Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
25-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  679538 Vietnam tenders
 
24344 members
Mời tư vấn 679538 DS Đấu Thầu
24344 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#739595: CPMU-HP03-2 Tư vấn cá nhân trong nước
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Thông báo mời nộp HSQT tuyển tư vấn cá nhân: CPMU-HP03-2 Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát chương trình vệ sinh nông thôn - Hình thứ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736912: Tư vấn điều chỉnh quy hoạch
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn điều chỉnh quy hoạch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736470: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736469: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736468: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736467: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736466: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng, khối lượng công trình, sản phẩm địa chính.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736462: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736461: Xây dựng lưới địa chính huyện Vĩnh Thạnh
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng lưới địa chính huyện Vĩnh Thạnh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#729736: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
09-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008