Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  571816 Vietnam tenders
 
22860 members
Hồ Chí Minh City 571816 DS Đấu Thầu
22860 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#626009: Warehouse enlarge
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for enlarging warehouse with square of 2,160sqm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#626007: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for construction Binh Hoa secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#625975: Fence construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 3: construction security fence at Pleiku airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#625706: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for supply medical equipment for Hoc Mon District Preventive Medical Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#625705: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for supply and repair medical equipment for HCM City Skin and Venereal Diseases Hospital. Funding source: development fund. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#625684: Tables, chairs and cabinets supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for package 01: supply tables, chairs and cabinets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#625683: Runway upgrade
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for package 6: construction and planning constructional draw for the project of extending and upgrading road CHC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#625682: Road, pavement, drainage system construction
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for construction road, pavement, drainage system under the project of improving Lanh Binh Thang - Ton That Hiep traffic node in district 11
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#625673: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for construction Tieu Vung dyke (100ha).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#625653: Office stationary supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for package 02: supply office stationary
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008