Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  681935 Vietnam tenders
 
24391 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
681935 DS Đấu Thầu
24391 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#742485: Well drilling
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for package 5: drilling well H29TT and H30TT of Ngo Sy Lien water factory.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#742483: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for construction water supply system in Vinh Hoa commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Định  
 
#742477: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for construction and installation equipment for water supply system in Bon Khan, Ia Sao commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Gia Lai  
 
#742475: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for construction drilling well and supply pump for water supply system in Bon Khan, Ia Sao commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Gia Lai  
 
#742472: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for construction Giong Cat sewer.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
#742469: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for construction Rach Chua sewer.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
#742465: Leakage reduction works construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for design, supply materials and construction leakage reduction works for water supply system in Tan An city, Long An province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
#742462: Flooded area improve
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for improving flooded areas in residential areas in Ha Giang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
#742459: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for package 12: construction coal export wharf and embankment under the project of improving port km6 – Cam Pha (phase 1)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Ninh  
 
#742455: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
05-5-2015
Bid for construction Nhon Tri dyke (Le Minh Xuan road).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008