Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1159467: Water supply system enlarge
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for construction and installation equipment for the project of enlarging water supply system in Ia Kha township.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1159465: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply materials and construction water pipeline D315 from Kim Sen industrial zone to Xuan Son
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159464: Water area dredging-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 8: dredging water area at Ben Nghe Phu Huu port. Funding source: loan capital and ownership
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159461: Spillway construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for improving and repairing Binh Long spillway on DT.265. Funding source: local traffic career. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1159458: Pumping station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package XL4: construction pumping station 1 and pressure pipeline from pumping station 1 to pumping
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1159456: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 6: construction embankment on riverbank in hamlet 3, Da Kho commune. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1159454: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 5: construction drainage system in Da Teh township. Funding source: local budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1159452: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 01: construction dyke, moving water pipeline and moving power pillars under the project of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#1158512: Watering system construction
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 8: construction watering system for planting and caring forestry in Nui Giang. Funding source: state
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#1158509: Water supply pipeline enlarge
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for enlarging Trung Ngai 1 water supply pipeline in Trung Ngai commune, Vung Liem district. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008