Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  728868 Vietnam tenders
 
26531 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
728868 DS Đấu Thầu
26531 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1029366: Barrelling truck supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply 02 barrelling trucks for production. Funding source: basic depreciation . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029363: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply 7 – seat, high underbody automobile for Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1029360: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply one 16 – seat automobile for Southern Power Experimental Co. Funding source: basic depreciation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1029354: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply 16 – seat automobile for Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Tam Trinh Branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1028893: Forklift supply
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for supply 2 forklifts for Viglacera Ha Long Joint Stock Co. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1027775: Tyre, tube, flaps supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply tyre, tube, flaps. Funding source: production and business capital . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1027771: Semi – truck supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply semi – truck for HCM city Power Information Technology Co. Funding source: basic depreciation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1027768: Insulation scurf trucks supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 01: supply 2 insulation scurf trucks for repairing hot electric. Funding source: basic depreciation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1027766: Funeral truck supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply one funeral truck for Da Nang city Cemetery Committee. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1027764: Forklift supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package LC02: supply forklift for Lai Chau hydropower plant. Funding source: investment & development
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008