Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  543090 Vietnam tenders
 
22274 members
Procurement 543090 DS Đấu Thầu
22274 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#582587: Optical cable and accessories supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2014
Bid for package CPC-DEP-NT.DB.DC-G05: supply optical cable and accessories for Nhon Tan 110kv transformer station and shunt, Dien Ban 110kv transformer station and shunt, Duc Co 110kv transformer stat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#582574: Dynamic power system installation
Đăng ngày Posted:
04-3-2014
Bid for package 11: installation dynamic power system for investment and construction Hoa Tho 1 garment factory. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#581974: Primary equipment, conductor, ground wire, insulator and accessories supply and transport - time exchange
Đăng ngày Posted:
28-2-2014
Procurement package 8: Supply and transport of primary equipment, conductor, groundwire, insulator and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#581973: Primary equipment and materials supply - bid extend
Đăng ngày Posted:
28-2-2014
Procurement package: Supply and transport of primary equipment and materials of outgoing feeders and telecommunication system - Package NO.5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#581968: High pressure tester and small current generator supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2014
Bid for package 5: supply high pressure tester and small current generator for Central Region Power Corp. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#580868: Primary equipment, conductor, ground wire, insulator and accessories supply and transport - time exchange
Đăng ngày Posted:
25-2-2014
Procurement package 8: Supply and transport of primary equipment, conductor, groundwire, insulator and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#580867: Primary equipment and materials of outgoing feeders supply and transport - time exchange
Đăng ngày Posted:
25-2-2014
Procurement package NO.5: Supply and transport of primary equipment and materials of outgoing feeders Project name: 220kV Phan Thiet - Phu My 2 transmission line and extension of 220kV feeders
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#580866: Primary equipment and materials supply - bid extend
Đăng ngày Posted:
25-2-2014
Procurement package: Supply and transport of primary equipment and materials of outgoing feeders and telecommunication system - Package NO.5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#580863: Meter cover processing
Đăng ngày Posted:
25-2-2014
Bid for package 10: processing meter cover for production and business phase 2 year 2014. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#580853: Electric equipment and material supply
Đăng ngày Posted:
25-2-2014
Bid for +package 09: supply lead and solvent. +package 13: supply carton box +package 14: supply lead seal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008