Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  776098 Vietnam tenders
 
26762 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
776098 DS Đấu Thầu
26762 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1079378: Medical station construction
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for construction Son Thinh medical station in Son Thinh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Yên Bái  
 
#1079375: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 3: construction lighting system on road from Hien Luong bridge to Cong A to Khanh Lac Tay crossroad, Nghia Ha commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ngãi  
 
#1079373: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 3: construction lighting system on coastal road in Tan An hamlet, Nghia An commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ngãi  
 
#1079372: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 01: construction lighting system on Huong Lo 10 (from km2+100 to km12+232.5) in Cam My district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đồng Nai  
 
#1079371: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for improving gridline 0.4kV behind Mai Son 2 substation in Mai Son commune, Yen Mo district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Ninh Bình  
 
#1079369: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 04: supply equipment and materials and improving gridline in Tan Phu Dong power branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tiền Giang  
 
#1079366: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package XD3: construction gridline 110kV connecting Song Tranh 3 hydropower plant to national gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1079364: Grid construction
Đăng ngày Posted:
28-10-2016
Bid for package 06: construction and supply material for work ( except for underground cable 110kv) for grid 110kv Truong Dua – Cho Lon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1078531: Transformer station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for returning Tokyo transformer station and construction transformer station 560KVA for the project of State Bank of Vietnam – Southern agency.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#1078527: Tuyen Quang Power Co
Đăng ngày Posted:
27-10-2016
Bid for construction internal transmission line in Tuyen Quang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tuyên Quang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008