Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  582374 Vietnam tenders
 
23012 members
Procurement 582374 DS Đấu Thầu
23012 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#627894: Card replace
Đăng ngày Posted:
04-8-2014
Bid for replacing card of Sagem transmission equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#627886: Battery replace
Đăng ngày Posted:
04-8-2014
Bid for replacing battery and maintenance service for UPS Santak of Center for Analysis and Classifying Import Export Goods - Da Nang Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#627492: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2014
Bid for: #Package CPC-DEP-H3.KA2.QP-G03: supply conductors, underground cable, insulators and accessories for the subproject of Hue 3 110kV transformer station and branch; Quang Phu transformer stati
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#627041: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2014
Bid for: #Package 16: supply MV capacitors and switching equipment including: + Lot 16.1: supply MV capacitors + Lot 16.2: supply switching equipment to protect MV capacitors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#626155: Standby generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for supply and installation standby generator with capacity of 1400kva.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#626112: Electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for: #Package CPC-DEP-PC-G01: supply electric equipment 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#625228: Technical safety and measuring equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2014
Bid for package 17: supply technical safety equipment and measuring equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#624887: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Procurement package: #Package CPC-ADBAF-MV-G01: supply of MV & LV conductors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#624884: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
24-7-2014
Bid for: #Package CPC-ADBAF-MV-G02: supply MV insulators and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#624459: Material and equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2014
Bid for #package CPC - ADBAF - MV - G02
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008