Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644447 Vietnam tenders
 
25978 members
Cần Thơ 644447 DS Đấu Thầu
25978 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#940452: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply one 7-seat 2-bridge automobile for Can Tho Post Office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#940447: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply equipment for taking Dioxin sample
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Cần Thơ  
 
#940446: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply equipment for testing noisy meter
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Cần Thơ  
 
#940445: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply body of 2-ray atomic absorption spectroscopy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Cần Thơ  
 
#940298: Bridge, fence, rest room construction
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for construction bridge, fence, rest room
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#940162: Microclimate cabinet supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply microclimate cabinet for Can Tho Technical Centre of Standard, Metrology and Quality
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#940085: Dioxin and PAHs supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package H15-147: supply standard Dioxin and PAHs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#939525: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply 950 categories of chemicals.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#939335: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for construction Tan Nhon kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#939327: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for construction Nhon Nghia kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008