Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Đà Nẵng 969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1284083: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
18-8-2017
Bid for levelling surface, traffic system, drainage system, green trees, water system for technical infrastructure of Binh Ky resettlement area phase 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1284067: Base area construction
Đăng ngày Posted:
18-8-2017
Bid for construction Hoa Bac technical ordnance base area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1284051: Working office improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for improving working office of Mobifone Service Co area 3 and office of branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1284050: Grid construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 01/XL – BK.EA: construction grid for the project of load of grid 110kv NMTD Buon Kuop –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1284044: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 17.11: improving grounding of pillar of gridline 110kV with high resistant number. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1284023: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction gymnasium for Le Do secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1283976: Meeting hall improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 17.13.01: improving meeting hall B, restroom of 5-storey building and improving operation building of Da Nang Power One Member Co Ltd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#1283784: Gridline and substation accessories supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 02-HH-BK.EA: supply gridline and substation accessories. Funding source: depreciation capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1283740: Battery supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply battery for UPS of studio. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1283137: Working building construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction working building for Cam Le district police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008