Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  571728 Vietnam tenders
 
22852 members
Cần Thơ 571728 DS Đấu Thầu
22852 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#625633: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for supply and installation equipment for Can Tho Construction Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#625502: Service supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Bid for: + supply service for implementing happy birthday programs in Tien Giang, Ben Tre, Dong Thap, Tra Vinh, Vinh Long provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#624436: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for construction road and drainage system of road No 3, 4, 5, 6, 7, 8 under the project of construction Thot Not rice market.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#624085: Studio equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply equipment for studio S1 and colour automobile.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#624040: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply and installation equipment (standby generator).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#623397: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
18-7-2014
Bid for supply tables and chairs for working room and meeting hall of Can Tho Medical and Pharmacy University. Funding source: development fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#622156: Water supply and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
15-7-2014
Bid for package 2: construction water supply system, drainage system and wastewater processing system for Can Tho Children's Hospital in An Binh ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#621426: Embankment construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
11-7-2014
Bid for +package 1; construction embankment, drainage system and levelling surface from KP0+000 to KP0+908 for embankment on Can Tho river
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#620374: Hospital construction
Đăng ngày Posted:
09-7-2014
Bid for package 10: supply air conditioner and ventilation system for construction Can Tho Tuberculosis and Lung Disease Hospital in O Mon district, Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#619506: Medical gas system supply and installation
Đăng ngày Posted:
04-7-2014
Bid for package 5: supply and installation medical gas system for Can Tho city Children 's Hospital in An Binh ward, Ninh Kieu district, Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008