Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  728868 Vietnam tenders
 
26531 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
728868 DS Đấu Thầu
26531 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1029776: Road construction-bid exchange
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction road, drainage system and planting green trees on Le Loi road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1029775: Road construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction Ba Trieu, Hoang Dieu, Le Thanh Tong, Truong Chinh roads in Dong Ha city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Trị  
 
#1029772: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction road of Lut Ut bridge – Ranh O Rung in Ba Tay A hamlet, Tap Son commune. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Trà Vinh  
 
#1029767: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction Ba Trieu, Hoang Dieu, Le Thanh Tong, Truong Chinh roads in Dong Ha city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Trị  
 
#1029762: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction Lien Dam – Tan Chau – Tan Thuong road in Di Linh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lâm Đồng  
 
#1029759: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 115: construction road N5 (pillar PV7-PV8), drainage system of road N5 (manhole N5P51-D10P1)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại  
 
#1029753: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction road to branch No 2 of Phuc Yen Industry College
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Vĩnh Phúc  
 
#1029751: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for package 03: construction road to production area in Tra Tan – Dong Ha – Z30.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Thuận  
 
#1029748: Road construction
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction Kenh Nho road connecting Ca Cao sewer – Song Tien dyke in Phu My hamlet, Phu Van
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bến Tre  
 
#1029745: Traffic system maintaining
Đăng ngày Posted:
26-8-2016
Bid for construction ( expenses of construction + common work )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008