Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1142865: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 01: construction water supply system ion Mon hamlet, Thach Giam commuine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#1142860: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package QN-CQ-03: supply equipment and construction water supply pipeline and water meters for Tam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#1142858: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package QN-CQ-02: supply equipment and construction water supply pipeline and water meters for Dien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#1142855: Wharf and embankment construction
Đăng ngày Posted:
18-1-2017
Bid for package 9: construction wharf and embankment at Ben Nghe Phu Huu port.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#1142302: Irrigation system repair
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for repairing and upgrading Na Duoc + Na Hong irrigation system in Tan Binh hamlet, Viet Vinh commune, Bac Quang district Ha Giang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
#1142300: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for construction irrigation system in Xuan Minh hamlet, Xuan Thanh hamlet, Duc Xuan commune, Bac Quang district Ha Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Giang  
 
#1142297: Fuel filling port dredging
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for dredging fuel filling port and jet leading to port for the project of Thang Long Thermal Power Plant 2x300MW.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1142295: Flooded area improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for improving flooded area in group 4, An Phu ward, Thuan An town
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Dương  
 
#1142292: Drainage system improve
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for improving drainage system of Binh Duong Rehabilitation Hospital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bình Dương  
 
#1142290: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
17-1-2017
Bid for construction drainage system on DT301 from bypass of highway 2 – BOT to Hanoi Lao Cai railway to Nguyen Tat Thanh road in Phuc Yen town
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008