Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570926 Vietnam tenders
 
22829 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570926 DS Đấu Thầu
22829 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#624790: Van supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for supply van for organising labour, improving and training vocational for criminal year 2014. Funding source: General Department VIII - Ministry of Police . Method of bidder selection:: Nat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#624789: Tyre excavator supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for supply tyre excavator for Lao Cai Urban Environment One Member Co Ltd. Funding source: Investment & development fund. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lào Cai  
 
#624788: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for +supply spare parts for automobile Innova G. Funding source: owner 's capital, Method of bidder selection:: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#624787: Automobiles supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for supply three 5 - seat automobiles for Vietnam Joint Stock Commercial bank for industry and trade. Funding source: own fund of Vietnam Joint Stock Commercial bank for industry and trade. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#624786: Automobile overhauling
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for overhauling and repairing automobile of Ban Chat hydropower project and Huoi Quang hydropower project year 2014 ( 4 automobiles ). Funding source: expenses of Hydropower PMU No 1. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#624785: Ambulance supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for supply one ambulance for Dak Nong Border Gate High Command. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đăk Nông  
 
#624389: Semi trucks supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for: + supply two 2-seat semi trucks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Gia Lai  
 
#624386: Dumper trucks supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply 02 dumper trucks capacity 7 tons for Saigon - Nghe Tinh Beer Joint Stock Co. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Nghệ An  
 
#624383: Automobile supply-time exchange
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for package 25a: supply 7-seat automobile for Kien Giang MDF Timber Processing Factory PMU. Funding source: owner's capital and loan. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#624381: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply automobile for Kim Boi Sanatorium Centre for Meriters. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hoà Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008