Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  587314 Vietnam tenders
 
23051 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
587314 DS Đấu Thầu
23051 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#641767: Wellhead control panel supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Procurement package: Supply Wellhead Control Panel for 6 wells for 2 BKTs (ITT No.VT-016/15-XL/N3-TTHN) Funding source: Vietsovpetro's financial plan for production activities in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#641764: Welding rod supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for package VTB-066/14/VT: supply welding rod. Funding source: Dive and Marine Transport Enterprise - Vietsovpetro Joint Venture. Funding source: procurement plan. Method of bidder selection: Comp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#641762: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply spare parts for air compressors. Funding source: company’s current capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hải Dương  
 
#641760: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply spare parts for air compressor COMPAIR. Funding source: company’s current capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hải Dương  
 
#641759: Sewing machine supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply practising sewing machine for HCM City Industry and Trade College. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#641757: Multipower mill supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply multipower mill for HCM City Industry and Trade College. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#641748: Lathe supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for: #Package 05/2014-NB: supply one lathe with diameter of 320mm #Package 09/2014-NB: supply one online shift exchange system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#641747: Industrial washer and hydroextractor supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply industrial washer and hdyroextractor 32kg GIRBAU - Spain for Go Vap Children Breeding and Sponsor Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#641745: Fluidization rice dryer supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply fluidization rice dryer capacity 150 tons/day for Song Hau Foodstuff Co. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Cần Thơ  
 
#641744: Coal selecting equipment supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for supply and installation coal selecting equipment for One Member Co Ltd No 35. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008