Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684619 Vietnam tenders
 
26209 members
Đà Nẵng 684619 DS Đấu Thầu
26209 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#983126: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for improving from km1 to km5+800 on highway 14G in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#983125: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for improving from km1392+860 to km1939+100; km1393+415 to km1393+860
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#982638: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for construction Ngoc Lan kindergarten in Hoa Hai market (phase 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#982600: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply uniform for staff of Central Region Airport Authority
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#982489: Software supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package 35: supply software of RTU/Gateway. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#982425: PCs supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package 34: supply industrial PCs and workstation PCs.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#982375: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply IT equipment for Da Nang C Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#982305: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package HX-DNPC-W03: supply and installation grounding foundation, pillars, insulators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#982300: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package HX-DNPC-W02: installation, testing and adjusting relay, supply and installation pillars, connecting wire, accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#982296: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package HX-DNPC-W01: construction foundation, foundation of pillars, levelling surface, fence, oil collecting tank, cable canal system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008