Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Đà Nẵng 930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1242901: Market construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction Nai Hien market
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1242684: Software supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 01: supply software for Da Nang Education University. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1242676: Server, storage equipment supply-bid exchange
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 17CNTT-G77: supply server, storage equipment, network equipment, software and technical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1242573: Sleeve supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply sleeve 24FO, 60FO and accessories for Central Network Infrastructure Centre. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1242566: Safety and grounding equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 17DCSX-G73: supply safety and grounding equipment. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1242426: Dryer and washer supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply industrial dryer and washer. Funding source: owner’s capital and commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1242091: Operation building overhauling
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 17.4: overhauling operation building of Lien Chieu power branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1242031: LV cubicles supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 78: supply LV cubicles. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1242016: Aluminium door overhauling
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 17.10: overhauling aluminium door system of operation building of Son Tra Power Branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1241931: Training equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply training equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008