Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Cần Thơ 969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1283435: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package V12-285: supply chemicals for analyzing virus on shrimp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1283040: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 03: supply medical equipment for Can Tho tuberculosis and lung diseases hospital. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1283031: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for construction Bon Tong 1 bridge . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1283023: Primary school construction
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for construction Dong Hiep 1 primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1282528: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply and installation medical equipment for testing. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1281839: Service supply
Đăng ngày Posted:
15-8-2017
Bid for supply service for funding for programme of added one minutes call
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1281784: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
15-8-2017
Bid for supply and installation office equipment, air conditioners. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1281775: Mainboard replacing
Đăng ngày Posted:
15-8-2017
Bid for replacing mainboard for His & Gateway server of Bac Lieu 220kV substation. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1281539: Chemicals supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-8-2017
Bid for supply chemicals for power producing. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1278786: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2017
Bid for package 3: supply IT equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008