Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
04-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731904 Vietnam tenders
 
24848 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
731904 DS Đấu Thầu
24848 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#794901: Workshop improve
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 01: improving automobile workshop of Thong Nhat Coal Co.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ninh  
 
#794898: Workshop construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 01: construction workshop of mechanical repairing
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ninh  
 
#794894: Working building construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction working building of Ly Son telecom centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ngãi  
 
#794893: Working building construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction working building for inspection station km6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ninh  
 
#794889: Window and shutter catch improve
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for improving window and shutter catch for living house of workers.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ninh  
 
#794885: Warehouse upgrade
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for upgrading warehouse, improving kitchen, canteen, working room, lecture hall for Hoa Binh defence school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hoà Bình  
 
#794882: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 15: levelling surface for An Giang Transporting Professional and Technical School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại An Giang  
 
#794879: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 01: construction 8 classrooms for secondary school in Quyet Tien commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hải Phòng  
 
#794877: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for construction 6 classrooms for Ngo Van So secondary school in Pho Moi ward, Lao Cai city.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lào Cai  
 
#794874: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
03-8-2015
Bid for package 02: construction Nguyen Trai secondary school in Ben Tam ward, Chi Linh town.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hải Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008