Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Production equipment, machines
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Production equipment, machines
 
#1242440: Woven belt, gold thread wire, band wire supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 12/2017: supply woven belt, gold thread wire, band wire. Funding source: business capital .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1242436: Tire Building Machine supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Name of procurement package: Supply and Installation supervision Tire Building Machine for Radial Tire Factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242433: Lifting and lowering equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply and installation lifting and lowering equipment, measurement and mechanical repair. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1242431: Hydraulic engine supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply 15HP hydraulic engine. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1242427: Drying furnace equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 3: supply drying furnace equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hà Nội  
 
#1242426: Dryer and washer supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply industrial dryer and washer. Funding source: owner’s capital and commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Đà Nẵng  
 
#1242420: Cooling compressor supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply and installation cooling compressor, condensing unit and cooling grill. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1241229: Plating plant lifting and lowering system supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for supply plating plant lifting and lowering system. Funding source: loan, own fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
#1241225: Hydraulic press supply
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 06: supply one hydraulic press. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1241220: Hex Bead Winding Machine supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Procurement package: Supply and Installation supervision Hex Bead Winding Machine Lines for Radial Tire
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Production equipment, machines tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Ðiện-điện tử viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008