Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  608087 Vietnam tenders
 
23374 members
Hồ Chí Minh City 608087 DS Đấu Thầu
23374 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#663560: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for investment and trading SCTV net service in Hanoi phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663532: Security service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply security service for Nguyen Tri Phuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663529: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply sanitation service for Nguyen Tri Phuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663496: Laundry service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply laundry service for Nguyen Tri Phuong Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663489: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for package BH.2: supply insurance service for 3 packages of XL.5, XL.6, XL.8 of component 2 for investment and construction Co Chien bridge on highway 60 in Tra Vinh and Ben Tre province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663460: Female uniforms supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply female uniforms
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
#663293: Transformer station improve
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for construction work for improving Xich Long 1 station to Xich Long interruption station and Xich Long 2 station to Rach Mieu interruption station for ground project.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#663292: Power work construction
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for construction, insurance service and supply material, equipment for upgrading electric pressure to 22kv of Phuoc Binh route.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#663285: Road upgrade and repair
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for upgrading and repairing Bac Lan 2 road. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#663281: Road construction
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for construction Ap Chanh 16 road. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008