Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604728 Vietnam tenders
 
23321 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604728 DS Đấu Thầu
23321 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#660151: Working equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply working equipment and tools for Dong Nai Information and Communication Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Nai  
 
#660148: Wooden interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply wooden interior equipment for An Khe, Chu Puh, Mang Yang, Yagrai, Duc Co branches of Gia Lai Taxation Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Gia Lai  
 
#660146: Wooden equipment, TV, audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 15: supply wooden equipment, TV, audio equipment, PCs, curtain, blind for Loc Ha District Military High Command
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Tĩnh  
 
#660141: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply equipment for training electro-mechanics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nam  
 
#660139: Textbooks supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply textbooks for pupils.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
#660137: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply teaching equipment for schools with semi-boarding in Yen Binh, Luc Yen, Tran Yen, Van Yen districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Yên Bái  
 
#660135: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply teaching equipment for schools with semi-boarding in Mu Cang Chai, Van Chan, Tram Tau districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Yên Bái  
 
#660133: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply teaching equipment for schools with semi-boarding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Yên Bái  
 
#660132: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply teaching equipment for ethnic boarding schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Yên Bái  
 
#660130: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for supply teaching equipment for Dong Thai secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008