Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  688850 Vietnam tenders
 
26241 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
688850 DS Đấu Thầu
26241 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#983254: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for construction road DA.06( from TL.885 – DA.07) in An Ngai Trung commune, Ba Tri district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bến Tre  
 
#983252: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for construction road DA.04 ( from DA.03 – DA.05) in An Ngai Trung commune, Ba Tri district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bến Tre  
 
#983250: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 06: construction, canvas tent, organising traffic system and common work for improving and upgrading rural road from hamlet 4 leading to hamlet 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#983247: Bypass construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 13: construction bypass for construction discharge sewer on dyke of project of Binh Bo pumping station in Phu Ninh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Thọ  
 
#983134: Traffic signal light construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package 1: construction and installation traffic signal light at interchange between Quang Trung road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Thọ  
 
#983133: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for construction road and drainage system in Ha Lieu hamlet, Phuong Lieu commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Ninh  
 
#983132: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package 6: construction section from Km0+942 – Km3+676 for upgrading DT.825
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#983131: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for improving and upgrading rural road in Vinh Xa commune, Kim Dong district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hưng Yên  
 
#983130: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for improving and upgrading rural road in Chinh nghia commune, Kim Dong district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hưng Yên  
 
#983129: Road improve
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for improving road DH13.DL (Ha Tan – Cau Truc Ha – An Diem).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008