Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  654145 Vietnam tenders
 
23982 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
654145 DS Đấu Thầu
23982 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#712662: Tables, chairs, audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply tables, chairs, audio equipment for meeting hall of Hoa Binh Provincial Party Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hoà Bình  
 
#712658: Software and hardware supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply software and hardware for Bao Loc city People's Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lâm Đồng  
 
#712655: Server, storage system and accessories supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for package 10/2014/CNTT: supply server, storage system and accessories 2015. Funding source: state enterprise. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#712651: Projector supply and installation
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply and installation projector for Hanoi Taxation Department. Funding source: state budget . Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#712650: Laptops supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply 3 laptops for computer room. Funding source: state budget . Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#712647: IT equipment hiring
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for hiring IT equipment ,. Funding source: production and business capital . Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#712643: Interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply interior equipment for meeting hall and canteen of Thai Nguyen city People's Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Nguyên  
 
#712325: Tables, chairs, audio equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply tables, chairs, audio equipment for meeting hall of Hoa Binh Provincial Party Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hoà Bình  
 
#712323: Software and hardware supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for supply software and hardware for Bao Loc city People's Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lâm Đồng  
 
#712320: Server, storage system and accessories supply
Đăng ngày Posted:
02-3-2015
Bid for package 10/2014/CNTT: supply server, storage system and accessories 2015. Funding source: state enterprise
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008