Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665384 Vietnam tenders
 
24167 members
Hồ Chí Minh City 665384 DS Đấu Thầu
24167 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#725407: Window improve
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for improving windows for VNP2 Building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#725390: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply service of loading and sanitation in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#725381: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package BH01/2015: supply insurance service for construction and installation for 11 projects in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#725365: Monument upgrade
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for upgrading Nha Be martyr monument into district traditional house.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#725356: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package 4: supply auditing service for the completed project of HCM City – Trung Luong highway.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#725353: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package 1: supply materials and construction water supply system in group 40, 41 on Ly Nhon road, Ly Hoa Hiep hamlet, Ly Nhon commune, Can Gio district. Funding source: business capital. Metho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#725348: Lean-to improve
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for improving lean-to of pouring workshop of Saigon – Cu Chi beer factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#725316: Head office improve
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package SC-CT 25 TTT: improving head office of Hydropower PMU No 6 under the project of Dai Ninh hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#725309: Head office construction
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for construction head office for Hoa Phu Commune People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#725276: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply tables and chairs for meeting hall of operation building of Quang Tri Hydropower Co. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008