Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  675729 Vietnam tenders
 
24310 members
Cần Thơ 675729 DS Đấu Thầu
24310 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#735982: Canal bridge construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for: #package 19: construction bridges over Kenh Roc Sen, Kenh Khang Chien, Nha Bao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#735981: Canal construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for: #Package 12: construction Bao Dinh canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#735734: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for: #package 22: construction dyke on the right side of Xeo Chit canal from K0 to K4+950
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#735045: Medical materials and chemicals supply
Đăng ngày Posted:
16-4-2015
Bid for: #Package 1: supply chemicals #Package 2: supply medical materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#734399: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for construction Thanh An secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#734340: Notebooks and bags supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for supply notebooks and leather bags for pupils. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#734125: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for: #Package 1: replacing magnetic for MRI machine #Package 2: supply spare parts for MRI machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#734112: Colour supersonic machine supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for supply colour Doppler supersonic machine for Can Tho Medical Diagnosis Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#733999: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for supply 7-seat automobile for Can Tho Radio and Television Broadcast Station. Funding source: development fund. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#733460: Solubility metering system supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for supply 14-cup solubility metering system for Hau Giang Pharmacy Joint Stock Co. Funding source: development fund. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008