Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  544187 Vietnam tenders
 
22311 members
Hồ Chí Minh City 544187 DS Đấu Thầu
22311 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#596748: Optic microscope supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply optical microscope and auxiliary equipment for Southern Battery Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#596747: Haematology tester supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply one haematology tester and one automatic biochemical tester for port medical centre. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#596743: Water material supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply material and construction for developing water system on left side on Nguyen Thi Thu road in Hoc Mon district. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596738: Glass aluminium, stainless steel balcony supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply and installation glass aluminium, stainless steel balcony, ceiling, MFC wall for faculty of medicine and pharmacy, practising zone of Ton Duc Thang University. Method of bidder sel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#596727: Galvanometer supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for +package GT 15: supply 3 phase electromechanical galvanometer,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#596721: Water separator supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply water separator for the project of low pressure gas distribution system in Tien Hai industrial zone in Thai Binh province. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#596716: Cutter cabinet supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for package 1: supply cutter cabinet for the project of Tran Quy Cap interruption station at Head Office of Sai Gon Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#596700: PC supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for +supply PC for HCM City People's Procuracy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#596690: Kindergarten equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply equipment for Hoa Mi 2 Kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#596685: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for supply equipment for experimental room of Centre for Research and Development for Hi - Tech Agricultural
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008