Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  744821 Vietnam tenders
 
25002 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
744821 DS Đấu Thầu
25002 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#808852: Testing service supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 11: supply testing service for strengthening capacity of Nha Trang 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Khánh Hoà  
 
#808851: Pipe and cover supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply coating pipe and cover for MV insulators
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Vĩnh Long  
 
#808850: Pilar cabinet supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 62 - DTVT 2015-DTRR “supply Pilar cabinet and Pilar cabinet cover for overhauling and replacing pilar cabinet of TBA B01, N2X1 Bac Linh Dam, N1 Linh Dam peninsula and Vinh Tuy indust
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#808849: Optical cables and accessories supply and delivery
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Vietnam Transmission Efficiency Project Subproject: 500/220kV Hiep Hoa – Dong Anh – Bac Ninh 2 transmission line
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#808848: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply optical cable FTTH for developing bandwidth subscribers in Dong Hy telecom centre in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thái Nguyên  
 
#808846: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply optical cable FTTH for developing bandwidth subscribers in Phu Luong telecom centre in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thái Nguyên  
 
#808843: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply optical cable FTTH for developing bandwidth subscribers in Dinh Hoa telecom centre in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thái Nguyên  
 
#808840: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 5: supply equipment and materials for the project of Tu Liem 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#808839: Materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for package 04: supply equipment and materials for the project of strengthening capacity of Quang Minh 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#808836: Machinery and equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Bid for supply machinery and equipment for the program 135 in Sa Thay district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Kon Tum  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008