Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759216 Vietnam tenders
 
25053 members
Cần Thơ 759216 DS Đấu Thầu
25053 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#824674: Head office construction
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for construction working building, supplementary works, anti – termite, supply and installation air conditioner, office equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#824477: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply equipment for Dong Thang primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#824273: Wooden tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for supply wooden tables and chairs for Can Tho General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#824233: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for construction Truong Thanh 2 secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#824227: Seed processing workshop construction
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for package 08: construction seed processing workshop, production operation building, drain, drying ground ( 3000m2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#824170: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for construction Dong Thuan 1 primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#824040: Fence construction
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for package 7: construction fence, road in lot 3A
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#823806: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for supply service for collecting, transporting, processing dangerous wastes of Can Tho General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#823781: Security service supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for supply security service for Can Tho General Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#823744: Experimental equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-10-2015
Bid for package 3: supply equipment for experimental room of aquaculture breeding centre level 1 in Thanh My commune, Vinh Thanh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008