Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Procurement 890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1194132: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2017
Bid for package 02-HH-SCHTDKBV: supply equipment for installation cubicles. Funding source: big repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1194112: Battery charger supply
Đăng ngày Posted:
20-4-2017
Bid for package 03-HH-SCHTDKBV: supply battery charger. Funding source: big repairing capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1191146: Transformer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-4-2017
Bid for package 11: supply voltage transformer, current transformer, shunt resistor. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1191144: Secondary equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-4-2017
Bid for supply and transporting secondary equipment and materials, information and Scada system. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1191141: MV underground cable supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2017
Bid for package 05: supply MV underground cable. Funding source: investment & construction capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1191130: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2017
Bid for supply and installation air conditioners, monitor, audio equipment, 3D technology equipment for Cham
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1191109: Audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2017
Bid for package 2: supply audio equipment for primary schools. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1187902: Locks supply
Đăng ngày Posted:
12-4-2017
Bid for package 48: supply anchor locks 240sqmm. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1187901: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
12-4-2017
Bid for package 13: supply equipment and materials for installation cabin for Song Tranh 2 hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1187879: Airport beacon and signboards supply
Đăng ngày Posted:
12-4-2017
Bid for package 6: supply airport beacon and signboards for Da Nang International Airport. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008