Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  629316 Vietnam tenders
 
23682 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
629316 DS Đấu Thầu
23682 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#686128: Working equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply working equipment for the head office of Thai Binh State Bank.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Bình  
 
#686126: Teleconference system, audio system and system integration supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply teleconference system, audio system and system integration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#686123: Teaching equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply and installation teaching equipment for Yen So secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#686122: Tables, chair supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for package 05: supply tables, chairs for the head office of Ca Mau Provincial Party Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cà Mau  
 
#686120: Software system establishing
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for establishing software system of Vietnam Communist Party E - Journal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#686119: Software supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply software for managing human resources and salary
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#686118: Software supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply foreign language teaching and learning software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#686115: Projector supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply one wide-full HD projector for Flight Training Centre - Vietnam Airlines Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#686113: Privilege password management system supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply privilege password management system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#686112: PCs, printers supply
Đăng ngày Posted:
17-12-2014
Bid for supply 25 PCs and 25 printers for Binh Duong Post Office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008