Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  642830 Vietnam tenders
 
23901 members
Hồ Chí Minh City 642830 DS Đấu Thầu
23901 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#700789: UPS supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply 35 UPS equipment 3000VA at ATM stations of HCM city branch. Funding source: activity expenses of Vietnam Joint Stock Commercial bank for industry and trade - HCM city Bank Branch . Met
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700787: Tool and electromechanical tool supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 6 supply tool, electromechanical tool, specialized C&I for Ca Mau branch year 2014. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700785: Tool and heat - electromechanical tool supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 7: supply tool, - heat - electromechanical tool , specialized C&I for Nhon Trach branch year 2014. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Nationa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700784: Road upgrade and repair
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for upgrading and repairing Tay Bac Lan route.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#700781: Steel beam, abutment and potelet supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 2: supply steel beam, abutment, potelet. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700771: Protection box supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 3: supply protection box and galvanometer bonnet. Funding source: production and business 2015. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700769: Press cosse, boulon and clamp supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 7: supply press Cosse, boulon and clamp. Funding source: production and business 2015. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700767: POS equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply POS equipment phase 1 - 2015 . Funding source: expenses of BIDV – HCM city branch. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700763: Pipe fuse, fuse wire, fuselink supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 5: supply pipe fuse, fuse wire, fuselink and armoured. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#700758: Optical accessories supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply optical accessories for enlarging ODN Sai Gon optical cable phase 4, ODN Sai Gon ( phase 5 ), ODN Nha Be phase 4 and grounding telecom cable on Quoc Huong road, Funding source: investme
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008