Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-2-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23927 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
645916 DS Đấu Thầu
23927 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#703851: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 02-XDCB15: “construction investment and construction 2015 for the project of transformer year 2015
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#703849: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 01-XDCB15: “construction investment and construction 2015 for the project of construction transformer station year 2015 in Ba Dinh district phase 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#703847: Power source system and transformer station construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 9: construction power source system and installation transformer station for construction kindergarten at planning lot C2-1/NT1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#703844: Power system moving
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 20: moving power system ( section of Vuong Thua Vu - Ton That Tung )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#703842: MV gridline construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 02: supply material, equipment, construction power system and insurance service for the project of developing MV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#703839: Lighting system materials supply and installation
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for supply and installation materials for lighting system in Truong Thinh area of Western new urban area in Hai Duong city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#703833: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for construction gridline and substation and lighting system on Thac Ma bridge in Lang Son city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Lạng Sơn  
 
#703829: Grid construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 03: construction works of completing grid system of households.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Nam  
 
#703821: Decoration lighting system replace
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for replacing and repairing decoration lighting system on LeLoi street, ThanH Hoa city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thanh Hoá  
 
#703814: Communication wire improving
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package DTT 15-03 improving communication wire in Nhi Binh commune, Dong Thanh commune, Hoc Mon district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008