Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
08-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#895199: Power works construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction power station and installation gridline for the project of installation 2 cranes at Vung Ang port in Ha Tinh province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#895198: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction power supply system under the project of construction Diem Thuy industrial zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894920: Substation construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for construction Phu Chien substation to anti-overload for substations of Cong An, Thanh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894916: Power work construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 07/2016 – XL.01 – DTXD: supply goods and construction for the project of construction 02 feeder 22kv, LV of BMM shunt of feeder 373E1.30 ( Van Quan ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#894913: Power supply system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 07: construction power supply system and supply electric equipment for the project of construction wastewater collecting system in Tuyen Lam lake, Da Lat city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Miền Trung
Central
 
 
#894909: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 01 – XDCB16: construction transformer station in Ba Dinh district phase 2 year 2016, construction transformer station in Ba Dinh district phase 3 year 2016.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#894905: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 02 – XDCB16: construction transformer station in Ba Dinh district phase 1 year 2016, construction feeder cable from feeder 490 TBA 110kv Yen Phu – E1.8 to TBA 14 Le Hong Phong, co
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#894899: Transformer upgrade
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 4: upgrading capacity of MBA T1, T2 of transformer station 110kv Van Quan E1.30.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#894894: Power work moving
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for moving DDK 35kv of Dong Nhan 2, TBA Dong Nhan 2 and Yen Nghia pumping branch of feeder 375E1.4 for the project of improving drainage system in Hanoi West area ( Yen Nghia pumping station ) pha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#894891: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package CPC-ADB-QT-W01, Lot 1.2-1: construction gridline and substation in Gio Binh, Linh Thuong, Vinh Truong, Gio Mai, Gio Linh township in Gio Linh, Vinh Linh and Cam Lo districts, Quang Tri
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008