Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  592585 Vietnam tenders
 
23160 members
Procurement 592585 DS Đấu Thầu
23160 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#636287: Card replace-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for replacing card of Sagem transmission equipment. Funding source: materials expenditure. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#633966: Mechanical hydraulic equipment, electric equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-8-2014
Procurement package No 01-DPR: Supply of mechanical hydraulic equipment, electrical equipment in powerhouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#633960: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
21-8-2014
Bid for: #Package CPC-DEP-DL-G01: supply power transformer and auxiliary transformer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#633955: Communication and Scada system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-8-2014
Bid for package 16: supply, installation and testing communication and Scada system for the project of Kon Tum 220kV substation and connecting phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#632989: Electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for supply electric equipment and ornament trees for Da Nang city guesthouse.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#632701: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2014
Bid for: #Package 20: supply one-way resistance measuring bridge, voltage transformation ratio measuring system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#631435: Optical distribution cubicles supply
Đăng ngày Posted:
13-8-2014
Bid for supply 7 optical distribution cubicles for Telecom Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#631422: Generator supply
Đăng ngày Posted:
13-8-2014
Bid for supply 3-phase generator 30kVA for Telecom Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#630483: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
11-8-2014
Bid for package 09: transporting transformer for the project of Thap Cham 220kV transformer station and connecting gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629933: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
08-8-2014
Bid for package 15: supply testing equipment for the project of Thanh My 550kV transformer station and branch phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008