Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Procurement 969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#1271595: Materials supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2017
Bid for package97: supply standard materials and substances for IC system. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1271576: Equipment and materials supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-8-2017
Bid for package 01 (TDH&NCS-DNPC/LT-TTB+XL): supply equipment and materials and installation automatic
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1271553: Battery supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2017
Bid for supply battery for Da Nang Telecom. Funding source: depreciation capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1269512: Secondary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2017
Bid for package 9: supply and transporting secondary equipment and materials for the project of Long Binh 220kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1269506: Reclosers upgrade
Đăng ngày Posted:
28-7-2017
Bid for package 10-VTTB-miniScada Pleiku: upgrading current Reclosers. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1268577: Secondary equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2017
Bid for package 06: supply and transporting secondary equipment and materials for the project of Thap Cham
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1268569: Steel pillars supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2017
Bid for package 96: supply steel pillars for transformer 250kVA and distribution cubicles. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1268539: MV gridline supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2017
Bid for package 95: supply MV gridline and underground cable. Funding source: depreciation capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1268447: Circuit breakers supply
Đăng ngày Posted:
27-7-2017
Bid for package 94: supply 3-phase circuit breakers. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1266658: ODF optical cabinets supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2017
Bid for supply ODF optical cabinets for Da Nang Telecom. Funding source: depreciation capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
1 2 3 [3] 5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008