Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  654815 Vietnam tenders
 
23992 members
Đà Nẵng 654815 DS Đấu Thầu
23992 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#713795: Road improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving from km1324+00 to km1326+00 on highway 1 in Phu Yen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713793: Road improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving from km1300+800 to km1303+00 on highway 1 in Phu Yen province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713791: Road improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving from km1119+00 to km1120+00 on highway 1 in Quang Ngai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713784: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for upgrading DH8 road (from highway 14B to Dong Nghe lake).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713680: Bridge improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving Duc My bridge at km15+258 on highway 26 in Khanh Hoa province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713677: Bridge improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving Khau bridge at km12+069 on highway 26 in Khanh Hoa province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713674: Bridge improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving Giat Day bridge at km1076+356 on highway 1 in Quang Ngai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713671: Bridge improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving Song Ba bridge at km80+316 on highway 9 in Gia Lai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713668: Bridge improve
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for improving Dak Pet bridge at km1438+432 on Ho Chi Minh trail in Kon Tum province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#713583: Container bar supply
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for supply 2 semi-automated container bars including one bar of 20 feet and one bar of 40 feet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008