Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Hồ Chí Minh City 969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1284047: Technical centre construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction main building, supplementary works, pile static press, supply and installation equipment for Gia Lai Mobifone exploitation technical centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1284039: Electric post planting
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package TCMD 17 – 03: planting electric post and electric wire 2017. Funding source: customers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1284036: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction An Nhon Tay secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1284033: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 02: upgrading horizontal road 2016 ( 36 horizontal roads on Northern railway and 21 horizontal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283993: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction Linh Tay primary school, Thu Duc district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283991: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for repairing Nguyen Van Banh primary school, Thu Duc district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283988: Water pipeline installation
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply remain materials and construction No 2 for the project of installation pipeline level 1 on Huynh Tan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283959: Software supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply software, hardware for distribution gridline automation system of PC Thu Thiem. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283950: Projector supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply and installation projector for experimental rooms of International University – HCM city National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283943: Interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply and installation interior equipment for mobile information operation centre area IV, Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008