Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810059 Vietnam tenders
 
26903 members
Cần Thơ 810059 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1115499: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 02: dredging canal from Thi Doi canal to canal KH5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1115496: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 01: dredging canal from Muoi Thuoc canal to Thi Doi canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1115494: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for dredging Muoi Thuoc canal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1115485: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply and installation vocational training equipment for Thoi Lai vocational training high school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1115317: Service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply service for transporting and processing medical waste of Can Tho Obstetrics Hospital in 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1115200: Security service supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply security service for Can Tho Obstetrics Hospital in 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1115042: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply 2 automobiles for Can Tho Military High Command. Funding source: state budget. method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#1115040: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply one automobile for Can Tho Transport Department. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#1114267: Road construction
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for construction road to resettlement area of Tay Do culture centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1113508: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
07-12-2016
Bid for supply IT equipment for meeting halls of Can Tho University.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008