Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1158973: Tram supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 2: supply tram for the operation station:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1158971: Ambulance supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply ambulance for Dong Nai 5 Hydropower Co. Funding source: investment & construction capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1158177: Electric forklift truck supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 27: supply one electric forklift truck capacity of 1,5 tons for Dong Xuan Knitting One Member Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1158009: Crane supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Procurement package: Supply Crane package (Package No. VT-015/16-XNK-WTCP)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1158006: Canoe supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for supply one canoe for Inspection of Binh Duong Transport Department. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1157227: Garbage squeezing trucks supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply 03 garbage squeezing trucks from 6- 7 tons. Funding source; business capital . Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1157015: Forklift supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for package 1: supply forklift for Vinh Tan 2 thermal power plant. Funding source: depreciation capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1157014: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply automobile for training driving. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1157013: Ambulance supply
Đăng ngày Posted:
23-2-2017
Bid for supply ambulance for Lam Dong Hospital No 2. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1156179: Transporting equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Bid for supply transporting equipment in mine. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008