Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695512 Vietnam tenders
 
24511 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
695512 DS Đấu Thầu
24511 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#756684: Subscribe wire supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply subscribe wire phase 4/2015. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thanh Hoá  
 
#756683: MV cable and LV underground cable supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for package 1: supply MV cable and LV underground cable. Funding source: commercial loan and depreciation. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Gia Lai  
 
#756682: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply LV capacitors. Funding source: commercial loan, depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thái Nguyên  
 
#756681: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply LV capacitors (20, 30)kVAr. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Khánh Hoà  
 
#756680: Diesel generator supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply diesel generator 300kVA. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đồng Nai  
 
#756679: Camera and television transmitter supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply camera and television transmitter for Nam Nhun District Radio and Television Broadcast Station. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Lai Châu  
 
#756678: Camera supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for supply 10 cameras for Quang Ngai Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ngãi  
 
#756677: Cables supply
Đăng ngày Posted:
30-5-2015
Bid for: #Package 1: supply cables #Package 2: supply accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Trà Vinh  
 
#756376: Underground cable terminal supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for package 16: supply underground cable terminal for the project of improving and installation transformer T1-40MVA for Tan Bien 110kV substation. Funding source: SPC. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#756373: TVRO receiver supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for supply synchronous fixed and mobile TVRO receiver. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008