Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Mời tư vấn 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1400446: CT3-TV17: Tư vấn khảo sát, thiết kế Âu thuyền Cái Khế, Hàng Bàng
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CT3-TV17: Tư vấn khảo sát, thiết kế Âu thuyền Cái Khế, Hàng Bàng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1400444: CT3-TV16 “Tư vấn khảo sát thiết kế cải tạo rạch Cái Sơn – Mương Khai
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CT3-TV16 “Tư vấn khảo sát thiết kế cải tạo rạch Cái Sơn – Mương Khai, cống ngăn triều rạch Phó Thọ, rạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1400439: CT3-TV18 “Tư vấn khảo sát, thiết kế cải tạo kênh rạch trong khu vực đô thị lõi
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: CT3-TV18 “Tư vấn khảo sát, thiết kế cải tạo kênh rạch trong khu vực đô thị lõi và xây dựng hồ điều hò
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1393319: Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
09-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1388428: Giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
02-1-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1380116: (Gia hạn) Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
19-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1380111: (Gia hạn) Khảo sát, lập thiết kế BVTC
Đăng ngày Posted:
19-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Khảo sát, lập thiết kế BVTC
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1373886: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1373878: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1368717: Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp thiết bị
Đăng ngày Posted:
06-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và cung cấp thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008