Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665384 Vietnam tenders
 
24167 members
Đà Nẵng 665384 DS Đấu Thầu
24167 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#725186: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for: #Package 29: supply MV clamps #Package 30: supply insulators 24kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#725161: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply medical materials. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#724660: Electronic meters supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for package 23: supply one-phase electronic meters 10(40)A and 20(80)A. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#724531: Security service supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply security service for Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#724529: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply sanitation service for Da Nang Obstetrics and Paediatrics Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#724145: Culture and sport centre construction
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for construction culture and sport centre in Hoa Khanh Nam ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#724036: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package 26: supply meter boxes and wire dividing boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#723993: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for supply and installation 3-phase generator for Telecom Centre No 3. Funding source: fixed assets depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#723981: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package VTTB-TTH1: supply equipment and materials for repairing engine H1 of Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#723935: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for supply and installation equipment for 6 entertainment centres in Thanh Binh, Hoa Thuan Tay, Thuan Phuoc, Khue Trung, Hoa Cuong Bac, Nai Hien Dong wards
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008