Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2014
Home New Control Panel Login
 
  570176 Vietnam tenders
 
22814 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
570176 DS Đấu Thầu
22814 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#623988: Water supply system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 21: supply equipment and materials and construction water supply system for construction Ninh Thuan 1 nuclear power plant.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Ninh Thuận  
 
#623986: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 1: construction water collection system, water processing system, main network, related equipment and connection households
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đăk Lăk  
 
#623984: Wastewater processing station construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for supply and installation equipment, technology pipeline, technology equipment and operation for investment and construction wastewater processing station phase 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#623983: Ship jet dredge-bid extend
Đăng ngày Posted:
22-7-2014
Bid for package 8: dredging ship jet and signal buoy for investment and upgrading jet of ship 10.000DWWT in Cua Lo port.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#623721: Wharf dredging
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for dredging wharf, survey and checking barrier for marine announcement in Vung Tau base.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#623720: Water system construction
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for +construction and installation nodal works, main pipeline, branch pipeline, water processing zone
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hưng Yên  
 
#623719: Sewer construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for package 6: construction left bank from C16T+12,55m to C25T+14,59m for reinforcing Xuan Quan sewer of Bac Hung Hai irrigation agriculture system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Dương  
 
#623718: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for construction Lung Thang irrigation system in Pa Ham commune (Huoi Mi commune) in Muong Cha district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Điện Biên  
 
#623717: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Bid for construction embankment in area A of section A - B of Dam Sen culture park.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#623716: Canal construction
Đăng ngày Posted:
21-7-2014
Procurement package B.2.2: South Main Canal and Structures from K10+00 to K21+500, including: Lot 1: KN 03-SMC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008