Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#835704: Software license supply
Đăng ngày Posted:
22-10-2015
Procurement package: Procurement of software license for new fare management and distribution system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#775983: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị thí nghiệm bổ sung
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị thí nghiệm bổ sung cho các Khoa, Viện chuyên môn ngành Lâm sinh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#775977: Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị, máy tính
Đăng ngày Posted:
29-6-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua sắm trang thiết bị, máy tính, máy in phục vụ hoạt động của UBND quận và các đơn vị thuộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008