Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644926 Vietnam tenders
 
25988 members
Procurement 644926 DS Đấu Thầu
25988 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#926395: Anti-lightning valve supply
Đăng ngày Posted:
08-4-2016
Bid for package 20: supply anti-lightning valve 500kVA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#925462: Twisted cable supply
Đăng ngày Posted:
07-4-2016
Bid for package 42: supply twisted cable ABC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#925455: MV underground cables supply
Đăng ngày Posted:
07-4-2016
Bid for package 44: supply MV underground cables
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#925454: MV overhead wire supply
Đăng ngày Posted:
07-4-2016
Bid for package 43: supply MV overhead wire
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#925449: LV cable and wire supply
Đăng ngày Posted:
07-4-2016
Bid for package 41: supply LV cable and wire.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#924512: UPS, switching equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-4-2016
Bid for supply UPS, STS switching equipment and related services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#924487: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
06-4-2016
Bid for supply equipment and materials for production and business in 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#921650: Dynamic power system supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-4-2016
Bid for package 15: supply and installation dynamic power system under the project of construction Thang Binh textile factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#921643: Control cable and LV cable supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2016
Bid for package 14: supply control cable and LV cable.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#920782: Battery supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2016
Bid for supply 26 sets of battery 2V-300Ah.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008