Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  773506 Vietnam tenders
 
26756 members
Cần Thơ 773506 DS Đấu Thầu
26756 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1076344: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for supply equipment for Thoi Thanh primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1075326: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for supply IT and network equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1074502: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for construction Thanh phu 1 secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1074311: Culture house construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 02: expenses of construction culture house in 07 hamlets: Nhon Thuan, Nhon Thuan 1, Nhon Thuan 2, Thi Tu Vam Xang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1073211: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for construction and supplementary works for Phuoc Thoi 3 kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1073188: House construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for construction house continuous Block 6-1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1071799: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for package 2: supply 39 categories of chemicals. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1071795: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for package 1: supply 22 categories of chemicals. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1071609: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for supply one 7-seat automobile for Agribank Co Do Branch of Can Tho. Funding source: Agribank. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#1071607: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Bid for supply one 7-seat automobile for Agribank Can Tho. Funding source: Agribank. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008