Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  751569 Vietnam tenders
 
26643 members
Procurement 751569 DS Đấu Thầu
26643 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1047932: Concrete pillars supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2016
Bid for package 127: supply centrifugal concrete pillars. Funding source: depreciation capital and production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1047092: Transformer supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-9-2016
Bid for package 3: supply and transporting transformer 110kV-63MVA and accessories for the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1047081: MV current transformers supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2016
Bid for package 137: supply MV current transformers - phase 2. Funding source: depreciation capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1047070: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2016
Bid for package 80: supply equipment for locating position of underground breakdown, equipment for underground
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1047062: Conduit boxes supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2016
Bid for package 128: supply conduit boxes – phase 3. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1047060: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
19-9-2016
Bid for package 123: supply 3-phase circuit breakers – phase 3. Funding source: depreciation capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1045981: MV underground cables supply
Đăng ngày Posted:
16-9-2016
Bid for package 108: supply MV underground cables. Funding source: depreciation capital and production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1044772: MV underground cables supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2016
Bid for package 108: supply MV underground cables. Funding source: depreciation capital and production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1044735: Aluminium cable supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2016
Bid for package 105: supply aluminium cable and ABC twisted cables. Funding source: depreciation capital and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1043555: Electronic meters supply
Đăng ngày Posted:
14-9-2016
Bid for package 59: supply multi-tariff 3-phase electronic meters. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008