Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-12-2015
Home New Control Panel Login
 
  790283 Vietnam tenders
 
25313 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
790283 DS Đấu Thầu
25313 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#859036: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
01-12-2015
Bid for treating drainage system at flooded places and environment pollution in Lao Cai city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#859031: Drain construction
Đăng ngày Posted:
01-12-2015
Bid for construction drain at Km65+430 – Km66+640 ( T, P ) Km97+800 – Km98+400 ( T) on highway 91 An Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#859029: Canal improve
Đăng ngày Posted:
01-12-2015
Bid for package 01: upgrading Tong Mo canal (Tong Mo – Khoi 1 Kim Son) in Que Phong district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#858395: Water reservoir construction
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for package 16: +Lot 4: construction Roc At water reservoir in Thuong Coc commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#858391: Water pipeline improve
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for improving water pipeline HDPE D225,, D160 from Yen Mo water plant to supply water for Yen Phong commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#858382: Sewer construction
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for construction drainage sewer from km27 to km27+280; km27+697 to km28+700, sewer at km23+240 on highway 91C in An Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Nam
Southern
 
 
#858375: River dredging
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for package 02: dredging An Luong river and construction work on canal in Thai Thuy district, Thai Binh province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Bắc
Northern
 
 
#858372: Pumping station upgrade
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for package 01: upgrading Trang Han pumping station in Thanh Phong commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#858368: Irrigation work construction
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for package 01: construction Dak Blieng irrigation system in Dak R’tih commune, Tuy Duc district ( dredge and repair main canal )
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Miền Trung
Central
 
 
#858363: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
30-11-2015
Bid for repairing and restoring drainage system from Km1931 – Km1939 ( P), Km1951 – Km1954 QL1, Long An province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008