Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  755316 Vietnam tenders
 
26661 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
755316 DS Đấu Thầu
26661 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1057093: Fish sauce bottle plant supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply and installation fish sauce bottle plant for construction fish sauce pouring workshop. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1057088: Extraction hood supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply extraction hood, central testing table. Funding source: investment capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1057086: Equipment and machinery supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package GOITHAU02: supply equipment and machinery for research. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1057082: Equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for package GOITHAU01: supply equipment for testing production. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1057081: Conveyor supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-9-2016
Bid for supply and installation blast-proof conveyor B800 B2 and B3. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055894: Filter supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply filter for HVAC system. Funding source: own fund. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1055889: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 04-DT: supply equipment for producing bottom-gluing packaging. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1055882: Concrete mixer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply 2 concrete mixers 8cbm C&C or equivalent. Funding source: owner’s capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1055877: Continuous roll pipe furnace supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply continuous roll pipe furnace for the project of researching technology of preparation and process
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1055874: Balancing system supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply and installation balancing system of feeder of NPK Plant. Funding source: owner’s capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008