Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  592699 Vietnam tenders
 
23161 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
592699 DS Đấu Thầu
23161 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#647621: Vocational training equipment supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for: #Package 01: supply equipment for training automobile technology
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Sóc Trăng  
 
#647620: Utensil equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply utensil equipment and boarding equipment for schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lai Châu  
 
#647619: Transmission line service supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply and installation transmission line service for programme production on Vietnam National Assembly channel
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#647618: Testing equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for package 2: supply experimental and testing equipment for Building Economic and Quality Testing Centre - Bac Ninh Construction Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bắc Ninh  
 
#647617: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply teaching equipment for Thuan Kieu Primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#647616: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply teaching equipment for Nguyen Thai Binh Primary School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#647615: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply teaching equipment year 2014 - 2015 for Nguyen Khuyen Primary School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#647614: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply teaching equipment for Thuy Thanh Kindergarten No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thừa Thiên-Huế  
 
#647613: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply teaching equipment for primary schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Thái Nguyên  
 
#647612: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
30-9-2014
Bid for supply tables and chairs for meeting hall 17-8 of Minh Long District Party Committee.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Ngãi  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008