Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787952 Vietnam tenders
 
25299 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
787952 DS Đấu Thầu
25299 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#856588: Visa reader supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply visa reader for Can Tho Police.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cần Thơ  
 
#856585: Transformer supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package NPC-110.TL-G02: supply, transport and installation material , equipment for TBA 110kV Tang Loong 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#856583: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package DEP – HNPC – TAY – NAM HN ( GD3) – G01: supply transformer for the subproject of improving rural gridline in Tay – Nam Hanoi area ( phase 3).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#856581: Test source, multipurpose gauge and oscilloscope supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 002.02/DTRR/VTCORE/DT/2015: supply test source, multipurpose gauge and oscilloscope for Lab 4G..
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#856578: Television equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply non-linear television equipment for Da Lat city Radio and Television Broadcast Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Lâm Đồng  
 
#856575: Teleconference system supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for package 170/DTRR/VT/DT/2015: supply teleconference system, audio system and TV for Ministry of Defence phase 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#856573: Substation equipment and materials supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Hai Phong Power One Member Co Ltd announced to cancel the bid for package 2: supply substation equipment and materials for An Lao 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#856569: Relay supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply relay for panel cabinet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#856563: Power amplification supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply power amplification and two way filter for BTS.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#856561: Modem supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Bid for supply 2-port wifi ADSL modems
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008