Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  761993 Vietnam tenders
 
25078 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
761993 DS Đấu Thầu
25078 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#828143: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 01-XL: construction work for upgrading capacity of transformer station of Hanoi police and transformer station of Department of Police No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#828140: Substation construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 15: construction substation No 01 and lighting gridline on road RD-01 in Pho Noi Textile and Garment Industrial Zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hưng Yên  
 
#828133: Public lighting system construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for construction public lighting system on Hong Bang road ( from Trieu Quang Phuc road to Ngo Quyen road ) in district 5.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#828126: Public lighting system construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for construction public lighting system on Hong Bang road ( from Nguyen Thi Nho road to Do Ngoc Thach road ) in district 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#828121: Public lighting system construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for construction public lighting system on Hong Bang road ( from Minh Phung road to Nguyen Thi Nho road ) in district 6 – 11.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#828119: Public lighting system construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for construction public lighting system on Hong Bang road ( from Do Ngoc Thach road to Trieu Quang Phuc road ) in district 5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#828116: Power work construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 1: installation pillar for construction model of DDK 110kv for training operation management of grid 110kv at Suoi Hai BHNV Centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#828114: Power work construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 1 : upgrading non - conductor static of pillar space 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 16- 17, 17-18, 20-21, 21-22 DDK 173, 174 E1.3 (Mai Dong) - E1.13 (Phuong Liet).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#828112: Power work construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for construction power works phase 2 in 2015.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bạc Liêu  
 
#828109: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
08-10-2015
Bid for package 10: construction power supply system in residential area in Long Bong hamlet, Hua Trai commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008