Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  772206 Vietnam tenders
 
26754 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
772206 DS Đấu Thầu
26754 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1075217: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for construction road and drainage system for Bac Nam road of section from Muong Lon 1 bridge to bordering phase 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1075209: Separator repair
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for repairing and replacing separator on Phan Van Tri road .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1075205: Separator repair
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for repairing and replacing separator on Quang Trung road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1075198: Separator repair
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for repairing and replacing separator on road provincial 8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1075193: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for package 09: construction road in Phuoc Binh and Cau Moi hamlets, Song Xoai commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1075186: Road construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for construction interior field road in Khe Ngoai hamlet, Van Khe commune, Me Linh district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1075183: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for package 1a: construction branch 2 in Tan Binh district from abutment A Cau Ban to Huynh Van Nghe road and branch 4, 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1075173: Road construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for package 01: expenses of construction + common work + traffic system for production road route 1, hamlet 5, Yen Vy hamlet, Huong Son commune, My Duc district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1074174: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for upgrading Lang road in Tan Phu hamlet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hậu Giang  
 
#1074169: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 03: improving rural road from the house of Long Luyen to water factory in Pha Le commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Phòng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008