Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1331564: Power and water supply system construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction power and water supply system for Dak O commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Phước  
 
#1331561: Pipeline construction
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for construction pipeline PVC for improving telecom cable on Thanh Nien, Tran Phu,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
#1331557: Grid moving
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for moving grid for land clearance for the project of upgrading road province 435.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hoà Bình  
 
#1331550: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for improving gridline on DT741 of section of Bau Tru – Dong Xoai.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Phước  
 
#1331545: Grid improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 38/2017 – VT- XL – DTRR: improving grid, cable at lane 521, 401 on Co Nhue road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1331540: Grid improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 34/2017 – VT – XL – DTRR: improving grid, cable on Phan Ba Vanh road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1331536: Grid improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 40/2017 – VT – XL – DTRR: improving grid, cable from house No 8 on Tan Xuan road to TBA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1331535: Grid repair-bid cancel
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Soc Trang Power Co announced to cancel the bid for package 1: repairing MV grid of My Thanh,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sóc Trăng  
 
#1331530: Grid construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package LS – XL.01: construction MV, LV grid and TBA in Hoi Hoan commune, Van Lang district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lạng Sơn  
 
#1331521: Grid construction-bid denial
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package LS – XL.02: construction MV,LV grid and TBA in Tinh Bac commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lạng Sơn  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008