Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810060 Vietnam tenders
 
26903 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810060 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1114536: Wireless radio system supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for supply and installation wireless radio system FM 50W. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1114533: Telephone system supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for package 50: supply, installation internal telephone system. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1114531: Steel and iron supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for package 176: supply steel and iron. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1114527: Steel and iron supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for supply steel and iron. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1114524: Reflector lamps supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for package SD.SFD.93KI.05: supply automatic reflector lamps. Funding source: owner’s capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1114522: Recloser supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for package 02/MSHH – 2017: supply recloser 24kv for construction and investment work 2017. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1114520: Radio equipment upgrade
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for upgrading radio equipment of Tinh Binh commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1114517: MV anti-lightning valves supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for supply MV anti-lightning valves. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1114515: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for supply ABS plastic meter boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1114512: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
08-12-2016
Bid for supply material, equipment and accessories. Funding source: basic depreciation + DPL1. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008