Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  619823 Vietnam tenders
 
23536 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
619823 DS Đấu Thầu
23536 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#675879: Teaching and learning equipment supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 4: supply teaching and learning equipment for Nguyen Binh Khiem secondary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thừa Thiên-Huế  
 
#675873: SSL authentication system supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package GT1: supply SSL authentication system. Funding source: commercial loan. Method of bidder selection: competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#675867: Software copyright supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply software copyright of computer room 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#675862: Software supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply software for Dong Thap Education and Training Service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Tháp  
 
#675858: Software supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply software for teaching and learning foreign language
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bắc Giang  
 
#675853: Software supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 13: supply software for hydraulic simulation, pump analysing and design
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Dương  
 
#675849: Software building
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for building GIS software of forest protection and management database, forest fire fighting
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Kiên Giang  
 
#675843: Server, data storage system supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply server, data storage system, illusion software, data backup software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#675840: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply one photocopier for Binh Duong Industry and Trade Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Dương  
 
#675834: PCs supply
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for supply PCs for Khanh Hoa secondary school in Chau Phu district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại An Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008