Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  753126 Vietnam tenders
 
26652 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
753126 DS Đấu Thầu
26652 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1055811: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 06: construction road from Ta Lu 1 hamlet to Suoi Ngoi production area in Phuoc Dai commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Ninh Thuận  
 
#1055810: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package B1: construction Thai Tong – Xuan Son road (from Thai Thong – Xuan Son crossroad to km0+646.16).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Khánh Hoà  
 
#1055809: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for construction road from the centre of Na U commune to Bung Bua hamlet, Na U commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Điện Biên  
 
#1055808: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 01: construction Xeo Quao road and canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#1055807: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 01: construction Kim Quy road and canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#1055806: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for construction road from the house of Mr Nguyen Van Phuc to the house of Ms Tu Thi Xuan in Tam Thuan hamlet, Cu Klong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đăk Lăk  
 
#1055805: Road construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 01: construction Ngoc Son – Lam Son road in Do Luong district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#1055800: Bridges construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 1: construction 02 bridges of Xa Thoan and Pho Sinh at existing position
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bạc Liêu  
 
#1055091: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Mua sắm phương tiện làm việc '
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Nhà thầu trúng thầu: Cong ty TNHH Thương mại & Sản xuất Ngọc Diệp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1055040: Road construction
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 129: construction from km0+53.30 to km1+35.23 of road N5 in Long Khanh industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008