Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1283533: Truck supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply truck for transporting latex. Funding source: planning capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1283532: Semi truck supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 02: supply 2 semi trucks for rescue. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1283523: Fork – lift truck supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply forklift truck of national reserve. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1283522: Dumper truck supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 02: supply 3 dumper trucks capacity 90-100 tons. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283520: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply two 16-seat automobiles. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1282357: Truck supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 01: supply 02 trucks of movable frame of capacity of >=36 tons. Funding source: loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1282352: Motorbikes supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply motorbikes. Funding source: road improving fund. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1282351: Garbage truck supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply one garbage truck. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1282344: Excavator spare parts supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 252: supply spare parts for upturn excavators. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1282340: Carriage materials supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 03: supply floorboards, partitions, module by composite materials for An28 DHKK. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008