Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  617920 Vietnam tenders
 
23509 members
Office, lab & measuring equipment
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
617920 DS Đấu Thầu
23509 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Office, lab & measuring equipment
 
#674078: Wooden tables and chairs supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply wooden tables and chairs for Phan Rang - Thap Cham city Police
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Ninh Thuận  
 
#674071: Vocational training equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply equipment for training manufacturing mechanics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Long An  
 
#674069: Teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply teaching equipment for branch No 2 of Moc Ha High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Sơn La  
 
#674065: Software supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package 14: supply software of designing casting process.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hải Dương  
 
#674063: Smart teaching equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply smart teaching equipment for Lao Cai Education College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Lào Cai  
 
#674059: Photocopier and PCs supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply photocopier and PCs for Vo Thi Hong High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cà Mau  
 
#674055: Photocopier and document dividing and piling machine supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for supply and installation digital photocopier and document dividing and piling machine for Binh Dinh Provincial Party Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bình Định  
 
#674051: Online training system deploying
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for deploying online training system on website of project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hà Nội  
 
#674046: Office equipment and communication equipment supply
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package VT-116/14-DA/DVN: supply office equipment and communication equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#674012: Office equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package 1: supply office equipment for Investment & Construction PMU year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Thí nghiệm
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng cầu đường
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008