Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  582283 Vietnam tenders
 
23008 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582283 DS Đấu Thầu
23008 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#636735: Welding machine supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package GT4/MH/2014: supply welding machine. Funding source: owner's capital and loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#636732: Vapor phase system supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply vapour phase system for pharmacy and gas cooking system for Bac Ninh Traditional Medicine Hospital. Funding source: development fund. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bắc Ninh  
 
#636729: Safety equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 17: supply safety equipment. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#636726: Javel production plant supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply plant to produce javel from salt capacity 750 litres/8h electrolysis. Funding source: basic depreciation capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hải Dương  
 
#636723: Integrated control and safety system supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Procurement package: provision of "Integrated Control and Safety System" for 2 BKTs" (ITI No.VT-006/15-XL/N3-TTHN)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#636721: Hydraulic system supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply hydraulic system DZ22 associated box for One Member Co Ltd No 35. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#636717: Grinder spare parts supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply spare parts for grinder Atox 45. Funding source: production capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Ninh Bình  
 
#636714: Drop and lifting device supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 18: supply drop and lifting device, air compressor and equipment for electromechanical workshop under the project of plant No 2 of Quang Tri MDF VRG factory. Funding source: owner's ca
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Trị  
 
#636711: Conveyor belt vulcanizers supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 02: supply conveyor belt vulcanizers. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Quảng Ninh  
 
#636708: Containers supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package VT-338/14-XNDV: supply containers. Funding source: production capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008