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for replacing antenna tripleband of stations of East Telecom Station. Funding source: expenses. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#648884: Vaccine supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for supply vaccine phase 3 year 2014 by production and business expenses of HCM City Pasteur Institute. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#648876: Temperature controlling equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for supply temperature controlling equipment, humidification and water leak of server room of HCM City Customs Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#648861: LV isotope test head supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for supply LV isotope test head for An Phu Dong Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#648823: Road repair
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for repairing and spreading road surface ( road and sewer ) road leading to Ho Chi Minh city – Trung Luong highway from Km0-Km4+600
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#648820: Road repair
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for repairing and spreading road surface ( road, sewer ) road leading to Ho Chi Minh city – Trung Luong highway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#648817: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for supply automobile for project management 2014. Funding source: project management expenses. Method of bidder selection:: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#648816: Science and technology equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for supply science and technology equipment for Minh Hai Fisheries Research Sub- Institute
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#648815: Road repair
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for construction ( cost of traffic system ) for repairing Ly Phuc Man road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#648811: Road upgrade and repair
Đăng ngày Posted:
02-10-2014
Bid for upgrading and repairing Ba Diem 4 road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008