Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  666468 Vietnam tenders
 
24184 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
666468 DS Đấu Thầu
24184 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#726542: Office equipment supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply office equipment for Thong Nhat Ward People’s Committee. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đăk Lăk  
 
#726541: Components supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 01/2015/VNC-M.1314: supply components. Funding source: Viettel Group. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#726525: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 1: construction road from Ong Thanh lake to dumping station. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Khánh Hoà  
 
#726523: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 1: construction rural road in hamlet 4. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Khánh Hoà  
 
#726521: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for construction road DH 2B (road in Tan Chau hamlet). Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tây Ninh  
 
#726519: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for construction road in hamlet 6 – Suoi Day in Tan Chau district. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Tây Ninh  
 
#726516: Pedestrian bridge construction
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 01: construction pedestrian bridge No 2 in Bac Thang Long industrial zone. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#726513: Highway manage and maintain
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for managing and maintaining highway 34 in Ha Giang province in 2015-2017. Funding source: road improving fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#726508: Highway manage and maintain
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for managing and maintaining highway 279 and highway 4 in Ha Giang province in 2015-2017. Funding source: road improving fund. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#726506: Highway manage and maintain
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for managing and maintaining highway 4C in Ha Giang province in 2015-2017. Funding source: road improving fund. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008