Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#894936: Wiring cable supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply wiring cables
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894934: Steel beam supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 03.VTTB VH/2016: supply steel beam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#894931: Steam beam supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply steel beam and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894929: Satellite programme recording equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply satellite programme recording equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894924: Roaming system upgrade
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for upgrading international roaming system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#894918: RF filter supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply RF filter for metering false emission of mobile information equipment, broadband radio and AC, DC power – supply
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#894915: Relay testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 2: supply relay testing equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đồng Nai  
 
#894911: Plastic pipe supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply plastic pipe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#894908: Operation material supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply operation material 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#894906: MV & LV accessories supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply MV & LV accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008