Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  617920 Vietnam tenders
 
23509 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
617920 DS Đấu Thầu
23509 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#674102: Traffic safety works construction
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for construction traffic safety works on Pham Van Dong, Tran Phu, Le Hong Phong roads in Nha Trang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Khánh Hoà  
 
#674100: Roller path repair and improve
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for improving and repairing asphalt concrete of roller path in area AC3, AC4, AC5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Khánh Hoà  
 
#674097: Road surface, water manhole improving
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package 1: construction road surface, improving water manhole for enlarging and upgrading power technical system., telecom system on Tran Hau - Dong Ho road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#674093: Road surface, water manhole improving
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for construction road surface, improving water manhole for enlarging and upgrading power technical system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Kiên Giang  
 
#674088: Road repair and improve-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package 03: repairing and improving unsafety road from Km157 - Km161 on highway 18, Quang Nam province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Ninh  
 
#674086: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for package 1: upgrading provincial road DT908 in Long Ho, Tam Binh, Binh Tan districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Vĩnh Long  
 
#674083: Road improve
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for upgrading from km83+00 to km100 of highway 40B in Quang Nam province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#674081: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for improving from km0 to km74+00 on highway 14D in Quang Nam province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#674077: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for improving road and drainage system from km76+000 to km80+656 on highway 45 in Thanh Hoa province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#674072: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
21-11-2014
Bid for enlarging road in hamlet 3A (835) - Thay Luu bridge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008