Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2016
Home New Control Panel Login
 
  643178 Vietnam tenders
 
25959 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
643178 DS Đấu Thầu
25959 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#939010: Street washing truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply street washing truck with capacity of 9m3 .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#939006: Speciality automobile supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply one 16 – seat speciality automobile for Hanoi Party Committee Office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#939004: Garbage truck supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply one garbage truck with capacity of 10 tons
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#939002: Garbage squeezing truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply garbage squeezing truck, tank truck for enhancing quality of environment sanitation, urban landscape in district 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#939001: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply equipment for the project of garbage squeezing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại  
 
#939000: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for package 2: supply crane truck for An Giang Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại An Giang  
 
#938992: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply crane truck for Lang Son Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lạng Sơn  
 
#938991: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply crane truck for Lang Son Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lạng Sơn  
 
#938990: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply crane truck for Lang Son Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lạng Sơn  
 
#938988: Automobile and motorbike supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2016
Bid for supply automobile and motorbike for Department of Traffic Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008