Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  691743 Vietnam tenders
 
24479 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
691743 DS Đấu Thầu
24479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#752539: Power works construction
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for package 14: construction works to prevent impacts of gridline on railway signal communication wire. Funding source: EVNNPT. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Khánh Hoà  
 
#752536: LV gridline construction
Đăng ngày Posted:
23-5-2015
Bid for construction LV gridline in Tay Bach Lam area to supply power for husbandry farm. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#752107: Substation construction
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 2: construction substation under the project of installation second transformer of Bim Son 220kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#752104: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Bid for package 5: construction feeder of gridline 22kV, 35kV of Yen Binh 2 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Nguyên  
 
#751503: Thermal power plant construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for package 29 (XL29-TB): supply equipment and materials, construction and installation equipment for distribution yard of Thai Binh thermal power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Bình  
 
#751500: Substation improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for package SCL/2015/XL/070: improving substations, working building, lighting system, warehouse, fence, door and working rooms.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#751497: Substation construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for package 3: construction Bac Ninh 3 220kV substation and connectings.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#751494: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for package 2: improving LV gridline of Nghia Phuong 1, Nghia Phuong 2 substations in Do Son district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#751492: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for moving gridline 110kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#751489: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
21-5-2015
Bid for construction lighting system on road No 3 and No 7 in Da Nang Hitech Zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008