Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#894713: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply vocational training equipment for Ninh Hoa Vocational Training High School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#894710: Teaching and learning equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply shelves, PCs, printer, tables, chairs for Tan Binh primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894706: Software copyright supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply Microsoft software copyright for Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#894698: Software supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply Website software 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#894695: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply projector, monitor for Tien Lu High School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894693: Office stationery supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply office stationery for Viet Duc Friendship Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#894689: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply office equipment for Hanoi Fire Fighting and Prevention Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#894688: Meeting hall equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply tables, chairs, amplifier, loudspeaker for meeting hall of Doan Dao Commune People’s Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894685: Lab tables, operating tables and material shelves supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 32/2015/VNC – PT: supply lab table, operating tables, material shelves
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#894683: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply IT equipment for High School 19-5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008