Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1283971: Wooden furniture supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply wooden furniture and curtain for the head office of Tan Lac district branch. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283970: Spare parts of Laboratory Equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Name of procurement package: Spare parts of Laboratory Equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1283966: Speciality computer supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply speciality computer of operation and exploitation of network . Funding source: state budget . Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1283959: Software supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply software, hardware for distribution gridline automation system of PC Thu Thiem. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283958: Server replacing-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for replacing applied server, storage equipment and related components of TABMIS system of year 2012 at
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1283950: Projector supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply and installation projector for experimental rooms of International University – HCM city National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283944: Kindergarten equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply equipment, toys, teaching equipment for kindergartens. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1283943: Interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply and installation interior equipment for mobile information operation centre area IV, Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283940: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 7: supply and installation IT equipment for Quang Ngai Provincial Party Committee. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1283923: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply IT equipment for Quang Ninh Public Administration Centre. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008