Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
03-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731677 Vietnam tenders
 
24843 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
731677 DS Đấu Thầu
24843 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#794731: Water supply system upgrade
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction management house, reservoir tank for Long Binh 2 water supply system in Long Binh commune, Go Cong Tay district. Funding source: loans. Method of bidder selection: National open b
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tiền Giang  
 
#794729: Water pipe construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction water pipe HDPE D160-D110 on Tan Binh ward, Tam Diep city. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Ninh Bình  
 
#794727: Waste processing system and incinerator construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction waste processing system and incinerator in Dong Hop commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thái Bình  
 
#794726: Waste processing system construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 5: construction waste processing system in Xa Tho mountain, Ham Tri commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Thuận  
 
#794723: Dyke upgrade
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 04: upgrading dyke and canal in field 41 in Duc Tan commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Thuận  
 
#794721: Dyke improve
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 2: improving from K2+345 to K2+930 of route 2, from K0+00 to K0+855 of route 3; K0+00 to K0+400 of route 5. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidd
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đồng Tháp  
 
#794718: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 04 construction An Thoi dyke. Funding source: state budget. Method of bidder selection: national open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tây Ninh  
 
#794715: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction dyke of Hai Hat canal. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
#794714: Canal upgrade
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package XL-01: upgrading main canal of Nam Song Tiem from K0+702.5 to K0+945 in Huong Vinh commune, Huong Khe district. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive qu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Tĩnh  
 
#794307: Water supply system improve
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package XL.01: improving and strengthening capacity of Boc Nguyen water factory from 24,000cbm/day to 30,000cbm/day. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bid
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Tĩnh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008