Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  644926 Vietnam tenders
 
25988 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
644926 DS Đấu Thầu
25988 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#941346: Power work construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package XLD: supply material, equipment, construction and insurance service for power system for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#941345: Loop construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 06/2016 – XL.14- DTXD: supply goods and construction for the project of interconnect loop with
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#941344: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for construction , supply material, equipment for digging and returning cable ditch for construction 03 feeders
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#941343: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for construction and supply material, equipment for construction 02 feeders Dong Tay, Huong Lo 5 of Binh Phu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#941342: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for construction , supply material and equipment of power system for construction 03 feeders Metro, Huong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#941088: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package XL10: construction , installation equipment for transformer station 110kv, grid 110kv connection
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#941087: SF6 gas system overhauling
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 1: overhauling SF6 gas system and MV cabinet cover. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#941086: Power works construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for construction and supply equipment for LV, MV gridline and substation in Tan Binh commune, Bac Tan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Nam
Southern
 
 
#941085: Power work construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for package 04/16 – XL: overhauling DDK 372 E10.28 of TG Quoc Oai from column 25 to column 47. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#941084: MV grid construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
05-5-2016
Bid for demolishing and carpeting road surface for construction Ben Thanh – Cao Su, Tan Hung - Cao Su MV grid.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008