Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  603427 Vietnam tenders
 
23312 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603427 DS Đấu Thầu
23312 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#658537: Special automobile hiring
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for hiring special automobile for transporting and destroying pesticides packaging at agricultural production zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#658535: Motorbike supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply motorbike for managing and protecting forest and forest fire fighting. Method of bidder selection:: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Gia Lai  
 
#658532: Mobile fire truck supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 1: supply mobile fire truck for HCM City Fire Fighting and Prevention Police. Funding source: city budget. Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#658529: Main deck container supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Procurement package: procurement of 01 main deck container/pallet loader with capacity of 14 tons
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#658526: Lower deck container supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Procurement package: procurement of 09 lower deck container/pallet loader with capacity of 7 tons
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#658524: Fire command truck supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply fire command truck for HCM City Fire Fighting and Prevention Police. Funding source: city budget. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#658521: Dredge truck supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply one dredge truck for Con Dao district. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đồng Nai  
 
#658518: Crawler crane truck supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply crawler crane truck 38B for Foodstuff and Mechanical Assembly Joint Stock Co. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Long An  
 
#658516: Coach supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 2: supply 46 - seat coach for HCM City Fire Fighting and Prevention Police. Funding source: city budget. Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#658506: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
For Supply of 01 Toyota Landcruiser Prado and 01 Toyota Hice Ace
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008