Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691743 Vietnam tenders
 
24479 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
691743 DS Đấu Thầu
24479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#752494: Desks, chairs supply
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for supply desks and chairs for primary schools and secondary schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Ngãi  
 
#752380: Bookshelves supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for: #Package 01: supply bookshelves #Package 04: supply outdoor toys
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lai Châu  
 
#752379: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply teaching equipment for schools.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Nguyên  
 
#752378: Books supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply books of islands and seas for high schools. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Ninh Thuận  
 
#752377: Blind supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 06: supply and installation blind. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lai Châu  
 
#752376: Assets and tools supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply assets and tools for working rooms, meeting hall and library. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#752375: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply teaching equipment and toys for kindergartens, teaching equipment for primary schools.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Nguyên  
 
#752374: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply teaching equipment for Truong Chinh High School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Gia Lai  
 
#752371: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply teaching equipment for Ton Duc Thang High School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Gia Lai  
 
#752358: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for supply teaching equipment for Suoi Hoa secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008