Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  775632 Vietnam tenders
 
26759 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
775632 DS Đấu Thầu
26759 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1079247: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 17: supply one crawler excavator; one street watering truck. Funding source: owner’s capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1079244: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 18: supply 2 tyre excavators, one mill; one shearing machine and one hydraulic press. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1078340: Block washer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for supply block washer, block Tet and accessories for replacing BOP system of Vung Ang 1 thermal power
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1078335: PAC production reaction equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for package 01: supply PAC production reaction equipment. Funding source: bank loan and company’s capital .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1078332: Fuel feeder system improve-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for package HNM.FM.UFC.93KI.04: improving fuel feeder system to supply CNG for boiler of Ha Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1078327: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for package 5: supply and installation equipment for improving limestone warehouse of materials workshop.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1078325: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for package 25: supply equipment for manufacturing body, crankshaft, camsharft. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1077216: Washing system supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for package SD.SFD.93KI.06: supply washing system for automobile. Funding source: owner’s capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1077215: Reflector lamps supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for package SD.SFD.93KI.05: supply automatic reflector lamps. Funding source: owner’s capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1077213: Production equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-10-2016
Bid for supply production equipment. Funding source: WB and counterpart fund of EVNSPC. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008