Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1142659: Coach supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply 02 16 – seats coaches for Newway Transportation Joint Stock Co. Funding source: company’s
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1142655: Automobile supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply 2 automobiles. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1142653: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply two 5-seat automobiles for Hai Phong Port Joint Stock Co. Funding source: owner’s capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hải Phòng  
 
#1142076: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for supply 5- seat automobile for Vietnam National Credit Information Centre. Funding source: CIC. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1141510: Specialized automobile supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply specialized automobile for Tan Tao ward People’s Committee. Funding source: state budget . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1141508: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply 02 16 – seats automobiles Toyota Hiace – Model 2016. Funding source investment development
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1141353: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply automobile for Vinh Phuc Power Co. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1141352: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply 7-seat automobile for Hung Yen Investment Promotion and Enterprise Supporting Centre. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1141350: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply one automobile for team No 9 of Bac Giang Market Management Division. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1141349: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply one 7-seat automobile for Soc Trang Science and Technology Department. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008