Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1143005: Twisted cable supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply twisted cable4x50; 4x95; 4x120 for Thai Binh Power Co. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1143003: Twisted cable supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply twisted cable x35, 2x50, 4x35, 4x70 for Thai Binh Power Co. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1143001: Subscribe wire supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply subscribe wire 1FO for Hai Phong Telecom. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1142999: Switchboard equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply switchboard equipment T64 SIP. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1142997: Steel cable siphon pipe supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply steel cable siphon pipe and pipe accessories for first light for the project of Thai Binh 2 Thermal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1142995: Primary equipment and materials supply and transportation-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Procurement package: "Package No.06: Supply and transportation of primary equipment and materials, insulators,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142993: O&M materials supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply O&M materials for Nhon Trach Petroleum Power Co. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1142991: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for supply optical cable for treating break down 2017. Funding source: production business. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142989: MV transformer supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 188: supply MV current and voltage transformers – phase 3. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1142988: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 8: supply plastic boxes, composite meter boxes. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008