Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667138 Vietnam tenders
 
24193 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
667138 DS Đấu Thầu
24193 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#727111: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply and installation vocational training equipment of metal cutting, welding, automobile technology of Thoi Lai vocational training high school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#727108: Training equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply training equipment for Nguyen Trai High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Ninh Thuận  
 
#727105: Teaching and learning equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply teaching and learning equipment for Dong Van Township Secondary School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Giang  
 
#727102: Tables, chairs, cabinets supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply tables, chairs, cabinets.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#727097: Software building
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for building software for human management .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#727094: PCs supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply 100 PCs for Bank for Investment & Development of Vietnam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#727090: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply office equipment for State Security Commission of Vietnam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#727089: Interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply interior equipment for Hoa Binh Hydropower Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hoà Bình  
 
#727088: Hard disk drive supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply hard disk drive and control system.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#727086: Equipment supply and installation
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply and installation equipment for Binh Chanh district children and youth house.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008