Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  685397 Vietnam tenders
 
26218 members
Hồ Chí Minh City 685397 DS Đấu Thầu
26218 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#984038: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply service for managing and exploiting department store A of . Hung Vuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984037: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply service for organising customers conference and Korea Tourism on occasion of 20 years of VNPT Vinaphone for Business Centre – VNPT HCM city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984036: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply service for managing and exploiting canteen A of Hung Vuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984035: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply service for moving network node of Mien Nam Centre to office No 2 of Ministry of finance to HCM city Finance Catastrophe Preventive Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984033: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply service for maintaining air conditioner, ventilation, power system, water supply and drainage system of Sai Gon Pharmacy Distribution Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984032: Labour protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply labour protection equipment for volunteer youth orderer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984031: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply fire fighting and rescue equipment and mean
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984030: Assets supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply assets and tool for District 12 Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#984021: Park improve
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package XL1: construction traffic system and drainage system for improving Gia Dinh park un ward 3, Go Vap district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#984015: Medical gas system improve
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for improving and moving medical gas system of ward A1 ( HSCC-A).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008