Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  618474 Vietnam tenders
 
23516 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
618474 DS Đấu Thầu
23516 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#674709: Sanitary sweeping trucks supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for supply 2 sanitary sweeping trucks for Noi Bai Cargo Terminal Services Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#674706: Dumper trucks supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 1: supply 4 dumper trucks with capacity of 3,5 tons of 2 bridges for Nam Toong hydropower project in Sa Pa, Lao Cai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#674702: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Bid for package 1740/DH-BDSC: supply crane truck capacity 10 tons.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ngãi  
 
#674700: Aircraft tractor supply
Đăng ngày Posted:
24-11-2014
Procurement package: Providing one aircraft tractor
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#673947: Tyre wheel-loader supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply tyre wheel-loader for Cam Pha Cement Joint Stock Co. Funding source: Loan from Viettel Group. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#673946: Truck supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply truck 3.5 tons for transporting LPG bottles. Funding source: production and business expenses. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Gia Lai  
 
#673945: Truck supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply truck 3,5 tons for Thai Nguyen city Economic Dept. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Thái Nguyên  
 
#673944: Tank truck hiring
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for hiring tank truck for transporting LPG to Buon Me Thuot year 2015. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#673943: Special automobile supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply one special automobile for Moc Hoa District Culture and Sport Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Long An  
 
#673942: Semi truck supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply semi truck for Binh Duong Veterinary Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008