Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-2-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23927 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
645916 DS Đấu Thầu
23927 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#704007: Tyre crane supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 12: supply one new tyre crane with lift capacity >=100 tons. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Tĩnh  
 
#704004: Specialized automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply specialized automobile for Hoc Mon district Military Board. Funding source: district budget . Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#703998: Semi – truck supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply semi – truck for maintaining Bac – Nam road. Funding source: own fund, bank loan. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#703997: Excavator and bulldozer supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 03: supply one tyre excavator and one crawler bulldozer. Funding source: owner's capital and commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#703993: Dumper trucks supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for: #Package 1: supply 2 dumper trucks capacity >=20 tons #Package 2: supply one crawler bulldozer capacity >=180CV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Nam  
 
#703991: Automobile supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply one automobile for Lang Son Rural Development Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lạng Sơn  
 
#703866: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply one 7-seat automobile for Dinh Lap District People's Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Lạng Sơn  
 
#703865: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply automobile for Hung Yen Provincial People's Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hưng Yên  
 
#703864: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 03/2015/VNC-CHDK-MT supply mobile command automobile . Funding source: Military Telecom Group. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#703527: Automobile hiring
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for hiring automobile for meeting and seeing off workers for One Member Co Ltd No 790 – Dong Bac Corp in 2015. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008