Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1200220: Semi – truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply 36 speciality semi – trucks of traffic patrol and rescue of traffic police forces. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1200219: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply automobile of command and hunt objects catch. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1200141: Ladder truck supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply ladder truck for Lao Cai Urban Environment Joint Stock Co. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1200136: Gantry crane supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 2: supply gantry crane. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1200135: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply one 7-seat automobile for Thua Thien Hue Road Joint Stock Co No 1. Funding source: owner’s
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1198945: Solid tire supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply solid tire of pipe bridge No 20L1 – L2/Shinmaywa at international terminal - Tan Son Nhat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1198944: Canoe supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply 2 canoes for patrol. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1198942: Boat supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply ST660 boat and boat shelf. Funding source: defence budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1198940: Automobile battery supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package XNDV-012/17-VT: supply automobile battery. Funding source: PVI. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1198937: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package VT-120/17-XNDV: supply 7-seat automobile. Funding source: production capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008