Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771174 Vietnam tenders
 
26746 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
771174 DS Đấu Thầu
26746 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1073805: Tank truck supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 01: supply one tank truck 10cbm. Funding source: owner’s capital and loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1073804: Dumper truck supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply 06 dumper trucks capacity of 15 tons. Funding source: own fund and commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1073803: Concrete mixing truck supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
+package 1: supply 07 concrete mixing trucks. Method of bidder selection: National open bidding . Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1073802: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply automobile for Da Nang driving test centre. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1073801: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply 16 seat automobile for VCB Hoang Mai. Funding source; fixed assets, Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1073800: Ambulance supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply ambulance for Phuoc Long Town Medical Centre. Funding source: state budget. method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1072727: Street squeeze truck supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply street squeeze truck for Tam Diep Vicem Cement Co. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1072726: Semi truck supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply one semi truck for Centre for Safety Technical Verification No 3. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1072725: Motorbike supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply motorbike for College of People’s Police No 1. Funding source: regular expenses. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1072724: Ladder truck supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply ladder truck for Cao Bang Power Co. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008