Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  694619 Vietnam tenders
 
24505 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
694619 DS Đấu Thầu
24505 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#755518: Vibration mill supply
Đăng ngày Posted:
28-5-2015
Bid for package XMST/MNM 2015: supply vibration mill. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Phú Thọ  
 
#755515: Shopping diary pasteurision Uni supply
Đăng ngày Posted:
28-5-2015
Procurement packages No.2: Shopping diary pasteurision Uni Project name: Improving and extending pasteurision diary processing line with power of three thousand litter/hour - 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#754733: Lifting system supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-5-2015
Bid for supply and installation lifting system of welding plant. Funding source: owner’s capital and loans. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#753985: Agricultural products dryer supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2015
Bid for supply agricultural products dryer for Phu Binh Commune Development Board. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Tuyên Quang  
 
#753260: Scale sprayer supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply two robot scale sprayers capacity >= 30cbm/day. Funding source: investor’s capital and commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#753257: Prospecting drift supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply prospecting drift for Mining Geology One Member Co Ltd. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#753253: Drill rod collapsing machine supply
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for supply drill rod collapsing machine for Mining Geology One Member Co Ltd. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#752506: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for: #Package 1: supply tables, chairs, beds #Package 2: supply strong boxes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#752500: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for supply tables, chairs for meeting hall, working room and supply desks, chairs for primary schools, secondary schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quot
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Gia Lai  
 
#752499: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for supply tables and chairs for Long An Power Co. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Long An  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008