Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  680547 Vietnam tenders
 
24363 members
Procurement 680547 DS Đấu Thầu
24363 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#723145: Cables and conductors supply
Đăng ngày Posted:
24-3-2015
Bid for package CPC-DTC-G01: supply cables and conductors. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#722629: Audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-3-2015
Bid for supply audio equipment for Trung Vuong theatre. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#722039: Switch supply
Đăng ngày Posted:
21-3-2015
Bid for package 1: supply switch for LV capacitors. Funding source: production and business capital and loans. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#722037: Submarine power cable system supply and installation-bid cancel
Đăng ngày Posted:
21-3-2015
Central Power Corporation (EVN CPC) announced to cancel the Procurement package 01/EPC-CLC: Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Training service of 22kV Submarine Power Cable Syst
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#721794: Optical distribution cabinets and subrack ODF supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2015
Bid for supply optical distribution cabinets and subrack ODF. Funding source: fixed assets depreciation capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#721793: Lightning arrester supply
Đăng ngày Posted:
20-3-2015
Bid for supply 3-phase lightning arrester. Funding source: fixed assets depreciation capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#720547: Centrifugal concrete pillars supply
Đăng ngày Posted:
18-3-2015
Bid for package CPC-DTC-G04: supply centrifugal concrete pillars. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#718765: Secondary equipment and material supply and transport
Đăng ngày Posted:
13-3-2015
Bid for package 13: supply and transporting secondary equipment and materials for the project of Ngu Hanh Son 220kV substation and gridline 220kV Da Nang – district 3. Funding source: commercial loa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#718761: LV, MV current and voltage transformer supply
Đăng ngày Posted:
13-3-2015
Bid for package 19: supply LV, MV current and voltage transformers. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#718753: HD camera supply and installation
Đăng ngày Posted:
13-3-2015
Bid for supply and installation HD camera, broadcasting system of HD channel. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008