Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1200224: Repairing paint supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply paint for repairing periodic ( SS) phase 1 of PVT Mercury . Funding source: production business.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200223: Plated aluminium supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply plated aluminium Bid for 1050, H14 of depth of one milimeter of producing vehicle number board.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1200222: Floating cover design and supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for design and supply floating cover at steel tank T7B. Funding source: own fund. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200221: Basket ball crusher supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply and installation basket ball crusher. Funding source: bank loan . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200149: Pads supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply pads for castor, grinding table and accessories for coal grinder 461RM100. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1200147: Gas gun supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply gas gun and accessories. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1200144: Exploitation equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 31: supply equipment for exploiting Khe Cham 1 area. Funding source: commercial loan. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1198955: Yellow salt supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 05/2017: supply yellow salt and addition for producing metalware 2017. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1198954: Sewing equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply sewing equipment for practising room of sewing technology of veston. Funding source: budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1198953: Rock roasting incinerator supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply and installation rock roasting incinerator at SPECO concrete mixing station capacity of 110 – 120
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008