Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  656604 Vietnam tenders
 
24021 members
Procurement 656604 DS Đấu Thầu
24021 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#704141: Power supply system, network, telephone, audio and camera supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 03/XL: supply and installation power supply system, network, telephone, audio and camera under the project of operation building of Central Power Corp. Funding source: basic depreciati
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#702878: Transformer transporting
Đăng ngày Posted:
28-1-2015
Bid for package 18: transporting transformer under the project of Kon Tum 220kV substation and connectings. Funding source: bank loan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#702224: Measurement and protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-1-2015
Bid for package CPC-DEP-MV-Lot1/G06: supply measurement and protection equipment. Funding source: WB. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#701432: Primary equipment supply and transporting
Đăng ngày Posted:
26-1-2015
Bid for package 6: supply and transporting primary equipment for the project of circuit 2 of 220kV Hoa Khanh - Hue gridline. Funding source: bank loan. Method of bidder selection: National open biddin
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#700775: Relay supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for: #Package 16: supply relay and accessories #Package 17: supply battery charger and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#700719: Coaxial cable connector supply
Đăng ngày Posted:
23-1-2015
Bid for supply coaxial cable connector for anti-lightning system of automatic observation system of Song Tranh 2 hydropower plant. Funding source: production capital. Method of bidder selection: Compe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#699078: LV, MV clamps and taps supply
Đăng ngày Posted:
20-1-2015
Bid for package CPC-DEP-NiH-G06: supply LV, MV clamps and taps. Funding source: WB. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#699069: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
20-1-2015
Procurement package 04: Supply of equipment and materials for 220kV feeder; optical cable insulators and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#697771: Conductors and anti-lightning wire supply and transport
Đăng ngày Posted:
16-1-2015
Bid for package 2: supply and transporting conductors and anti-lightning wire for the project of Vung Ang - Ba Don - Dong Hoi 220kV gridline. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: Nation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#697215: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
15-1-2015
Bid for: #Package 01: + Lot 01.1: supply bared aluminium wire for Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue provinces
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008