Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-4-2014
Home New Control Panel Login
 
  543968 Vietnam tenders
 
22306 members
Mời tư vấn 543968 DS Đấu Thầu
22306 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#581307: Thi công thực địa (điều tra thu thập bản đồ quy hoạch
Đăng ngày Posted:
27-2-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Thi công thực địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#575263: Chí phí Kiểm toán vốn đầu tư
Đăng ngày Posted:
20-1-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chí phí Kiểm toán vốn đầu tư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#570687: Thi công thực địa (điều tra thu thập bản đồ quy hoạch
Đăng ngày Posted:
27-12-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công thực địa (điều tra thu thập bản đồ quy hoạch khoáng sản và thi công công trình)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#559421: Tư vấn “Chuyên gia tư vấn cá nhân tư vấn
Đăng ngày Posted:
22-11-2013
Mời đấu thầu lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn gói thầu: Tư vấn “Chuyên gia tư vấn cá nhân tư vấn xây dựng yêu cầu về kỹ thuật và nội dung hệ th
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#555836: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
Đăng ngày Posted:
11-11-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2013
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#548423: Chuyên gia tư vấn cá nhân tư vấn hỗ trợ phát triển
Đăng ngày Posted:
16-10-2013
Mời lựa chọn tư vấn cá nhân gói thầu: # Chuyên gia tư vấn cá nhân tư vấn hỗ trợ phát triển các yêu cầu về nội dung và kỹ thuật của các phần mềm phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#545461: Thi công thực địa
Đăng ngày Posted:
07-10-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công thực địa (điều tra thu thập bản đồ quy hoạch khoáng sản và thi công công trình)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#539070: Tư vấn "chuyên gia tư vấn cá nhân
Đăng ngày Posted:
13-9-2013
Mời lựa chọn tư vấn cá nhân: # Tư vấn "chuyên gia tư vấn cá nhân tư vấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#535384: Gói thầu gồm các giai đoạn sau: Giai đoạn 1: Điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác
Đăng ngày Posted:
29-8-2013
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu gồm các giai đoạn sau:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#526040: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc dịch các tài liệu từ tiếng Anh sang tiếng Việt v
Đăng ngày Posted:
24-7-2013
Thông báo thay đổi thời gian bán HSMT và thời điểm đóng thầu gói thầu: Thuê đơn vị tư vấn thực hiện việc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008