Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  619823 Vietnam tenders
 
23538 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
619823 DS Đấu Thầu
23538 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#676135: Working building construction
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 1: repairing and improving working building of Bac Ninh Party Provincial Committee Mobilisation Commission
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Bắc Ninh  
 
#676133: Working building improve
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for improving working building at No 271 on Minh Cau road - Thai Nguyen city to head office of transaction office No 8, working office of KTKS division area IV and document warehouse of Thai Nguy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Thái Nguyên  
 
#676131: Workshop improve
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 6: improving workshop of keg extraction lines No 1 and No 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#676129: Works construction
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 25.2: construction works phase 2.2 for investment and construction Phan Ngoc Hien gifted high school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Cà Mau  
 
#676128: Theory classroom construction
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for improving , upgrading and anti - subsidence of theory classroom of building B and building C at branch 1 of HCM City University of Cultural
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#676126: Technology incubation and experimental station construction-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 7: construction road, levelling surface, net house, parking lot, guardhouse, resident house, operation building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#676124: Taxation team repairing
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for repairing commune taxation team in Tan Yen township of Ham Yen district taxation branch of Tuyen Quang Taxation Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Tuyên Quang  
 
#676122: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for levelling surface, construction fence, gymnasium for Tran Nguyen Han High School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Vĩnh Phúc  
 
#676120: Supplementary works construction
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 33.1: construction supplementary works of 5 - storey hostel of workers for enlarging capacity of pit on Dong Vong coal mine
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Ninh  
 
#676118: Seed storage construction
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Bid for package 18/XL: construction seed storage in Yen Ho commune, interior field canal, goods and playing ground at rice seed growing zone in Cam Thanh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Tĩnh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008