Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Procurement 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#882018: POS machine supply
Đăng ngày Posted:
08-1-2016
Bid for package 9: supply POS machine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#879630: Secondary equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-1-2016
Bid for package 7: supply and transporting secondary equipment and materials, communication and Scada system for the project of Lai Chau 500kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#878897: Transformers supply and transporting
Đăng ngày Posted:
04-1-2016
Bid for package 3: supply and transporting current and voltage transformers 220-110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#878885: Shunt reactor supply and transportation
Đăng ngày Posted:
04-1-2016
Procuring entity: Power Transmission Company No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#878877: Secondary equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
04-1-2016
Bid for package 8: supply and transporting secondary equipment and materials, communication and Scada system for the project of Bao Lam 220kV substation and connectings
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#878847: Isolators supply and transporting
Đăng ngày Posted:
04-1-2016
Bid for package 2: supply and transporting isolators 220-110kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#878819: Cutter supply and transporting
Đăng ngày Posted:
04-1-2016
Bid for package 1: supply and transporting cutter 220-110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#878188: Transformer station supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-12-2015
Bid for supply and installation transformer station and auxiliary for Da Nang tower control
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#876769: Scada system supply, installation
Đăng ngày Posted:
29-12-2015
Bid for package 6: supply, installation and testing Scada system, communication system, optical cable and accessories for the project of Son Ha 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#876031: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-12-2015
Bid for package 12/2016/TB-AL: supply equipment and materials for replacing and standby of mechanical and tools of A Luoi hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008