Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  789009 Vietnam tenders
 
25303 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
789009 DS Đấu Thầu
25303 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#857836: Licence extending
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for package HSYC 20567: supply and extending licence for supporting equipment and software of firewall SG4610 checkpoint.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#857835: Leaseline transmission service supply
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for supply leaseline internet and MegaWAN transmission service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#856904: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 08: supply equipment for training automobile technology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#856903: Teaching and learning equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 11: supply and installation teaching and learning equipment for Duc Giang secondary school in Duc Giang ward , Long Bien district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#856901: Teaching equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply teaching and learning equipment and materials for schools in Nga Bay town
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#856900: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply teaching equipment for Huynh Van Nghe Secondary School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#856899: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply tables, chairs for meeting hall of Sa Thay District People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#856896: Speciality equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply speciality equipment for training border special and maritime border.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#856894: Software supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for package 223/2015/VTG-SOFTWARE: supply optimum operating frequency software.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#856893: Software supply and installation
Đăng ngày Posted:
27-11-2015
Bid for supply and installation software of project.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008