Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731152 Vietnam tenders
 
24840 members
Cần Thơ 731152 DS Đấu Thầu
24840 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#794338: Service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply service for adjusting storage documents of Can Tho Taxation Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#794325: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply and installation equipment for An Phu primary school. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#793322: Generator supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply and installation generator for Cadif – Hung Phu 1 apartment, Hung Phu ward, Cai Rang district, Can Though city. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder selection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#792828: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Bid for construction road of canal 9.5 in Thanh My commune (from Dau Ngan canal to Thang Loi 2 canal). Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#791370: Materials, chemicals, medium supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2015
Bid for packages of supply materials, chemicals, medium for National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Branch 6.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#791365: Materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2015
Bid for packages of supply materials, chemicals for National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department - Branch 6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#790125: LED monitor supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Bid for supply LED monitor for Vietnam Television – Can Tho Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#789958: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Bid for package 11: construction wastewater processing system for Can Tho Tuberculosis and Lung Diseases Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#789380: Dock and field construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2015
Bid for construction dock and field under the project of construction wharf 3,000DWT Proconco Can Tho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#788757: Microorganism product and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2015
Bid for supply microorganism product and chemicals for wastewater processing of engine group 2 (S2) of O Mon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008