Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  643440 Vietnam tenders
 
23913 members
Đà Nẵng 643440 DS Đấu Thầu
23913 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#701432: Primary equipment supply and transporting
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for package 6: supply and transporting primary equipment for the project of circuit 2 of 220kV Hoa Khanh - Hue gridline. Funding source: bank loan. Method of bidder selection: National open biddin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#701324: Road upgrade-time exchange
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for improving from km1077 to km1080, km1098+500 to km1099
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#701203: Museum construction
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for construction Da Nang arts museum.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#700775: Relay supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for: #Package 16: supply relay and accessories #Package 17: supply battery charger and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#700719: Coaxial cable connector supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply coaxial cable connector for anti-lightning system of automatic observation system of Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: production capital. Method of bidder selection: Compe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#700566: Classical drama theatre upgrade and improve
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for upgrading and improving Nguyen Hien Dinh classical drama theatre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#700064: Tank truck supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for supply one tank truck capacity 6cbm Isuzu Forward. Funding source: basic construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#699710: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for improving from km64+00 to km64+800 on highway 19 in Binh Dinh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#699410: Port dredge
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for package XL05A: dredging in front of Son Tra port.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#699078: LV, MV clamps and taps supply
Đăng ngày Posted:
20-1-2015
Bid for package CPC-DEP-NiH-G06: supply LV, MV clamps and taps. Funding source: WB. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008