Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  581921 Vietnam tenders
 
22998 members
Cần Thơ 581921 DS Đấu Thầu
22998 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#636259: Chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for: #Package 1: supply chemicals #Package 2: supply medical materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#636165: Road construction
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for construction road from Mu U canal to Ngac Bat canal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#636163: Road construction
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for construction Tan Thanh Tay road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#636161: Canal dredging
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for dredging Cai Da canal in Hung Thanh ward, Cai Rang district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#635603: Hospital construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 1.1: construction lighting system and transformer station 2x2000KVA for Can Tho city Children 's Hospital of 500 beds
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#634819: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
25-8-2014
Bid for upgrading Ong Xi - near highway 91B.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#634816: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
25-8-2014
Bid for upgrading road of Cam My - Tam Vu crossroad.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#634813: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
25-8-2014
Bid for upgrading road from Giao Dan bridge to Hoi Quan bridge.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#634807: Road construction
Đăng ngày Posted:
25-8-2014
Bid for construction Giao Dan road near An Thoi Dong ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#634788: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
25-8-2014
Bid for dredging canal 2 (Duong Truc - Bo Bao) in Thanh Phu commune, Co Do district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008