Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810061 Vietnam tenders
 
26903 members
Procurement 810061 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1095732: Aluminium cable supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2016
Bid for package 148: supply aluminium cable and MV wire. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1094551: Optical module supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2016
Bid for supply optical module SFP. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1094543: Multi-functional 3 phase meters supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2016
Name of Package: Package No.: CPC-DEP-AMR-G02: Procurement of multi-functional 3 phase meters.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1094471: Conductors, anti-lightning wire supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2016
Bid for package 6: supply and transporting conductors and anti-lightning wire for the project of circuit 2 of Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1094470: Conductors, anti-lightning wire supply
Đăng ngày Posted:
16-11-2016
Bid for package 6: supply and transporting conductors and anti-lightning wire for the project of circuit 2 of Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1093334: Radio handie-talkie system supply
Đăng ngày Posted:
15-11-2016
Bid for supply and installation digital radio handie-talkie system for Da Nang Police. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1092233: Mobile antenna supply
Đăng ngày Posted:
14-11-2016
Bid for supply mobile antenna for Central Region Network Infrastructure Centre. Funding source: expenses. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1092231: Meters supply
Đăng ngày Posted:
14-11-2016
Bid for package CPC-DEP-AMR-G02: supply 3-phase electronic meters. Funding source: WB. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1092220: DC source cubicle supply
Đăng ngày Posted:
14-11-2016
Bid for supply DC source cubicles. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1090673: Materials supply
Đăng ngày Posted:
11-11-2016
Bid for supply materials for optimizing 2G and 3G transceiver equipment and preparing for implementing 4G .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008