Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  666468 Vietnam tenders
 
24184 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
666468 DS Đấu Thầu
24184 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#726317: Water pump supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 9: supply water pump 12cbm/hour and 155cbm/hour. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ninh  
 
#726313: SD/HD equipment and camera supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply and installation SD/HD equipment and camera. Funding source: investment & development fund. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Khánh Hoà  
 
#726310: Ratemeter supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply ratemeter for Gia Lai Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Gia Lai  
 
#726307: Optical cable and sleeve supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply optical cable and sleeve. Funding source: fixed assets depreciation capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#726305: Generator supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply generator 250kVA for guesthouse of Con Dao district police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#726301: Gas furnace testing and adjusting
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for testing and adjusting gas furnace 2A, 2B and turbine No 2 of Pha Lai Thermal Power Joint Stock Co. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Dương  
 
#726298: Filter supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply oil filter, wind filter, lubricant filter for generator MTU 1500kW and spare parts for repairing generator Perkins 508kW. Funding source: production and business capital. Method of bidd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#726291: Electronic tachometer supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 9: supply electronic tachometer. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Quảng Ninh  
 
#726288: Concrete pillars supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply centrifugal concrete pillars. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#726273: BTS station construction and equipment installation
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for construction and installation equipment for 2G, 3G BTS stations of Viettel in 2015. Funding source: investment & development capital, Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008