Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630813 Vietnam tenders
 
23715 members
Cần Thơ 630813 DS Đấu Thầu
23715 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#687856: Surgical yarn supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 4: supply 168 categories of surgical yarn, Toce technical - TNT and blood filtering for Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insurance. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687854: Special medicine
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 2: supply 399 categories of special medicine for Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insurance. Method of bidder selection: National open biddin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687853: Testing chemicals supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 8: supply 14 categories of testing chemicals for Can Tho National General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687845: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 1: supply 1,546 categories of generic medicine for Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insurance. Method of bidder selection: National open bidd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687843: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 3: supply 533 categories of medical materials for Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insurance. Method of bidder selection: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687842: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 5: supply 466 categories of medical materials for eye-dental-X-ray-trauma and orthomorphia wards of Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insuranc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687841: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 6: supply 107 categories of medical materials for cardiac interpose of Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insurance. Method of bidder selection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687839: Medical materials supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 7: supply 76 categories of medical materials for anesthetic of heart surgery of Can Tho National General Hospital. Funding source: hospital fees and health insurance. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687825: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply emergency equipment for Vinh Thanh district General Hospital. Funding source: government bond. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#687823: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for supply equipment for ENT-odonto-maxillo-facial-eye and traditional medicine wards of Vinh Thanh district General Hospital. Funding source: government bond. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008