Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667885 Vietnam tenders
 
24204 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
667885 DS Đấu Thầu
24204 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#727711: Substation construction
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for construction substation of building at No 21 Dien Bien Phu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727707: LV gridline upgrade
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for upgrading LV gridline to supply power in Dau Tieng township, Dau Tieng district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bình Dương  
 
#727703: Lighting system installation
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 01: installation lighting system from highway 31 to Tay Dang relic, Cao De Dai Ha temple in Tay Dang township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727699: HV, LV gridline grounding
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 6: moving and grounding HV, LV gridline under the project of improving roads around Gia Lam market in Ngoc Lam ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727697: Feeder construction
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package DTXD/2015/XL/003: construction feeder 478B E1.21.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727694: Distribution gridline developing
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 1: developing distribution gridline in O Mon district – phase 8.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#727690: Distribution gridline developing
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for package 1: developing distribution gridline in Thoi Lai district – phase 6.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#727687: Communication cable grounding
Đăng ngày Posted:
02-4-2015
Bid for grounding communication cable along TCS fence and warehouse.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#727048: Power works construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 11.2: levelling surface, construction architecture and supplementary works for the project of Khe Cham 110kV substation and gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#727045: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for construction power supply system in Bia, Dun hamlets, Phong Lang commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008