Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  746025 Vietnam tenders
 
25016 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
746025 DS Đấu Thầu
25016 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#809748: Power work construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction, insurance service and supply material, equipment for treating overload of LV gridline of 21 transformer stations in district 9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#809746: Power system construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction decoration power system on Tran Dang Ninh road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
#809744: Power work construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 15/DTXD-2015: construction feeder 482E1.1 load of feeder 480E1.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#809741: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction lighting system for the project of road behind fertilizer factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cà Mau  
 
#809738: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 2: improving gridline in Duc Tho, Hong Linh districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Tĩnh  
 
#809736: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 2: improving gridline in Thach Ha, Loc Ha districts
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Tĩnh  
 
#809734: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 2: construction gridline 35kV, substation 35/0.4kV and gridline 0.4kV under the project of improving gridline in Huong Son and Vu Quang districts.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Tĩnh  
 
#809732: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction and installation equipment for the project of improving gridline 10kV of feeder 972, 974, 975 TG 35/10kV Nhu Hoa to 22kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Bình  
 
#809730: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction and installation equipment for the project of improving gridline 10kV of feeder 971 TG 35/10kV Khanh Cu to 22kV.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Bình  
 
#809727: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction gridline 110kV connecting feeder 174 A37 and 176 E9.20 with Ninh Binh – Tam Diep 110kV gridline feeder 180, 181 E23.1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008