Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  689688 Vietnam tenders
 
26243 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
689688 DS Đấu Thầu
26243 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#987698: Wireless radio system supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for package TB.01: supply and installation 8 wireless radio systems (FM). Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#987697: Generator supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply standby generator 550kVA. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#987696: Gas analyser supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply SF6 gas analyser. Funding source: investment & development fund. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#987694: Audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for package 4: supply audio equipment for meeting hall of Nha Trang Pasteur Institute. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#987693: Electronic tachometer supply
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for supply electronic tachometer for Bac Ninh Land Registration Office. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#987692: Anti-lightning system installation
Đăng ngày Posted:
02-7-2016
Bid for installation anti-lighting system for Lam Dong Taxation Department. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#987319: UPS supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2016
Bid for supply management solution and UPS on – line for branches of anti – smuggling and commercial fraud for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#987317: Testing tools supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2016
Bid for package 269/DH-BDSC-E: supply testing tools for current/voltage transformers. Funding source: production
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#987315: Tap divider supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2016
Bid for package TB4: supply Tap divider for the project of upgrading cable television network in Quy Nhon city and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#987313: Standby generator supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2016
Bid for package 3: supply standby generator for labo. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008