Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570176 Vietnam tenders
 
22816 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570176 DS Đấu Thầu
22816 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#624101: Wooden interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply wooden interior equipment for An Giang Taxation Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại An Giang  
 
#624100: Vocational training equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for #package 1: supply equipment, tool , material of 5 information technology industries (CAD, information technology software solution, Web design, network system administration, graphic desi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#624099: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 2: supply vocational training equipment for Dong Hoa District Vocational Training Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Phú Yên  
 
#624098: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply and installation equipment for training automobile technology and meal processing.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Nghệ An  
 
#624097: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply vocational training equipment for Quang Nam Mountainous Ethnic Youth Vocational High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Nam  
 
#624096: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for: + supply equipment for training industrial electricity
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Dương  
 
#624095: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for: #Package 3: supply teaching equipment for Diem Thuy ethic boarding secondary and high school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Nguyên  
 
#624094: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply teaching equipment for Chu Huong Kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bắc Kạn  
 
#624093: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply tables and chairs for meeting hall of Binh Dinh Science and Technology Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Định  
 
#624092: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 30: supply tables and chairs for Binh Phuoc Power Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Phước  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008