Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Cần Thơ 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1400963: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply security service for parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400961: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving 29 roads, small parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400958: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving 13 roads, small parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400957: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving 20 roads, small parks in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1400954: Service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply service for improving lighting system, traffic light system in Ninh Kieu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1399710: Secondary school upgrade
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for upgrading My Khanh secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1399089: Service supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for printing bags and leaflet for Can Tho Social Insurance
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1399036: Supersonic machine supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for supply colour Doppler supersonic machine. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1399000: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2018
Bid for package 5: supply equipment for strengthening capacity of image diagnosis ward. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1397831: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2018
Bid for package 4: supply equipment for strengthening blast-proof capacity. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008