Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661306 Vietnam tenders
 
26084 members
Cần Thơ 661306 DS Đấu Thầu
26084 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#958653: Testing kits supply
Đăng ngày Posted:
27-5-2016
Bid for supply kits for testing bird flu. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#957626: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply one 5-seat automobile for Vietnam Industry and Trade Bank – Can Tho Branch. Funding source: VietinBank
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#957394: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply equipment for Can Tho Library.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#957389: Football ground construction
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for construction football ground, gate, fence, operation building and dressing room, guardhouse, flagpole and canvas tent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#957126: Microclimate cabinet supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply microclimate cabinet for Can Tho Technical Centre of Standard, Metrology and Quality
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#957059: Fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply fire fighting equipment for Can Tho Fire Fighting Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#956957: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply 10 photocopiers for Can Tho People’s Procuracy and its branches
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#956915: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply and installation IT equipment for Can Tho People’s Procuracy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#956826: X-ray bulb supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply X-ray bulb for Can Tho National General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#956799: Testing kits supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply kits for testing aquaculture diseases
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008