Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  749767 Vietnam tenders
 
26633 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
749767 DS Đấu Thầu
26633 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1051604: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for construction water supply system of Long An canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đồng Tháp  
 
#1051601: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for construction water supply system in Thua Duc commune, Binh Dai district Ben Tre province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bến Tre  
 
#1051592: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for upgrading water supply system in Phu Sa hamlet, Que Xuan 1 commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#1051588: Sewer upgrade-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 5: upgrading Truong Tien – Phu Tay sewer in Phu Thuan commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1051584: Sewer construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 5: construction sewer T20 (Bo Tay Kenh Truc) in Vinh Khanh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1051580: Sewer construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 5: construction Xeo May – Huong Dien sewer in Phu Thuan commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1051576: Sewer construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 5: construction sewer T20 (Bo Dong Kenh H) in Vinh Khanh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1051573: Sewer construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 5: construction Xeo May – Phu Tay sewer in Phu Thuan commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1051567: Sewer construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 5: construction So Dua – Phu Tay sewer in Phu Thuan commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#1051551: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2016
Bid for package 05: construction and equipment for upgrading pumping station in Duyen Loc hamlet, Dinh Hai commune, Yen Dinh district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thanh Hoá  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008