Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Hồ Chí Minh City 604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#660150: Electric cable supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 18/2014: supply electric cable for HCM City Power Corp. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#660143: Composite protection box supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply composite protection box for Cho Lon Power Co. Funding source: production business, basic depreciation ,. Large repair year 2014. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#660120: Software copyright extending
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 19639: extending software copyright of Oracle database administration year 2014 - 2015 at NCSP.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#660119: Software copyright supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply software copyright Windows for HCM City Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#660117: Software supply and deploy
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply and deploying enterprise registration software at home
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#660112: Sterilization autoclave supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply sterilization autoclave for Cu Chi General Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#660088: Transformer transport and move
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 6: transporting and moving transformer for upgrading capacity of transformer station 220kv Cai Lay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#660087: PC supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply PC and printer for Nam Ky Khoi Nghia branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#660086: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply medical equipment for HCM City Police Hospital. Funding source: recurrence expenses. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#660070: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply medical equipment for HCM City Children's Hospital No 2. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008