Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  571728 Vietnam tenders
 
22853 members
Procurement 571728 DS Đấu Thầu
22853 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#613482: Equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
18-6-2014
Bid for: #Package 9: supply equipment and materials.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#613471: Card replace
Đăng ngày Posted:
18-6-2014
Bid for replacing card of transmission equipment Sagem.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#613005: Router and wifi modem supply
Đăng ngày Posted:
17-6-2014
Bid for: + supply 2-port router ADSL.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#612988: Equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-6-2014
Bid for: #Package 15: Lot 15.1: supply and transporting secondary equipment for Kon Tum 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#612488: Media converter and CPE supply
Đăng ngày Posted:
16-6-2014
Bid for: + supply media converter and copper-port CPE equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#612471: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
16-6-2014
Bid for package CPC-DEP-TDH-G01: supply and installation equipment for operation center
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#610925: Mechanical hydraulic equipment, electric equipment supply
Đăng ngày Posted:
11-6-2014
Procurement package No 01-DPR: Supply of mechanical hydraulic equipment, electrical equipment in powerhouse
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#610374: Electronic component welding
Đăng ngày Posted:
10-6-2014
Bid for package 17: welding electronic components. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#610285: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
10-6-2014
Bid for supply equipment and materials for regular repairing activities of Song Tranh 2 hydropower plant
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#609865: MV insulators and accessories supply
Đăng ngày Posted:
09-6-2014
Procurement package CPC-DEP-MV-G02: Supply of MV Insulators and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008