Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-5-2015
Home New Control Panel Login
 
  695166 Vietnam tenders
 
24510 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
695166 DS Đấu Thầu
24510 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#756458: Working building construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for package 06: construction working building for Vehicles Vocational Training College.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ngãi  
 
#756380: Market construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction market in Ban My commune, Hoang Su Phi district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Giang  
 
#756378: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction Quynh Son kindergarten in Quynh Son commune.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thái Bình  
 
#756375: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction Hoa Sen kindergarten in Phu Khanh ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thái Bình  
 
#756372: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for package 04: construction Chi Cong kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bình Thuận  
 
#756369: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction 4 classrooms for Ly Son kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ngãi  
 
#756366: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction Vinh Trinh 2 kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cần Thơ  
 
#756363: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for construction kindergarten in Tan Tru township, Tan Tru district, Long An province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#756361: Kindergarten construction
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for package 06: construction Hoa Mai kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Tây Ninh  
 
#756358: House improve
Đăng ngày Posted:
29-5-2015
Bid for improving house for soldiers of Quan Ba district branch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Giang  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008