Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  755297 Vietnam tenders
 
26661 members
Cần Thơ 755297 DS Đấu Thầu
26661 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1057531: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for levelling surface, construction approach road to Thuan Hung 3 primary school and Thuan Hung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1057387: Experimental equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply experimental equipment and tools for Can Tho University. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1057111: Main body supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply main body for building ship ST-228. Funding source: state budget. method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1056349: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for construction Trung Nhut secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1056087: Fuses supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply fuses. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#1055188: Dumping ground improve
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for improving Cai Sau dumping ground in Phu Thu ward, Cai Rang district, Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1054056: Infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for construction infrastructure for Academy of Politics Centre No IV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1053890: Service supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply service for collecting, transporting and processing recycle waste for Can Tho General Hospital in 2016-2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1051674: IT equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for supply and installation LAN, network equipment, IT equipment for commune and ward people’s committees
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1051539: Lighting system installation
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for installation lighting system in Tan Loc ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008