Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Đà Nẵng 835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1142995: Primary equipment and materials supply and transportation-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Procurement package: "Package No.06: Supply and transportation of primary equipment and materials, insulators,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142989: MV transformer supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 188: supply MV current and voltage transformers – phase 3. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142973: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 17CNTT-G17: supply measurement equipment, equipment for installation optical cable and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142971: Electronic components supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 01: supply electronic components. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142959: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 190: supply 3-phase circuit breakers – phase 4. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142938: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for transporting clinker in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1142313: Substation construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package CPC-TB2-EPC: design, supply equipment and materials and construction Thang Binh 2 110kV substation and connectings.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1142268: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for construction road leading to tourist areas m service at Son Tra peak ( section from Vong Canh house to Ban Co Tien ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1142223: Display house construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for construction and supply equipment for Hoang Sa display house.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1142109: Service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package 17KHAC-G19: supply service for implementing project FMIS/MMIS at EVNCPC.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008