Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1199507: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 03: upgrading road surface from Muong la district party committee to gate of politics centre in Muong La district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
#1199504: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 03: upgrading road surface from football ground to BIDV, Muong La district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
#1199500: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 02: upgrading and improving road from Song Lai bridge to Trung Nghia road, Hop Duc ward .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Phòng  
 
#1199496: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 2: construction foundation, road surface, drainage system for upgrading road at Bang Dong group, Bang La ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Phòng  
 
#1198474: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for upgrading Hai Ba Trung road ( section from Hai Thuong Lan Ong road to An Bang bridge ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#1198471: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for upgrading Hai Thuong Lan Ong road extension section from Hai Ba Trung road to Ly Thai To road ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#1198470: Road repair
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for repairing road 2/9 ( Tran Thi Ly road to Xo Viet Nghe Tinh road ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1198469: Road repair
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for package 1: repairing road CHC 35R – 17L.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
#1198468: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for package 10: upgrading and improving Chu Van An road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại An Giang  
 
#1198466: Road improve
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for improving and upgrading Sen Ho – Truc Tay road ( section from road 295B to QL1A), Viet Yen district, Bac Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008