Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  658098 Vietnam tenders
 
26079 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
658098 DS Đấu Thầu
26079 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#954701: Wooden furniture supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply wooden furniture for Binh Phuoc Taxation Department. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#954698: Wooden furniture supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply wooden furniture for rehabilitation and sanatorium rooms. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954694: Tables, chairs, beds, cabinets supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply tables, chairs, beds, cabinets, shelves for Binh Duong Police. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#954693: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply tables and chairs for Tuyen Quang Science and Technology Department. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954691: Software supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply and installation software and equipment for experimental room of integrated circuits quality
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#954689: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply equipment for teaching of Xuan La primary school – new construction building . Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#954686: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply equipment for classrooms, learning service room, administration office of Hoai Duc B High school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#954685: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply equipment for teaching of Chu Van An primary school at No 260 Thuy Khue, Tay Ho district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#954683: Projector supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply projector for classroom. Funding source: expenses. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#954681: Projector supply
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for supply one projector for meeting hall of Green Power building. Funding source: basic depreciation. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008