Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810062 Vietnam tenders
 
26903 members
Hồ Chí Minh City 810062 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1115580: Specialized automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply specialized automobile for Binh Hung Hoa A ward People’s Committee. Funding source; district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115568: Command truck supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply command truck of rescue for HCM city Fire Fighting and Prevention Police. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115556: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply 7 – seat automobile for HCM city Power Corp. Funding source: basic depreciation . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115553: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply automobile for officers and teachers. Funding source: legal capital . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115551: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply army transporting automobile . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115520: Drain construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 5: construction drain Km1952+420-Km1955+130 (T), Km1954+790-Km1955+130 (T), Km1955+200-Km1956+00 (T,P), Km1957+850-Km1958+080 (P), Km1957+850-Km1959+370 (T), Km1965+542-Km1966+615 (T)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115517: Drain construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 5: construction drain from Km56+090 - Km56+950 (T,P), Km57+500 - Km58+050, (T,P) Km59+000 - Km60+250, (T,P), Km65+020 - Km66+095, (T,P), Km66+150 - Km67+000, (T,P), Km86+700 - Km86+95
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115484: Gate, fence, guardhouse construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for construction gate, fence, guardhouse for HCM city University of Transport in Dong Nai province phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115481: Fence repair
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 52/2016; repairing fen in area II A – land house B84A Bach Dang ward 2, Tan Binh district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115474: Factory construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 22: construction and installation transformer station for Biotechnology and Medical Equipment Factory phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008