Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  728393 Vietnam tenders
 
26530 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
728393 DS Đấu Thầu
26530 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1028443: Power system supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply and installation power system for VietinBank Lao Cai.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Lào Cai  
 
#1028440: Operating stick supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply operating stick. Funding source: price expenses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1028438: Optical cable and accessories supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply optical cable and accessories for the project of moving communication cable network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tuyên Quang  
 
#1028435: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply optical cable. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1028434: MV underground cable supply-bid exchange
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply 23,587 meters of MV underground cable.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Khánh Hoà  
 
#1028431: Material and equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 4: supply material and equipment for construction transformer station 110kv connection 220kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1028429: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package 55: supply material and equipment for project of completing WAN network system of Southern
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028427: Led monitor installation
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for installation Led monitor, projector at ITE – HCMC 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1028426: Fridges supply
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for package KT-049/16-VT: supply fridges for MSP, BK, UBN in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1028425: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-8-2016
Bid for supply and installation equipment for Trunking radio system for Binh Duong Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008