Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691294 Vietnam tenders
 
24475 members
Hồ Chí Minh City 691294 DS Đấu Thầu
24475 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#752333: Electric materials supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 5: supply electric materials and control system for conveyor system C-D, E-F. Funding source: development fund. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#752331: Devices and commodities supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Procurement package: Purchasing installation devices and commodities (Connectors, splitter) – phase 2, 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#752328: Conveyors supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 2: supply conveyors C-D, E-F. Funding source: development fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#752325: Cisco router supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply and installation 03 Cisco router 2921-V/K9. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#752321: Cable modem supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Procurement package: Purchasing cable modem for developing service – phase 5, 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#752293: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply medical equipment for Phu Nhuan District Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#752281: Head office improve
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 1: improving head office of representative office of Vietnam News Agency in Tien Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#752277: Head office improve
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 1: improving head office of representative office of Vietnam News Agency in Bac Lieu province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#752247: Biochemical tester supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply semi automatic biochemical tester for Pham Ngoc Thach Medical University. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#752245: Beds supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply beds for Nguyen Tri Phuong Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008