Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787952 Vietnam tenders
 
25299 members
Đà Nẵng 787952 DS Đấu Thầu
25299 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#856561: Modem supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply 2-port wifi ADSL modems
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#856541: Endogenous heat meter supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply one endogenous heat meter and one air permeability tester
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#856311: Anti-leakage works construction
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for construction anti-leakage works for 7-storey building of Da Nang Rehabilitation and Orthopaedy Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#856253: Transformer replacing
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 3: replacing transformer 220kv – 125MVA to 250MVA of transformer station 500kv Da Nang.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#856251: Transformer replacing
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 4: replacing transformer of transformer station 220kv Doc Soi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#856245: Testing service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 5: supply testing service for the project of replacing of Doc Soi 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#856242: Testing service supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 5: supply testing service for the project of replacing transformer 220kV-125MVA to 250MVA of Da Nang 500kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#856181: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for improving fron km50 to km53; km56 to km59; km62 to km66 on highway 19 in Binh Dinh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#856178: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 18D: construction from km79+937 to km84+502 on highway 5 under the project of construction safety system between railway and road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#856173: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 18C: construction from km70+700 to km77+830 on highway 5 under the project of construction safety system between railway and road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008