Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  751796 Vietnam tenders
 
26644 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
751796 DS Đấu Thầu
26644 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1053675: Sub-switch supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply sub-switch. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1053672: Semiconductor chip supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 2: supply semiconductor chips. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1053668: Seal supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 12: supply seal. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1053664: Punching-and-shearing machine supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 136: supply punching-and-shearing machine. Funding source: depreciation capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1053660: Print circuit supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 3: supply print circuit. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1053656: MV RMU cabinets supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 129: supply MV RMU cabinets. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1053653: Meter covers and foots manufacturing
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 4: manufacturing meter covers and foots. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1053649: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for supply meter boxes. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1053646: Monitoring system deploying
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for deploying database access monitoring system of Mobifone Telecom Corp. Funding source: reinvestment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1053641: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-9-2016
Bid for package 2: supply material and equipment, accessories for construction transformer stations and distribution
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008