Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  629901 Vietnam tenders
 
23690 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
629901 DS Đấu Thầu
23690 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#686529: Transporting equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply transporting equipment for One Member Co Ltd No 618. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#686528: Crane truck and van supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply crane truck and van for Vinh Tan Thermal Power Co. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Thuận  
 
#686527: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for +supply one automobile for office . +supply two specialized automobiles of 2 bridge and high underfloor.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#686526: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply one 5- seat automobile for Dong Sai Gon bank branch. Funding source: own fund. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#686525: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply 47-seat automobile for Ialy Hydropower Co. Funding source: Investment & development capital of EVN. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Gia Lai  
 
#686524: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply automobile for Cao Bang Provincial Party Domestic Administration Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cao Bằng  
 
#686523: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply one automobile for Binh Phuoc Science and Technology Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bình Phước  
 
#686522: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply automobile, processing VTD measurement and control equipment frame. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hải Phòng  
 
#686521: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for supply one 5-seat automobile for Bac Duong Water Resources Exploitation One Member Co Ltd. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bắc Ninh  
 
#686520: Automobile repair
Đăng ngày Posted:
18-12-2014
Bid for repairing automobile 69B-1124 of Ca Mau Market Management Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cà Mau  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008