Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  729005 Vietnam tenders
 
24820 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
729005 DS Đấu Thầu
24820 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#792109: Underground copper subscribe wire supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for supply underground copper subscribe wire 2x2x0.5mm. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#792107: Transformer supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for package NPC/DEP2-110HNK-G01: supply, transporting and installation transformer 110kV and auxiliary transformer for Hanaka 110kV substation. Funding source: credit No 5156-VN from WB. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#792104: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for package 11: supply transformer. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ninh  
 
#792102: Terminal equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for supply terminal equipment OLT GPON ZTE (phase 3/2015). Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#792100: Telephone network supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for supply and installation network and telephone network for building H6. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#792098: Peen machine supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for supply peen machine for FUTU1. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thái Nguyên  
 
#792096: LED light installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for installation LED light at football ground of Khanh Hoi club. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#792095: Hydraulic shearing machine supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for package 1: supply hydraulic shearing machine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Định  
 
#792094: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for supply and installation generator for Viettel training centre. Funding source: Viettel Group. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#792092: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for supply and installation standby generator for the head office of Vinh Phuc Taxation Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008