Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1283554: Oxygen meter supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply micro oxygen meter. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283548: Hydraulic excavator supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 05: supply one upturn hydraulic excavator with capacity of scurf #1.8m3. Funding source; loan .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1283542: Cylinder supply-bid exchange
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply one lifting and lowering cylinder for crane Gottwald 3 – Tan Thuan port. Funding source: self
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283540: Conveyors supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 08: supply blast-proof conveyors. Funding source: depreciation capital and commercial loan,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1282406: Welding materials supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply welding materials and coat spraying of Roots fan. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1282398: Valve system supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply main distribution valve system of speed controller of Se San 3A hydropower plant. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1282397: Valve system supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply valve system for Chlorine and soda system of chemical factory. Funding source: owner’s capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1282393: Steel materials supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply steel materials for producing for thermal addition chamber. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1282390: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for package 1: supply spare parts of LXKK bogie , brake value. Funding source: own fund and loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1282389: Spare parts supply and installation
Đăng ngày Posted:
16-8-2017
Bid for supply and installation 02 filter shoot switching spare parts – Demi Slim. Funding source: own fund. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008