Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-4-2016
Home New Control Panel Login
 
  644207 Vietnam tenders
 
25970 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644207 DS Đấu Thầu
25970 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#939683: TVs and camera supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 1: supply TVs and camera for Binh Thuan ethnic boarding high school. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#939681: Training equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply training equipment for Ha Tay Community College. Funding source: budget capital . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#939677: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply tables, chairs for PC81. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#939676: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply books and teaching equipment of 12th grade. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#939673: School equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 2: supply and installation equipment for Ba Trai primary school . Funding source: city budget .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#939670: Researching equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 03: supply researching equipment . Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#939667: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply photocopier for Dak Lak People’s Procuracy. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#939664: Photocopier supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 1: supply photocopiers. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#939660: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package XNK&SG-0115/16: supply spare parts for office equipment. Funding source: production and
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#939659: PC supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply PC for branch of transaction department. Funding source: expenses. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008