Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  717586 Vietnam tenders
 
24699 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
717586 DS Đấu Thầu
24699 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#779710: Stage truck repair
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for repairing stage truck 61F-0673. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Dương  
 
#779708: Semi truck supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply semi truck for Tay Ninh Power Co. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Tây Ninh  
 
#779705: Mud truck supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply one mud truck for Bac Ninh Water Supply and Sewage One Member Co Ltd. Funding source: depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bắc Ninh  
 
#779703: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply automobile for training driving. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ngãi  
 
#779696: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply automobile for Committee of Religion – Ha Tinh Home Affairs Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Tĩnh  
 
#779693: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply one automobile for Tay Ninh Job Service Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Tây Ninh  
 
#779690: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply one 7-seat automobile and on 29-seat automobile for Ialy Hydropower Co. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Gia Lai  
 
#779689: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply one 7-seat 2-bridge automobile for Thai Nguyen Provincial Party Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Thái Nguyên  
 
#779685: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply one 6-seat automobile for Industry Testing Centre No 1. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#778872: Truck supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for supply one truck for Dai Phuc Ward People’s Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008