Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  730644 Vietnam tenders
 
24834 members
Hồ Chí Minh City 730644 DS Đấu Thầu
24834 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#793588: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for building propaganda television program for raising awareness about natural disasters.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#793585: Service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply service for maintaining UPS at AACC, TWR/TSN, Ba Queo station, Radar TSN, Radar Ca Mau.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#793567: Laundry service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply laundry service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#793494: Technology pipe construction
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for construction, supply and installation technology pipe on wharf and petrochemical room under the project of VK102 petrol and oil depot.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#793493: Technical infrastructure improve
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for improving technical infrastructure under the project of VK102 petrol and oil depot.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#793488: Secondary school improve
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for improving Hoang Quoc Viet secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#793479: Medical centre improve
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for improving district 2 preventive medical centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#793473: House construction
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 1: construction house for Infantry Division 9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#793427: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 01: supply materials, construction and supply insurance service for the project of grounding gridline on Nguyen Thai Hoc – Nguyen Thi Nghia road (from VVK to PNL). Funding source: in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#793419: Road improve
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 01: improving Cho Moi – Quang Chu road in Cho Moi district. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008