Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  746103 Vietnam tenders
 
25018 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
746103 DS Đấu Thầu
25018 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#809722: Wooden furniture supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 7: supply wooden furniture for Thanh Binh A primary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Vĩnh Long  
 
#809719: Test source, multipurpose gauge and oscilloscope supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 002.02/DTRR/VTCORE/DT/2015: supply test source, multipurpose gauge and oscilloscope for Lab 4G
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#809717: Software supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply software of chemical and precursor substance field
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#809714: Software supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply export and import assistance software
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#809713: Software building
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for building software and supply and installation equipment for Ha Tinh Planning and Investment Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Tĩnh  
 
#809712: Server hiring
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for hiring 3 servers of operation website.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#809709: Scanner supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply 2 sections scanner for Plant Quarantine Branch Region 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#809706: Outdoor toys supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for supply outdoor toys for Quang Loi Kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thừa Thiên-Huế  
 
#809704: Office stationary supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package VT 0095/15-YTE: supply office stationary and living materials
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809702: Mobile information network simulation tool supply
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 002.09/DTRR/VTCORE/DT/2015: supply mobile information network simulation tool 4G – LTE.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008