Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1400848: Underground cable supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 02: supply MV underground cable 3*50mm2 and 3*240mm2. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400842: Transmission cabinets supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 04VT.SCL2018: supply transmission cabinets DCL and DTD for transformer station 220kv Vat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1400838: Tube fuse supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package VT06 - 2018: supply tube fuse , jumper . Funding source: production business. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400836: Steel cable supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply steel cable for QC crane at SP-PSA International Port. Funding source: working building. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400830: Sensor supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package TTAT/023/17-VT: supply sensor for gas analysers. Funding source: production capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400827: Security equipment control system supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply security equipment control system of head office No 49 Ly Thai To . Funding source: state budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1400825: Seal lead supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Southern Power Experimental Co announced to cancel the bid for supply seal lead, seal wires. For more
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400822: Repairing materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply materials for repairing for safety equipment, current source. Funding source: defence budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1400819: Repairing materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 5: supply materials for repairing for indicator light, Funding source; big repair. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400814: One way current source materials supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply One way current source materials. Funding source: defence budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008