Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1159531: Separator installation
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for installation separator on Nguyen Van Bua road ( from Giong intersection to TL9 bridge ). Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159530: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 10: construction section from Km3+.000 – Km6+633 for upgrading Huong Lo 11. Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1159529: Road returning
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 02 – 2 HT – DTXD2017: returning road for the project of upgrading capacity of TBA in Dong Da
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1159527: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving road from Quang Tien 1 (highway 70B) to Quang Tien 2 area in Ngoc Lap commune. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159516: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving lane 44/9 of Xo Viet Nghe Tinh road in Vung Tau city. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1159515: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 05XL: improving Tran Suyen road in ward 9, Tuy Hoa city. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1159514: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving road to Thanh My commune people's committee (from provincial road 867 to the gate of Thanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1159513: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving Phap Loa road from near Tran Hung Dao road to Canh Thuy commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159504: Road improve
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving and upgrading rural road in Tho Van commune, Tam Nong district ( section from road DH75 to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159502: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 1: construction main road from Bang Lang intersection to km1.6 on Lien Hung – Dam Ron road,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008