Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Đà Nẵng 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1400898: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply teaching equipment for Bach Duong kindergarten. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400873: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 19: supply equipment for connecting WAN for Hoa Vang district branch. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400807: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package OPGW/DD110kv-VTTB+XL-G01: supply material, equipment and construction, test ( optical cable OPGW, transmission equipment ), materials recover to project storage
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Telecom infrastructure works tại Đà Nẵng  
 
#1400611: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply one excavator with capacity of scoop >=3cbm. Funding source: owner’s capital and loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400609: Crane gantry improve-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Central Region High Voltage Gridline Co announced to cancel the bid for package 01_DHL: improving crane
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400608: Concrete mixing system supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply and installation concrete mixing system capacity 180cbm/hour. Funding source: owner’s capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400607: Concrete trucks supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply 2 concrete trucks capacity 9cbm. Funding source: owner’s capital and loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1399822: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for package 1: repairing foundation,. Road surface from Km159+900 –Km163+500
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1399820: Road repair
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for package 1: repairing foundation, road surface from Km152+500 – Km153, Km154 – Km155
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1399071: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for supply service for entering , collecting and data statistics of units
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008