Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684619 Vietnam tenders
 
26212 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
684619 DS Đấu Thầu
26212 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#981679: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply equipment and machinery for production. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#981672: Air compressor supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package 8: supply air compressor capacity 40cbm/minute. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#981327: Excavators supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply 2 second-hand excavators with capacity of scoop from 0.5 to 0.6cbm. Funding source: owner’s
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#981324: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply equipment for dropwise irrigation system for growing pepper. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#981321: Conveyor press supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply conveyor press. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#981319: Coal processing equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for package 17: supply coal processing equipment. Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#981316: CNC lathe supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2016
Bid for supply and installation CNC lathe. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#980723: Mechanical equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for supply mechanical equipment for practising of Pham Van Dong University. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#980713: Industrial washer supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Bid for supply industrial washer and dryer for Quang Ninh Rehabilitation Hospital. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#980518: Coal handling system design, manufacture, supply and erection
Đăng ngày Posted:
23-6-2016
Procurement package: Package C4-009: Design, manufacture, supply, erection, testing and commissioning of Coal handling system for CFBC Boiler and technical services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008