Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  658963 Vietnam tenders
 
26085 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
658963 DS Đấu Thầu
26085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#954849: Road construction-bid cancel
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Loc Phu Trung Co Ltd announced to cancel the bid for construction kenh Muoi Hai Chim road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#954847: Road improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 01: improving road and drainage system on Lien Tan – Lam Tra – Tan Lap road in Bong Khe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#954846: Road improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for improving road at km67+500 of highway 4H in Dien Bien province. Funding source: road improving fund.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954844: Road improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 07: expenses of construction + common work for improving and upgrading road in An Tien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#954843: Road improve
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for improving and upgrading rural road inCam Xa commune, My Hao district. Funding source: procurement
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954841: Road enlarge
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package A2: enlarging road foundation at Dong Bac ( route A) from pillar 50 ( Km00+675 ) to pillar 84 (
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#954839: Road enlarge
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package A3: enlarging road foundation at Dong Bac ( route A ), from pillar 84 ( Km1+375) to landmarks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#954837: Road construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for construction road surface + pavement, drainage system for Hoang Van Thu road in Duong Dong township.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#954835: Road construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 02: construction Dong Hoa – Dong Ninh road ( Dong Hoa section leading to Song Hoang dyke.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#954832: Road construction
Đăng ngày Posted:
24-5-2016
Bid for package 1: expenses of construction + common work for Tam Hiep – Ngoc Tao – Phung Thuong road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008