Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#1200808: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction underground cable 24kv and transformer station for the project of selling house and office, commercial service
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1200806: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for returning road for construction 02 underground cable of feeder 493 E1.33 and 494 E1.33 Cau Dien, grounding electric pressure of feeder 372 E1.6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1200804: Underground cable construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction 02 underground cable of feeder 493 E1.33 and 494 E1.33 Cau Dien, grounding electric pressure of feeder 372 E1.6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
#1200801: Telecom cable improve-bid exchange
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for improving telecom cable in Trang Bom, Long Thanh, Nhon Trach districts, Bien Hoa city. Funding source; electric post rent.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đồng Nai  
 
#1200799: Telecom cable improve-bid exchange
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for improving telecom cable in Dinh Quan , Tan Phu, Xuan Loc, Thong Nhat, Vinh Cuu districts, Long Khanh town
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đồng Nai  
 
#1200797: Communication wire construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction and supply material, equipment for improving communication wires on road – inter- hamlet 3, 4, 5 in Hung Long commune,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200793: Communication system moving
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction tunnel, sewer and return ( supply remain materials) for moving communication system for construction drainage system on highway 1A.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200791: Working building construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction working building of Thang Binh district administration centre
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Nam  
 
#1200789: Workshop repair
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for package 01: repairing NaCl sale workshop, salt water refinery house
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#1200787: Warehouse construction
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Bid for construction materials warehouse, finish product warehouse, transformer station house , roof, crushing glue tank placing area
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008