Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665897 Vietnam tenders
 
24173 members
Vehicles, machinery, equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
665897 DS Đấu Thầu
24173 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vehicles, machinery, equipment
 
#725816: Vibrating roller supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for package 2: supply one vibrating roller 16-25 tons. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#725813: Mud truck supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for supply two mud trucks. Funding source: investment capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#725810: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for package 1: supply two crawler excavators 0.9cbm. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#725807: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for supply one secondhand excavator for Traffic Works Construction Corp No 4, Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#725802: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for package 09: supply two crane truck capacity 5 tons. Funding source: basic depreciation capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Tiền Giang  
 
#725801: Bulldozer supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for package 3: supply one bulldozer 108CV. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Hà Nội  
 
#725797: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for supply one automobile. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cà Mau  
 
#725796: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for supply one 29-seat automobile. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Đăk Lăk  
 
#725104: Rotary screw compressor supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package KT-012/15-VT: supply rotary screw compressor and spare parts. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#725102: Excavators supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply two tyre excavators with capacity of scoop of 4.0cbm and 4.5cbm. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008