Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
08-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Hồ Chí Minh City 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#895409: Casting steel pipe supply
Đăng ngày Posted:
05-2-2016
Bid for supply casting steel pipe, steel valve and steel pipe accessories of petrol technology pipe and cooling at Cat Lai oil filter factory warehouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895362: Service supply
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for supply service for maintenance painting for AB port in 2016 at Cat Lai oil refinery factory, No 990 Nguyen Thi Dinh, district 2, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895361: Foam station installation
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for installation foam station at tank T4 of Cat Lai oil refinery factory, No 990 Nguyen Thi Dinh, district 2, HCM City.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#895360: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for levelling surface for Hoa Sen Nhon Hoi steel factory in Nhon Hoi economic zone in Binh Dinh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#894936: Wiring cable supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply wiring cables
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894931: Steam beam supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply steel beam and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894929: Satellite programme recording equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply satellite programme recording equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894911: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply plastic pipe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894906: MV & LV accessories supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply MV & LV accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894880: Gridline grounding
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 01: supply material, equipment, construction power system and insurance service for grounding gridline on Nguyen Dinh Chieu road and road routes ( from Ly Thai To road to CMT8).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008