Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-1-2015
Home New Control Panel Login
 
  645334 Vietnam tenders
 
23922 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
645334 DS Đấu Thầu
23922 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#703439: Road and pavement construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction road and pavement from km0+000 to km0+639.26 of Quang Trung.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
#703435: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction road and drainage system from Tan Canh commune to Dak Ro Nga commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kon Tum  
 
#703430: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction road and drainage system of T1, T2, T3, T4 in Xuan Lai commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Ninh  
 
#703427: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction road and drainage system of Nguyen Lu road (from Nguyen Thiep road to Vo Thi Sau road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
#703423: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for upgrading road to production area C17 in Phuoc Hoa commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#703417: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for upgrading road and drainage system in residential area along Cai Lon river in Vinh Hoa Hung Bac commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#703414: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction 3 rural roads in My Hoa commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Định  
 
#703410: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction district road 86B in Tan My Chanh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#703408: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for package 03: construction road to Ha Chau hamlet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#703406: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-1-2015
Bid for construction concrete road in hamlet 2, Po To commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008