Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#660156: Generator supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply generator for Tay Ninh People's Procuracy. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Tây Ninh  
 
#660155: Form steel pillar, single steel pillar supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 2: supply form steel pillar, single steel pillar and improving single steel pillar for construction grid 110kv circuit 2 from transformer station 110kv Dong Anh to transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#660154: Equipment and machinery supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 01: supply equipment and machinery for Ca Mau Aquaculture Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Cà Mau  
 
#660153: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 2: supply electric equipment and materials for repairing engine group GT24 and ST26 in 2015. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#660152: Electric cables supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply electric cables. Funding source: basic depreciation capital of Southern Power Corp. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Kiên Giang  
 
#660150: Electric cable supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 18/2014: supply electric cable for HCM City Power Corp. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#660149: Electric cable supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 01/2015/TKV-XNK-CD: supply electric cable for coal exploitation units of 1st quarter year 2015. Funding source: loan capital. Method of bidder selection:: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#660147: Dust sampling machine supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply dust sampling machine for Long An Environment Observation and Technical Service Centre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Long An  
 
#660145: Conductors supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 03/HH: supply conductors for Dak Nong Power Co. Funding source: Investment & Construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đăk Nông  
 
#660143: Composite protection box supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply composite protection box for Cho Lon Power Co. Funding source: production business, basic depreciation ,. Large repair year 2014. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008