Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  692436 Vietnam tenders
 
24480 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
692436 DS Đấu Thầu
24480 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#753237: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving road 2, 3 in Binh Hung Hoa ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#753234: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving from km213+608 to km2115+775 on highway 1 in Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#753231: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for package 01: improving road of Vam Tru canal in Rach Gia city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#753228: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving from km111+700 to km115+900 on highway 19C in Phu Yen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Yên  
 
#753224: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving from km66+600 to km75+600; and drainage system from km74+800 to km75+600 on highway 29 in Phu Yen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Yên  
 
#753221: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving road at km8+435.97 of provincial road DT578
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Trị  
 
#753217: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving road and sewer of Lo Son road in hamlet 2, Dao Thanh commune, My Tho city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#753214: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving road and sewer along Noi canal in ward 9, My Tho city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#753211: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving road and sewer along Nam Vang canal in ward 9, My Tho city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tiền Giang  
 
#753208: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-5-2015
Bid for improving drainage system from km41+00 to km43+00; km46 to km54; km58 to km62 on highway 279 in Bac Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008