Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  718252 Vietnam tenders
 
24703 members
Procurement 718252 DS Đấu Thầu
24703 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#764694: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
12-6-2015
Bid for package 7: transporting transformer 220kV-125MVA under the project of installation second transformer for Tuy Hoa 220kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#764303: Current generator supply
Đăng ngày Posted:
11-6-2015
Bid for package 24/2015/TB-AL: supply current generator for the project of A Luoi hydropower plant. Funding source: domestic capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#763443: Air bag supply
Đăng ngày Posted:
11-6-2015
Bid for package 18: supply air bag for transformer 220kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#762829: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
10-6-2015
Bid for package 61: supply meter boxes.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#762776: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
10-6-2015
Bid for package 60: supply circuit breakers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#760447: Safety and measurement equipment supply
Đăng ngày Posted:
06-6-2015
Bid for package 43: supply safety and measurement equipment. Funding source: depreciation. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#759929: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
05-6-2015
Bid for package 01/HH-TP: supply electric equipment and materials for the project of enlarging distribution conductor rail 22kV of Tinh Phong 110kV substation. Funding source: depreciation. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#758714: Tenacity tester supply
Đăng ngày Posted:
03-6-2015
Bid for supply two tenacity tester Mooney, one DIN abrasion tester. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#758698: Forming machine supply
Đăng ngày Posted:
03-6-2015
Bid for supply two tire-hoop forming machine. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#756367: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for package 7: supply testing and adjusting equipment for the project of Ba Don 220kV substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008