Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1242418: Trailer spare parts supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply spare parts for trailers. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242415: Tractor supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply one tractor 2500kg. Funding source: ownership. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1242409: Semi trucks supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 02: supply 2 semi trucks for rescue. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242408: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 11: supply spare parts of carriage of Ru, An. Funding source; operation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1242405: Automobile supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply automobile for Tam Binh District People’s Committee. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242399: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply 8-seat automobile for Dong Thap General Hospital. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242398: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply 02 automobiles level B2. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242397: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply 05 – seat automobile for Vietnam Cinema Department. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1242008: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply one garbage truck. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1241209: Speciality automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply speciality automobile for District 12 Military Board. Funding source; state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008