Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1142898: Traffic system construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction traffic system, drainage system on road E2, traffic system and drainage system on road E4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142897: Road improve
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 2: improving road from Doai village gate to Hung Dong pond, Dan Phuong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
#1142895: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 7: construction rural road in Nghia Chi hamlet, Minh Dao commune, Tien Du district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bắc Ninh  
 
#1142892: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 01.XL: construction foundation, road surface CPDD type 2, Nha Le bridge, drainage system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Tĩnh  
 
#1142889: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 05: construction road 30/4( section from Mr Le Van Bi’ s house to Lang bridge ) in area 4, area 6, ward 8 Ca Mau city .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cà Mau  
 
#1142885: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for construction Bo Dong road on Khang Chien canal, Phu Thanh A commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Tháp  
 
#1142883: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 18: construction section from Km13+552,7 to Km 22+ 935,74 for construction road connection Huong Lo 10
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#1142882: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 2: construction internal road in Quang Duc group in Dinh Van township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lâm Đồng  
 
#1142877: Road construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 2: construction Dam Pao – R’Lom road in Da Don commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lâm Đồng  
 
#1142874: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 30: construction Suoi Sau bridge for the project of construction road connection Huong Lo 10
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008