Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630375 Vietnam tenders
 
23707 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
630375 DS Đấu Thầu
23707 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#687298: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 01: upgrading Phan Boi Chau road connecting from highway 46 to road near Song Lam.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#687292: Road improve
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 01: improving road 22 in Yen Thanh - Quynh Luu district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#687290: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 02-III: construction from km5 to km9 of road to Huoi Kinh 1 and Huoi Kinh 2 resettlement areas in Chieng On commune, Quynh Nhai district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
#687287: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 01-III: construction from km0 to km5 of road to Huoi Kinh 1 and Huoi Kinh 2 resettlement areas in Chieng On commune, Quynh Nhai district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
#687283: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for construction Thanh Hiep concrete road in hamlet 4 in Thanh Phu commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#687280: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for construction Kenh Hoc Tro concrete road (DT830C in Thanh Phu - highway).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Long An  
 
#687276: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 05: construction Son Thanh - Thon Buong road in Huong Son commune, Quang Binh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#687271: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 05: construction Khuoi Nieng - Khuoi Tri road in Dong Thanh commune, Bac Quang district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#687270: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for construction traffic infrastructure in Bao Thanh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bến Tre  
 
#687267: Road construction
Đăng ngày Posted:
19-12-2014
Bid for package 01: construction foundation, road surface , embankment, sewer for rural road leading to auction area in Tho Giao hamlet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008