Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-12-2016
Home New Control Panel Login
 
  810056 Vietnam tenders
 
26903 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
810056 DS Đấu Thầu
26903 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#1115542: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V behind Dong Ich 1, Van Quan 4, Cao Phong 4, Xuan Loi 1 substations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1115530: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package 03: construction anti-overload works for substations of Thi Tran No 1, 3 in Con Cuong township, Con Cuong district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Nghệ An  
 
#1115522: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package NHS – DNPC – W02: supply and installation gate column frame, connection wire, accessories, fire fighting system, heat detector
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1115521: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for package NHS – DNPC – W01: supply and installation outside lighting system, indoor, air conditioner, station grounding system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1115513: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V in Yen Phuong commune and Yen Lac township, Yen Lac district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1115476: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V behind Dai Dinh 2, Bo Ly 1, Bo Ly 5 substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1115470: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V behind Dao Tru 4, Dao Tru 7 substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1115465: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V behind Nong Truong Tam Dao, Kim Long, Thanh Xuan, Tam Ha, Trung Cap Ky Thuat substations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1115460: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V behind Quang Son 3, Lien Son 7, Dong Que 5, Van Truc 1, Tam Phu substations.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#1115457: Substation improve
Đăng ngày Posted:
09-12-2016
Bid for improving Lv gridline 400V behind Thanh Van 4, Thanh Van 5, Thanh Van 8, Dao Tu 2, Dao Tu 5, Dao Tu 7, Dao Tu 8, Tien Long, Giong Vat Nuoi substations
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008