Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1199895: TVs supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 29: supply TVs. Funding source: customer service expenses. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1199800: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply meeting hall tables and chairs, working tables and chairs. Funding source: controllable expenses.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1199793: Table computer supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply table computer for Bac Tu Liem district people’s council . Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1199790: Table computer supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 1: supply table computer for Thuong Tin district people’s committee. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1199789: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply teaching equipment for Ninh Binh Medical College. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1199788: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply teaching equipment, camera and audio system for Nam Sach District Continuous Education Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1199786: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply tables, chairs for meeting hall of Thoai Son district police station. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1199785: Software building
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for building general software for Son La Provincial Party Committee. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1199784: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply and installation photocopiers for branches of Thanh Hoa Taxation Department. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1199783: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for supply photocopier for Long An Power Co. Funding source: Investment & Construction capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008