Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  581471 Vietnam tenders
 
22998 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
581471 DS Đấu Thầu
22998 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#635807: Transformer oil filter supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 24: supply transformer oil filter for Tien Giang Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tiền Giang  
 
#635806: Camera system supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply camera system for Saigon - Cu Chi Beer Factory. Funding source: owner's capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#635805: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply transformer for the project of grounding electric pressure 22kv of Thanh Lam - Thach Da branch of feeder 371E1.36
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#635804: Cable tray ladder, dynamic cable and control cable supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 1TB-TB-05: supply cable tray ladder, dynamic cable, control cable and hydraulic cylinder for lifting trash rake of water intake gate of Lai Chau hydropower work. Funding source: joint
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#635803: Station accessories supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 13: supply station accessories for improving transformer station 110kv Phan Thiet in Binh Thuan province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#635802: Cable reeving switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply cable reeving switching equipment with cable tying system 200m. Funding source: basic depreciation capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đồng Nai  
 
#635801: Safety, measurement and working equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 10: supply safety, measurement and working equipment for Tien Giang Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tiền Giang  
 
#635800: Battery and charger supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for package 2: supply battery and charger for overcoming communication system VHF and transformer stations 110kv. Funding source: production operation expenses. Method of bidder selection:: compe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#635799: Protection equipment and switchgear supply
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for supply protection equipment and switchgear for investment and construction 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#635797: Power capacitor installation
Đăng ngày Posted:
27-8-2014
Bid for installation power capacitor of gridline 110kv.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008