Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Đà Nẵng 852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1159546: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 3: completing anti-overload works for gridline of Thanh Khe power branch in 2017. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1159288: Cubicle supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 07: supply cubicle for distribution transformer station. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1159227: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for construction Hoa Lien 2 kindergarten in Huong Phuoc area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1158584: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for construction Huong Duong kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1158515: Black point treating-bid exchange
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for treating black point from Km131+400 – Km132+00 on highway 26 Dak Lak province. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1158404: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for supply IT equipment for Da Nang Fire Fighting Police. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1158175: Twisted cables supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 16: supply twisted cable ABC. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1158170: MV underground cables supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 09: supply MV underground cables. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1158169: MV clamps supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 17: supply MV clamps. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1158166: LV conductors and cables supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 15: supply LV conductors and cables. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008