Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1400618: Line of grinding mill supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Procurement package: Line of grinding mill super white calcium carbonate powder size from 8 to 30~m
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1400617: Exhaust observation equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply automatic and continuous exhaust observation equipment. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1400616: Drill Pipes supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Vietsovpetro has a plan to organize an open international competitive bidding for supplying of Drill Pipes in 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400615: Downhole Completion and Chemical Injection Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Vietsovpetro has a plan to organize an open international competitive bidding for supplying of Downhole
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400614: Coating plant supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply coating plant and stearic acid spraying plant. Funding source: bank loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1399540: Catalyst supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for supply catalyst for producing for sulphuric acid catalyst . Time for receive quotation is before 12:00 on
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1399442: Submersible fire water pumps and pumps supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Name of procurement package: "Purchasing Submersible fire water pumps and pumps for Utility systems, Project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1399435: Materials supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Name of procurement package: Materials for Repair of the Risers by Composite Sleeve Technology Type - Block
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1399432: Machinery and equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Bid for package 03: supply machinery and equipment . Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1399431: LP Gas Compressor Control System design-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2018
Name of procurement package: Design, Engineering, Manufacturing, Dismantling, Installation and Commissioning
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008