Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  542887 Vietnam tenders
 
22262 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
542887 DS Đấu Thầu
22262 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#595394: Road repairing
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for repairing foundation, road surface, and work on route from Km63-Km70+776 on highway 3, Thai Nguyen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#595393: Road enlarge and upgrade
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 3: construction road, pavement, technical trench, drainage system, green trees, traffic system, signal light, demolishing sewer pipeline )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#595391: Road improve
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for improving from km95+700 to km99 of highway 4C in Ha Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#595388: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for: + construction road from the house of Mr K'Ben bon Pang So to field of Mr K'Tar in Dak Som commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đăk Nông  
 
#595386: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 13: construction border road from Cho Chun commune in Nam Giang district to Ga Ri and Axan communes in Tay Giang district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#595384: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for package 05: construction rural road of Cai Nhum (from Duong Cui canal to Phung Hiep canal) in Tan Thanh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cà Mau  
 
#595382: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-4-2014
Bid for: + construction road in hamlet No 1, Dak R'Mang commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đăk Nông  
 
#595007: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 4: improving and construction road leading to hostel of Phu Tho Electromechanical Vocational College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Thọ  
 
#595004: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for package 1: upgrading Tran Quy Cap road in Dambri commune, Bao Loc city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lâm Đồng  
 
#595002: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-4-2014
Bid for upgrading road in hamlet 3 in Tan Quy Tay commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008