Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665383 Vietnam tenders
 
24161 members
Procurement 665383 DS Đấu Thầu
24161 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#712939: Conductors and anti-lightning wire supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for package 2: supply and transporting conductors and anti-lightning wire for the project of Vung Ang - Ba Don - Dong Hoi 220kV gridline. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: Nation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#711167: Primary equipment, insulator, conductor, groundwire and accessories supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Procurement package 03: Supply and transport of primary equipment, insulator, conductor, groundwire and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#711135: Fixed series capacitors supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Procurement package 15: Supply of 500kV Fixed Series Capacitors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#710841: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Procurement package 12: supply and transportation of primary equipment and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#710815: Equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Procurement package 04: Supply of equipment and materials for 220kV feeder; optical cable insulators and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#710799: Conductors, anti-lightning wire, insulators and accessories supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package 11: supply and transporting conductors, anti-lightning wire, insulators and accessories for the project of Ngu Hanh Son 220kV substation and Da Nang 220kV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#710734: Auxiliary transformer supply
Đăng ngày Posted:
28-2-2015
Bid for package 11: supply auxiliary transformers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#709285: Auxiliary transformer supply
Đăng ngày Posted:
25-2-2015
Bid for package 11: supply auxiliary transformers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#708769: Primary equipment and materials supply-time exchange
Đăng ngày Posted:
10-2-2015
Procurement package 04: Supply of primary equipment and materials (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20150200261-00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#707947: Compensating reactor transporting
Đăng ngày Posted:
09-2-2015
Bid for package 2: transporting horizontal compensating reactor 91 MVAr from temporary position at Da Nang 500kV substation to foundation KH503 of Song Mau 500kV substation. Funding source: EVNNPT. Me
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008