Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  760677 Vietnam tenders
 
25059 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
760677 DS Đấu Thầu
25059 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#826758: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package 01: improving provincial road 663 in Chu Prong district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
#826757: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package 6: improving road and drainage system in urban area No 1, Cai Dan ward, Song Cong town.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Nguyên  
 
#826755: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for improving Van Ban – Tam Son road in Cam Khe district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại  
 
#826754: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package 02: improving Lac Thinh – Da Phuc – Lac Luong road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hoà Bình  
 
#826751: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for improving district road No 212 in Tien Lang district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Phòng  
 
#826749: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for improving Tran Nhan Tong road in Kien An district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Phòng  
 
#826747: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package 1: improving from km15 to km18 of DT765 in Cam My district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#826745: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for improving Luu Quang road in Quang Thien commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Ninh Bình  
 
#826742: Road improve
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for package 1: improving rural road in group 2, Pho Moi township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Ninh  
 
#826739: Road construction
Đăng ngày Posted:
06-10-2015
Bid for construction road No 9 in Tra Noc 2 industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008