Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  789009 Vietnam tenders
 
25303 members
Miền Trung
Central
Bình Định Đăk Lăk Đăk Nông Gia Lai Hà Tĩnh
Kon Tum Nghệ An Phú Yên Quảng Bình Quảng Nam
Quảng Ngãi Quảng Trị Thanh Hoá Thừa Thiên-Huế
789009 DS Đấu Thầu
25303 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Miền Trung
Central
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Dây chuyền sản xuất
Vehicles, machinery, equipment
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Xây dựng và sửa chữa hạ tầng Bưu chính viễn thông
Telecom infrastructure works
 
#857171: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction and installation equipment for power supply system under the project of resettlement area of T’Ro – A Du in Ta Long commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#857141: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package XL2.3: construction section from Km181+434 – Km189+884 for the project of component 2 of investment and construction highway 20 of section from Km154+400 – Km268+000 in Lam Dong pr
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#857103: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for improving from km113 to km117 of highway 27 in Lam Dong province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#857099: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for improving from km127+800 to km128+800l km133+100 to km133+500; km134+700 to km135; km136+200 to km136+900 and improving drainage system from km154+082 to km154+350 of highway 27 in Lam Dong pr
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#857092: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for improving from km68 to km69; km55 to km62 of highway 28b in Lam Dong province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#857058: Road construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package VH3-04: construction road connecting highway 46 and road along Lam riverbank from km0 to km4+359.54, Vinh city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#857043: Road construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction road under the project of resettlement area of T’Ro – A Du in Ta Long commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#857018: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction Ong Thu bridge on the road from Tam An to Tam Thanh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#856918: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for construction and installation equipment for water supply system under the project of resettlement area of T’Ro – A Du in Ta Long commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#856916: Water reservoir improve
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 01: improving Thong Nhat water reservoir in Tay Hieu commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008