Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  770812 Vietnam tenders
 
26741 members
Hồ Chí Minh City 770812 DS Đấu Thầu
26741 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1074342: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply tables and chairs for improving head office of district 1 People’s Committee ( 45 – 47 Le Duan, district 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074298: Projector, laptop and PCs supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 2: supply projectors, laptop and PCs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074290: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply 2 photocopiers for customers service department and personnel administration department of main head office .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074287: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply photocopier RICOH MP 3054 ( including charger & ARDF 3090) or equivalence.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074272: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply office equipment for Thu Thiem Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074268: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply and installation IT equipment, Wifi system at School Branch II – Foreign Trade University
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074252: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply IT equipment for production business.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074233: Relay supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply intermediate relay for electric panel of SCada work 2016. Funding source: production and business .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074225: Paints supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply paints. Funding source: big repair. Method of bidder selection: competitive quotation . Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074221: OTDR meter supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply OTDR meter. Funding source: investment development./ basic depreciation /loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008