Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-2-2015
Home New Control Panel Login
 
  651132 Vietnam tenders
 
23964 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
651132 DS Đấu Thầu
23964 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#709283: Tank truck supply
Đăng ngày Posted:
25-2-2015
Bid for package 292/DH-SX: supply tank truck for internal oil feed
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ngãi  
 
#709176: Materials supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2015
Notification on Invitation to Bid Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) has a plan to organize opened International Bidding for package "Purchasing materials for additional re-bo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ngãi  
 
#708580: Fire trucks supply
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for package 13: supply 8 fire trucks of advanced compress gas saliva technology with capacity of 2,500 litters of water . Funding source: Hanoi People’s Committee Budget. Method of bidder select
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#708578: Fire trucks supply
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for package 14: supply 5 hi – tech fire trucks of crane for Hanoi Fire Fighting and Prevention Police. Funding source: Hanoi People’s Committee Budget. Method of bidder selection: National ope
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#708575: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for supply 45-seat automobile for Kon Tum Arts Troupe. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Kon Tum  
 
#708570: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for supply one automobile for Lang Son New Rural Construction Program Coordination Office. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lạng Sơn  
 
#708564: Automobile repair
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for: + repairing automobile Ford Ranger 67L-5105 + repairing automobile Ford Ranger 67L-5474
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại An Giang  
 
#708561: Automobile repair
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for repairing automobile Toyota Land Cruiser 4.5 25C-0059. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lai Châu  
 
#708559: Automobile repair
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for repairing 15-seat automobile Toyota 35A-1289 of Ninh Binh Provincial Party Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Ninh Bình  
 
#708555: Ambulance and truck supply
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Bid for supply ambulance and truck for Cu Chi district Hospital. Funding source: city budget . Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008