Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  684637 Vietnam tenders
 
26213 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
684637 DS Đấu Thầu
26213 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#983112: Working equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply working equipment for HCM city Maritime Vocational College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#983111: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply teaching equipment for Vo Truong Toan High School .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#983108: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply teaching equipment for Le Duc Tho Primary School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#983106: Projector supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package VTTB27/2016: supply projector
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#983103: Photocopier, printer supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply photocopiers, printers, cassettes, TVs, loudspeakers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#983101: PCs, projector supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply PCs, projectors, printers, scanners
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#983099: PCs supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply PCs.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#983096: Outdoor toys supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply outdoor toys for kindergartens
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#983093: Library room supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for supply library room.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#983091: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package TBTH 16 – 01: supply IT equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008