Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1242588: Zinc-plated structure supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 46: supply zinc-plated structure for Dak Lak Power Co. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1242581: Transformer station supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply and installation transformer station for Nam Bo Women Museum/. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242576: Material and spare parts supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 18: supply material and spare parts of generator FG .Wilson . Funding source: operation capital .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1242573: Sleeve supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply sleeve 24FO, 60FO and accessories for Central Network Infrastructure Centre. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1242570: Shelter supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply shelters and supporter for shelters. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1242566: Safety and grounding equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 17DCSX-G73: supply safety and grounding equipment. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1242564: Lighting power system supply and installation
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 12A: supply and installation lighting power system for An Giang Customs Department. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242560: Generator supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply and installation generator 200kVA for Nam Bo Women’s Museum. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242556: Electric spare parts supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply spare parts for substation. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242552: Electric engine supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package XNKSG-0151/17: supply electric engine for lifting rigs. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008