Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  608445 Vietnam tenders
 
23376 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
608445 DS Đấu Thầu
23376 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#663888: Steel separator installation
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for construction for installation steel separator on Pham Van Chi road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#663885: Road repair
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for construction and traffic system for repairing section from Km38+180-Km41+00 on highway 38 in Hung Yen province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#663882: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for treating unsafety road from Km42+900-Km43+00; Km51+500; Km65+200; Km127+750; Km144+450 on highway 70 in Yen Bai, Lao Cai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#663879: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for package 05: construction road and drainage system from canal 16 to Rach Chua canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cà Mau  
 
#663877: Road construction-bid delay
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Thach Ha District Basic Construction PMU announced to delay the bid for: #Package 05.XL: construction road from km9+879.94 to km11+168.21, bridge at km11+571.49 and bridge at km12+529.56
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#663875: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for improving Anh Hung Don road, road to Ia Kenh commune, Dien Phu - Gao road, Bui Vien road, Tran Quang Dieu road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Gia Lai  
 
#663870: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for package 6: improving Cao Thang, Dinh Cong Trang, Nguyen Du roads in Thanh Hoa city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thanh Hoá  
 
#663867: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for improving from km0 to km3 of road 309 in Vinh Phuc province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Vĩnh Phúc  
 
#663865: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for improving from km19+216.34 to km22 of DT306 in Vinh Phuc province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Vĩnh Phúc  
 
#663861: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-10-2014
Bid for package 58: improving from km12+395.35 to km14+563.085 of provincial road 25A
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008