Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  608445 Vietnam tenders
 
23376 members
Procurement 608445 DS Đấu Thầu
23376 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#649289: Primary equipment, insulator, conductor, groundwire and materials supply
Đăng ngày Posted:
03-10-2014
Procurement package No 02: supply and transportation of primary equipment, insulator, conductor, groundwire and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#644376: Pile supersonic machine supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for supply one pipe supersonic machine for Road Technical Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#644353: Card supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for package 2: supply microprocessing card CPR-041
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#644349: Battery supply
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for package 1: supply lead-packing battery for source cabinets 48 VCD.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#643794: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Procurement package 02: Supply of primary equipment and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#643790: OPGW and accessories supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Procurement package 3: Supply, transportation of OPGW and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#643767: Insulator and fittings, transmission line arrester supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Procurement package 4: Supply, transportation of Insulator and Fittings, Transmission line Arrester
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#643762: Generator supply
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for supply generator 75kVA for Academy of Politics Area III.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#643169: Storage and broadcasting equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2014
Bid for supply and installation equipment for storage and broadcasting system. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641331: Substation equipment testing
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 10: testing and adjusting substation equipment of Thap Cham 220kV substation and branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008