Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
07-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  645913 Vietnam tenders
 
25997 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
645913 DS Đấu Thầu
25997 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#941946: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for construction water supply system in Na Ech hamlet, Huc Dong commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#941942: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for construction water supply system in Ngan Phe hamlet, Dong Tam commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#941936: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for construction water supply system in Ta Lanh resettlement area in Chieng Sai commune, Bac Yen district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#941931: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for construction water supply system in Na Doong hamlet, Minh Khai commune. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#941928: Water supply station construction
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for construction water supply station on kenh 4 Thuoc. Funding source state budget and called up . Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#941924: Water pipeline moving
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for package 10: supply remain material and construction ( from My Thuan bridge to Vo Van Kiet road ) for
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#941922: Water pipeline moving
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for package 11: supply remain materials and construction ( from Vo Van Kiet road leading to Phu Dinh station )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#941915: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for construction wastewater processing system with capacity of 500m3/day. Funding source: LaVie Co Ltd’s
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#941914: Jet dredge
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for package 6: dredging jet and moving equipment for the project of Cua Lo maritime jet year 2016. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#941906: Irrigation system improve
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for package 11 (DT/IMC/XL11/2016): supply mechanical equipment for spillway, sewer No 1, sewer No 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008