Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695512 Vietnam tenders
 
24511 members
Đà Nẵng 695512 DS Đấu Thầu
24511 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#756626: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply materials and chemicals for science research
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#756615: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply insurance service of flame, explosive and special risks for building of Da Nang city People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#756612: Fire fighting and training equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply fire fighting equipment and training equipment for Da Nang Fire Fighting Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#756509: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply and installation equipment for the project of repairing and adding equipment for fire fighting monitoring system in Hai Van tunnel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#756454: Road improve
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for improving from km20+700 to km26+00 on highway 1D in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#756367: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for package 7: supply testing and adjusting equipment for the project of Ba Don 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#756338: Bridge improve
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for improving An Tan bridge at km3+166; Trang bridge at km8+425; Nuoc Ngot bridge at km10+389; bridge at km23+017, bridge at km23+353, Ban bridge at km23+962 on highway 14G in Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#756196: Wooden furniture supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for supply wooden furniture for Academy of Administration and Politics Area No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#755760: Swimming pool construction
Đăng ngày Posted:
28-5-2015
Bid for construction swimming pool at Thanh Khe district sport and culture centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#755696: Infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
28-5-2015
Bid for package 04/19.8&LHMR-DN: construction infrastructure for growing safety vegetables in field 19/8, Hoa Khuong commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008