Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  580061 Vietnam tenders
 
22981 members
Hồ Chí Minh City 580061 DS Đấu Thầu
22981 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#634405: Medical material supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for +package 1: supply 637 catalogues of consumption medical material. +package 2: supply 177 catalogues of technical consumption medical material.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#634378: Chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for supply consumable materials and chemicals for Tan Binh District Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#634368: Road enlarge
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for enlarging road surface ( interchange and Nguyen Oanh and Nguyen Kiem branches )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#634365: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for supply office equipment for Southern Products and Goods Quality Management Branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#634360: Tire rolling resistance testing machine supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Procurement package: Bid-package 65: Supply and installation for tire rolling resistance testing machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#634359: IT equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for supply and installation IT equipment for upgrading infrastructure of information technology of People's Procuracy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#634358: Tire repairing equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Procurement package: Bid-package 66: Supply and installation for tire repairing equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#634356: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for supply IT equipment and local area network for HCM City Healthcare Centre for Cadres.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#634354: Tire curing mold supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Procurement package: Bid-package 50a: Supply Tire Curing Mold - 2nd phase
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#634332: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-8-2014
Bid for package 02: supply domestic equipment including: + Lot 01: supply water pump
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008