Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#660005: Trucks supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply 2 trucks with capacity of 10 tons - HINO for Southern Battery Joint Stock Co. Funding source : loan capital and addition capital. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#660002: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply garbage truck for Hoai Nhon, Phu My, Tay Son districts and An Nhon town. Funding source: aid from Belgium and counterpart fund. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Định  
 
#660000: Dumper trucks supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply 5 dumper trucks with capacity of 9 - 12 tons for Song Da 9 Construction and Investment Joint Stock Co. Funding source; own fund and loan capital. Method of bidder selection:: National o
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#659998: Dumper truck supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 6-CTMRM: supply 5 dumper trucks capacity 50-60 tons for Cao Son Coal Joint Stock Co. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#659995: Dumper truck supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 5-CTMRM: supply 15 dumper trucks capacity 90-100 tons for Cao Son Coal Joint Stock Co. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#659992: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply crane truck for Ordnance-Technical Dept, Can Tho Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#659989: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply one automobile for Dak Lak Market Management Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đăk Lăk  
 
#659988: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply automobile for Gia Lai Provincial Party Domestic Administration. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Gia Lai  
 
#659985: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply automobile for Quang Trach District Party Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Bình  
 
#659982: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 02: supply one 7-seat automobile. Funding source: Investment & Construction capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Trà Vinh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008