Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  679677 Vietnam tenders
 
24349 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
679677 DS Đấu Thầu
24349 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#740315: Lighting system construction
Đăng ngày Posted:
25-4-2015
Bid for construction lighting system on roads in Dinh Vu industrial zone. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hải Phòng  
 
#740314: Distribution gridline construction
Đăng ngày Posted:
25-4-2015
Bid for package 05: construction distribution gridline in Ben Luc district. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Long An  
 
#740313: Distribution gridline construction
Đăng ngày Posted:
25-4-2015
Bid for package 04: construction distribution gridline in Tan AN city. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Long An  
 
#740312: Distribution gridline construction
Đăng ngày Posted:
25-4-2015
Bid for package 03: construction distribution gridline in Duc Hoa district. Funding source: investment & construction capital. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Long An  
 
#740311: Anti-overload works construction
Đăng ngày Posted:
25-4-2015
Bid for package CPC-DEP-PC-W03: supply, installation and testing Scada system, miniScada system for Phu Cat 110kV substation. Funding source: WB. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#739798: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for package 27: construction substation T2, MV gridline in Xuan Phuong new urban area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#739796: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for construction substations in Hoan Kiem district in 2015 (phase 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#739793: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for construction substations in Soc Son district in 2015 (phase 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#739792: Substation construction
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for construction substations in Gia Lam district in 2015 (phase 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#739790: MV gridline exploiting
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Bid for exploiting MV gridline of Mai Lam 110kV substation in Gia Lam district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008