Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1400826: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 04: construction Nguyen Duc Xuyen road from Vo Phi Trang road to Le Van Tri road in Phu Da
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1400821: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 06: construction road to production area in Can Cau hamlet, Sung Phai commune and Lo Thang 1, 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lai Châu  
 
#1400817: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: construction road in trade village in Hung Xuan commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#1400816: Traffic signals replace
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for replacing traffic signals in Da Lat city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lâm Đồng  
 
#1400811: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: construction Truong Han Sieu road in Long Toan ward. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1400810: Traffic light system construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 02: construction traffic light system at Le Nin – Le Hong Phong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#1400809: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for upgrading road in Tan Thinh – Van Lang hamlet, Dong Hy district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Nguyên  
 
#1400806: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: construction road of Sau Lang canal. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#1400801: Road returning
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 06.HTHD DDTXD.2018:returning road for the project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1400799: Road improve
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for improving road in Vu Dong commune, Thai Binh city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008