Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Cần Thơ 604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#660080: Medical equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply medical equipment for Thoi Lai district General Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#659992: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply crane truck for Ordnance-Technical Dept, Can Tho Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#659880: Lean-to construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction lean-to of stage A of Can Tho stadium
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#659296: Software supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package PTV1: receiving transferring, adjusting, implementing, installation and training software of information management of cadres
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#659127: Accessories supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply accessories and materials for installation SDH microwave transmission.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#658848: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for supply equipment for Cai Rang District Finance and Planning Dept
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#658453: Shelter house construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 3; construction shelter house of Danmark rice drying equipment. Funding source: Song Hau Foodstuff Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#658451: Shelter house construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 3: construction shelter house of rice drying plant of silo warehouse. Funding source: Song Hau Foodstuff Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#658411: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for construction classrooms, function rooms, parking lot, guardhouse, fence, yard, drainage system for Thanh Quoi kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#658345: Construction planning centre construction
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for investment and construction Can Tho construction planning and verification centre to Mekong delta centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008