Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570176 Vietnam tenders
 
22814 members
Hồ Chí Minh City 570176 DS Đấu Thầu
22814 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#624087: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 5: transporting transformer MBA 220kV-250MVA for replacing secondary transformer of Long An 220kv transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624079: POS equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply POS equipment phase 2 year 2014 for HCM City branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624074: Electric cable supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply and installation electric cable under the project of moving 3-phase 750kVA transformer station and LV cubicle and electromechanical - dynamic workshop. Method of bidder selection: Compe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624072: Cutter cabinet and AC, DC switchgear supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply cutter cabinet and AC, DC adapter switchgear for Thu Thiem Power Co. Funding source: other capitals of State. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624071: Mobile equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply mobile equipment for Southern Battery Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624069: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply material and equipment for Tan Thuan Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624051: HD recording system supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply and installation HD recording system for HCM City Television .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624049: HD equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply and installation HD equipment for film studio A2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624047: Medical material supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for +supply consumption medical material and medical tool for Trung Vuong Emergency Hospital. Funding source: state budget and other expenses. Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#623999: Coach supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply 47 - seat coach for Thong Nhat Sport Centre . Funding source: sport career expenses year 2014. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008