Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665384 Vietnam tenders
 
24168 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
665384 DS Đấu Thầu
24168 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#725423: Rotary screw compressor supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for package KT-012/15-VT: supply rotary screw compressor and spare parts. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#725421: Excavators supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply two tyre excavators with capacity of scoop of 4.0cbm and 4.5cbm. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#725099: Concrete mixer supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for supply and installation automatic concrete mixer capacity 60cbm/hour and 90cbm/hour. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#724592: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Procurement package: Buying spare parts for LO-Group Passenger Boarding Bridge system at Terminal one (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150305560-00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#724589: Ice cream making machine supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply ice cream making machine capacity 2,000 litres/hour for Thong Nhat dairy farm. Registration for bid from March 25 to March 31, 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#724586: Grinder supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for supply handheld grinder. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#723888: High-speed automatic mid-sealed, foldable, four-sided sealed bag making machine supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Project name: Project investing Machines for Multi-layered films Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#723887: High-speed automatic stand-up pouch, zipper bag, 3-side sealed bag making machine supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Procurement package 1: High-speed automatic stand-up pouch, zipper bag, 3-side sealed bag making machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#723885: Driller supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package 06 lot 6.1: supply rock driller BMK5. Funding source: owner’s capital and commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#723884: Dragline equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package 1a: supply dragline equipment. Funding source: owner’s capital and commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008