Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1159450: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply equipment for training automobile technology, industrial electricity, welding. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1159447: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply and installation tables and chairs, office cabinet. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1159444: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 06:supply tables and chairs, garment band conveyer for construction Que Son garment factory,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1159442: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply tables, chairs for 8 culture houses in Dinh Mon commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1159440: Server supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
The Development of Management Information System for Forestry Sector in Viet Nam - Phase II (hereinafter
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1159437: Projector supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply projectors. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation. Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159434: PCs supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply PCs for Dong Nai transport vocational high school. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1159431: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply office equipment for the head office of Bac Giang Education & Training Department, Bac Giang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159428: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply IT equipment for 12 secondary schools in Vinh Phuc province. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159426: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply IT equipment, electronic equipment for Quang Ninh Job Service Centre. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008