Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771174 Vietnam tenders
 
26749 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
771174 DS Đấu Thầu
26749 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1074253: Voltage tester supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply AC voltage tester, DC resistance tester and optical fibre meter for Phu My electric and automatic
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1074246: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply transformer 560kVA for Tay Ninh city Medical Centre. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1074242: Television emission receiver supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 6: supply 02 television emission receivers and 02 Prompters for speaker. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1074239: Substation equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 2: supply equipment for Kien An 110kV substation. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1074235: Span bidirectional anchor supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply span bidirectional anchor 100 deployment conservation station for the project Viettel transmission
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1074233: Relay supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply intermediate relay for electric panel of SCada work 2016. Funding source: production and business .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074229: Radio and television equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 6: supply radio and television equipment. Funding source: state budget. method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1074225: Paints supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply paints. Funding source: big repair. Method of bidder selection: competitive quotation . Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074221: OTDR meter supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply OTDR meter. Funding source: investment development./ basic depreciation /loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1074217: Optical cable welder and meter supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply one optical cable welder and optical cable meter. Funding source: investment & construction capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008