Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-7-2015
Home New Control Panel Login
 
  716676 Vietnam tenders
 
24679 members
Mời tư vấn 716676 DS Đấu Thầu
24679 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#778746: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
02-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công- dự toán và quy trình bảo trì công trình(http://muasamcong.mpt.gov.vn. TBMT: 2015061279
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#764896: Tư vấn khảo sát và lập dự án Cấp điện nông thôn
Đăng ngày Posted:
12-6-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát và lập dự án Cấp điện nông thôn thành phố Cần Thơ từ lưới điện quốc gia, giai đoạn 2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#758951: CPMU-HP03-2 Tư vấn cá nhân trong nước
Đăng ngày Posted:
04-6-2015
Tuyển tư vấn cá nhân: CPMU-HP03-2 Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ Lập kế hoạch và Giám sát Chương trình Vệ sinh nông thôn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#752017: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - Đoạn 2 (Giai đoạn 2)
Đăng ngày Posted:
22-5-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - Đoạn 2 (Giai đoạn 2): từ Mương Cùng đến Rạch Gốc.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#748419: Tuyển chọn công ty tư vấn
Đăng ngày Posted:
15-5-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu 01: Tuyển chọn công ty tư vấn tiếp thị xã hội bao cao su.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#741475: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Trừ gói thầu trạm biến áp 50KVA).
Đăng ngày Posted:
04-5-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (Trừ gói thầu trạm biến áp 50KVA)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#739595: CPMU-HP03-2 Tư vấn cá nhân trong nước
Đăng ngày Posted:
24-4-2015
Thông báo mời nộp HSQT tuyển tư vấn cá nhân: CPMU-HP03-2 Tư vấn cá nhân trong nước Hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát chương trình vệ sinh nông thôn - Hình thứ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736912: Tư vấn điều chỉnh quy hoạch
Đăng ngày Posted:
21-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn điều chỉnh quy hoạch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736470: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#736469: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đăng ngày Posted:
20-4-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chín
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008