Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  582286 Vietnam tenders
 
23009 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
582286 DS Đấu Thầu
23009 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#636456: Road and drainage system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for construction road and drainage system of road No 3, 4, 5, 6, 7, 8 under the project of construction Thot Not rice market.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#636454: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for: #Package 02: construction road and drainage system from DD to km1+100
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Định  
 
#636451: Road construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for construction section 1 of road in hamlet 04 in Huu Dinh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bến Tre  
 
#636449: Road construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for construction section 2 of road in hamlet 04 in Huu Dinh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bến Tre  
 
#636446: Road improve
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for: #Package 28: reinforcing drainage along important points
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lai Châu  
 
#636440: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-8-2014
Bid for package 02: construction Lang Cheo - Canh Chuong road (DH.82B) in Van Yen district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Yên Bái  
 
#636297: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for improving from km48+00 to km64+00 on highway 29 in Tay Ho district, Phu Yen province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Yên  
 
#636294: Road and bridge improve and manage
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for: #Package 02: regular improving and managing from km8+350 to km132+800 and Thieu Hoa bridge at km61+300 on highway 45 in Thanh Hoa province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#636176: Traffic lane marking
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for marking traffic lane from km187+00 to km231+667 and adding water drainage ditch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#636175: Road and bridge improve and manage
Đăng ngày Posted:
28-8-2014
Bid for: #Package 08: regular improving and managing from km0+00 to km1+868
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008