Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  773117 Vietnam tenders
 
26757 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
773117 DS Đấu Thầu
26757 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1076225: Wharf construction
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for package 1: construction wharf 1,000CV; approach road to the wharf, embankment to protect Bac Ky embankment and wharf 200CV, embankment to protect Ham Luong riverbanks; dredging in front of the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bến Tre  
 
#1076224: Spillway upgrade
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for upgrading Dong Hoe spillway
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#1076219: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for construction embankment to protect Ky Cung riverbanks phase 4 (from bridge 17/10 to upper section).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lạng Sơn  
 
#1076212: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for package 6: construction Giong Tuong dyke (phase 2).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1076209: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for dredging canal T5 (from Nhat bridge to lower section)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nam Định  
 
#1076201: Anchorage station repair-bid extend
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for repairing anchorage station on Ben Hai river, Quang Tri province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1076196: Anchorage area construction
Đăng ngày Posted:
25-10-2016
Bid for construction anchorage area on national inland waterway year 2016 phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1075242: Wharf improve-bid extend
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for improving and repairing Cat Lai A wharf.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1075239: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for package 01: upgrading Nghia Dao pumping station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Ninh  
 
#1075235: Canal construction
Đăng ngày Posted:
24-10-2016
Bid for reinforcing canal system on Cau Bai water reservoir in Bac Son commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008