Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  642851 Vietnam tenders
 
23910 members
Procurement 642851 DS Đấu Thầu
23910 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#683637: Primary equipment and materials supply and transport
Đăng ngày Posted:
11-12-2014
Bid for package 1: supply and transport primary equipment and materials under the project of 220kV Dong Nai 5 - Dak Nong gridline and enlarging feeder at 500kV Dak Nong substation. Funding source: EVN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#683539: Conductors, anti-lightning wire, optical cable, insulators and accessories supply and transport
Đăng ngày Posted:
11-12-2014
Bid for package 3: supply and transport conductors, anti-lightning wire, optical cable, insulators and accessories under the project of 220kV Dong Nai 5 - Dak Nong gridline and enlarging feeder at 500
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#683100: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
10-12-2014
Bid for: #Package 1: supply and transport primary equipment and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#679559: Module supply
Đăng ngày Posted:
03-12-2014
Bid for supply 4 sets of module of locomotive D20E
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#678277: Battery supply
Đăng ngày Posted:
01-12-2014
Bid for: #Package 5: supply battery #Package 11: supply auxiliary transformer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#678233: Transformer transport and repair
Đăng ngày Posted:
01-12-2014
Bid for package 01_VCSCMBA: transporting and repairing transformer T1-25MVA of 110kV Dong Hoi substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#678211: Materials, component and service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-12-2014
Bid for package 3: supply materials, components and service for repairing integrated control system of 220kV Hoa Khanh substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#678206: Integration control system repair-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-12-2014
Bid for package 12: supply materials, component and service for repairing integration control system of 220kV Dong Hoi substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#676873: Digital camera, film camera, hard drive supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Bid for package 4.7b: supply digital camera, film camera, hard drive. Funding source: loans from World Bank. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#675970: Communication and Scada system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 4: supply, installation and adjusting communication and Scada system for the project of 220kV Ba Don substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008