Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  685397 Vietnam tenders
 
26218 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
685397 DS Đấu Thầu
26218 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#983370: Irrigation canal construction
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for expenses of construction + common work for irrigation canal system at ground area in Son Trung hamlet, Yen Son commune, Quoc Oai district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#983267: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
27-6-2016
Bid for package 02: construction and equipment for upgrading and repairing headwork of Dong Tho and Dong Xom pumping stations in Xuan Giang commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#983243: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for construction water supply system in Xom Moi hamlet , Vinh Thuan commune, Vinh Hung district Long An province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
#983242: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for construction water supply system in Lung Choang hamlet, Lang Yen commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cao Bằng  
 
#983241: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for package 4: construction and supply equipment for water supply system in Ban An hamlet, Pho Quang commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Ngãi  
 
#983240: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for package 8 (17/TB-MT): construction and supply equipment for wastewater processing system of Phuoc Long town general hospital
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Phước  
 
#983239: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for package BP/C2B/W01: (16/TB-MT): construction and supply equipment for wastewater processing system of Binh Phuoc general hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Phước  
 
#983238: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for package 8 (15/TB-MT): construction and supply equipment for wastewater processing system of Binh Long town general hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Phước  
 
#983237: Wastewater drainage system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for package 07: construction wastewater drainage system in Quan NGiang industrial zone (phase 1).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Trị  
 
#983236: Wastewater drainage system construction
Đăng ngày Posted:
26-6-2016
Bid for construction wastewater drainage system in Tan Son hamlet, Ba Hien commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008