Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26357 members
Đà Nẵng 705570 DS Đấu Thầu
26357 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1005078: Canal construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for construction canal N7-2 An Trach
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#1004837: Grounding system improve
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 9: improving grounding system in Quang Binh province (115 positions).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1004830: Grounding system improve
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 8: improving grounding system in Quang Binh province (104 positions).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1004485: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply and installation equipment and machinery for Da Nang Science and Technology Department (phase
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1004482: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply and installation equipment and machinery for Da Nang Science and Technology Department (phase
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1004468: Crane supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 14: supply and installation crane for Dong Van hydropower plant. Funding source: owner’s capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1003782: Warehouse improve
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Bid for construction warehouse for battalion 3 of Regiment 28 in Quang Nam province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1003751: Wooden beds, cabinets supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Bid for supply wooden beds, cabinets for hostel B3 of Viet – Han Friendship Information Technology College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1003457: Electric hydraulic fixed quay cranes supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Procurement package: Supplying 02 Electric Hydraulic Fixed Quay Cranes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1003422: Crane supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2016
Bid for supply 2 tyre cranes for loading container at field - RTG. Funding source: owner’s capital and loans. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008