Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
29-4-2017
Home New Control Panel Login
 
  890572 Vietnam tenders
 
27279 members
Mời tư vấn 890572 DS Đấu Thầu
27279 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1200333: Khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1200329: Khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Đăng ngày Posted:
28-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát; lập báo cáo nghiên cứu khả thi; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1198142: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
26-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1193870: Tư vấn giám sát thi công xây lắp, cung cấp
Đăng ngày Posted:
20-4-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp, cung cấp và lắp đặt Trạm biến áp, hệ thống phòng cháy chữa cháy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1187751: Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
12-4-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1164550: CQS25 - Tư vấn đánh giá độc lập về mức độ áp dụng công nghệ của nông dân
Đăng ngày Posted:
07-3-2017
Thư mời bày tỏ quan tâm: Tư vấn đánh giá độc lập về mức độ áp dụng công nghệ của nông dân tại Ban quản lý dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững T
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1156542: Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1153305: (Gia hạn) Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ
Đăng ngày Posted:
16-2-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công t
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1138796: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ
Đăng ngày Posted:
11-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1133958: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
04-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008