Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  661306 Vietnam tenders
 
26085 members
Procurement 661306 DS Đấu Thầu
26085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#946954: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
12-5-2016
Bid for package 41/2016/TB-AL: supply equipment and materials for painting sewer grates, balcony and fire fighting pipe for package 14/2016/TB-AL and 17/2016/TB-AL
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#946920: Conductors supply
Đăng ngày Posted:
12-5-2016
Bid for package 27-DD (Pleiku-QNhon): supply conductors.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#943951: Generator supply and installation
Đăng ngày Posted:
09-5-2016
Bid for supply and installation generator, control cabinet, electric equipment for San Bay water factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#943924: Electronic tachometer supply
Đăng ngày Posted:
09-5-2016
Bid for supply 3 electronic tachometers and related accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#943096: MV cubicle supply
Đăng ngày Posted:
07-5-2016
Bid for package 40: supply MV cubicle 24kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#943085: Equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-5-2016
Bid for supply equipment and materials for production and business in 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#943075: Current transformer supply
Đăng ngày Posted:
07-5-2016
Bid for package 65: supply MV current and voltage transformers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#942446: Television program producing equipment supply
Đăng ngày Posted:
07-5-2016
Bid for supply equipment for producing HD digital television program for Da Nang Radio and Television Broadcast Station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#942443: Repairing equipment supply
Đăng ngày Posted:
07-5-2016
Bid for package 20: supply repairing equipment and tools.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#942341: SFP GPON supply
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for supply SFP GPON for Da Nang Telecom
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008