Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  755095 Vietnam tenders
 
26657 members
Hồ Chí Minh City 755095 DS Đấu Thầu
26657 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1057722: Form supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2016
Bid for supply forms
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057720: Security service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
01-10-2016
HCM city Land Registration Office announced to cancel the bid for supply night security service in – Place at No 12 Phan Dang Luu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057513: Public service house improve
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for improving public service house at Dinh Khao ferry
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057497: Kindergarten repair
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for construction + temporary house for Hiep Binh Chanh III kindergarten, Thu Duc district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057466: Head office construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply material, equipment and construction for head office of Sau Gon Water Supplying Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057408: Tables and chairs supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply tables and chairs for improving head office of district 1 People’s Committee. Funding source; district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057338: Suspension insulators supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply suspension insulators and spool insulator. Funding source: investment construction and big repair .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057337: Transformer station improve
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for construction ( except for cutter foundation ) for the project of improving transformer station 110kv Tan Tao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057336: Transformer station improve
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package 3: construction ( except for cutter foundation )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057335: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package 1: construction, demolishing, packaging, transporting, moving, installation and maintaining MBA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008