Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  745522 Vietnam tenders
 
25009 members
Cần Thơ 745522 DS Đấu Thầu
25009 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#809176: Fire fighting equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply and installation fire fighting equipment for the head office of Ninh Kieu district branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#808962: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for upgrading Truong Tien – Bong Vang road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#808871: Office stationary supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply office stationary for Can Tho Oncology Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#808832: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply and installation 3 standby generators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#808624: Market construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for construction and installation equipment for Thot Not market of 25m of shelter.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#808483: Glasses supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply glasses for pre-paid subscribers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#808069: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
31-8-2015
Bid for repairing and construction Vam Xang kindergarten
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#807876: Security service supply
Đăng ngày Posted:
31-8-2015
Bid for supply security service for Can Tho National General Hospital in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#807872: Sanitation service supply
Đăng ngày Posted:
31-8-2015
Bid for supply sanitation service for Can Tho National General Hospital in 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
#806418: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2015
Bid for package 2: construction wastewater processing system and substation for Binh Thuy district medical centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008