Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Procurement 852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1151112: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2017
Bid for supply equipment and materials and related service. Funding source: power transmission capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1151111: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2017
Bid for package 21: supply equipment and materials and service for repairing integrated control system of Tam Ky
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1149763: MV underground cable supply
Đăng ngày Posted:
10-2-2017
Bid for package 203: supply MV underground cable single phase M(1x200)-12.7-22(24)kV. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1148655: Optical cable and sleeve supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2017
Bid for supply optical cable and sleeve. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1148654: MV cables supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2017
Bid for package 197: supply MV cables. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1148575: Flycam and accessories supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2017
Bid for package 19: supply flycam and accessories. Funding source: science research capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1147460: Secondary equipment, communication, SCADA and accessories supply and transport
Đăng ngày Posted:
08-2-2017
Contract Title: Supply and transportation of secondary equipment, communication, SCADA and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1146536: Secondary equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-2-2017
Bid for package 2: supply and transporting secondary equipment, communication and Scada system for the project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1146532: Primary equipment and materials supply and transportation-bid extend
Đăng ngày Posted:
07-2-2017
Procurement package: "Package No.06: Supply and transportation of primary equipment and materials, insulators,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1146519: Generators supply
Đăng ngày Posted:
07-2-2017
Bid for supply generators 1500rpm for network development in Quang Tri, Quang Nam, Binh Dinh, Phu Yen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008