Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  543169 Vietnam tenders
 
22280 members
Xây lắp-phát triển điện lưới
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
543169 DS Đấu Thầu
22280 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Xây lắp-phát triển điện lưới
 
#566513: MV grid repairing
Đăng ngày Posted:
13-12-2013
Bid for repairing MV gridline of route 477 Dong Xoai. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Bình Phước  
 
#532036: Power supply works construction
Đăng ngày Posted:
15-8-2013
Bid for: #Package 2: construction power supply system in Phu Huu hamlet,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại An Giang  
 
#504609: Trạm biến áp 220KV Bảo Thắng
Đăng ngày Posted:
07-5-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp trạm biến áp, hệ thống thông tin, SCADA, đường dây đấu nối (bao gồm cả cung cấp cột, dây dẫn, dây
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hà Nội  
 
#504607: Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng trong nhà
Đăng ngày Posted:
07-5-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 23: Xây lắp hệ thống điện chiếu sáng trong nhà.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#504604: GÓI THẦU SỐ 01: CUNG CẤP VTTB, THI CÔNG VÀ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH
Đăng ngày Posted:
07-5-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: GÓI THẦU SỐ 01: CUNG CẤP VTTB, THI CÔNG VÀ BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20130500095-00)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hà Nội  
 
#504602: THI CÔNG XÂY LẮP KỂ CẢ CUNG CẤP VẬT TƯ
Đăng ngày Posted:
07-5-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: THI CÔNG XÂY LẮP KỂ CẢ CUNG CẤP VẬT TƯ VÀ MUA BẢO HIỂM CÔNG TRÌNH (http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20130500094-00).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#504597: XÂY LẮP (CÓ CUNG CẤP VTTB)
Đăng ngày Posted:
07-5-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: XÂY LẮP (CÓ CUNG CẤP VTTB) VÀ THỰC HIỆN MUA BẢO HIỂM DỰ ÁN “CẢI TẠO MẶT BẰNG TẠI SỐ 2-4 PHỔ QUANG QUẬN T
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hồ Chí Minh City  
 
#429556: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
11-6-2012
Bid for package NPC - REII AF (3): construction grid in communes of Yen My district and My Hao district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây lắp-phát triển điện lưới tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Road, bridge construction
[1] PHÍA SAU  Next Category
Electricity and grids
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008