Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  604737 Vietnam tenders
 
23325 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
604737 DS Đấu Thầu
23325 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#660009: Road enlarge and upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for enlarging and upgrading Huynh Van Tri road in Binh Chanh commune, Binh Chanh district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#660007: Road repair
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction ( package of small and supermini enterprise )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#660004: Road construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for package 1: construction for flood counter from Km19+300-Km19+750 on road DT765 in Cam My district, Dong Nai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#660001: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for upgrading road and pavement in Huu Lung township, Huu Lung district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lạng Sơn  
 
#659997: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for upgrading DT455 from Quynh Coi township to highway 10.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thái Bình  
 
#659993: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for upgrading from km99 to km103; km113+400 to km119+400 and km138 to km141+400 on highway 4 in Ha Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#659990: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for construction DH.413 from km2+500 to near road DH.414 in Tan My commune, Bac Tan Uyen district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Dương  
 
#659986: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for upgrading 349.5m of road and 135.75sqm of parking lot under the project of upgrading road from highway 8A to Nam martyr cemetery.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#659983: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for upgrading Xa Nhe - Ta Huoi Trang road in Ta Huoi Trang - Ta Si Lang resettlement area in Tua Thang commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Điện Biên  
 
#659976: Road improve
Đăng ngày Posted:
24-10-2014
Bid for improving from km9+393 to km23+820 of DT742.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008