Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  582286 Vietnam tenders
 
23008 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582286 DS Đấu Thầu
23008 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#636696: Tram-car supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 19: supply tram-car 8-10T with size of railway of 900mm. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#636694: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package BPWS-07C: supply crane truck. Funding source: WB and counterpart fund. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Phước  
 
#636691: Ambulances supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for: #package 1: +supply 5 ambulances . +supply one 29 - coach.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#636196: Rescue truck supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for supply crane multifunctional rescue truck for General Department of Ordnance - Technical - Ministry of Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection:: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#636194: Fork - lift truck supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for #package VH-04: +lot 1 (VH-04.01): supply fork - lift truck. +lot 2 (VH-04.02): supply semi - truck.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#636192: Coach supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for supply 45 - 47 seat coach for carrying soldiers . Funding source: state budget. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#636190: Automobile supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Southern Agro-forestry and Technology Vocational Training College announced to cancel the bid for supply 34-seat automobile for Southern Agro-forestry and Technology Vocational Training College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Dương  
 
#636187: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for supply 7 - seat automobile for An Giang Power Co., Funding source: basic depreciation capital. Method of bidder selection:: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại An Giang  
 
#636184: Automobile repair
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for repairing automobile 82B-0484 of Sa Thay District Party Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Kon Tum  
 
#635744: Truck balancing bridge supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 85/TB-VDB/2014: supply truck balancing bridge for feed centre. Financed Source: Fund from Vietnam Development Bank (VDB) and owner fund. Method of bidder selection: Competitive quotati
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Nghệ An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008