Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  653116 Vietnam tenders
 
23968 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
653116 DS Đấu Thầu
23968 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#711184: VAS platform system supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package 01/2015/VASPLATFORM "supply VAS platform system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#711180: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for +package 01/HH: supply transformers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đăk Nông  
 
#711176: Transformer hiring
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for hiring transformer for Me Linh district General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#711174: Standby generator supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply one standby generator for Rose Palace with capacity from 180kva to 200kva.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#711170: Radio equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply radio equipment for community.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Nghệ An  
 
#711167: Primary equipment, insulator, conductor, groundwire and accessories supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Procurement package 03: Supply and transport of primary equipment, insulator, conductor, groundwire and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#711162: Passport reading and testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply passport and paper reading and testing equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#711158: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply non-metallic 6FO optical cable .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#711156: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package 05/15-VTTB: supply meter boxes (phase 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#711154: Material and equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for supply material, equipment , design, installation hardware configuration, software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008