Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  759890 Vietnam tenders
 
25062 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
759890 DS Đấu Thầu
25062 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#825253: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
#package DN/C2B/W/01) construction wastewater processing system, collection system, store house for 3 Hospitals.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại  
 
#825249: Wastewater processing station construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for construction wastewater processing station with capacity of 2,000m3.day and night for Denim Weaving and Dying Factory with capacity of 30 Million meters/ year
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#825248: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for construction and installation equipment for water supply system in Dong Thang commune, Co Do district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#825244: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for supply material and construction for developing water system on left side ob Bui Cong Trung road ( from Ba Hong bridge to TL47) in Hoc Mon district,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#825242: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for construction water supply system in Tan Long hamlet, Coc My commune, Bat Xat district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#825241: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for construction water supply system in Bau Bang hamlet, Coc My commune, Bat Xat district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#825238: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for construction water supply system in Son Ha, Tan Hao, Na Lung, Dong Tru hamlets, Hoang Lien Son resettlement area, Coc My commune, Bat Xat district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#825233: River dredging
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for package 7: dredging Day river from K7+500 to K8+700
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#825231: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for package 08: construction and installation electric equipment, connection power cut, inspection for the project of construction Do Han pumping station in Hai Duong city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#825229: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
05-10-2015
Bid for package HB/W1/BTL/2014: construction pumping stations in Tan Lac district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008