Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  602579 Vietnam tenders
 
23298 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
602579 DS Đấu Thầu
23298 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#657553: Working office construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction working office and living house in Hau Lan hamlet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#657551: Working office repairing
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for repairing working office, supply assets for Thanh Nien television
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#657550: Work construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 1: construction work. Funding source: Bac Tu Liem district budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#657548: Working building and public service house construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for construction working building, public service house and equipment for Chi Linh hydro - meteorological station.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#657546: Theatre construction-time exchange
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 9: construction Song Huong theatre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#657544: Terminal repairing
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 3: repairing passengers terminal , working building of Con Dao airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#657542: Surface levelling-bid extend
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 13: levelling surface and construction supplementary works of Hue Music Academy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thừa Thiên-Huế  
 
#657540: Studio repairing and improving
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for improving and repairing TFS studio.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#657539: Sub- institute construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for improving and repairing Vietnam National Sub - Institute of Culture and Arts in Hue.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#657537: Secondary school construction
Đăng ngày Posted:
21-10-2014
Bid for package 3: improving and repairing anti - downgrade of secondary schools in Long Bien district. Funding source; state budget
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008