Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695431 Vietnam tenders
 
24510 members
Procurement 695431 DS Đấu Thầu
24510 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#729259: Transmission equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-4-2015
Bid for package 24: supply transmission equipment for Central Power Corp. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#727789: Transformer transport
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 9: transporting transformer 220kV-250MVA and 220kV-125MVA for Hue 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#727763: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 2: supply and transport primary equipment for the project of installation second transformer at Tuy Hoa 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National o
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#727760: Primary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 16: supply and transport primary equipment and accessories for Pleiku 500kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#725186: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
27-3-2015
Bid for: #Package 29: supply MV clamps #Package 30: supply insulators 24kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#724660: Electronic meters supply
Đăng ngày Posted:
26-3-2015
Bid for package 23: supply one-phase electronic meters 10(40)A and 20(80)A. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#724036: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package 26: supply meter boxes and wire dividing boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#723993: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for supply and installation 3-phase generator for Telecom Centre No 3. Funding source: fixed assets depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#723981: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for package VTTB-TTH1: supply equipment and materials for repairing engine H1 of Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#723932: Cables supply
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Bid for: #Package 20: supply LV, MV cables
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008