Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-8-2014
Home New Control Panel Login
 
  579283 Vietnam tenders
 
22960 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
579283 DS Đấu Thầu
22960 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#633491: Water supply system construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
20-8-2014
Bid for package 2: construction and supply equipment for repairing and upgrading water system in Hung Thang, Hung Tan, Hung Phuc communes, Hung Nguyen district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#633488: Wastewater processing system construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
20-8-2014
Bid for construction and installation equipment for improving and upgrading wastewater processing system of Nuoc Trong rubber factory
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tây Ninh  
 
#633483: Wastewater collection sewer construction
Đăng ngày Posted:
20-8-2014
Bid for construction wastewater collection sewer No 2 for the project of drainage and wastewater system in Cao Lanh city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#633143: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for: + construction water supply system on the road from HN2 to provincial road 287
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#633141: Water reservoir construction
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for package 3: construction water reservoir and water supply system in Can Ty, Dong Ha, Lung Tam communes in Quan Ba district, Ha Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
#633138: Wastewater processing system construction
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for construction and installation equipment for improving and upgrading wastewater processing system of Nuoc Trong rubber factory with capacity of 2,000m3/day, column A.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tây Ninh  
 
#633133: Sewers construction
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for package CM-CW 25 (package 26): construction sewers of Kenh Cung, Muoi Ho, Ma Tam, Xeo Su, Xeo Thang under the project of construction irrigation system in region X - Nam Ca Mau.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cà Mau  
 
#633130: Jet dredging
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for package 6: dredging Nghi Son jet year 2014.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#633126: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for: #Package 6: construction embankment in Tam Nong township
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#633122: Drainage system construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
19-8-2014
Bid for package 8a: construction drainage system on road No 1, road No 2 and road No 4 for investment and construction infrastructure of Thanh Loc industrial zone of 150ha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Kiên Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008