Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1242735: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply and installation interior equipment and vocational training equipment. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242730: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply vocational training equipment for Ben Tre Vocational High School. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242726: TCS system upgrade
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for upgrading TCS system . Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1242723: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply teaching equipment for primary schools, secondary schools. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242719: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply teaching equipment for primary schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242716: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply teaching equipment and toys for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242712: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply teaching equipment, toys. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242709: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply teaching equipment for kindergartens, primary schools, secondary schools. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242706: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for supply teaching equipment, toys for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242702: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 03: supply equipment for Hop Tien A primary school in My Duc district. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008