Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630813 Vietnam tenders
 
23715 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
630813 DS Đấu Thầu
23715 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#687946: Households arranging
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 08: construction and supply equipment for residual works for arranging households at border gate at Ha Kho point in Ka Lang commune, Muong Te district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lai Châu  
 
#687944: Meeting hall improve
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for improving roof of meeting hall of Mai Lam commune People's Committee
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#687937: Telecom infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction infrastructure for supplying telecom service for apartment building at group 9, Trung Hoa ward, Cau Giay district, Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#687934: Vocational training centre construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction mechanical practising workshop, cooking practising room, restaurant practising room for Lien Chieu vocational training centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#687931: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction technical infrastructure in land for auction in Dong Da ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Vĩnh Phúc  
 
#687930: Stadium construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction stadium in Ly Nhan commune, Vinh Tuong district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Vĩnh Phúc  
 
#687927: Residential area construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for construction and supply equipment for Bich Son trade residential area in Viet Yen district, Bac Giang province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bắc Giang  
 
#687924: Resettlement area construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 11: construction area A- 41 apartment adjacency for the project of resettlement area at Mat Meo field in Long Huong ward, Ba Ria city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687921: Resettlement area construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 12: construction area B - 41 apartment adjacency for resettlement area at Mat Meo field , Long Huong ward, Ba Ria city
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#687918: Production workshop and supplementary works construction
Đăng ngày Posted:
22-12-2014
Bid for package 9: construction main production workshop and supplementary works for Phu Cuong yarn factory at Phu Cuong industrial zone in Dinh Quan district, Dong Nai province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008