Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542371 Vietnam tenders
 
22243 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
542371 DS Đấu Thầu
22243 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#595069: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 16: supply transformers. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tiền Giang  
 
#595068: Tool supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 0714-CHCT: supply production tool for production and business year 2014. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#595067: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply primary multi-function testing equipment for Thac Ba Hydropower Joint Stock Co. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Yên Bái  
 
#595066: Safety and information equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 1: supply equipment, tools, safety and information equipment for operation management and repairing activities. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#595065: RMU cabinet barrier supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for +package 20: supply RMU cabinet barrier for large repair and regular repair year 2014. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#595064: Operation equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package BPWS-07B: supply operation and maintenance equipment for the project of enlarging water supply system in Dong Xoai town. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Phước  
 
#595063: MV current transformer and shunt transformer supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for +Package 05 - SCL14: supply MV current transformer and shunt transformer. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#595062: Lighting materials supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package XNK-013/14: supply materials for lighting system. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#595061: Generator hiring
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for + hiring generator for rescuing communication for BTS stations of telecom group No 4 of HCM City West Telecom Station. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#595060: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 2: supply and installation equipment for LAN-WAN of Quang Ngai Power Co. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ngãi  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008