Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Procurement 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1386227: Materials supply
Đăng ngày Posted:
27-12-2017
Bid for supply materials for repairing MANE, IP VN2 and sleeve 24FO. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1385179: Relay supply
Đăng ngày Posted:
26-12-2017
Bid for package 12: supply relay for 220kV substations. Funding source: big repairing capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1385172: Pliers supply
Đăng ngày Posted:
26-12-2017
Bid for package 140: supply pliers. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1385169: Safety equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-12-2017
Bid for package CPC-K.Pa-T.Hoa-C.Puh-G05: supply safety equipment, tools for Krong Pa,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1385087: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
26-12-2017
Bid for package 24: supply equipment and materials for repairing camera system at substations. Funding source: big
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1383276: Relays supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-12-2017
Bid for package 13: supply relays and integration service for Dong Hoi 220kV substation; Doc Soi 500kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1382438: Camera system supply and installation
Đăng ngày Posted:
21-12-2017
Bid for supply and installation camera system for Da Nang International Airport. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1382434: Cable terminals supply
Đăng ngày Posted:
21-12-2017
Bid for package 04-HH-NCS+MBAT2: supply cable terminals. Funding source: commercial loan. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1382421: AC equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-12-2017
Bid for supply AC equipment, imitation floor, air conditioner, cable bridge. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1381608: Electric and water materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-12-2017
Bid for package 3: supply 171 categories of electric and water materials. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008