Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771174 Vietnam tenders
 
26746 members
Procurement 771174 DS Đấu Thầu
26746 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1060889: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2016
Bid for package 22: supply transformer 22kV. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059693: Source equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for supply source equipment for Da Nang Telecom. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059620: Gridline accessories supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 8: supply gridline accessories. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059588: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 7: supply equipment and materials and service for repairing integration control system of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059548: Cutters, transformers supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 2: supply cutter, current and voltage transformers. Funding source: EVNNPT. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059545: Cutter components supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 5: supply components for cutters 500kV, 220kV, 110kV. Funding source: EVNNPT. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059512: Battery system supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 3: supply battery system. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1059491: Accessories supply
Đăng ngày Posted:
04-10-2016
Bid for package 4: supply accessories DCL-DTD 500kV, 220kV, 110kV, 35kV. Funding source: EVNNPT. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1058671: Shelters supply
Đăng ngày Posted:
03-10-2016
Bid for supply shelters for network development in Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Nam provinces in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1058669: Shelters supply
Đăng ngày Posted:
03-10-2016
Bid for supply shelters for network development in Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa provinces in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008