Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  686467 Vietnam tenders
 
26227 members
Cần Thơ 686467 DS Đấu Thầu
26227 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#985121: PCs, printer supply
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply PCs and printers for Can Tho People’s Court
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#984894: Grid construction
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for construction MV grid, LV grid, transformer station and lighting system for resettlement area for road connection Vi Thanh town, Hau Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#983916: Uniform, sport equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for supply uniform and sport equipment for Phu Dong sport festival in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#983674: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 07: supply and installation equipment for wastewater processing system for Military Hospital No
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#983230: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for improving and dredging canal KH6 (from Kenh Dung to Kenh NGiang).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#983229: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for improving and dredging Ba Dam canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#983103: Photocopier, printer supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply photocopiers, printers, cassettes, TVs, loudspeakers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#983101: PCs, projector supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply PCs, projectors, printers, scanners
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#983096: Outdoor toys supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply outdoor toys for kindergartens
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#982904: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for dredging canal KH6 (from Kenh NGiang to Ranh Kien Giang canal).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008