Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582374 Vietnam tenders
 
23012 members
Hồ Chí Minh City 582374 DS Đấu Thầu
23012 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#636781: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply seagoing evaluating equipment, HIV disease and hepatitis detection immunity analyser , cardiovascular marking points. , high and low frequency electro magnetic field meter , deaf gaug
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#636779: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for +package 1: supply 6 catalogues of medical equipment. +package 2: supply 2 catalogues of office equipment. +package 3: supply air conditioner.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hồ Chí Minh City  
 
#636773: Specialized classroom supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply specialized classroom of testing automobile engine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#636765: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply equipment for practising telecom electronic of HCM City Industry and Trade College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#636763: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply equipment for practising food chemistry of HCM City Industry and Trade College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#636756: Photocopiers supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply 2 photocopiers Gestetner MP3353 and option for Southern Power Works PMU.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#636734: PC and network equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply PC and switch network equipment, material for Southern Power Works PMU
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#636719: PC supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply PC for HCM City Pasteur Institute.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#636706: CNC mill supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply CNC mill for HCM City Industry and Trade College. Funding source: budget and career expenses . Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#636542: Production factory construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for construction workshop for Central Region electric cable wire production factory phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008