Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Cần Thơ 890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1200776: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 1: construction technical infrastructure for the project of upgrading Thoi Lai market, Thoi Lai township, Thoi Lai district, Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1200357: Uniform supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply uniform for self-defence militia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1198965: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply fire fighting equipment for Can Tho Fire Fighting Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1198269: Desks, chairs, boards supply
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for supply desks, chairs, boards for kindergartens, primary schools, secondary schools, high schools. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1195287: Primary school improve
Đăng ngày Posted:
21-4-2017
Bid for improving Thanh Phu 2 primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1195164: Head office construction
Đăng ngày Posted:
21-4-2017
Bid for construction head office for Thoi Dong commune Military High Command.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1194065: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2017
Bid for supply medical equipment for Can Tho Children’s Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1193880: High school construction
Đăng ngày Posted:
20-4-2017
Bid for construction Chau Van Liem high school, Ninh Kieu district Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1193360: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
19-4-2017
Bid for construction Truong Thang primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1192194: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2017
Bid for construction kindergarten 8/3 in Ninh Kieu district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008