Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  789009 Vietnam tenders
 
25304 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
789009 DS Đấu Thầu
25304 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#857826: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for package 3: construction work ( cost of organising traffic system ) for the project of upgrading Dinh Cong Trang road in Tan Tien commune, La Gi town.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Bình Thuận  
 
#857825: Road repair
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for repairing road surface from Km19 – Km60, taluy positive at Km46+300, water hole, drain at Km60+220, QL4D in Lai Chau province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Lai Châu  
 
#857824: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving road No 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Sonadezi real estate transaction floor, gate No 4, pressure pumping station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#857823: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving road No 1, 4, 5, 6 and intersection of road No 1 and highway 51, office of Sonadezi Long Thanh, internal road of workshop No 10, 11, 12, 13, 14, Tamm An residential area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#857822: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for enlarging highway 50 and sewer system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đồng Nai  
 
#857821: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving road from gate 3 to gate 4 and gate 4 to scale station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nam  
 
#857820: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving km1+900 to km65+150 on highway 14D in Quang Nam province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#857819: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving from km11 to km12+727; km29+125 to km89+330 on highway 14E in Quang Nam province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#857818: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving km11 to km12+727; km29+125 to km35+520, adding drainage system from km12 to km84 on highway 14E in Quang Nam province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
#857817: Road improve
Đăng ngày Posted:
28-11-2015
Bid for improving from km50+126 to km71+971 on highway 14B in Quang Nam province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Quảng Nam  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008