Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  708162 Vietnam tenders
 
26377 members
Cần Thơ 708162 DS Đấu Thầu
26377 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1007992: Hospital construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-7-2016
Bid for package TBXL No 1: construction transformer station 560kva, network system, telephone, camera for Can Tho Mental Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1006952: Head office construction
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for construction and supply an dins iBMS system for the head office and leasing office of Can Tho Lottery One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1006871: Microbiology medium supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package V15-303: supply microbiology medium for micro quantity analysing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1006868: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package H05-303: supply consumable materials for chromatography
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1006867: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package H06-303: supply materials for chromatograph equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1006866: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package H10-303: supply materials for LCMSMS equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1006865: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package H07-303: supply materials for ion chromatograph equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1006864: Materials supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for package H08-303: supply materials for GCMS equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1006813: Patient monitor supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for supply operating table and patient monitor .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1006810: Stomach endoscopy system supply
Đăng ngày Posted:
26-7-2016
Bid for supply stomach and large intestine endoscopy system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008