Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-2-2015
Home New Control Panel Login
 
  645916 Vietnam tenders
 
23927 members
Civil construction
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
645916 DS Đấu Thầu
23927 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Civil construction
 
#703972: Youth village construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 10: construction house and installation technical infrastructure, equipment, discharge tank, suction tank, diversion canal, pipeline, abutment, yard, fence of pumping station, LV powe
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Ninh Thuận  
 
#703971: Wastewater processing factory construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package DLWW-05: upgrading and enlarging wastewater processing factory from 7.400 m3/ngd to 12.400 m3/ngd of subproject of drainage system, collection and processing wastewater in Da Lat city,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Lâm Đồng  
 
#703970: Working building improve
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for improving working building and supply equipment for Tay Ninh Construction Verification and Planning Centre .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Tây Ninh  
 
#703969: Working building repair and upgrade
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for repairing and upgrading working building of Quang Nam Industry and Trade Department
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Nam  
 
#703968: Working building improve
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for improving and upgrading working building of District Party Committee, district People’s Committee and meeting hall in My Loc district, Nam Dinh Province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Nam Định  
 
#703967: Working building construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for construction work for repairing and improving working building of Quang Nam Politics School
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Nam  
 
#703966: Work construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 7: construction work for centre of Son Tay district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Quảng Nam  
 
#703965: Terminal, storey road and supplementary works construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 7: construction terminal , storey road, supplementary works, working draw for the project of passengers terminal at Cat Bi international airport.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
#703964: Technical infrastructure construction
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 02/XL: construction enlargement area and technical infrastructure under the project of operation building of Central Power Corp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Đà Nẵng  
 
#703963: Surface levelling
Đăng ngày Posted:
30-1-2015
Bid for package 1: levelling surface, retaining wall, fence foundation and underground water tank for Hino 3-S Centre in Da Nang
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Civil construction tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
[1] 2   PHÍA SAU  Next Category
Tuyển tư vấn
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008