Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1242760: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 06: supply upgrading water supply system in Vinh Nhuan, Vinh Hanh, Vinh Binh, Can Dang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242756: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 01: construction water supply system in Co Nguu hamlet, Chau Thon commune. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1242752: Pipeline installation
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 06: installation branch pipeline of irrigation system for the project of coffee in Cu Ba and Vietnam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1242749: Ponton repair
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for repairing ponton 500 – N and auxiliary buoy 500N – P. Funding source: ferry fees. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1242746: Headwork construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for package 01: construction headwork, management road and power system for the project of Dak Long 1 in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1242742: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for dredging embankment of Bo Bao Tay KenH Tu Moi. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242739: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for dredging Bung Bang canal. Funding source: state budget. Method of bidder selection: competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242737: Canal construction
Đăng ngày Posted:
23-6-2017
Bid for construction feeder A on canal 26/3 in Tan Long commune, Nga Nam town. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1242043: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 01: construction Tham Tham irrigation system in Nhon Mai commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1242042: Canal construction
Đăng ngày Posted:
22-6-2017
Bid for package 01: construction canal N3 in Phuoc Long Tho commune. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008