Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  754253 Vietnam tenders
 
26652 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
754253 DS Đấu Thầu
26652 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1055852: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 6: construction transformer station 110kv connection 220kv Quoc Oai ( Tay Hanoi ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1055850: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 6: construction outside work, control house for upgrading capacity of TBA 110kv E1.15 Sai Dong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1055847: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package ADB – EVNHCMC – NMN – W01: construction station, equipment foundation and steel pillar, internal road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1055841: Primary work construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 5: construction primary work for upgrading capacity of TBA 110kv E1.15 Sai Dong ( 2x63) and improving MV work.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1055839: LV gridline construction
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for construction LV gridline in Son Hai 2 hamlet, Phuoc Dinh commune and Gia hamlet in Phuoc Ha commune, Thuan Nam district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Thuận  
 
#1055835: Gridline and substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 3: construction, supply and installation and testing, compensating gridline 110kV and feeder 35kV, 22kV for An Lao gridline and 110kV substation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#1055832: Grid improve
Đăng ngày Posted:
29-9-2016
Bid for package 1: improving grid, power cable on Bat Su – Hang Dong – Hang Ruoi – Hang Chai streets Hoan Kiem district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1055003: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 04: construction gridline 35kV in Thang Cuong commune, Yen Dung district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Giang  
 
#1054991: Grid construction
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for construction + common work + insurance service for grid and transformer station, upgrading capacity of transformer stations in Hoai Duc district phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1054972: Transmission line construction
Đăng ngày Posted:
28-9-2016
Bid for package 4: supply equipment and materials and construction optical cable network under the project of construction internal loop of private telecom network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Nguyên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008