Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  603970 Vietnam tenders
 
23317 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
603970 DS Đấu Thầu
23317 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#659139: Water reservoir upgrade
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 2: upgrading Khe Thoong water reservoir in Thanh Ky commune, Nhu Thanh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thanh Hoá  
 
#659134: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 3: construction and design, supply equipment and material of fresh water pipeline from water processing factory to Dien Phong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#659131: Water pipeline construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 2: design and construction, supply equipment, material of water pipeline from water processing factory to Dien Quang commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#659126: Wastewater processing plant and pumping station construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 1: construction wastewater processing plant and pumping stations in Hoa Binh, Son La, Lang Son provinces.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hoà Bình  
 
#659122: Spillway construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for construction Trung Do spillway in Bao Nhai commune, Bac Ha district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lào Cai  
 
#659121: Ship turn zone dredging-bid extend
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for dredging turn zone of Chua Ve ship.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#659119: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for upgrading Chau Lang pumping station in Chau Lang commune, Tri Ton district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#659116: Nodal work construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for package 1: design and construction , supply equipment and material for nodal work and water processing factory for water system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#659114: Irrigation canal construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for construction irrigation canal Dong and Tay under the project of Luong Phi pumping station level 2 in Luong Phi commune, Tri Ton district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#659110: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
23-10-2014
Bid for construction embankment on right side on Cay Kho canal from Km2+640 to Km2+800.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008