Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1199898: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 01: construction drainage system in Cam Phuc Nam, Cam Phuc Bac, Cam Nghia wards. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1199897: Dam, sewer construction
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for construction dam, water intake sewer for Van Han water reservoir, Van Han commune, Dong Hy district,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1199896: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
27-4-2017
Bid for package 01: dredging Thanh Lap canal. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1198419: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for construction water supply system in 6 hamlets in Hoa Tham commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1198414: Water supply factory improve
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for package 01: improving water supply factory in Quynh Thanh commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1198408: Ponton returning
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for returning ponton 250 – 04 recovery from Dinh Khao station to ponton 350 ( 350 – D) replace at Lang Sat
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1198407: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for package 01: construction headwork dam, canal and works from pillar D1-T78 of Pe Ngai 1+2 irrigation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1198401: Ferry anchor pillar building
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for building ferry anchor pillar on 2 station banks of Kenh Tat ferry, Highway 53, Tra Vinh province . Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1198400: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for construction embankment to protect Lo Dong riverbanks in Nha Rong area in Phu Tuc hamlet. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#1198395: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Bid for package 02: construction embankment at group 1, Le Loi area, Cam Tay ward, Cam Pha city. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008