Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  680547 Vietnam tenders
 
24366 members
Hồ Chí Minh City 680547 DS Đấu Thầu
24366 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#741218: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply practising equipment for electric and electronic faculty. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#741164: Printing ink supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply ink for printers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#741162: UPS supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply 2 UPS 60kVA for VNP-CTO. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#741161: Office stationary supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply office stationary, paper, printing paper
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#741155: Tools supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply tools for Cu Chi Power Co. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#741152: Switchboard supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply and installation internal switchboard at No 280 An Duong Vuong, ward 4, district 5, HCM City. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#741148: Substation accessories supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for package 12: supply substation accessories for the project of completing Thuan Nam 110kV substation. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: competitive q
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#741145: Substation accessories supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for package 10: supply substation accessories for the project of completing Tan Dong Hiep 110kV substation. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: competiti
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#741141: Assets supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply assets for Tan Thoi Hoa Ward People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#741134: Substation accessories supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for package 12: supply substation accessories for the project of completing Xuyen Moc 110kV substation. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: competitive q
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008