Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  572172 Vietnam tenders
 
22858 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
572172 DS Đấu Thầu
22858 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#626070: Road construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for repairing and traffic system on TL15 from Km3+400 - Km8+500 in Cu Chi district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#626065: Road improve and upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for +package XL07: construction road from Km47+00-Km50+00;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#626061: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 16: construction residual work of package No 6 from Km128+00 to Km133+200
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tuyên Quang  
 
#626057: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 11: construction road 30/.4 road extension ( from Hung Vuong road to An Duong Vuong road ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#626048: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for construction road No 1, route section of road No 6, route section of road No 5 for La Bach canal in centre of Cay Duong township, Phung Hiep district, Hau Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#626043: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for construction forestry road phase 2013 - 2015 in Nui Thanh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#626041: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 4: construction internal road from concha yard to lecture hall 2A and gate of University of Forestry.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#626037: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for construction road in Duc Long commune ( Thach An district ) - My Hung commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cao Bằng  
 
#626034: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for construction road leading to cattle breading planning zone in Phu Viet commune, Thach Ha district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#626031: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2014
Bid for package 25.2: construction road surface
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cà Mau  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008