Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771174 Vietnam tenders
 
26749 members
Đà Nẵng 771174 DS Đấu Thầu
26749 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1074013: Road construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for repairing foundation, road surface from Km10 - Km12+300, Km12+800 - Km15; repairing sections from Km16+500 - Km16+700, Km17+200 - Km18, Km19+500 - Km19+800 highway 1D, Quy Nhon city Binh Dinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1073803: Concrete mixing truck supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
+package 1: supply 07 concrete mixing trucks. Method of bidder selection: National open bidding . Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1073802: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply automobile for Da Nang driving test centre. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1073335: Training house construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for construction training house and supplementary works of athletes training centre at Hoa Xuan sport complex phase 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1073226: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 6: construction ( supply shunt steel column ) for the project of transformer station 220kv Luu Xa.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1073218: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 6: construction ( supply connection shunt steel column) for the project of transformer station 220kv Phong Dien.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1073210: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 8: construction transformer station and shunt ( supply steel column ) for the project of transformer station 220kv Dak Nong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1073203: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 8: construction transformer station and shunt ( supply steel column ) for the project of transformer station 220kv Phu My
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1073198: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 6: construction ( supply connection shunt steel column) for the project of transformer station 220kv Phong Dien.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1073155: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 3: supply tables, chairs for teleconference room.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008