Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810062 Vietnam tenders
 
26903 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810062 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1115489: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply equipment for training IT – software application
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Khánh Hoà  
 
#1115488: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply equipment for training industrial electricity
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Khánh Hoà  
 
#1115485: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply and installation vocational training equipment for Thoi Lai vocational training high school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1115482: Teleconference system supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
P & T Express Service Joint Stock Co announced to cancel the bid for supply teleconference system for online meeting for production and business of P & T Express Service Joint Stock Co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1115479: Teleconference system supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply teleconference system for Dong Thap Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Tháp  
 
#1115475: Teaching and learning equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply teaching and learning equipment for schools in Ham Yen district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Tuyên Quang  
 
#1115473: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply teaching equipment for high schools in Lao Cai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lào Cai  
 
#1115468: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply teaching equipment for Lao Cai gifted high school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lào Cai  
 
#1115462: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply teaching equipment for ethnic boarding schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lào Cai  
 
#1115459: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for supply tables and chairs, eating tables
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008