Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  732331 Vietnam tenders
 
24849 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
732331 DS Đấu Thầu
24849 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#795397: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for: #Package 1: supply equipment for teaching foreign language and informatics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#795395: Software building
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for package 8: building software for portal of Natural Resources and Environment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Nai  
 
#795393: Server supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply server and storage equipment for information system. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#795391: Scada system supply and installation
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply and installation scada system and software for Doi Coc, Long Boi, Nui Mot 110kV substations. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#795389: Printer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for package 10: supply printer A0. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Ninh  
 
#795385: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply photocopier for Hanoi Customs Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#795383: Learning materials supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply learning materials for Muong Nhe District Ethnic Boarding High School. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
#795382: Learning materials supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply learning materials for Dien Bien Dong District Ethnic Boarding High School. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
#795381: Learning materials supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply learning materials for Muong Cha District Ethnic Boarding High School. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
#795380: Learning materials supply
Đăng ngày Posted:
04-8-2015
Bid for supply learning materials for Dien Bien Provincial Ethnic Boarding High School. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008