Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1400901: Wooden furniture supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 8: supply wooden furniture for Hung Vuong primary school. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400898: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply teaching equipment for Bach Duong kindergarten. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400894: Software supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply software, construction, training operation for the project of management of infrastructure of data
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400891: POS supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply POS 2018. Funding source: investor, Method of bidder selection: Competitive quotation . Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400889: PCs supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply PCs for practising rooms, Funding source; career fund. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400884: NAC system supply and installation
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply and installation, configuration and transferring for NAC system, Funding source: EVNNPT. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1400882: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply and installation equipment for repairing Binh Khanh primary school . Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400878: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply equipment for Nguyen Trai primary school. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Trung
Central
 
 
#1400873: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 19: supply equipment for connecting WAN for Hoa Vang district branch. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1400868: Equipment supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply tables, chairs, PCs, projector for Hoang Van Thu Politics School. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008