Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  658098 Vietnam tenders
 
26079 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
658098 DS Đấu Thầu
26079 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#954607: Wireless loudspeaker supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply and installation FM wireless loudspeakers in Pho Yen town. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954606: Vertical kit transformer support supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 02.VTTB DTXD6/2016: supply vertical kit transformer support and LV cabinet. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#954605: Substation supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 02: supply 3-phase substation 800kVA-6/0.4kV. Funding source: investment & development
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954603: Standby generator supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply and installation standby generator 500kVA and automatic switch for construction house and public
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#954602: Rack cabinet supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply rack cabinet and accessories for infrastructure of information technology. Funding source: investment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#954601: Optical wire supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply E2000 optical wire. Funding source: production and business capital . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#954600: Micro and acoustic equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply Micro and acoustic equipment. Funding source: expenses. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#954599: Material and components supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 5: supply standby material and component for radio trunking at Tan Son Nhat International
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#954598: Materials supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply materials for installation 3G equipment at BTS stations. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954597: Insulator covers supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 75: supply insulator covers. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008