Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  589572 Vietnam tenders
 
23093 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
589572 DS Đấu Thầu
23093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#644276: Water supply system enlarge
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for enlarging and upgrading fresh water supply system in Tan Son commune, Tra Cu district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Trà Vinh  
 
#644274: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for construction water supply system in Ta Sin Thang commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Điện Biên  
 
#644270: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for EPC package of wastewater processing system capacity 2,500cbm/day phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Dương  
 
#644267: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for construction and installation equipment for wastewater and garbage processing system for Tay Nguyen General Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đăk Lăk  
 
#644264: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for construction drainage system along Tran Hung Dao extension road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#644261: Discharge canal, dam and factory improve
Đăng ngày Posted:
23-9-2014
Bid for package 01.XL-SCL 2014: improving discharge canal, dam and factory of Ban Ve hydropower plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#643826: Bridge repair
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for construction work and traffic system for repairing Trac But bridge at Km19+192 , Dao Xa bridge at Km28 +847 of Noi Bai - Bac Ninh in Bac Ninh province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#643698: Water system construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 1: construction water supply system at Lang Khanh port from Dien Vong water factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Ninh  
 
#643695: Ferry construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for package 9: construction ferry for investment and construction jet for large capacity ship to Hau river.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#643693: Canal construction
Đăng ngày Posted:
22-9-2014
Bid for: #Package 01.XL: construction canal in Cua Hang, Nuong Thuoc field: canal from canal N3-2 - Ong Dan road in Cam Thanh commune, Cam Xuyen district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Tĩnh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008