Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644473 Vietnam tenders
 
25980 members
Đà Nẵng 644473 DS Đấu Thầu
25980 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#940508: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for construction Au Co primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#940503: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for construction 8 classrooms for Pham Hong Thai primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#940489: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for construction branch No 2 of Cam Tu kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#940454: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply one 2-bridge automobile.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#940453: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply 4 2-bridge automobiles
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#940392: Equipment supply and transporting
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 2: supply and installation equipment and materials for the project of strengthening capacity of Hoa Khanh 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#940303: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for construction 2- storey classrooms
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#940260: Service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 5: supply service for transporting transformer 220kV-250MVA and moving transformer 220kV-125MVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#939586: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply equipment for preventing criminal with hitech. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#939420: Materials and equipment warehousing, maintaining and supplying-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package CPC-KFW2-BQVTTB-BD,PY: warehousing, maintaining and supplying equipment and materials of the project KFW2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008