Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Procurement 835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1133269: Secondary equipment and materials supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-1-2017
Bid for package 2: supply and transporting secondary equipment and materials, communication and Scada system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1133266: RMU cabinets supply
Đăng ngày Posted:
03-1-2017
Bid for package 2: supply RMU cabinets. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1133263: Primary equipment and materials supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-1-2017
Bid for supply and transporting primary equipment and materials for the project of installation second transformer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1133233: Generators supply
Đăng ngày Posted:
03-1-2017
Bid for supply generators 1500rpm for network development in Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Khanh Hoa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1133231: Generators supply
Đăng ngày Posted:
03-1-2017
Bid for supply generators 1500rpm for network development in coastal central provinces in 2016. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1133230: Generator supply
Đăng ngày Posted:
03-1-2017
Bid for package TS-02: supply standby generator 500-550kVA. Funding source: investment & construction capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1131698: Default display equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-12-2016
Bid for package 61: supply default display equipment. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1130744: Handie-talkie supply
Đăng ngày Posted:
29-12-2016
Bid for supply handie-talkie for Da Nang Fire Fighting Police. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1130208: Primary material and equipment, insulators, optical cable and accessories supply
Đăng ngày Posted:
28-12-2016
Procurement package: "Supply and transportation of primary equipment and materials, insulators, optical cable and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1130205: Primary material and equipment, insulators, optical cable and accessories supply
Đăng ngày Posted:
28-12-2016
Procurement package: Package No.07: Supply and transportation of primary equipment and materials, insulators,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008