Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  655390 Vietnam tenders
 
24002 members
Hồ Chí Minh City 655390 DS Đấu Thầu
24002 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#714524: Competition training tool supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply competition training tool for male football team of national level 1 year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714522: Accessories supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply accessories for the project of repairing DZ 110kv Xuyen Moc – Ham Tan. Funding source: large repair 2015. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#714515: Vaccine supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply vaccine for cattle vaccination year 2015. Funding source: fees and state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#714482: Water material supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply residual materials, construction water pipeline and renewing road surface for repairing pipeline on Nam Ky Khoi Nghia road phase 1( from Nguyen Thi Minh Khai road to Le Thanh Ton road )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714479: Water material supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply material, residual spare parts and construction water pipeline , renewing road surface for installation pipeline #200 on Cong Quynh road (from Nguyen Thi Minh Khai road to Tran Hung Da
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714470: Solid phase extraction column supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for package 3: supply solid phase extraction column.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714448: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply customs clearance for export and import LPG goods in northern area 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714446: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply service for replacing imagine processor compatible with C-Arm Siemens Siremobil Compact L, S/N : 5396
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714445: Service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for +hiring monitoring on delivering and receiving LPG year 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#714443: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply sanitation service and nurse’s aid service for Binh Thanh district Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008