Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  718869 Vietnam tenders
 
24710 members
Cần Thơ 718869 DS Đấu Thầu
24710 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#781497: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2015
Bid for supply insurance service for construction embankment from Muong Cung to Rach Goc of O Mon riverbanks in Can Though city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#781480: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2015
Bid for supply equipment for Can Though Science and Technology Information Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#781326: LED tube bulb supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2015
Bid for supply LED tube bulb and materials. Funding source: production capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#781319: Culture houses construction
Đăng ngày Posted:
07-7-2015
Bid for package 2: construction 17 culture houses in Truong Long commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#780923: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply fire fighting equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#780843: Kindergarten improve
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
+ improving and upgrading Binh Thuy kindergarten + moving and construction Binh Thuy 2 primary school + moving and construction medical centre in Tra Noc ward + moving vocational training school fo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#780842: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for package CT-PW-2.14: + construction kindergarten in residential area 91B + construction Thoi Nhut 2 kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#780710: Hardware, firewall equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply and installation hardware, firewall equipment. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#780584: Printer supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply invoice printer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#780020: Desks, chairs supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply equipment of physics, chemistry, biology for secondary schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008