Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572713 Vietnam tenders
 
22858 members
Đà Nẵng 572713 DS Đấu Thầu
22858 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#626669: Power works construction
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for: #Package CPC-DEP-NiH-W03: installation gridline in Tay Ninh Hoa under the subproject of improving Ninh Hoa distribution gridline in Khanh Hoa province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#626155: Standby generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply and installation standby generator with capacity of 1400kva.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#626150: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for: #Package 1: supply endoscopic system of large intestine #Package 2: supply monitor and ECG machine #Package 3: supply short-wave treater, surgical endoscopic system, automatic film develop
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#626112: Electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for: #Package CPC-DEP-PC-G01: supply electric equipment 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#626011: Water system construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for construction and supply equipment for water system at Hi - Tech Zone and Information Technology Zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#625235: Surgical equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for supply surgical equipment for Da Nang Paediatric and Obstetric Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#625228: Technical safety and measuring equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for package 17: supply technical safety equipment and measuring equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#625196: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for construction road and drainage of Ngo Sy Lien street
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#624887: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Procurement package: #Package CPC-ADBAF-MV-G01: supply of MV & LV conductors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#624884: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for: #Package CPC-ADBAF-MV-G02: supply MV insulators and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008