Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
31-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  731152 Vietnam tenders
 
24835 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
731152 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#794311: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for construction road XT20 (From XT10 to XT14) in Xuan Tang ward, Lao Cai city. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lào Cai  
 
#794310: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for construction road XT25 (From XT10 to XT14) in Xuan Tang ward, Lao Cai city. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lào Cai  
 
#794308: Road construction
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for construction Dong Tay 5 extension road (from Nam Bac 5 to Nam Bac 7) in the centre of Hon Quan district. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Phước  
 
#794245: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for upgrading internal road of branch No 1 of Vinh University.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#794242: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for improving Vo Thi Sau road (from Dinh Tien Hoang to Nam Ky Khoi Nghia).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#794239: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package 5: improving road from Kim Lien relic area to Dung Dung cemetery in Hung Thong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nghệ An  
 
#794236: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for improving fro km0+500 to km7+500 on DT645 in Phu Yen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Yên  
 
#794233: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package 10: upgrading road from Huoi Lan hamlet to Huoi Ang hamlet, Muong Leo commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Sơn La  
 
#794228: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package 4: improving Hoa Hiep Bac road to Phu Thanh ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Phú Yên  
 
#794225: Road improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for improving Luong The Vinh road in Hoa Binh city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hoà Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008