Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  745532 Vietnam tenders
 
25013 members
Hồ Chí Minh City 745532 DS Đấu Thầu
25013 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#809771: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction road leading to Phu Quoc Air Traffic Control Tower.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#809748: Power work construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction, insurance service and supply material, equipment for treating overload of LV gridline of 21 transformer stations in district 9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#809709: Scanner supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply 2 sections scanner for Plant Quarantine Branch Region 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#809696: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply and installation equipment for studio room.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#809695: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply equipment for kindergarten in Tam Thon Hiep commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#809693: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply equipment for Tam Thon Hiep primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#809683: Underground cable head supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 17: supply underground cable head for the project of MBA T2-25MVA TBA 110kV Ninh Phuoc .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#809681: Transformer station supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply transformer station for Thu Thiem Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#809677: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 20: transporting transformer for MBA T2-25MVA TBA 110kV Ninh Phuoc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#809675: Tool machine supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply tool machine for the project of grid 110kv Uyen Hung – Dat Cuoc in Binh Duong province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008