Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
17-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  587676 Vietnam tenders
 
23054 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
587676 DS Đấu Thầu
23054 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#642118: Building construction
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for package 2a: construction administration building - pharmaceutical ward and demolishing old works of Nhu Thanh District General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thanh Hoá  
 
#642115: Power works construction
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for package 01/XL: supply materials and construction works for the project of completing anti-overload gridline in Dak Nong province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đăk Nông  
 
#642114: Gridline and substation construction
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Bid for construction gridline 22kV and substation for Ben Thanh - Non Nuoc Tourism Joint Stock Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#642113: Grid construction-bid extend-bid cancel
Đăng ngày Posted:
17-9-2014
Thang Long One Member Co Ltd - Dong Bac Corp announced to cancel the bid for construction grid 35kv No 2 of transformer station 2x4000KVA-35/6KV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Ninh  
 
#641752: Substation construction
Đăng ngày Posted:
16-9-2014
Bid for package 4.2: construction and installation TNHC (phase 2) under the project of strengthening capacity of Trang Due 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#641412: Transformer station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for construction and enlarging feeder 110kv of transformer station 220kv Bac Lieu and construction feeder 110kv of transformer station 110kv of Bac Lieu wind power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Bạc Liêu  
 
#641410: Power system moving
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 22: moving power system ( section of Song Lu - Nga Tu Vong ) for investment and construction belt road No2 ( section of Nga Tu So - Nga Tu Vong ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#641409: Power system moving
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 21: moving power system ( Ton That Tung - Song Lu road ) for investment and construction belt road No 2 ( from Nga Tu So - Nga Tu Vong road ).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#641407: Lighting system and transformer station construction
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for package 1.1: construction lighting system and transformer station 2x2000kVA for Can Tho Children's Hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#641405: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
15-9-2014
Bid for installation lighting system on road of crossroad in Chau Thanh township (from Tri Binh commune to Diet My circle)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Tây Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008