Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  619191 Vietnam tenders
 
23530 members
Đà Nẵng 619191 DS Đấu Thầu
23530 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#675436: Meter cover and pedestal processing
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for: #Package 03: processing cover and pedestal of 3-phase and one-phase meter 10(80) #Package 07: supply circuit DTRF08
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675430: Materials supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for: #Package 9: supply lead, sanitation solvent and welding supporting #Package 12: supply electric wire and COS head
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675407: Electronic components supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 01: supply electronic components for Central Power Information Technology Co. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675402: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 01/HH-KS&SG: supply electric equipment and materials. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675392: Electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 01/HH-PN: supply electric equipment 6.3kV. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675389: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 87: supply circuit breaker, LV clamps. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675386: Cubicle and panels supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for package 01/HH-TK: supply cubicle and panels. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675343: Orthomorphia equipment supply-time exchange
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Bid for supply orthomorphia equipment for Da Nang Orthomorphia and Rehabilitation Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#674715: Material supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for +package 1: supply material and maintaining Clinker calcinatory with capacity of 1500 tons/.day with size of 3,5x54m.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#674685: Orthomorphia equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for supply orthomorphia equipment for Da Nang Orthomorphia and Rehabilitation Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008