Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  688850 Vietnam tenders
 
26241 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
688850 DS Đấu Thầu
26241 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#984898: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for package 6: construction transformer station , outdoor power system for construction Han Thuyen high school in Bac Ninh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bắc Ninh  
 
#984897: Power system improve
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for improving power system for head office at No 27 Tran Xuan Soan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#984896: Grounding system repair-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for package 1: repairing grounding system ( p<1000U.m) in Quang Binh province |( 219 positions).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Bình  
 
#984895: Grid improve
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for package 04-DTXD 2016 – XL: improving electric pressure of grid 973 – TGPT2 to 22kv.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#984894: Grid construction
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for construction MV grid, LV grid, transformer station and lighting system for resettlement area for road connection Vi Thanh town, Hau Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#984892: Interruption station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
28-6-2016
Bid for supply material, equipment, construction and insurance service for construction Ham Nghi interruption station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#983263: Grid construction
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for construction MV grid 22kv and transformer stations of 25 ha, reforming transformer stations of 80 ha ICD TC Long Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#982701: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package 1: construction and supply equipment for LV gridline to supply power for Nguyen Huu Canh High School.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#982690: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for package 1: supply and construction transformer station 110kv 17.1 Moc Chau .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#982688: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
25-6-2016
Bid for construction power supply system in hamlets in Cao Quang commune, Tuyen Hoa district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Bình  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008