Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  760677 Vietnam tenders
 
25066 members
Hồ Chí Minh City 760677 DS Đấu Thầu
25066 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#826779: Water supply station construction
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for construction Tan Xuan 2 water supply station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#826777: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package 5: supply material and construction for installation water pipeline level 2 on Tran Dai Nghia road ( Nguyen Cuu Phu - highway 1A).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#826772: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply material and construction for repairing water pipeline level 2 on Pasteur road ( Nguyen Thi Minh Khai - Vo Van Tan ) in district 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#826744: Battery internal resistance meter supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package TS04: supply battery internal resistance meter. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#826743: Photocopier and television receiver supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply photocopier and television receiver for ward police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#826734: IT equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply and installation IT equipment for HCM city Transport Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#826724: Testing diagnosis kit supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply testing diagnosis kit. Funding source: fees. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#826713: Medical material supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply consumption medical material and chemical for HCM city Forensic Medicine Centre. Funding source: budget capital and other capital . Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#826708: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for supply medical equipment ( electric general purpose operating table, 5 parameter monitor, breathing anesthetize machine, automatic biochemical analyser, automatic haematology analyser ). Fundi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#826700: Transformer repairing
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for repairing standby transformer 63MVA of transformer station 110kv Tan Tuc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008