Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1284055: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 05: construction canal of pumping station 3/2. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1284053: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for dredging canal system from Cau Trang pumping station to Hoang Can canal; from pumping station No 13 to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1283998: Well system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 9: construction, supply and installation equipment for conveyor system of main well. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283995: Water supply system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package XL 01: construction water supply system for the project of road around Chu Van An famous
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1283994: Water processing system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction, supply and installation equipment for water processing system in Hai Xuan commune, Mong
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283992: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 2: construction, supply and installation equipment for wastewater processing station in Dong Quang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283990: Water system construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction water supply system leading to Chau Thuan rubber latex factory . Funding source: ownership,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1283988: Water pipeline installation
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply remain materials and construction No 2 for the project of installation pipeline level 1 on Huynh Tan
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1283985: Irrigation system repair
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for repairing irrigation system on Giang river, Son Tinh district. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1283983: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for construction pumping station in Quang Nhan commune. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008