Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  752637 Vietnam tenders
 
26647 members
Đà Nẵng 752637 DS Đấu Thầu
26647 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1055269: Substation equipment supply and transporting
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 1: supply and transporting equipment and materials for substation. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1055261: PA bags supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 10: supply PA bags. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1055258: Meter labels supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply meter labels. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1055238: Electric and water materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 5: supply 175 categories of electric and water materials. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1055220: Conductors, anti-lightning valve, optical cable supply and transporting
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 2: supply and transporting conductors, anti-lightning valve, optical cable and accessories. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1055182: Medical materials, tools supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 2: supply 205 categories of medical materials and tools. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#1055155: Chemicals, tools supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 1: supply 292 categories of chemicals and tools. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#1055152: Chemicals, materials supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 4: supply 73 categories of chemicals and materials of dentistry. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#1055149: Chemicals, biologicals supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 3: supply 258 categories of chemicals and biologicals. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#1055063: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for supply uniform
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008