Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Đà Nẵng 604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#659658: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply maintenance service for maintaining optical equipment, GC, UPLC/MS, machinery of Import and Export Goods Analysis and Classification Center - Da Nang Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#659649: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply insurance service for package B1-C2 of operation building and toll stations on Noi Bai - Lao Cai highway.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#659300: Equipment transporting-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 14: transporting equipment and materials for the project of 500kV Thanh My substation and branch (phase 2). Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#659223: Medical chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply medical chemicals and materials for Lien Chieu Medical Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#659216: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 1: supply one automatic biochemistry tester, one semi automatic biochemistry analyser and 18-parameter haematology tester. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Nat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#659168: Clinker cooler supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply clinker cooler for clinker production line capacity 1,500 tons/day. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#658920: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply service of operation and transferring technology at An Don - VTN3 building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#658832: Auditing service supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 54: supply auditing service for completed investment & construction capital of Song Bung 2 hydropower project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#658651: Mechanical equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 2: supply and installation mechanical equipment for Da Krong 1 hydropower plant. Funding source: owner's capital and loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#658570: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply materials and equipment for the theme of researching and installation cooling system for offshore ships. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008