Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Đà Nẵng 1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1331742: Insurance service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 10: supply insurance service for the project of Bao Lam 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1331334: Syringes supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply syringes for Methadone centres. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#1330590: Backup SAN supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for supply and installation backup SAN system. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1330453: Control system supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for package 1: supply clos control cabinet of stopbar, slos control system, insulated transformer 150W,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1330449: Combiner supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for supply combiner. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1330396: Grid construction
Đăng ngày Posted:
19-10-2017
Bid for package 13: construction anti – effective to communication grid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1329798: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Bid for package 7a: supply service for transporting transformer for Nha Trang 220kV substation. Funding source: EVNNPT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1329759: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Bid for package 10: supply insurance service for the project of Kon Tum 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1329758: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Bid for package 9: supply insurance service for the project of Bao Lam 220kV substation. Funding source: EVNNPT.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
#1329756: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Bid for package 10: supply insurance service for the project of Quang Ngai 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008