Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667391 Vietnam tenders
 
24201 members
Cần Thơ 667391 DS Đấu Thầu
24201 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#727221: Service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply service for hiring equipment for transporting samples
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727214: Pesticide, vitamin, environment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply pesticide, vitamin, environment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727196: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply consumable materials for sample filtering.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727194: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for: #Package 05/2015: supply meter boxes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#727193: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply consumable materials for AAS equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727151: Environmental microbiology supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply environmental microbiology for proliferative and separate of Salmonella spp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727149: Environmental microbiology supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply environmental microbiology for proliferative of Listeria monocytogenes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727129: Chemicals and tools supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply chemicals and tools for sample cleaning.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727127: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply chemicals for analysing Norovirus.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#727111: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply and installation vocational training equipment of metal cutting, welding, automobile technology of Thoi Lai vocational training high school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008