Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  675729 Vietnam tenders
 
24308 members
Đà Nẵng 675729 DS Đấu Thầu
24308 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#736236: Hydropower plant improve
Đăng ngày Posted:
18-4-2015
Bid for package 02/2015/XL-AL: improving works of A Luoi hydropower plant. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#736212: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
18-4-2015
Bid for supply uniform for staff of Da Nang Telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735897: Security service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply security service for Pleiku – Gia Lai remote control station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735894: Security service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply security service for Dien Ban – Quang Nam remote control station and head office of Radio Frequency Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735890: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for supply sanitation service for head office of Radio Frequency Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735855: Children house construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for construction Da Nang children house
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#735849: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package 10: supply insurance service for construction and installation equipment for the project of strengthening capacity of Son La 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735837: Sewer improve
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for improving sewers on Ho Chi Minh trail in Kon Tum province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#735789: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for pakage 202/DTVT-P7: supply materials and equipment for Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#735787: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for improving from km714+275 to km720+400 on highway 14 in Dak Lak province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008