Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810061 Vietnam tenders
 
26903 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810061 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#1115575: Specialized automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply 16 – seat specialized automobile 2016. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1115568: Command truck supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply command truck of rescue for HCM city Fire Fighting and Prevention Police. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115564: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply 07 – seat automobile for Bao Viet Life Insurance Corp. Funding source: ownership capital . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1115560: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply 7 – seat automobile for Agribank – Dong Hanoi Branch. Funding source: Agribank ., Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#1115556: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply 7 – seat automobile for HCM city Power Corp. Funding source: basic depreciation . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115553: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply automobile for officers and teachers. Funding source: legal capital . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115551: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply army transporting automobile . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1115070: Truck supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 1: supply 3 dumper trucks Isuzu capacity 5.5 tons or equivalent. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1115067: Truck supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply one truck capacity 3.5 tons for Soc Trang Power Co. Funding source: investment & construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1115064: Truck supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply one truck capacity 2.5 tons for Soc Trang Power Co. Funding source: investment & construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008