Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582374 Vietnam tenders
 
23012 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582374 DS Đấu Thầu
23012 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#636513: Reactor and power capacitor supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 4: supply reactor and power capacitor for installing power capacitor of transformer stations 110kv in Nam Dinh area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#636512: Power and water material supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply power and water material for Tu Du Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#636509: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 43-DTVT 2014 - DTRR : supply material and equipment for strengthening LV grid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#636505: Heat sleeve supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply heat sleeve for assets repair works in 6 last months year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#636502: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply and installation, testing generator 400kva of PVFCCo building at No 27 Dinh Bo Linh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#636499: Generator supply-time exchange
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply generator 1800kva for rubber yarn production factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#636495: Generator supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package DN/S1: supply standby generator 150kVA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#636491: Generator supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for supply generator 300KVA for Tan Phu district Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#636485: Generator installation
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package VTB-042/14/DV: supply service for installation generator 500kVA for barge VSP-05.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#636483: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package XNDV-022/14-VT: supply electric equipment and materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008