Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
22-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  602669 Vietnam tenders
 
23298 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
602669 DS Đấu Thầu
23298 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#657746: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
1. The Government of Socialist Republic of Vietnam has received a loan from the Export-Import Bank of Korea from the resources of the Economic Development Cooperation Fund
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Sơn La  
 
#657743: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package EPC: designing, supply equipment, material and installation fresh water processing area for investment and construction fresh water system
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#657742: Water supply system construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction water system, water pump and infrastructure of Phu Lien weather radar station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#657739: Wastewater drainage dyke construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction wastewater drainage dyke from service land in Xuan Hoa ward to Ca Lo river
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Vĩnh Phúc  
 
#657736: Pumping station construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 5: construction water construction works, dredging main canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#657732: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction Na Cau irrigation system in Muong Te resettlement area in Muong Te commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Lai Châu  
 
#657728: Irrigation system construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction irrigation system in Nam Un hamlet, Na Nghiu commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Sơn La  
 
#657725: Ferry construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 9: construction ferry for investment and construction jet for large capacity ship to Hau river.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#657722: Embankment construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction embankment of Dam Sen lake in Bac Giang city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Bắc Giang  
 
#657719: Dyke upgrade
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for upgrading dyke from K8+453 to K8+559; K9+580 to K9+694
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hưng Yên  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008