Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  705570 Vietnam tenders
 
26357 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
705570 DS Đấu Thầu
26357 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#1005092: Dyke reinforce
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for reinforcing from K29+387 to K30+866 and K30+866 to K32+838 of Ta Ninh dyke in Truc Ninh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nam Định  
 
#1005091: Dyke reinforce
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for reinforcing from K9+259 to K10+00 and K10+200 to K11+188 of Huu Dao dyke in Vu Ban district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nam Định  
 
#1005090: Dyke reinforce
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for reinforcing from K137+500 to K139+00 and K146+00 to K147+300 of Ta Day dyke in Y Yen district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nam Định  
 
#1005089: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for construction dyke from K95+144 – K95+630 on Ta Day dyke in Kim Bang district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nam  
 
#1005088: Dyke construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for construction dyke from K106+200 – K106+766 on Ta Day dyke in Phu ly city .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nam  
 
#1005087: Drainage system construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for package 03: construction work and common work for drainage system on Song Lam road in NGhi Hai ward, Cua Lo town.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#1005086: Dam construction
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for construction irrigation dam at vegetables – flower – fruit planning area and other plants and tourism development in Kon Plong district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Kon Tum  
 
#1005085: Canal reinforce
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for reinforcing irrigation canal in Na Ngam hamlet, Na Nhan commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Điện Biên  
 
#1005084: Canal dredge-bid exchange
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for dredging and organising traffic system on Rach Soi – Hau Giang canal from Km53+000 to Km59+000.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#1005083: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
22-7-2016
Bid for dredging canal 7000 and improving embankment of (Bang Lang canal – Bui Cu canal) in Tan Thanh district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Long An  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008