Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  592699 Vietnam tenders
 
23161 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
592699 DS Đấu Thầu
23161 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#647553: Crusher supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply crusher. Funding source: Investment & development capital or loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hải Dương  
 
#647534: Spare parts supply supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Procurement package: #Package 1: Spare parts supply to FSO "VSP-02" (Package No. VT-368/14-KT); #Package 2: Spare parts supply to FSO "VSP-02" - 2014 (Package No. VT-370/14-KT);
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#647530: Packers/Bridge Plugs for workover supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Procurement package: Packers/Brigde Plugs for Workover (Package No. VT-413/14-KB) Funding source: Vietsovpetro's financial plan for production activities in 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#647526: Flute making machine supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Procurement package: Flute making machine Project name: Improving and upgrade for 5 flutes of Corrugated Cardboard Producing Machine Project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bình Dương  
 
#647524: Pipe, fittings, manual valves supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Procurement package: Provision of Pipe, Fittings, Manual Valves and Support for Flooding-Vent & Grouting System of BKTNG Jacket - (ITB No. VT-441/14-TTR)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#647523: Excavator supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply one upturn hydraulic excavator with capacity of scurf of 0.6cbm. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Thái Nguyên  
 
#647521: Emulsification pumping station supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for package 13: supply one emulsification pumping station WRB80/31.5. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#647517: Emulsification pumping station supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for package 02: supply emulsification pumping station. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#647512: Driller supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for package 06: supply driller for methane outlet. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#647509: Disk mill supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply disk mill. Funding source: Investment & development capital or loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hải Dương  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008