Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  787952 Vietnam tenders
 
25299 members
Procurement 787952 DS Đấu Thầu
25299 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom » Procurement » Đà Nẵng
 
#844346: Printed circuit supply
Đăng ngày Posted:
06-11-2015
Bid for package 03: supply printed circuit.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#844341: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
06-11-2015
Bid for package 11/VTTB-miniSCADA: supply optical cable, optical information equipment and technical service for connecting information miniSCADA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#844339: Meter cover manufacturing
Đăng ngày Posted:
06-11-2015
Bid for package 05: manufacturing meter covers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#844332: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
06-11-2015
Bid for package 01/EPC: design, supply equipment and materials; construction and guide to operate under the project of applying GIS technology for managing gridline of EVN CPC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#844329: Electronic components supply
Đăng ngày Posted:
06-11-2015
Bid for package 01: supply electronic components.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#844326: CPE supply
Đăng ngày Posted:
06-11-2015
Bid for supply CPE copper portal for Da Nang Telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#843546: Subscribe wire supply
Đăng ngày Posted:
05-11-2015
Bid for supply subscribe wire (2x9/0.18+1x7/0.33)St for Da Nang Telecom.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#843516: Generator supply
Đăng ngày Posted:
05-11-2015
Bid for supply generator 150kVA for State Capital Investment Corp (SCIC) – Central Region Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#840702: Terminal boxes supply
Đăng ngày Posted:
30-10-2015
Bid for: #Package 127: supply terminal boxes #Package 128: supply current transformer and MV transformers
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#840251: Enclosure cabinets supply
Đăng ngày Posted:
29-10-2015
Bid for supply and installation enclosure cabinets. Funding source: reinvestment capital, loans. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
  21 [3] 23  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008