Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  617920 Vietnam tenders
 
23506 members
Đà Nẵng 617920 DS Đấu Thầu
23506 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#673743: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply insurance service for assets and means of transport of Vietnam Television - Da Nang Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673341: UPS supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for supply and installation UPS for IT Dept of Central Region Agribank.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#673329: Steel tower supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for package 12: supply and transportation steel towers for the project of 220kV Dong Nai 5 - Dak Nong gridline and enlarging feeder of 500kV Dak Nong substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#673311: Air conditioner supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for supply and installation air conditioner for IT Dept of Central Region Agribank. Funding source: Agribank. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673164: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for package 08: supply insurance service for the project of construction and installation equipment for 220kV Vung Ang - Ba Don - Dong Hoi gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#673160: Insurance service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for package 09: supply insurance service for the project of construction 220kV Son Ha substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#672652: Communication and Scada system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for package 4: supply, installation and adjusting communication and Scada system for the project of 220kV Ba Don substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672594: Thermal insulated system supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for supply thermal insulated system and AC power source for Telecom Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672587: Secondary equipment, optical cable and accessories supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Procurement package No 03: supply and transportation of secondary equipment, optical cable and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672458: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for package 18: supply insurance service for construction of the project 220kV Ngu Hanh Son substation and 220kV Da Nang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008