Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  642836 Vietnam tenders
 
23910 members
Cần Thơ 642836 DS Đấu Thầu
23910 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#700628: Limestone supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for package 21: supply limestone for testing engine group No 2 of O Mon 1 thermal power plant. Funding source: counterpart fund of investor's capital. Method of bidder selection: National open bid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#700621: Fire fighting and anti-lightning system construction
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for construction fire fighting anti-lightning system for Phu Thu high school in Cai Rang district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#700253: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for construction and supply equipment for water supply system in Thanh Loc commune, Vinh Thanh district, Can Tho city. Funding source: state budget, Method of bidder selection: National open bidd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#700250: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for construction and supply equipment for water supply system in Thoi Xuan commune, Co Do district , Can Tho city,. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#700248: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for construction and supply equipment for water supply system in Giai Xuan commune, Phong Dien district, Can Tho city. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#700140: Equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-1-2015
Bid for: #Package 2: supply bacterial identification system and antibiotic chart
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#699720: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-1-2015
Bid for upgrading Nguyen Thi Tao - Vo Van Kiet road in Long Hoa ward, Binh Thuy district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#698963: Chemicals and materials supply
Đăng ngày Posted:
20-1-2015
Bid for supply chemicals and medical materials for Can Tho Reproductive Healthcare Centre in 2015. Funding source: hospital fees. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#698815: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
20-1-2015
Bid for construction Trung Hung 2 kindergarten ( Ba Gua ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#698791: Substation construction
Đăng ngày Posted:
20-1-2015
Bid for package 2: construction and installation substation 750kVA for Can Tho Rehabilitation and Orthopaedy Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008