Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  729691 Vietnam tenders
 
26541 members
Procurement 729691 DS Đấu Thầu
26541 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1022181: Protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2016
Bid for package 55: supply protection equipment Relay-BCU.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1022159: Gridline accessories supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2016
Bid for package 02-HH-KPDZ: supply gridline accessories for recovery safety of gridline 110kV in Quang Binh, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong provinces.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1021274: Cutter, control cabinets supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2016
Bid for package 53: supply cutter, control cabinets for Long My 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1021271: Cutter, control cabinets supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2016
Bid for supply cutter, control cabinets for Tam Quan 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1021143: Lightning arrester supply
Đăng ngày Posted:
16-8-2016
Bid for supply lightning arresters for stations of network development phase 3 in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1019058: Recloser supply
Đăng ngày Posted:
12-8-2016
Bid for package 85: supply Recloser 27kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1018509: Generator supply
Đăng ngày Posted:
11-8-2016
Bid for supply and installation generator 100kVA for Da Nang Bank for Social Policies.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1018491: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
11-8-2016
Bid for package 59: supply equipment for testing temperature of connectors.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1018286: LV cubicles supply
Đăng ngày Posted:
11-8-2016
Bid for package 87: supply LV cubicles for distribution substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1017414: Materials supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2016
Bid for supply materials for improving coverage at buildings in Da Nang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008