Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1331520: Software supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply and installation software for Dien Bien Phu city Labour, Invalid and Social Affairs Dept. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331517: Software supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package VT-423/17-CNTT: supply software for calculating drilling solution for block 09-1. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1331514: Software building
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for building software of evaluating technology. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331513: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply projectors, monitors for Nam Khoai Chau High School. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331511: Software supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply firewall software service. Funding source: business capital. Bidding document available from 9:00
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1331508: Software supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for establishing software, deploying information technology application of Department of Industry and Trade.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331504: PCs, photocopiers supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply Pcs, photocopiers. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1331502: PCs supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: supply Pcs for Hon Dat district General Hospital. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1331498: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 08: supply office equipment for head office of District 6 party committee. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331496: Office equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply office equipment. Funding source; reserve fund. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008