Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  707165 Vietnam tenders
 
26376 members
Procurement 707165 DS Đấu Thầu
26376 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#993680: Composite box covers supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2016
Bid for package 53: supply covers for composite boxes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#993673: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2016
Bid for package 50: supply circuit breakers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#993632: Relay and accessories supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2016
Bid for package 49: supply relay and accessories.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#993631: Relay supply
Đăng ngày Posted:
07-7-2016
Bid for package 51: supply time relay. Funding source: production and business capital and loans
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#992479: Relay and accessories supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2016
Bid for package 49: supply relay and accessories. Funding source: production and business capital and loans.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#992477: Relay supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2016
Bid for package 51: supply time relay. Funding source: production and business capital and loans. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#992472: LV capacitors supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2016
Bid for package 47: supply 3-phase LV capacitors. Funding source: production and business capital and loans.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#992453: Contactor supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2016
Bid for package 48: supply special contactor for switching LV capacuitors. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#992452: Composite box covers supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2016
Bid for package 53: supply covers for composite boxes. Funding source: production and business capital and loans.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#992446: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
06-7-2016
Bid for package 50: supply circuit breakers. Funding source: production and business capital and loans. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008