Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1331560: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: improving main road in Tra Co ward, Mong Cai city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Ninh  
 
#1331555: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for improving road DT.633 ( Cho Gom – De Gi)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Định  
 
#1331552: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 02: improving rural road in Hop Ly commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nam  
 
#1331547: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for upgrading rural road in Hoan Long commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hưng Yên  
 
#1331543: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for improving from km22 to km23 of DT178 in Khuon Lung commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Giang  
 
#1331537: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for improving road 1A in Bien Hoa 2 industrial zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#1331533: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 06: improving Thanh Binh – Truong Thanh – Thanh Hong road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hải Dương  
 
#1331528: Road improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: upgrading road from highway 48 to the centre of Chau Tien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#1331524: Road construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 02: construction road and drainage system in Khoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Giang  
 
#1331499: Suspension bridge construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 1: construction Khe Buon suspension bridge, Vo Lao commune, Van Ban district LaoCai province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lào Cai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008