Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1242842: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 05XL: construction Nguyen Van Linh road, Phu Lam ward , Tuy Hoa city . Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1242833: Road repair
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing road surface, drain Km0 – Km1 on DT.261. Funding source; state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242830: Road repair
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 01: repairing foundation, road surface Km5+800 – Km8+500 and work on road DT331. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242828: Road improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving DH.42 of section from Km4+800 – Km7+300 in Yen My district . Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242825: Road improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 02: improving and upgrading road DH06 in BinhLuc district . Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242820: Road improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving rural road in Hung Cuong commune. Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1242819: Traffic node improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 14 : constructionTan Phong traffic node in Bien Hoa city. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242814: Road improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving road 927. Funding source: road improving fund. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242812: Road improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving road of Bo Bac Kenh Cai. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242807: Road improve
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for improving road in Lien Phuong commune, Hung Yen city. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008