Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759216 Vietnam tenders
 
25058 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
759216 DS Đấu Thầu
25058 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#825032: Transmission network infrastructure upgrade-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for upgrading infrastructure of internal transmission network; SF6 gas charger and SF6 gas detector
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Trà Vinh  
 
#825030: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply optical cable 8FO for Hai Phong Telecom
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#825027: Material supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package MS 2015-21-RR: supply material for harness, production and business in end year 2015 and large repair, production and business in 6 first months year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#825023: LV cubicle supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 01/NCS-SD: supply LV cubicle, FCO and insulators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đăk Nông  
 
#825017: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply LV capacitor 30kVAR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nam  
 
#825011: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply LV capacitors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thái Bình  
 
#825003: IMS equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Procurement package 45/2015/Mobile: supplying IMS equipment for 4G-LTE network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#825000: Generator supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Procurement package No 2: set generator and synchronizing system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ninh  
 
#824998: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for: #Package 1: supply cable for installation meters #Package 2: supply meter boxes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đồng Nai  
 
#824997: Engine supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 04: supply engine for chain bulldozer D85EX.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008