Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electronic, IT, telecom
 
#1283845: Telephone wire supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply telephone wire phase 4. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1283841: Standby generator supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply standby generator 2500kva, transformer station 2500kva. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283838: Standby generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 16: supply and installation standby generator 530kVA for the head office of An Giang Customs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1283825: Semi – automatic freeze sample extractor supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply Semi – automatic freeze sample extractor. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283822: Micropipette supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 50: supply Micropipette of biology experimental room. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283816: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply material and equipment for completing signal of Scada and breakdown overcome standby of Scada
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283809: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply material and components for repairing projector, audio equipment,. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1283803: Material supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 13-17/VTTB/PCCM: supply material of production and business in6 last months 2017. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1283797: Modem RTU supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply modem RTU for Binh Dinh Power Co. Funding source: Investment & Construction capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1283789: Lighting system supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package V-RG-08-02: supply lighting system for crane and garage yard. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008