Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  603425 Vietnam tenders
 
23304 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603425 DS Đấu Thầu
23304 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#658653: MV underground cable supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 06/2014: supply MV underground cable of anti - leakage and copper tape barrier . Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#658652: Mobile transformer motorbike supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply mobile transformer motorbike for An Phu Dong Power Co. Funding source; basic depreciation. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#658651: Mechanical equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 2: supply and installation mechanical equipment for Da Krong 1 hydropower plant. Funding source: owner's capital and loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#658650: LV twisted cables supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 51: supply LV twisted cables for Quang Binh Power Co. Funding source: basic depreciation capital and commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Bình  
 
#658648: Isolator and LBS supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for package 10/2014: supply isolator and LBS for HCM City Power Corp. Funding source: HCM City Power Corp . Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#658647: IPS inline + Management supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply and installation IPS inline +Management for Sai Gon Water Supply Corp. Funding source: Sai Gon Water Supply Corp, Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#658646: Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectroscopy (ICP-OES) for Long An Natural Resources and Environment Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Long An  
 
#658645: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply and installation diesel generator 560kVA and equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#658644: Electronic equipment and kitchen utensils supply and installation
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for supply and installation electronic equipment and kitchen utensils for construction Dong Thanh secondary school. Funding source: city budget. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#658642: Duplex wire and meter cable supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2014
Bid for: + supply 150,000 metres of Duplex wire CV 2x7mm2-600V (Du-CV 2x7mm2-600V) + supply 40,000 metres of Muller cable CVV 2x7mm2-600V (DK-CVV 2x7mm2-600V)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại An Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008