Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  715982 Vietnam tenders
 
24676 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
715982 DS Đấu Thầu
24676 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#778243: Ink supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package CNTT-054/15/VT: supply ink for fax machines and printers. Funding source: financial plan. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#778242: Indoor toys supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for supply and installation indoor toys for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Dương  
 
#778241: Hardware supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 25: supply hardware for managing data, information of plant resources. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#778240: Experimental equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for supply equipment for experimental room of physics, chemistry and biology at secondary schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#778239: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for supply and installation equipment for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Dương  
 
#778238: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 16: supply equipment for research and evaluating. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#778237: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 22: supply equipment for collecting gene, training and practising. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#778236: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 1: supply equipment for teaching medical. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#778235: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid ofr supply equipment for community centre in Hoa Son commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hoà Bình  
 
#778234: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-7-2015
Bid for package 2: supply equipment for faculty of venereal and skin diseases. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008