Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  726555 Vietnam tenders
 
26517 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
726555 DS Đấu Thầu
26517 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1027350: Wooden furniture supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply wooden furniture for Tay Giang District Education & Training Dept
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Nam  
 
#1027344: Transactions stalls supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 01: supply and installation transaction stalls for Ngoc Lu branch in Binh Luc district of Agribank Ha Nam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nam  
 
#1027334: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply teaching equipment for kindergartens
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Nguyên  
 
#1027323: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply teaching equipment for kindergartens, primary schools, secondary schools.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1027319: Tables, chairs, interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 2: supply tables, chairs, interior equipment for Dong Thap children and youth centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Tháp  
 
#1027315: Tables, chairs, audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply and installation tables, chairs, audio equipment for meeting hall of Phu Yen district party committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Phú Yên  
 
#1027311: Software supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 1: supply software for central control cabinet , PCs and measurement equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1027296: Software copyright supply
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply insurance service and software copyright for standby equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1027272: Software establishing
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for establishing and designing investigation software and consumption price general.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1027269: Software supply and installation
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for supply and installation software of budget management
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cà Mau  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008