Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709985 Vietnam tenders
 
26384 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
709985 DS Đấu Thầu
26384 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1009634: Traffic system maintaining-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for maintaining traffic system in Tan Thoi Nhi commune phase1 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1009628: Road and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for construction road and drainage system to community culture house in Mau Duc commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#1009623: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for upgrading road from Trung Chinh hamlet to Trung Nghia hamlet, Cam Chau commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Thanh Hoá  
 
#1009619: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for upgrading asphalt road in residential area in hamlet 8, Dong Nai commune, Bu Dang district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Phước  
 
#1009615: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for upgrading asphalt road in residential area in Loc Thinh commune, Loc Ninh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Phước  
 
#1009611: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for upgrading from km70 to km97 of highway 37 in Bac Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1009607: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 1: improving road and drainage system on Cau Lau lane in ward 4, Vinh Long city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Vĩnh Long  
 
#1009604: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 01: upgrading road from the central of Lai Dong commune to Ket hamlet, Lai Dong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Thọ  
 
#1009599: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 01: upgrading road from Mang 1 hamlet to Bong 2 hamlet, Long Coc commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Thọ  
 
#1009595: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 01: upgrading and enlarging road leading to Chua Long Phuoc traditional martial club , Long Song church
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Định  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008