Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  726643 Vietnam tenders
 
26521 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
726643 DS Đấu Thầu
26521 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1026998: Winch supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 04: supply winch system. Funding source: commercial loan and depreciation capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1026994: Portable weight supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply portable weight for testing load of vehicles. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1026988: Hydraulic engine supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply hydraulic engine 15HP for production of Hanoi Drainage and Sewerage One Member Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1026984: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply equipment for testing mobile Taximet equipment. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1026979: Breakdown warning system installation
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package HF.FRM.PAPO.93KI.29: installation breakdown warning system for blower and extractor for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1025361: Winch, scoop, electric brake supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for package 3: supply and installation winch, scoop, electric brakes and working machines. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1025360: Winch supply
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for package 07: supply blast-proof winch. Funding source: commercial loan and depreciation capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1025359: NC mill and CNC lathes supply
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for supply one NC mill and 2 CNC lathes for Machinery Spareparts No.1 Joint Stock Company (FUTU1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1025358: Iron vacuum supply
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for package 06: supply iron vacuum. Funding source: repairing capital. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1025357: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
23-8-2016
Bid for supply and installation colour shooting machine, polishing machine, tank 60T, improving old system and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008