Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  688126 Vietnam tenders
 
26238 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
688126 DS Đấu Thầu
26238 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#986013: Truck supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply truck for Ca Mau Culture Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#986012: Tyre supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply tyre stainless steel fi 25. Funding source: Joint Stock Co No 22. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#986011: Ship supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply ship of fisheries management for Dong Nai fisheries division. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#986010: Speciality automatic supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply 08 speciality automobiles for transporting large banknote year 2016 of Vietnam Joint Stock
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#986009: Coach supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for supply 29 – seat coach for district 3 Sport Centre . Funding source: district 3 budget . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#986008: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-6-2016
Bid for package 01: supply one automobile Toyota Camry 2.5Q or equivalent. Funding source: VCB. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#985815: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply garbage truck capacity 12cbm. Funding source: investor’s capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#985153: Truck supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply 2 trucks capacity 4.8 tons for training driver. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#985152: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply garbage truck for Phuoc Long District Urban Service Centre. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#985151: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2016
Bid for supply garbage truck for Hong Dan District Planning and Investment Dept. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008