Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572713 Vietnam tenders
 
22859 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
572713 DS Đấu Thầu
22859 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#626685: Welding rod direr supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply welding rod drier. Funding source: owner's capital and loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#626682: Universal milling machine supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply universal milling machine for Petroleum Equipment Assembly & Metal Structure Joint Stock Co (PVC.MS). Funding source: credit loan and own fund. Method of bidder selection:: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#626677: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for package 03: supply spare parts and replacing equipment including: + Lot 01: supply spare parts for plant of distilling Sunfuric acid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#626674: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for: #Package 220/VT-CD: supply automobile tyre. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#626670: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for package KT-074/14-VT: supply spare parts for equipment on jackup CTP-2. Funding source: production and business fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#626668: Paint, brush and bamboo ladder supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for package CHCT 18-KHVT: supply paint, brush , bamboo ladder and cable signalling system for production and business. Funding source: production and business capital. Method of bidder select
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#626665: Lubricating system supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply lubricating system for castor of coal grinder Atox 27.5. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Ninh Bình  
 
#626664: Gas compressor supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for supply one gas compressor 1,000 CFM for PTSC Mechanical and Construction Service Co Ltd (PTSC M&C). Funding source: PTSC aquity capital. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#626661: Gas bottle welding system supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for: + supply and installation plant for welding gas bottle 20 kg
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#626655: Explosion proof blower supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2014
Bid for package 9: supply explosion proof blower for Vinacomin-Underground and Mining Construction Co No 2 - TKV. Funding source: commercial loan and other legal capitals. Method of bidder selectio
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008