Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Cần Thơ 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#894687: Kindergarten improve
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for improving An Nghiep kindergarten in Ninh Kieu district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#894670: Fire fighting system installation
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for installation fire fighting system for 8 schools in Ninh Kieu district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#894323: Air conditioner system supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply and installation air conditioner for the head office of Co Do district branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#894164: Medical centre improve
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for improving medical centre in Tan Phu, Ba Lang, Hung Phu, Le Binh wards and Cai Rang district medical dept.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#894118: Conference centre construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for construction and installation equipment for Can Tho city Labour Union Conference Centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#893632: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply and installation desks, chairs, office equipment for Ninh Kieu district warehouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#893046: Road construction
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for construction road on Khoan Chau – Xeo Nga bridge in Long Hoa ward, Binh Thuy district,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#893041: Road construction
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for construction road on Trai Giam bridge – Nga Bat irrigation ditch – Ba Chu Kieu bridge – Hang Bang river in Long Tuyen ward, Binh Thuy district,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#892756: Vocational training centre construction
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Bid for construction Binh Thuy district vocational training centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#892718: Primary school upgrade
Đăng ngày Posted:
27-1-2016
Bid for upgrading Thoi An Dong 2 primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008