Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-8-2016
Home New Control Panel Login
 
  726400 Vietnam tenders
 
26515 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
726400 DS Đấu Thầu
26515 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1026630: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for EPC package of design, supply equipment and materials and construction Yen Phong 5 110kV substation and connectings.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#1026626: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction substation and power system for preventing flood and storm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thái Nguyên  
 
#1026619: Power work repair
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 06/16XL – SCL: repairing Thanh Diem – Nai Chau shunt of feeder 473E1.36. Funding source: big repair.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1026615: Power work construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 05: construction, power system, Scada and auxiliary material
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1026611: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction power supply system and lighting system for My Lam Mineral Stream Tourist Area in Tuyen Quang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tuyên Quang  
 
#1026609: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction lighting system on road in Yen So commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1026606: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction lighting system on road in Cat Que commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1026604: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction lighting system on road in Duong Lieu commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1026602: Lighting surface construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for package 15: construction lighting surface for the project of moving Thang Long Tobacco Co Ltd.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1026599: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
24-8-2016
Bid for construction lighting system in new administration centre in Quang Trach district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008