Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-9-2015
Home New Control Panel Login
 
  746025 Vietnam tenders
 
25016 members
Water, irrigation works
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
746025 DS Đấu Thầu
25016 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Water, irrigation works
 
#809753: Water supply system construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 6: construction water supply system in Hiep Tung commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cà Mau  
 
#809749: Water system construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction water supply system in Dong Hai hamlet,. Tam Anh Bac commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Quảng Nam  
 
#809747: Water system construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction water system in Ban Vit hamlet, Thuong Giap commune, Na Hang district, Tuyen Quang province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tuyên Quang  
 
#809745: Water reservoir upgrade
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 2: upgrading Dong Can water reservoir in Xuan Cam commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Thanh Hoá  
 
#809743: Sewer upgrade
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for upgrading sewer and station of An Tuc pumping station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại An Giang  
 
#809742: Jet dredging
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 6: dredging jet for the project of Hon Gai – Cai Lan jet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
#809740: Irrigation ditch construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for dredging and traffic system ( dredge +dumping ground + organising traffic system ) for dredging and traffic system on Rach Khe Luong – Ong Hien – Ta Nien ( section of Ong Hien – Ta Nien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Hà Nội  
 
#809739: Irrigation dam construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction Ngoi Nguyen irrigation dam in hamlet 3 Yen Lap, Yen Phu commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Tuyên Quang  
 
#809737: Embankment and sewer construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for package 02: construction embankment and sewer of No 10 in An Khanh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Đồng Tháp  
 
#809735: Dam and canal construction
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Bid for construction Phai Don dam and canal in hamlet 4 Nam Phong, Hung Dao commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Water, irrigation works tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008