Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  729830 Vietnam tenders
 
24835 members
Đà Nẵng 729830 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#792703: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for: #Package 1: supply 593 categories of generic medicine #Package 2: supply 120 categories of special medicine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#792297: Heat, pneumatic and vacuum pipe supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for package 23: supply and installation heat, pneumatic and vacuum pipe for Hoa Tho I garment factory. Funding source: owner’s capital and bank loan. Method of bidder selection: Competitive quot
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#792108: E-library construction
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for construction e-library for Da Nang Economic and Planning College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#792088: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for: #Package 79: supply fuse 24kV and lightning arrester valve 21kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#790940: ODF cabinets supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2015
Bid for supply ODF cabinets. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#790924: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2015
Bid for supply chemicals, X-ray film, medical materials for Da Nang Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#790747: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2015
Bid for supply medical equipment for hiclass treatment area of emergency and recovery ward of Da Nang Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#790740: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2015
Bid for supply medical equipment for emergency and recovery ward of Da Nang Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#790724: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
24-7-2015
Bid for package 3.1b: construction technical infrastructure in My Da Tay resettlement area in Khue My ward, Ngu Hanh Son district, Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#790201: Transmission block supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Bid for supply one transmission block BTQ004 (P/N:45100027) made by Thales or equivalent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008