Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
 
#998896: (Hủy thầu) Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Thông báo hủy mời thầu gói thầu: Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160705737 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/07/2016 15:58".
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#998892: (Gia hạn) XL 01: Thi công các hạng mục chính
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: XL 01: Thi công các hạng mục chính.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ninh  
 
#998887: Gói thầu số 01: Xây lắp, thiết bị
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01: Xây lắp, thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Ninh Thuận  
 
#998884: Cải tạo, nâng cấp trường quay nội nhà D
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo, nâng cấp trường quay nội nhà D của Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hà Nội  
 
#998880: Thi công xây dựng công trình Kho chứa hàng tổng hợp tại Cảng Bến Nghé
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng công trình Kho chứa hàng tổng hợp tại Cảng Bến Nghé
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#998877: Xây dựng
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160708346 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/07/2016 14:02" (
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#998870: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#998867: Thi công xây lắp + Xây dựng nhà tạm
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây lắp + Xây dựng nhà tạm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
#998863: Tôn tạo cảnh quan khu đầu mối
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tôn tạo cảnh quan khu đầu mối "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160707689 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Quảng Ngãi  
 
#998858: Thi công xây dựng + lán trại
Đăng ngày Posted:
14-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng + lán trại "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160708102 - 01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Water, irrigation works
[1] 2 3 4 5 PHÍA SAU  Next Category
Civil construction
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008