Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582288 Vietnam tenders
 
23011 members
Đà Nẵng 582288 DS Đấu Thầu
23011 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#636796: Card supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply card P16S1S for SDH equipment of International Telecom Centre No 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#636526: Medical centre maintaining
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for +package 1(DN1): maintaining and improving ward of maternity of Son Tra district medical centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#636495: Generator supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package DN/S1: supply standby generator 150kVA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#636478: Components and materials supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 1: supply components and materials for regular replacing and repairing of automatic hydrometeorology and sea meteorology stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#636470: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package CPC-DEP-DL-W02 – construction grid 110kv for the subproject of transformer station 110kv Dien Loc and shunt.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#636467: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package CPC-DEP-DL-W01 – construction transformer station 110kv Dien Loc, feeder and connection 22kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#636428: Maintenance service supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 2: supply maintenance service for automatic hydrometeorology and sea meteorology stations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#636302: Power and petrochemical experiment equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for package VH-01: supply experimental equipment and tools of power and petrochemical. Funding source: loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#636298: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for package 1: supply equipment and materials and service for dealing with break-down of capacitor server along 500kV. Funding source: regular repairing capital. Method of bidder selection: Nation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#636293: Electric equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for: #Package CPC-ADBAF-MV-G02: supply MV insulators and accessories, switching equipment, LV cubicle including:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008