Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1331221: Wagon installation
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for installation wagon and track rail system. Funding source: charter capital and loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1331220: Spare parts replacing
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for maintaining and replacing material, spare parts of 03 speciality automobile IVECO. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1331219: Mean of transport supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply mean of transport at Scada operation centre. Funding source: investment & construction. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331218: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply 02 16- seat automobiles for main head office and Vietnam Deposit Insurance in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1331217: Ambulance supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply ambulance. Funding source: social insurance and sponsor,. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1331166: Water truck supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 5: supply water truck capacity >=20cbm. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331160: Van supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply van for Hau Giang Power Co. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1331159: Transporting equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 9: supply transporting equipment in pit. Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331158: Motorbike supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply motorbikes for Lai Chau Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331153: Garbage trolleys supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply garbage trolleys for 28 communes. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008