Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1159414: Standby generator supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply and installation standby generator for head office of Phu Nhuan district taxation branch. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159411: Press cosse supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 25- 2017: supply press cosse. Funding source: basic depreciation and production business. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159398: Material and equipment supply and transport
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 04: supply and transporting secondary material and equipment for the project of installation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1159396: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 05 – 17 – MSHH: supply material and equipment 5 for big repair works 2017. Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1159393: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply material and equipment for improving grid 0,4kv overload and unsafety MV grid in Ba Vi district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1159355: Materials supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 06 – 2017 – SCL – MSQM: supply material for big repair 2017. Funding source: big repair.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1159341: Iron and steel supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 7: supply iron and steel. Funding source: big repair . Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159339: Girders, grounding equipment, steel supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 2: supply girders, grounding equipment, zinc-plated steel. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159335: Galvanometer tank supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply galvanometer tank and composite cubicle shell. Funding source: production business. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159313: Fish fuse supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 26- 2017: supply fish fuse and fuse wire. Funding source: basic depreciation. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008