Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1142661: CNC spiral gear mill supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 08: supply one CNC spiral gear mill, one spiral gear tester. Funding source: enterprise capital,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1142078: Ink press system supply
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for supply and installation ink press system of Printing Factory – Ministry of Staff. Funding source: own fund.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1141940: Chopping plant supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for package 54: supply chopping plant No 02 for the project of MDF VGR Kien Giang Wooden Factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1141355: Gas pipeline supply and installation
Đăng ngày Posted:
16-1-2017
Bid for supply and installation gas pipeline D200 in Tan Lap area. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1140671: Regulating system supply
Đăng ngày Posted:
13-1-2017
Bid for package QD2436: supply regulating system for production. Funding source: production expenses. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1140666: Plastic supply
Đăng ngày Posted:
13-1-2017
Bid for package QD2436: supply plastic for production. Funding source: production expenses. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1140660: Material and accessories supply
Đăng ngày Posted:
13-1-2017
Bid for package QD2436: supply material and accessories for production. Funding source: production expenses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1140656: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
13-1-2017
Bid for package QD2436: supply chemical for production. Funding source: production expenses. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1140441: Tubeless tyre assembly plant supply
Đăng ngày Posted:
13-1-2017
Bid for package XNDV-040/16-VT: supply tubeless tyre assembly plant for truck. Funding source: PVI. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1139648: Rim collar supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-1-2017
Bid for supply rim collar for researching design, manufacturing and exploiting general purpose deep water float
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008