Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759890 Vietnam tenders
 
25063 members
Procurement 759890 DS Đấu Thầu
25063 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#805006: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2015
Bid for: #Package 61: supply transformer 110kV for Cu Jut, Dai Loc, Song GIanh 110kV substations #Package 63: supply transformer 110kV for Phu Bai, Hoi An, Ea Hleo 110kV substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#804388: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
21-8-2015
Bid for: #Package CPC-DEP-SC2-G01: supply transformers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#803344: Substation equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-8-2015
Bid for package 18: supply equipment for 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#802913: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2015
Bid for: #Package 01: supply electronic components #Package 03: manufacturing meter boxes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#802680: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
19-8-2015
Bid for supply optical cable 02FO for Da Nang Telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#802255: Audio system supply
Đăng ngày Posted:
18-8-2015
Bid for: + supply audio system + supply camera system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#802121: Optical cable and accessories
Đăng ngày Posted:
18-8-2015
Bid for package 60: supply optical cable OPGW and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#800021: Materials and equipment supply
Đăng ngày Posted:
13-8-2015
Bid for package 01/HH: supply materials and equipment and installation telephone network for operation building of Central Power Corp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#798779: Equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
11-8-2015
Bid for package XH-DNPC-G01: supply equipment for feeder of gridline 110kV, current transformer, cosse terminal, conductor rail and accessories. Funding source: depreciation capital and loans. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#798576: Temperature meter supply
Đăng ngày Posted:
11-8-2015
Bid for package 1: supply temperature meter of jointers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008