Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691743 Vietnam tenders
 
24478 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
691743 DS Đấu Thầu
24478 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#752160: Crane truck, bulldozer, excavator supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 31: supply crane truck, bulldozer, excavator. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#752156: Forklift truck supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 02: supply forklift truck 2.5 tons. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Kon Tum  
 
#752151: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply crane truck for Dien Bien Power Co. Funding source: depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Điện Biên  
 
#752148: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply one 7-seat 2-bridge automobile. Funding source: depreciation. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Dương  
 
#752143: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply 7-seat one-bridge automobile with communication system; supply one motorboat 85CV-115CV. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#752141: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply automobile. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#752138: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply one 47-seat automobile for lecture hall C22 of International University – HCM city National University. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#752135: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply one 5-seat automobile Honda All-New Accord or equivalent. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Phú Thọ  
 
#752131: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply 24-30-seat automobile. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#752128: Automobile repair
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for repairing automobile Mitsubishi Lancer 82B-0431 of Dak To District People’s Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Kon Tum  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008