Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1400887: Substation construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for construction substation 1,250kVA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Nghệ An  
 
#1400886: Power system construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for construction gridline 35kV, substation 35kV-0.4kV for power system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Sơn La  
 
#1400877: Power work construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01.18.XL-PC CHUONGMY: construction transformer stations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1400871: Power work construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 02.18.XL-PC CHUONGMY: improving grid 0,4kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1400870: Power work construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 03.18.XL-PC CHUONGMY: improving Tran Phu – Mieu Mon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1400864: Power system construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 11:moving , grounding and construction route all power system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1400860: MV gridline improve
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for improving MV gridline 476 Dau Giay and 477 Quang Trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#1400854: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 8: construction lighting system on road No 2, road No 21
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#1400852: Hydropower plant construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: construction and supply hydro equipment for Dachomo 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lâm Đồng  
 
#1400847: Gridline moving
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: moving gridline 22kV 474 E5.22 to clear surface
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008