Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  744821 Vietnam tenders
 
25001 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
744821 DS Đấu Thầu
25001 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#808759: Wagon supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 107: supply wagon capacity 3 tons.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
#808758: Truck supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply truck with capacity of 2,5 tons for University of People’s Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#808757: Semi – truck supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 1: supply one semi – truck Ford for Mining Equipment and Technology Development Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#808755: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply one 5- seat automobile Subaru Forester 2.0i-L or equivalent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#808754: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply 7 – seat automobile Toyota Fortune TRD Sportivo 4x4 for Transaction Department - Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#808752: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply three 5 – seat autmobiles for Viet Nam Public Bank (PVcomBank) phase 4 year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#808750: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply one 16 – seat automobile for Vietcombank Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#808749: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply one 16 – seat automobile for passengers C at Pleiku Airport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#808746: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 6: supply automobile for collecting and transporting blood.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#808744: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply 29-seat automobile
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lâm Đồng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008