Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542371 Vietnam tenders
 
22238 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
542371 DS Đấu Thầu
22238 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#595051: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply tables and chairs for meeting hall, meeting room of Hanoi Fisheries Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#595050: Tables and chairs building
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for building tables and chairs of meeting hall and classroom of HCM City University of Transport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#595049: Tables, chairs, cabinets supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply tables, chairs and cabinets for Can Tho Taxation Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#595048: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply equipment for Pham Van Chieu Primary School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#595045: PCs, projector supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply PCs and projector for Long An People's Procuracy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Long An  
 
#595042: PCs, laptop, projector supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply PCs, laptop and projector for Thai Binh People's Procuracy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Bình  
 
#595039: PCs, laptop, projector supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply PCs, laptop and projector for Ca Mau People's Procuracy.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cà Mau  
 
#595035: PC supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 01/2014/NCPT-TK: supply PC for Viettel Research and Development Institute
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#595033: PCs supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply 50 PCs for Vietnam Asset Management Co (VAMC).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#595032: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for supply office equipment for Kon Tum Population and Family Planning Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Kon Tum  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008