Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Cần Thơ 835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#1142942: Service supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply service for maintaining LAN for 23 organisations in Can Tho city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#1142854: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply and installation equipment for Nguyen Viet Hong primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1142853: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply and installation equipment for Thoi Hoa secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1142851: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply and installation equipment for Le Loi secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1142848: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply and installation equipment for Vo Thi Sau primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1142248: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for supply and installation equipment for Binh Thuy district vocational training centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1142228: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for construction Cai Tac bridge in Cai Rang district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1142207: Valve gate improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for manufacturing, supply and installation valve gate, equipment for Can Chong sewer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1142202: Valve gate improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for manufacturing, supply and installation valve gate, equipment for Cai Hop sewer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#1142198: Valve gate improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for manufacturing, supply and installation valve gate, equipment for Chu Chi, Pho Sinh sewers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008