Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  588096 Vietnam tenders
 
23064 members
Đà Nẵng 588096 DS Đấu Thầu
23064 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#642696: Fork - lift truck supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-9-2014
Bid for #package VH-04: +lot 1 (VH-04.01): supply fork - lift truck. +lot 2 (VH-04.02): supply semi - truck.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#642348: Ambulance supply
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for package 1: supply ambulance for Da Nang Transport Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#642114: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for construction gridline 22kV and substation for Ben Thanh - Non Nuoc Tourism Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#641731: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply one garbage truck capacity 05 tons for Da Nang Urban Environment One Member Co Ltd. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#641331: Substation equipment testing
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 10: testing and adjusting substation equipment of Thap Cham 220kV substation and branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641306: False floor system installation
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for installation 750sqm of false floor for equipment room of An Don telecom centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641300: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for: #Package 28: supply bared wire, control cable and optical cable
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641292: DC source system supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply DC source system for An Don telecom centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641235: Foreign language lab equipment supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply equipment for foreign language labs.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#641105: Plastic particle and yarn supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for +supply 45 tons of PP plastic particle.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008