Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  543968 Vietnam tenders
 
22306 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
543968 DS Đấu Thầu
22306 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#596664: Tunnel construction
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for: #Package DM1-XL10+11: earth excavating, concreting, reinforcing supply tunnel (uncovered part and underground part).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Gia Lai  
 
#596657: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for construction Nam Po irrigation system in Nam Manh commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lai Châu  
 
#596656: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
23-4-2014
Bid for dredging and reinforcing canal along highway 21 (from Nam Xa post office to Dong Lu bridge).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nam Định  
 
#596243: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for package 1: construction work for upgrading and enlarging water system in hamlet 7, hamlet 10, agencies, schools
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tuyên Quang  
 
#596242: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for package 11: construction crude water pipeline for the project of investment and construction Bac Ninh water factory of BT contract
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Ninh  
 
#596241: Sewer and drainage system construction
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for construction sewer and drainage system over Thong Nhat canal.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cà Mau  
 
#596240: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for package 02 (03/TLBG): construction and supply insurance service for the subproject of upgrading Ngo Khong I pumping station in Hiep Hoa district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Giang  
 
#596239: Dyke upgrade
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for package XL.06: upgrading Ky Tho dyke in Ky Anh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Tĩnh  
 
#596238: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
22-4-2014
Bid for package 01: survey, design constructional draw, cost estimate and construction dyke and road in Tran De district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Sóc Trăng  
 
#595862: Water supply system moving-bid cancel
Đăng ngày Posted:
21-4-2014
Hanoi Urban Development Priority Projects PMU announced to cancel the bid for package 25
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008