Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729052 Vietnam tenders
 
26532 members
Đà Nẵng 729052 DS Đấu Thầu
26532 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1029795: Sport and culture centre construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction and installation fire fighting and air conditioner for sport and centre centre in Hai Chau district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1029607: Paint rust wiping
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for wiping paint rust of Bailey components.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1029529: Relay and accessories supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply intermediate relay and accessories.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1029525: Protection equipment supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Central Power Corp announced to cancel the bid for package 55:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1029504: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 5: construction gridline and substation for the project of Viet Tri 500kV substation and connectings.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1029407: Elevators installation
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for installation 2 elevators for 7-storey building of Da Nang Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1029302: Border post construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction Man Quang border post.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1028906: Electric hydraulic fixed quay cranes supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Procurement package: Supplying 02 Electric Hydraulic Fixed Quay Cranes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1028611: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for construction infrastructure for BTS stations in Dak Lak province phase 3 in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1028610: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for construction infrastructure for BTS stations in Quang Tri province phase 1 in 2016. Funding source: reinvestment capital and loan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008