Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644926 Vietnam tenders
 
25987 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644926 DS Đấu Thầu
25987 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#941341: Lane repair
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for repairing lane 525 and 717 Tan Son ( from Tan Son road leading to Pham Van Bach road ). Funding source
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#941079: Road construction-bid exchange
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
a) Project name: Investors selection for investment and construction of road along canal No 8 of North West Metropolitan Area by BT (Build - Transfer)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#941078: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for construction road in Ong Thung – Cho Cu hamlets ( embankment connection from dyke of Cai Cam river –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#941077: Road improve
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for improving and repairing lane of building H2,. H3, H4 of Nguyen Cong Tru collective house. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#941076: Road construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 6: improving road, drain on Cau Vong road ( canteen of Institute of Technology to slope 2000,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#941075: Road construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 3: construction road from Hanoi Electromechanical Vocational College to Le Duc Tho road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#941074: Road construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 3: construction road from Bao Viet collective house to Sao Mai kindergarten. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#941073: Road construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 01: construction road, ditch, sewer, embankment for main road in Quat Tinh hamlet to Quat Lam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#940850: Traffic signboards replace
Đăng ngày Posted:
03-5-2016
Bid for package 01: replacing traffic signboards on roads in Trang Bom district. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#940849: Road construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-5-2016
Procurement package: Component Project 1B under the Tan Van - Nhon Trach Construction Project, stage 1, Ring Road No.3 of Ho Chi Minh city in the form of BOT Contract
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008