Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1200420: Substation and gridline equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply and installation substation and gridline equipment for Khanh Hoa State Treasury. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1200419: Source materials supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply source materials ( phase 2) . Funding source: business production / basic depreciation. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200413: Router SDI supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply router SDI ( 32x32). Funding source: regular expenses. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1200410: Power capacitor frame supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 11: supply 02 power capacitor frame ( upgrading MV electric pressure from 15kv to 22kv) for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200396: Pillars supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply pillars for Ninh Binh Power One Member Co Ltd. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1200380: MV equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply MV equipment. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1200379: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 28/2017/HKVT – PT: supply electronic material and components. Funding source: Viettel group.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1200375: Material and accessories supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for supply material and accessories for construction LV grid of power supply on summer 2017. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1200373: Measuring equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 93: supply measuring equipment and machinery. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1200372: Lightning arrester supply
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 52: supply lightning arrester. Funding source: depreciation capital and loans. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008