Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  745522 Vietnam tenders
 
25009 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
745522 DS Đấu Thầu
25009 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#809773: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 02: improving and upgrading internal road at residential area No 8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#809772: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for repairing foundation, road surface from Km83 – Km86 on QL279 in Dien Bien province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#809771: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction road leading to Phu Quoc Air Traffic Control Tower.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#809770: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 05: construction work ( from Tan Duc commune People’s Committee to Chua Bien crossroad ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cà Mau  
 
#809769: Road and drain system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for improving and upgrading road and rain in Vinh Trung hamlet, Dai Ang commune, Thanh Tri district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#809768: Road improve-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for improving DT954 in Long Son ward, Tan Chau.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại An Giang  
 
#809767: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 09: construction road from Km0+00 – Km7+00 for the project of Ngai Cho – Nam Pe – Nam Chang road in Sin Ho district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lai Châu  
 
#809766: Road improve
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for improving from km1+725 to km3+640 of DH.61 in An Thi district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hưng Yên  
 
#809765: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 10: construction road from Km7+00 – Km9+832 for the project of Ngai Cho – Nam Pe – Nam Chang road in Sin Ho district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lai Châu  
 
#809764: Road construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction from km3 to km9+312 of road 108 Chieng Bom – Muong Chanh road, Thuan Chau district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008