Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  602669 Vietnam tenders
 
23298 members
Procurement 602669 DS Đấu Thầu
23298 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#641331: Substation equipment testing
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 10: testing and adjusting substation equipment of Thap Cham 220kV substation and branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641306: False floor system installation
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for installation 750sqm of false floor for equipment room of An Don telecom centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641300: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for: #Package 28: supply bared wire, control cable and optical cable
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#641292: DC source system supply
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for supply DC source system for An Don telecom centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#639898: Card replace-bid extend
Đăng ngày Posted:
10-9-2014
Bid for replacing card of Sagem transmission equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#638991: Generator supply
Đăng ngày Posted:
09-9-2014
Bid for supply generator 110kVA for Radio Frequency Control Center No.3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#638312: Transformer transporting-bid extend
Đăng ngày Posted:
08-9-2014
Bid for package 09: transporting transformer for the project of Thap Cham 220kV transformer station and connecting gridline.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#638310: Transformer station supply
Đăng ngày Posted:
08-9-2014
Bid for supply 2 transformer stations 2x750kVA for Da Nang Port Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#637884: Transformer transporting and repairing
Đăng ngày Posted:
05-9-2014
Bid for package 01_VCSCMBA: transporting and repairing transformer T2-25MVA.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#637865: Rectification module supply
Đăng ngày Posted:
05-9-2014
Bid for supply rectification module ESR48/56A B for upgrading DC adapter of transmission station of International Telecom Centre area 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008