Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
10-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25559 members
Mời tư vấn 603529 DS Đấu Thầu
25559 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#886510: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án
Đăng ngày Posted:
15-1-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 24: Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành (Tổ máy số 2) "
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#883792: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán
Đăng ngày Posted:
12-1-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán – Giai đoạn 3:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#881389: Tư vấn lập Quy hoạch
Đăng ngày Posted:
07-1-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Cần Thơ giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến năm 2035
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#877961: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
31-12-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công Nạo vét kênh Tắc Ông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#875561: (Gia hạn) Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
28-12-2015
Thông báo tiếp tục phát hành HSMQT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 5: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#872674: Gói 2: Tư vấn giám sát dự án
Đăng ngày Posted:
22-12-2015
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 2: Tư vấn giám sát dự án. Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát toàn bộ dự án.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#870256: (Gia hạn) Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
17-12-2015
Thông báo tiếp tục phát hành HSMQT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#862831: (Gia hạn) Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
07-12-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#859705: Tư vấn lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phong Điền
Đăng ngày Posted:
02-12-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Đề án đề nghị công nhận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ là đô thị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#856188: (Thay đổi) Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Thông báo thay đổi thời gian phát hành HSMQT,thời điểm đóng thầu và thời gian thực hiện HĐ: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008