Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-2-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23927 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
645916 DS Đấu Thầu
23927 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#704149: Primary and secondary networks construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Procurement package: lot 2 - Construction of primary and secondary networks in Hoa Binh; lot 3 - Construction of primary and secondary networks in Hoa Binh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hoà Bình  
 
#704148: Low water bridge construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for construction Tan Dong low water bridge in Dong Van commune. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#704147: Float buoy and aqueduct construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 11: construction float buoy and aqueduct at Tan Cang tourism area. Funding source: investment and development capital of Sai Gon Tourism Corp. Method of bidder selection: National ope
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hồ Chí Minh City  
 
#704146: Embankment improve
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for improving embankment in Phu Tuc commune, Chau Thanh district. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bến Tre  
 
#704145: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 2: construction embankment to protect Vinh Chau riverbanks in ward 1, Vinh Chau town. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Sóc Trăng  
 
#704144: Dyke and embankment construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for: #Package C4-QB-CP-01: construction dyke and anchor type 1 and signal system. Bid bond: 550,000,000 dong #Package C4-QB-CP-02: construction embankment and anchor type 1. Bid bond: 220,000,00
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Bình  
 
#704143: Bridges construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for: #Package 18: construction 6 bridges on Go Cat - Hoc Luu -Rach Tram canal #Package 19: construction 3 bridges on Ba Ly 1 canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cần Thơ  
 
#703788: Water system improve
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 01/XL: improving works and water system under the project of operation building of Central Power Corp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đà Nẵng  
 
#703784: Wastewater processing system construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package NA/C2B/W/01: + Lot 1 (NA/C2B/W/01.01): construction wastewater processing system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Nghệ An  
 
#703780: Sewer and road construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for construction sewer and road to Bach Van - Vung Ba Chau lake.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008