Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  608445 Vietnam tenders
 
23376 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
608445 DS Đấu Thầu
23376 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#663924: Wooden furniture supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply and installation wooden furniture for Office of General Department of Taxation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#663923: Wifi service deploying-bid extend
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for deploying public Wifi service on SCTV network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#663922: WAN equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply and installation equipment of WAN in 6 months
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Giang  
 
#663921: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply equipment for training industry electricity
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#663919: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply equipment for training automobile repair
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#663917: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply equipment for training electronic - computer of Vocational High School No 7.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#663916: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply vocational training equipment for An Giang Ethnic Vocational High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại An Giang  
 
#663915: Transmission line and server hiring
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for hiring transmission line and server for website of National Centre for Hydro - meteorological Forecast.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#663913: Training courses deploying
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for deploying training courses on enhancing capacity of English teachers - Online software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#663911: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for supply teaching equipment for kindergartens
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại An Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008