Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665897 Vietnam tenders
 
24173 members
Xây lắp-phát triển điện lưới
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
665897 DS Đấu Thầu
24173 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Xây lắp-phát triển điện lưới
 
#600779: Xây lắp (Gói thầu 06)
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp (Gói thầu 06).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Long An  
 
#600778: GÓI THẦU3: THI CÔNG, CUNG CẤP VTTB
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: GÓI THẦU3: THI CÔNG, CUNG CẤP VTTB VÀ MUA BẢO HIỂM CHO CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA DÂY THÔNG TIN THUỘC CÁC PHƯỜNG PHÚTHẠN
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600777: DTT 14-01 “Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: DTT 14-01 “Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn huyện Hóc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600776: DTT 14-02 “Thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: DTT 14-02 “Thi công xây dựng công trình Chỉnh trang làm gọn dây thông tin xã Đông Thạnh, Thới Tam Thôn, huyện Hóc M
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600775: XL 14-02 “Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL 14-02 “Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Cải tạo phát triển lưới trung thế 15kV các nhánh rẽ Hoàn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600774: XL14-03 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL14-03 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung hạ thế xã Bà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600773: XL14-04 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL14-04 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình Hoàn thiện và phát triển trạm, lưới trung, hạ thế xã Đô
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600772: XL 14-06 “Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL 14-06 “Thi công xây dựng và mua bảo hiểm công trình Kiện toàn thiết bị đóng cắt 03 tuyến trung thế Cầu Dừa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600771: XL14-08 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL14-08 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình Phát triển lưới trung hạ thế và trạm biến thế phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#600770: XL14-09 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
12-5-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XL14-09 “Thi công và mua bảo hiểm xây dựng công trình Tăng cường công suất MBT kéo mới lưới trung, hạ thế cho 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008