Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630372 Vietnam tenders
 
23700 members
Procurement 630372 DS Đấu Thầu
23700 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#673341: UPS supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for supply and installation UPS for IT Dept of Central Region Agribank.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#673329: Steel tower supply and transport-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-11-2014
Bid for package 12: supply and transportation steel towers for the project of 220kV Dong Nai 5 - Dak Nong gridline and enlarging feeder of 500kV Dak Nong substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672652: Communication and Scada system supply and installation-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for package 4: supply, installation and adjusting communication and Scada system for the project of 220kV Ba Don substation. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open biddi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672594: Thermal insulated system supply
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Bid for supply thermal insulated system and AC power source for Telecom Centre No 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672587: Secondary equipment, optical cable and accessories supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
19-11-2014
Procurement package No 03: supply and transportation of secondary equipment, optical cable and accessories
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#672110: Power testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
18-11-2014
Bid for supply power testing equipment for Central Power Testing One Member Co Ltd. Funding source: owner's capital and bank loans. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#671261: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
17-11-2014
Bid for package 01/HH-DL: supply 22kV electric equipment and materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#670709: Switching and protection equipment supply
Đăng ngày Posted:
14-11-2014
Bid for package 49: supply switching and protection equipment for Central Power Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#670503: Electronic meters supply
Đăng ngày Posted:
14-11-2014
Bid for: #Package 45: supply 3-phase single-tariff electronic meters
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#669927: Transformer supply
Đăng ngày Posted:
13-11-2014
Bid for package 48: supply transformer 40MVA-110/35/22kV for Central Power Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008