Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  746103 Vietnam tenders
 
25016 members
Procurement 746103 DS Đấu Thầu
25016 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#794243: Substation equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for supply and installation equipment for substation and supplementary works. Funding source: owner’s capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#794229: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for: #Package 85: supply underground terminal cable
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#792088: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
28-7-2015
Bid for: #Package 79: supply fuse 24kV and lightning arrester valve 21kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#790940: ODF cabinets supply
Đăng ngày Posted:
25-7-2015
Bid for supply ODF cabinets. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#790117: Cable terminal boxes supply
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Bid for package 83: supply cable terminal boxes. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#789369: Safety equipment, working equipment, fire fighting equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2015
Bid for package 2: supply safety equipment, working equipment, fire fighting equipment for Kon Tum 220kV substation and connecting Ngu Hanh Son 220kV substation and Da nang – district 3 220kV gridli
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#789318: Audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2015
Bid for package 6: supply audio equipment for Phan Chau Trinh high school. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#788566: Battery supply
Đăng ngày Posted:
21-7-2015
Bid for supply battery 12V/100Ah. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#787101: Loudspeaker supply
Đăng ngày Posted:
17-7-2015
Bid for supply coastal loudspeaker
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#786546: TV supply
Đăng ngày Posted:
16-7-2015
Bid for supply TV 24inch for Da Nang Labour, Invalid and Social Affairs Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008