Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  587676 Vietnam tenders
 
23054 members
Procurement 587676 DS Đấu Thầu
23054 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#630483: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
11-8-2014
Bid for package 09: transporting transformer for the project of Thap Cham 220kV transformer station and connecting gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629933: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
08-8-2014
Bid for package 15: supply testing equipment for the project of Thanh My 550kV transformer station and branch phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629481: Optoeletrical converter supply
Đăng ngày Posted:
07-8-2014
Bid for: #Package 1: supply optoelectrical converter PFOI
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629479: OPGW and accessories supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-8-2014
Procurement package 3: Supply, transportation of OPGW and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629474: Insulator and fittings, transmission line arrester supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-8-2014
Procurement package 4: Supply, transportation of Insulator and Fittings, Transmission line Arrester
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629446: Conductors supply and transport-bid delay
Đăng ngày Posted:
07-8-2014
Power Transmission Co No 2 announced to delay the bid for: #Package 2: supply and transport conductors #Package 6: supply and transport equipment and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#629442: Anti-lightning valve supply
Đăng ngày Posted:
07-8-2014
Bid for package 01/HH-CSV.KT: supply anti-lightning valve for gridline 110kV. Funding source: commercial loan and basic depreciation capital of Central Power Corp. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#628955: Transformer station supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-8-2014
Bid for supply and installation transformer station 2x1600kVA, underground cable 22kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#628933: Maritime radar supply
Đăng ngày Posted:
06-8-2014
Bid for supply maritime radar brand Koden MDC-940 and remote communication machine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#627928: Switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2014
Bid for package 20: supply switching equipment for switching LV capacitors.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008