Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Đà Nẵng 890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1200850: Substation construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 16: construction 110kV distribution system for Song Tranh 2 220kV substation. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1200570: Head office construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction head office for Cam Le district branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1200515: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction subject classroom of Nguyen Van Linh secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1200510: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction subject classrooms of Tran Quoc Tuan secondary school .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1200504: Classrooms construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction classrooms of Hoang Sa secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1200372: Lightning arrester supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 52: supply lightning arrester. Funding source: depreciation capital and loans. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1200355: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 01 (TDH&NCS-DNPC/HK2-TTB+XL): supply equipment and materials and installation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1200328: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 01-TGCTNH: supply service for collecting, transporting and processing dangerous waste
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1200326: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 03-XL-DH: supply service for transporting transformer for Dong Hoi 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1200313: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply service for consulting, evaluating, guiding and issuing certificate of CMMI-DEV Level 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008