Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709985 Vietnam tenders
 
26383 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
709985 DS Đấu Thầu
26383 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1009657: Van supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply van for Tay Ninh Power Co. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009652: Automobile filter supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package XNDV-023/16-VT: supply filters for automobile. Funding source: production capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1009649: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply one 16-seat automobile for Quang Ngai Bank for Social Policies. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1009646: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply one 46-seat automobile for Anh Binh Minh Khmer Arts Troupe. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1008858: Truck supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for package 34: supply truck for transporting goods for investment and construction Vinatex Bac Lieu garment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008854: Tank trucks supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for package 1: supply 02 tank trucks for transporting fuel 18m3. Funding source: company’s capital, other
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1008849: Tank trucks supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for package 2: supply 02 tank trucks for transporting fuel 25m3. Funding source: company’s capital, other
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1008842: Semi truck supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply semi truck. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1008829: Semi – truck supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply 02 semi – trucks for Hanoi Sewerage and Drainage Co Ltd. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1008825: Ladder truck supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply 03 ladder trucks at Vinh airport, Tho Xuan Airport, Dong Hoi Airport. Funding source: investment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008