Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-7-2016
Home New Control Panel Login
 
  709985 Vietnam tenders
 
26383 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
709985 DS Đấu Thầu
26383 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#1009854: Optical cable construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for +package 3: construction optical cable
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009853: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for construction infrastructure of BTS stations in Thai Binh province phase 3
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009852: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 05/2016 – VT: improving communication wire on Dong Cac road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009851: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 09/2016 – VT: improving communication wire on Duong Lang 3 road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009850: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 07/2016 – VT: improving communication wire on Duong Lang 1 road. Funding source: electric post rent
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009849: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 06/2016 – VT: improving communication wire on Vinh Ho road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009848: Communication wire improve
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 08/2016-VT: improving communication wire on Duong Lang 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009847: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for construction infrastructure if BTS stations in Nam Dinh province – phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009845: BTS infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for construction infrastructure of 04 BTS stations of Dam Ha 3, Hai Xuan 3, Tay Ka Long 2, Quang Yen 3 in Quang Ninh province 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1009844: Warehouse construction
Đăng ngày Posted:
29-7-2016
Bid for package 01: construction and supply equipment for warehouse of Ben Cau district.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Tây Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008