Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709985 Vietnam tenders
 
26382 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
709985 DS Đấu Thầu
26382 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1009677: Vacuum cutter supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply vacuum cutter. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
#1009673: Robot finishing bavia supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package HF.ENG.DC.93KI.22: supply robot finishing bavia for Vinh Phuc. Funding source: owner’s capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1009670: Gantry crane supply-bid exchange
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply one gantry crane one beam with capacity of 5 tons and one gantry crane one beam with capacity of 8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1009667: Chemical supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply general chemical for production activity. Funding source: production expenses. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1009663: Ancol solvent and cacbonyl derivation supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply ancol solvent and cacbonyl derivation for production activity . Funding source: production expenses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1009658: Active element supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for supply active element for production activity. Funding source: production expenses. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1008896: Safety equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply safety equipment for Hong Thai Coal Co. Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1008891: Robot finishing bavia supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for package HNM.ENG.DC.93KI.01: supply robot finishing bavia for Ha Nam. Funding source: owner’s
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1008887: PRS system supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply and installation PRS system using CNG fuel. Funding source: 100% of own fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1008883: Pipe saw supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2016
Bid for supply pipe saw. Funding source: loans. Method of bidder selection: Competitive quotation. Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Trung
Central
 
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008