Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644207 Vietnam tenders
 
25970 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644207 DS Đấu Thầu
25970 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#940577: Handheld walkie – talkie supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply 300 of handheld walkie – talkie and 168 headphones
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940559: Mobile grounding wire supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 2: supply mobile grounding wire .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940558: Welding seam heat processing tool supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply welding seam heat processing tool for Vinacomin- Institute of Mining &Energy Mechanical Engineering
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940531: Transformer station supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation transformer station 1600kVa for construction disease examination area, diagnosis and high technical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#940530: Electro-mechanical equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
INVITATION FOR BIDS SOCIALIST REPUBLIC OF VIET AM RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT PROJECT Supply, technology design, guiding of: Installation, Testing and Commissioning of Electro-Mechanical Equip
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940529: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 3.6/LE/QSEAP-CPMU (package 3.6): +Package 1: supply one liquid chromatography system 3 four-pole LC/MS/MS – configuration 1 +Package 2: supply one gas chromatography system 3 fou
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940411: V-PABX system upgrade
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for upgrading V-PABX system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Thanh Hoá  
 
#940409: UPS equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply UPS at Card centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940408: Transformer station supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply and installation transformer station and MV underground cable for construction head office of Department of Telecommunication
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#940407: Tape recorder supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply tape recorder for Binh Duong Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bình Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008