Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  675729 Vietnam tenders
 
24309 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
675729 DS Đấu Thầu
24309 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#736179: Bipolar element repair
Đăng ngày Posted:
18-4-2015
Procurement packages 03: Repair bipolar element of DD350 electrolyzer (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150404705- 00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#735723: Earthworking machine supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2015
Bid for package 2: supply earthworking machine, fertilizer feeder. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#734031: Shearing machine supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for supply shearing machine. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#734028: Hardening machine supply
Đăng ngày Posted:
15-4-2015
Bid for supply high frequency hardening machine. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đồng Nai  
 
#733302: Wind supply system improve
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for package AMPPA/92KI/02: improving wind supply system. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Vĩnh Phúc  
 
#733298: Tire uniformity testing machine supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Procurement package No 64: supply and installation of tire uniformity testing machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#733294: Sewing equipment supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for supply sewing equipment for garment factory of Garment Co No 2 in Yen Binh commune, Y Yen district, Nam Dinh province. Funding source: loans. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Nam Định  
 
#733292: Roller drying machine supply and installation
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for supply, demolishing and installation roller drying machine. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#733289: Packaging machine and coiling machine supply
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for package TB.05: supply one packaging machine and one coiling machine of electric wire. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#733287: Machines for crank transportation and installation
Đăng ngày Posted:
14-4-2015
Bid for package MC/92KI/03: transportation and installation machines for crank. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Vĩnh Phúc  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008