Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Road, bridge construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Road, bridge construction
 
#1284062: Traffic light system installation
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for installation traffic light system. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1284061: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for improving highway 19 in Binh Dinh. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Trung
Central
 
 
#1284060: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 05: improving provincial road 710. Funding source: road improving fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284058: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 01: improving provincial road 433. Funding source: road improving fund. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1284057: Road construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction Cay Gia – Hoang Minh road. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284038: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for upgrading road DH722 in Dau Tieng district . Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284034: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 10: upgrading Nam Cuoi – Hua Cuoi – Nam Co Mong road in Sin Ho district phase 1. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1284033: Road upgrade
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 02: upgrading horizontal road 2016 ( 36 horizontal roads on Northern railway and 21 horizontal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1284030: Road repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for repairing foundation, road surface, drain, traffic system on Nam Nhung road ( Lung Nam ) – Van An , Ha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1284025: Road improve
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 3: improving main roads in Luong Dinh hamlet,. Bac Son commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng cầu đường
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008