Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1400948: Water system construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 04: repairing water supply system in Chieng Khoa commune, Van Ho district Son La province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1400946: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 5: supply remain materials and construction for pipeline level 1 on Le Van Khuong road ( Nguyen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400942: Foundation embankment repair
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 1: repairing foundation embankment, ditch. Funding source; big repair . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1400940: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package GMS-2.8a: construction embankment to protect Tien riverbanks in Thuong Thoi Tien township,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1400936: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: construction embankment to protect Trung Tam stream in Cong Hoa commune. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1400933: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01: construction embankment on kindergarten , secondary school, Nam Dang primary school in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1400929: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for construction dyke for transporting for salt from Muong Thong irrigation ditch to Duoi Sam, Ly Nhon
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400924: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for construction dyke on Soai rap river of area of 400 ha in Ly Nhon commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400922: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for construction dyke on Rach Duoc ( Rach Rang ) of area of 246ha in Binh Khanh commune. Funding source;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1400919: Dam dredge
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for dredging Co Ngua dam ( Co Ngua 1, Co Ngua 2, Co Ngua 3) and main canal in Luong Mong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008