Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787470 Vietnam tenders
 
25299 members
Cần Thơ 787470 DS Đấu Thầu
25299 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#856160: Medical wastewater processing equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply and installation medical wastewater processing equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#855832: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for supply automobile for Can Tho Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#855619: Residential area construction
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for construction Xeo Cui irrigation ditch embankment, box culvert No 1 and park for residential area and resettlement area at Tay Do culture centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#855365: Training course supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for supply training course of English for 5 organisations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#855363: Training course supply
Đăng ngày Posted:
25-11-2015
Bid for supply service for organising training course of building and operating national foreign language learning materials centre in US.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#855067: Eye supersonic machine supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply eye supersonic machine for Military Hospital No 121
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#855065: Ceiling operating lamp supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2015
Bid for supply ceiling operating lamp for Military Hospital No 121.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#853889: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply service for repairing centrifuge 50RS (BS 03).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#853887: Service supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply service for repairing and replacing components for water distiller Hamilton – Britain (BS 04).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#853805: Military equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-11-2015
Bid for supply military equipment for working building of retirement club of Can Tho Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008