Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-9-2016
Home New Control Panel Login
 
  750493 Vietnam tenders
 
26638 members
Mời tư vấn 750493 DS Đấu Thầu
26638 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1033563: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - giai đoạn 3: Từ rạch Gốc đến rạch Ranh.
Đăng ngày Posted:
01-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - giai đoạn 3: Từ rạch Gốc đến rạch Ranh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1023894: Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán "
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1023889: Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160810620 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1023887: Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1018923: Lập đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
12-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1015088: Khảo sát địa hình, thủy văn và lập dự án thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Đăng ngày Posted:
08-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát địa hình, thủy văn và lập dự án thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, quy trình bảo trì công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1015087: Kháo sát địa chất
Đăng ngày Posted:
08-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kháo sát địa chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1005732: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1005716: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công cống Tân Dinh
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công cống Tân Dinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1005714: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công cống Vũng Liêm
Đăng ngày Posted:
25-7-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công cống Vũng Liêm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008