Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731152 Vietnam tenders
 
24835 members
Procurement 731152 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#780000: Optical connector and Adapter supply
Đăng ngày Posted:
03-7-2015
Bid for supply optical connector and Adapter. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#779032: Auxiliary power and lighting system supply and installation
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Bid for package 40A: supply and installation auxiliary power system and lighting system in headwork and technical services for Song Bung 2 hydropower plant. Funding source: commercial loan. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#778196: Electro-mechanical equipment and technical services supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Procurement package: Package No. 08: Supply of Electro-mechanical Equipment and technical services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#775807: Distribution transformer supply
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Bid for: #Package 62: supply distribution transformers #Package 63: supply Recloser 27kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#774923: Television and radio equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-6-2015
Bid for supply television and radio equipment for Da Nang Radio and Television Broadcast Station. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#774880: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
26-6-2015
Bid for: #Package 70: supply relays #Package 71: supply circuit breakers and LV cutter 1600A #Package 72: supply MV current and voltage transformer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#774627: Submarine power cable system design, supply and installation
Đăng ngày Posted:
26-6-2015
Procurement package: Package 01/EPC-CLC: Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Training service of 22kV Submarine Power Cable System
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#773348: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
25-6-2015
Bid for package 6: transporting transformer for the project of Ba Don 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#772460: Telephone system supply
Đăng ngày Posted:
24-6-2015
Bid for supply and installation telephone system for Da Nang Taxation Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#772454: Steel tower supply and transporting
Đăng ngày Posted:
24-6-2015
Bid for package 5: supply and transporting steel towers including: + Lot 5.1: supply and and transporting steel towers for Kon Tum province + Lot 5.2: supply and and transporting steel towers for Gi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008