Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1159010: Workshop cooling system supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 14: supply workshop cooling system for construction Que Son Garment Factory. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1159008: Epoxy dispensing machines supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Procurement package: Supplying of epoxy dispensing machines
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159007: CNC lathe supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply CNC lathe. Funding source: owner’s capital and loan. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159005: Blower supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply blast-proof partial blower 2x18.5kW. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1158179: Storage cabinet supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for supply and installation storage cabinet, cold storage 2017. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1158178: Cover inputting machine supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for supply one cover inputting machine for Ba Dinh Printing One Member Co Ltd. Funding source: investment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1158018: Screen supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for supply and installation screen for classifying size for Ca Mau fertilizer. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1158016: Monitoring equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for supply monitoring equipment for article 341, 441, 461, 541. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1158012: Gas turbine compressor supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Procurement package: Supply Gas Turbine Compressor Package (Package No. VT-05/16-XNK-WTCP).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
#1158010: Air cooled heat exchangers supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Procurement package: Supply Air Cooled heat Exchangers Package (Package No. VT-06/16-XNK-WTCP)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Nam
Southern
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008