Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661258 Vietnam tenders
 
26084 members
Hồ Chí Minh City 661258 DS Đấu Thầu
26084 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#958757: E-line units supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Procuring agency: Petroleum Well Logging Co., Ltd (PVD Logging) Name of procurement package: Supply of E-line Units( including: Part A - E-line Unit; Part B1 - Cables; Part B2 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#958751: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply material and construction for water supply system in Tan Thoi Nhi commune Hoc Mon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#958750: Current source supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply current source 60 VAC. Funding source : investment and development . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#958748: Coaxial network material supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply coaxial network material. Funding source: investment and development . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#958742: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply teaching equipment for Bong Hong Kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#958739: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply teaching equipment for Nguyen Hien Secondary School .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#958733: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply teaching equipment for Nam Sai Gon Technical and Professional High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#958716: Auxiliary materials supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply auxiliary material for construction coaxial network. Funding source: investment and development fund. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#958709: Audio and lighting system supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply audio and lighting system for HCM city Exhibition Information Centre. Funding source: state budget . Method of bidder selection: competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#958705: Amplifier and connector supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply amplifier and connector. Funding source: investment and development fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008