Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Procurement 930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1233101: Recloser supply
Đăng ngày Posted:
13-6-2017
Bid for package 72: supply Recloser 27kV. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1233070: Equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
13-6-2017
Bid for package 57: supply equipment of enlarging functions and remote reader of radio wave. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1233053: Control system supply and installation
Đăng ngày Posted:
13-6-2017
Bid for package HH-TNHC-05: supply, installation and improving control system at 110kV substations; testing and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1232124: Recloser supply
Đăng ngày Posted:
12-6-2017
Bid for package 72: supply Recloser 27kV. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1232115: MV clamps supply
Đăng ngày Posted:
12-6-2017
Bid for package 73: supply MV clamps. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1231838: Anti-lightning valves supply
Đăng ngày Posted:
12-6-2017
Bid for package 79: supply anti-lightning valves for gridline 24kV. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1231013: MV underground cable supply
Đăng ngày Posted:
09-6-2017
Bid for package 76: supply MV underground cables. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1231000: Insulator cleaning equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-6-2017
Bid for package 68: supply insulator cleaning equipment. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1230929: Cables supply
Đăng ngày Posted:
09-6-2017
Bid for package 01B-HH-NCS+MBAT2: supply control cable and LV cables. Funding source: depreciation capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1230924: Cable terminal boxes supply
Đăng ngày Posted:
09-6-2017
Bid for package 66: supply cable terminal boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008