Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  589068 Vietnam tenders
 
23078 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
589068 DS Đấu Thầu
23078 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#643730: Traffic work and infrastructure maintaining
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for maintaining traffic work and infrastructure in Hoc Mon township.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643728: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 28a: construction road, drainage system and pavement on route N5 from road D2 to D3 for the project of investment and construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Dương  
 
#643726: Road surface digging and renewing
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 1: digging and renewing road surface , supply and installation HDPE pipeline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643725: Road upgrade and enlarge
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for upgrading and enlarging route Thoi Tam Thon 15 - 16.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643723: Road construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for construction road in De village - Hong Van village in Bac Phong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hoà Bình  
 
#643721: Road construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for +package 05.XL: construction rural road in Dong Trai Tinh zone including a2, a3, a4 routes in Thien Loc commune, Can Loc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#643720: Road improve-time exchange
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for improving Duyen Hai road section 6.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643718: Road improve-time exchange
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for improving Tac Xuat road (from Dao Cu road to Duyen Hai road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#643715: Road construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 02.XL: adjusting, adding km pole, H pillar, landmarks on provincial road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#643711: Road construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for construction road Doi 74 in Tri An commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008