Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
10-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#895411: Canal construction - bid extend
Đăng ngày Posted:
05-2-2016
Bid for construction canal and works on canal N7, N3-4d, N3-5c, N3-6, N3-6a, N3-6b, B3-7a, N4-16, N4-20 Ke Go; canal Bac Cam Lac 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Tĩnh  
 
#895410: Canal construction
Đăng ngày Posted:
05-2-2016
Bid for construction main canal on Dong Nghe water reservoir from Km0+725 to Km0+925 and repairing aqueduct bridge No 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#895359: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
03-2-2016
Bid for package DHWW-07.3: construction embankment of Con riverbanks
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#895146: Water pipe construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for package 10: construction water supply pipeline in Toc Tine, Hac Dich, Song Xoai communes
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#895140: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
Bid for construction 2 embankments to protect Lan Thap bridge in Vang Danh ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894775: Water supply system upgrade-bid extend
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for upgrading water supply system in Thach Ban commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#894774: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 02 (HP/C2B/W/02): + Lot 01 (HP/C2B/W/02.1): construction wastewater processing system, waste storage, wastewater processing equipment for Thuy Nguyen district general hospital. Bid bo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#894765: Underground works construction
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 04: construction Chang Trong underground works in Dong Phong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#894762: Underground water processing system improve
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for improving underground water processing system capacity 2,000cbm/day on Tran Quy Cap road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#894760: Underground water processing system improve
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for improving underground water processing system capacity 2,000cbm/day in Phu Cuong urban area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008