Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Cần Thơ 930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1242610: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply equipment for Thanh Phu 4 primary school. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1241877: Primary school improve
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for improving Thuan Hung 2 primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1240828: Road construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
21-6-2017
Bid for construction road of section from Hang Ban bridge to end route (km4+718.47 to km10+18.97) for the project of Le Binh – Phu Thu – Tan Phu road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1240715: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
21-6-2017
Bid for exploratory drilling for the project of construction rural water supply system in Can Tho city. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1239472: Head office construction
Đăng ngày Posted:
20-6-2017
Bid for construction head office of Thot Not state treasury
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1239470: Head office construction
Đăng ngày Posted:
20-6-2017
Bid for construction head office of O Mon State Treasury
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#1238735: Air conditioner replacing
Đăng ngày Posted:
20-6-2017
Bid for replacing inverter air conditioners for Soc Trang 220kV substation. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1238098: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-6-2017
Bid for supply equipment for training air conditioning and cooling. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1238005: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-6-2017
Bid for supply medical equipment and office equipment for Can Tho Orthopaedics and Rehabilitation Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1237869: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-6-2017
Bid for supply equipment for Can Tho Culture, Sport and Tourism Department. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008