Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
11-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#895196: Road and bridges construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Contract No. and Title: TK-02/ICB Package: Dien Bien Phu Road and Bridges
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#895192: Road improve
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for improving from km8+350 to km15+500; km36+700 to km40+500; km42+300 to km47+200; km52+150 to km61+600; km62 to km73; km74 to km75 and drainage system from km39+100 to km39+450; km40+030 to km40
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#895188: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction road and drainage system under the project of construction Diem Thuy industrial zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#895185: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for package 14: construction infrastructure for road D4 (from km1+154.41 to km1+533.11) under the project of construction technical infrastructure in Minh Hung III industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#895182: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for package 15D: construction drainage system on road N5 (from km0+24.9 to km0+390.21) under the project of construction technical infrastructure in Minh Hung III industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#895180: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction road DCD.14 (from DCD.01 to DCD.07) in Giang Dien industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#895175: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction road to Tan Giao husbandry area in Lang Lon commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#895172: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction road in hamlet 1, 2, 5, 4 in Binh Trung commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#895168: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction road in husbandry area in hamlet 3, Suoi Rao commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#895167: Road construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction road in Tan Hoa and Tan Hung hamlets, Bau Chinh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008