Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24699 members
Hồ Chí Minh City 717586 DS Đấu Thầu
24699 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#780032: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply equipment for functional room of My Thanh secondary school. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#780013: Desks, chairs supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply desks, chairs for students at branch No 1 of People’s Security University. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#780010: Bunk beds supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply iron bunk beds for students at branch No 1 of People’s Security University. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#780007: Transformer receiving and transporting
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 13: receiving and transporting transformer 125MVA-220/110kV from My Tho 2 substation 220kV substation to Mo Cay 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: Na
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#780004: Secondary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for package 2: supply secondary equipment and materials for Cat Lai 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#780001: Optical equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply optical equipment for upgrading and splitting optical node in Tan Binh, Tan Phu, Go Vap districts phase 1 in 2015. Funding source: owner’s capital and bank loan. Method of bidder sele
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#779996: Optical cable and accessories supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply optical cable and accessories for upgrading and splitting optical node in Tan Binh, Tan Phu, Go Vap districts phase 1 in 2015. Funding source: owner’s capital and bank loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#779911: Communication cable network grounding
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for digging road, construction cable sewer, reconstruction road for grounding gridline and communication wire on Kinh Duong Vuong road (from An Duong Dia road to Mui Tau Phu Lam road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#779909: Communication cable network grounding
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for digging road, construction cable sewer, reconstruction road for grounding gridline and communication wire on Kinh Duong Vuong road (from hitech medical area to An Duong Dia road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#779906: Tables, chairs, cabinets supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply tables, chairs, cabinets
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008