Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26357 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
705570 DS Đấu Thầu
26357 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1005115: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply extraction hood and testing table for experimental room of Nuclear Research Institute
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lâm Đồng  
 
#1005114: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply air conditioners, TVs, PCs, camera, fan, tables, chairs for Song Lam Nghe An Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Nghệ An  
 
#1005113: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 03: supply equipment, software for Muong Nhe District People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
#1005112: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply equipment for sanatorium examination ward of Hai Phong Medical College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Phòng  
 
#1005111: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply and installation equipment and software of automatic marking for driving class A1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Phú Yên  
 
#1005110: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 01/TB/2016: supply 182 categories of equipment for informatics learning at kindergartens.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Tĩnh  
 
#1005109: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for supply equipment for Dien Bien Taxation Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Điện Biên  
 
#1005107: Beds, cabinets, chairs supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 2: supply beds, cabinets, chairs
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Nghệ An  
 
#1005096: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 013/TBNN/2016: supply 178 categories of equipment for teaching foreign languages.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Tĩnh  
 
#1005095: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 2: supply equipment, toys, teaching equipment for kindergartens.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thanh Hoá  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008