Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  653116 Vietnam tenders
 
23968 members
Cần Thơ 653116 DS Đấu Thầu
23968 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#711806: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-3-2015
Bid for supply professional cultivation course of testing English of international association programme for 5 testing units of national foreign language project year 2020
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#711804: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-3-2015
Bid for organising professional cultivation course for national key teachers in Central Region and Southern of association programme of national foreign language project year 2020
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#711772: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-3-2015
Bid for supply and installation equipment for Thuong Thanh kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#711469: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for levelling surface, classrooms, school headquater, yard, road, flagpole, water supply and drainage system, anti – lighting system, fence, parking lot, guardhouse, water tank for Thoi Hung kin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#711450: Infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package XL01: construction infrastructure in Bien Dong B hamlet, hamlet 13 - Thong Nhat - Vinh Mau.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#711411: Head office improve
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for construction, supply and installation electric equipment, fridge and fire fighting equipment for the head office of Can Tho Planning and Investment Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#710765: Head office improve and repair
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for improving and repairing head office of Can Tho city Justice Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#710588: Testing kits supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply testing kits. Funding source: fees.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#709107: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
11-2-2015
Bid for upgrading Khoang Chau – Nga Nganh – Ong Dua road in Long Tuyen ward, Binh Thuy district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#708628: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for construction Thoi Thuan 1 kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008