Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630372 Vietnam tenders
 
23699 members
Đà Nẵng 630372 DS Đấu Thầu
23699 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#687166: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for construction lighting system for improving and upgrading park 29 - 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#687152: Park improve and upgrade
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for construction works for improving and upgrading park 29 - 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#687114: Automated haematology analyser supply
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for: + supply 20-parameter automated haematology analyser XP 100 made by Sysmex - Japan or equivalent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#686509: Head office construction
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for construction and supply equipment for head office of Non Nuoc transaction office of Agribank - Ngu Hanh Son district branch, Da Nang city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#686187: Grid construction
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for package 02/2015/XL-AL: supply and construction grounding system of grid 35kv, operation dam, water intake gate of A Luoi hydropower work.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#686110: Railway extend
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for package 5: extending railway of 4 railway stations of Dai Loc, Binh Dinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#686009: Voltage and current transformer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for: #Package 4: supply voltage and current transformer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#685990: Spherical plain bearing supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Procurement package No 8: supply of spherical plain bearing of axle bearing for radial gate, Song Bung No 2 hydropower project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#685973: Meter cover and pedestal processing-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for: #Package 03: processing cover and pedestal of 3-phase and one-phase meter 10(80)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#685678: Boat supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for package B2: supply boat for Thach Han station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008