Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  680547 Vietnam tenders
 
24363 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
680547 DS Đấu Thầu
24363 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#741306: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply teaching equipment. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hưng Yên  
 
#741305: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply teaching equipment for kindergartens. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Sơn La  
 
#741304: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply tables and chairs for working room of Son Duong District Party Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Tuyên Quang  
 
#741303: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply tables and chairs for meeting hall. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Tiền Giang  
 
#741302: Tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply tables and chairs for Quang Ngai Forestry Management Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Ngãi  
 
#741301: Shelves supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply shelves for Tay Bac National Reserve Department. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Sơn La  
 
#741300: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for package 04/MS: supply office equipment for preventive medical centres. Funding source: WB. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Tĩnh  
 
#741299: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply office equipment for Nam Dinh Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Nam Định  
 
#741298: Interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for supply interior equipment for Nam Dinh Police. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Nam Định  
 
#741297: Interior equipment supply
Đăng ngày Posted:
27-4-2015
Bid for package 1: supply interior equipment for working room, classrooms, library of Statistics High School. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008