Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  619191 Vietnam tenders
 
23530 members
Procurement 619191 DS Đấu Thầu
23530 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#666571: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
06-11-2014
Package 01: Supplying of primary equipment and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#666518: Equipment transporting-bid extend
Đăng ngày Posted:
06-11-2014
Bid for package 14: transporting equipment and materials for the project of 500kV Thanh My substation and branch (phase 2). Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#666507: Electric cable and transformer reprocessing
Đăng ngày Posted:
06-11-2014
Bid for: #Package 41: reprocessing twisted aluminium cable ABC-A(2x50)-600V #Package 42: reprocessing twisted aluminium cable ABC-A(4x70)-600V
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#666022: Materials, component and service supply
Đăng ngày Posted:
05-11-2014
Bid for package 3: supply materials, components and service for repairing integrated control system of 220kV Hoa Khanh substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#665269: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
04-11-2014
Bid for supply optical cable 24FO for Telecom Centre No 3. Funding source: fixed assets depreciation. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#664595: Communication and Scada system supply and installation
Đăng ngày Posted:
03-11-2014
Bid for package 4: supply, installation and adjusting communication and Scada system for the project of 220kV Ba Don substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#663960: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for package 09: transporting transformer under the project of 220kV Thap Cham substation and connectings. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#663956: Switching equipment and capacitor supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for: #Package 36: supply 110kV capacitor switching and protection equipment #Package 37: supply 110kV capacitors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#663955: Standby generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for package 2: supply and installation standby generator. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#663195: Transformer transporting and repairing
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Bid for package 01_VCSCMBA: transporting and repairing transformer T1-25MVA of Thang Binh 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008