Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  718252 Vietnam tenders
 
24705 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
718252 DS Đấu Thầu
24705 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#780682: Radio equipment repairing
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for repairing radio equipment for Cho Moi District Radio Station. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại An Giang  
 
#780679: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply optical cable. Funding source: investment & development capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#780677: Generator supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for: #Package 1: supply generator, diesel generator and gearbox
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Khánh Hoà  
 
#780675: Generators supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for: #Package 1: supply generators.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#780674: Generators supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply generator for Quang Ninh Medical Investment PMU. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ninh  
 
#780672: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply equipment and machinery for Binh Thuan Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Thuận  
 
#780670: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply equipment and machinery for Ca Mau 1 and 2 power plants. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cà Mau  
 
#780669: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply and installation equipment and materials for AC system for 6th and 8th floor of Hoa Lac general station. Funding source: investment & development capital. Method of bidder selection: Na
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#780666: Equipment monitoring system supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply system for monitoring equipment and supporting users. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#780663: Electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2015
Bid for supply and installation electric equipment, electronic equipment and green trees for Binh Duong children’s house. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008