Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
16-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  541992 Vietnam tenders
 
22221 members
Electricity and grids
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
541992 DS Đấu Thầu
22221 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Electricity and grids
 
#594684: Transformer station repair
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package 1: construction, supply material, equipment and insurance service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#594683: Power works construction
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package 30: construction power system limited by route 1 (N3-N5), route 14 (N5-N23); route 10 (N23-N25) and route 16 under the project of construction Loc Thuy resettlement area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Thừa Thiên-Huế  
 
#594682: Meter tank overhauling
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for package 04RR-2014P02SCL-SX: overhauling old meter tank in Sai Dong , Ngoc Lam, Duc Giang, Giang Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#594681: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
16-4-2014
Bid for +supply material and construction work for improving communication wire on tower in lanes in ward 1, ward 2, ward 3 in district 8.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#594147: Transformer station construction
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Bid for construction, supply and installation equipment for transformer station to supply power for Vinh Phuc provincial theatre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Vĩnh Phúc  
 
#594146: Power works construction
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Bid for package 2: construction circle 480-482cm in Cho Moi district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại An Giang  
 
#594145: Lighting grounding
Đăng ngày Posted:
15-4-2014
Bid for grounding public lighting system on Hai Ba Trung road ( from Me Linh building yard to Vo Thi Sau road ) in district 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#593636: Transformer station and gridline construction
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Bid for +construction including supply material, equipment, insurance service for repairing transformer station and LV gridline in ward 2, Phu Nhuan district year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hồ Chí Minh City  
 
#593635: Power system construction
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Bid for package 2: construction power system for construction infrastructure of resettlement area for land clearance for construction Vinh Thinh bridge and land recover projects in Duong Lam commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#593633: Power works construction
Đăng ngày Posted:
14-4-2014
Bid for supply and installation equipment for Thang Binh 110kV transformer station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Quảng Nam  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây lắp-phát triển điện lưới
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008