Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  746025 Vietnam tenders
 
25016 members
Đà Nẵng 746025 DS Đấu Thầu
25016 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#810069: Materials supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for package 25: supply materials and service for repairing integrated control system of Hoa Khanh 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#810068: Mong Duong Thermal Power Co – Genco3, group 8, Mong Duong ward, Cam Pha city, Quang Ninh province
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for package 23: supply materials and service for repairing protection and control system of Dung Quat 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#810057: Tractor supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for package 93: supply tractor with booth >=12.3m
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#810055: Pickup truck supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for package 91: supply 5-seat pickup truck
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#810047: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for package 92: supply 7-seat automobile.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#810043: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
04-9-2015
Bid for supply one 5-seat automobile.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#809644: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 101: supply materials and equipment for Scada system of Quan Ba 110kV substation (E13).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#809551: Materials supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 24: supply materials and service for repairing protection and control cabinet TBD505 of Da Nang 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#809202: Products supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply products for thanking customers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#808828: Conductors supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for: #Package CPC-DEP-MV-BS-G01: supply LV, MV conductors #Package CPC-DEP-MS-BS-G05: supply switching equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008