Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570729 Vietnam tenders
 
22822 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570729 DS Đấu Thầu
22822 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#624468: Hydrotecnics mechanical equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for package TB02: supply and installation hydrotecnics mechanical equipment of Trung Thu hydropower project in Dien Bien province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#624467: UPS transmission line installation
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for installation UPS transmission line for computer rooms of programme production technical centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#624466: UPS system supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply 2 UPS system for Business Centre - HCM City Telecom .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#624465: Spare parts supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply spare parts for CAT engine - 3500 of locomotive D19E year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#624464: Solenoid and transformer supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for +package 1: supply solenoid for SDV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#624463: Radio and television equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply, repairing and maintaining radio and television equipment for Ba Ria - Vung Tau Radio and Television Broadcasting Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#624461: Optical cable supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for supply optical cable No 8 4FO for Viettel Telecom Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#624460: MV insulators supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for package 38: supply MV insulators for Quang Nam Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Nam  
 
#624459: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for #package CPC - ADBAF - MV - G02
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#624458: LV, MV cable supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for package 31: supply LV, MV cable for Binh Phuoc Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Phước  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008