Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Procurement 1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1321737: Lead and coverings supply
Đăng ngày Posted:
11-10-2017
Bid for package 12: supply lead and coverings. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1321735: Gridline supply and installation
Đăng ngày Posted:
11-10-2017
Bid for supply and installation gridline at Da Nang port branch. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1321695: AC cabinet, ATS supply
Đăng ngày Posted:
11-10-2017
Bid for supply AC cabinet, ATS, electric cable, lightning arrester and accessories. Funding source: depreciation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1320866: Working tools supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Bid for package 1: supply working tools for cleaning hotline insulators in 2017. Funding source: EVNNPT. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1320842: Substation supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Bid for supply 8 substations for network development. Funding source: reinvestment capital and loans. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1320805: Meter labels supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Bid for package 6: supply meter labels. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1320804: Membrane bags supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Bid for package 11: supply membrane bags. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1320781: Carton boxes supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Bid for package 5: supply carton boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1320752: Aluminium sheet supply
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Bid for package 10: supply aluminium sheet to prevent magnetic. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1319825: Inverter supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for supply inverter. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008