Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  753824 Vietnam tenders
 
26651 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
753824 DS Đấu Thầu
26651 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1056343: Privilege password management solution deploying
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for deploying Privilege password management solution.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1056340: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply office equipment for NUTRISEA project. Funding source: project capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1056337: Network infrastructure supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply network infrastructure for Vinh Long Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Vĩnh Long  
 
#1056334: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply IT equipment for supplying service for rent.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1056332: Firewall equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply firewall. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Dương  
 
#1056329: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply and installation equipment for Vinh My C primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại An Giang  
 
#1056320: Equipment supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply equipment for issuing international driving license.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#1056318: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 2: supply equipment and materials for preserving documents of Thua Thien Hue Agriculture and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1056315: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply equipment for Ca Mau Natural Resources and Environment Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cà Mau  
 
#1056313: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for supply equipment for teaching informatics of Bao Dinh secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Tiền Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008