Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  770013 Vietnam tenders
 
26739 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
770013 DS Đấu Thầu
26739 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#1073170: Website building-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for building multi – language island and sea website and foreign information database.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1073167: Workstation supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply workstation for head office of Agribank .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1073164: Working mean supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply working mean for Cu Chi Power Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
#1073162: Wireless network system supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply wireless network system at Mobifone Yen Hoa & Mobifone Duy Tan .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1073158: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 3: supply and installation vocational training equipment for Quang Ngai Labour,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Quảng Ngãi  
 
#1073155: Tables, chairs supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 3: supply tables, chairs for teleconference room.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Đà Nẵng  
 
#1073151: Software upgrade
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for upgrading software of revenue report system for operation production and business phase 3.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1073144: Software license supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply software license of Microsoft, Funding source; BIDV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1073142: Software building
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for building online public service software , re- grant, extend, certificate for labour renting back.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#1073138: Projectors accessories supply and installation
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 24 – DHTL: supply and installation project accessories for lecture hall of 100 seats.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008