Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588442 Vietnam tenders
 
23066 members
Hồ Chí Minh City 588442 DS Đấu Thầu
23066 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#643262: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply service for caring enterprise customers and clues in the fourth quarter of 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#643251: Server supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply server for MobiFone Added Value Service Joint Stock Co phase 2 in 2014. Funding source: investment capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#643244: Materials supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply materials for caring customers of high postage and perennial.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#643189: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply tables and chairs for meeting hall for District 1 Military High Command. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#643187: Web Scada and network security infrastructure building
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for building web Scada and network security infrastructure for web Scada. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#643179: NPK plant construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Procurement package: Provision of Engineering, Procurement, Construction and Commissioning works of tile NPK Plant (IFB number: No.PVFCCo-EPC-NPK/06-14)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643174: Head office upgrade
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for upgrading head office of youth union in Long Phuoc ward, district 9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643167: Fire fighting and anti-lightning works construction
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for package 7: construction fire fighting and anti-lightning works for Vinatex Bong Son garment factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643165: Culture centre construction
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for construction culture centre in Binh Khanh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643163: Classroom construction
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for construction 6 classrooms for Truong Thanh kindergarten in Hiep Phu ward, district 9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008