Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  541992 Vietnam tenders
 
22222 members
Đà Nẵng 541992 DS Đấu Thầu
22222 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#594641: Elevator system supply and installation
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for supply and installation elevator system for 9-storey building in Phuoc Ly resettlement area. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#594620: Training equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package PH01: supply training equipment for Da Nang University
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#594548: Wharf enlarge
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for enlarging and upgrading Tien Sa wharf No 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#594250: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package HC03'; supply chemical for researching technology of extraction and salting of acid hydroxycitric from Garcinia tree
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#594073: Radiotherapy system supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Bid for supply intensity-modulated radiation therapy system for Danang Cancer Hospital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#593994: High school construction
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Bid for construction Lien Chieu high school phase 1,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#593480: Material supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Bid for package 3/2014: supply yarn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593092: Publication printing
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for printing publication of postage payment skills in the first and second quarter of 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593089: Plastic dustbins supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for supply 250 plastic dustbins OTTO capacity 660 litres or equivalent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#593076: Material supply
Đăng ngày Posted:
11-4-2014
Bid for package 1/2014: supply material
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008