Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1400623: Semi – truck supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 2: supply semi – truck . Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1400622: Forklift truck supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply forklift truck with capacity of 5 tons. Funding source :basic depreciation. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400621: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply one 7 – seat automobile for Da Nang Branch . Funding source: own fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1400620: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply one 7 – seat automobile for Vietinbank Securities Co Ltd. Funding source; own fund. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1400613: Street cleaning truck supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply street cleaning truck capacity 4.5cbm. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1400612: Forklift supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply forklift. Funding source: bank loan. Method of bidder selection: competitive quotation. Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1400611: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply one excavator with capacity of scoop >=3cbm. Funding source: owner’s capital and loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400610: Crane truck supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply one crane truck for Phuoc Long Town Urban Works Enterprise. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400609: Crane gantry improve-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Central Region High Voltage Gridline Co announced to cancel the bid for package 01_DHL: improving crane
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400608: Concrete mixing system supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply and installation concrete mixing system capacity 180cbm/hour. Funding source: owner’s capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008