Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759216 Vietnam tenders
 
25053 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
759216 DS Đấu Thầu
25053 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#824458: Transmission network installation
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 31: installation internal transmission network for the project of FMIS/MMIS at Binh Phuoc Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#824453: Training equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 8 ( CHM.08): supply training equipment for PHCD of machine mechanical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824450: Teaching draw plate supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 11 (CHM.11): supply teaching draw plate for PHCD of machinery mechanical
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824449: Table computer, leather bags and guarantee service supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 052/CHCT/VTICT/DT/201 5: supply table computer, leather bags, guarantee service in 2 years of table computer
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824445: Speciality equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 04 ( CNHH.04); supply speciality equipment for experimental room of chemistry technology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824443: Science and technology equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply science and technology equipment for Institute of Water Resources Planning
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824441: Practising equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for package 07 ( RF.07): supply practising equipment for RF design classroom
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824436: Online classroom supply and installation
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply and installation online classroom, teaching equipment and modular credit management software.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#824430: IT equipment supply
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply and installation IT equipment
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#824427: Interior equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
02-10-2015
Bid for supply and installation interior equipment for new head office of Lao Cai Investment & Development Fund
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008