Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26357 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
705570 DS Đấu Thầu
26357 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1005108: Tool supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply tool for production and business 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1005106: Television equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply equipment for converting HD television technology for Dak Lak Radio and Television Broadcast
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đăk Lăk  
 
#1005105: Teleconference equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply teleconference equipment. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ngãi  
 
#1005104: Standby equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply standby equipment for TCI system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1005103: Standby equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply standby equipment for GEW system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1005102: SSPA/ transceiver supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply SSPA/transceiver L-band. Funding source: reinvestment capital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1005101: Optical subscribe wire supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply optical subscribe wire 4FO phase 2 in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tiền Giang  
 
#1005100: Optical cable and accessories supply and transport
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 04: supply and transporting optical cable and accessories for Lai Chau Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Lai Châu  
 
#1005099: Material and equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for design, supply material, equipment, construction and test, adjust for communication system,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1005098: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply LV capacitors installation on LV gridline in Anh Son, Tan Ky districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Nghệ An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008