Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771174 Vietnam tenders
 
26749 members
Mời tư vấn 771174 DS Đấu Thầu
26749 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1071659: Tư vấn giám sát độc lập môi trường
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1071657: Tư vấn giám sát độc lập tái định cư
Đăng ngày Posted:
19-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát độc lập tái định cư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1068602: TV-03/2016: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
14-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TV-03/2016: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hạng mục: Nhà Hiệu bộ - Hội trư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1067294: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng năm 2016
Đăng ngày Posted:
13-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm toán năng lượng năm 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1066080: Giám sát xây dựng công trình gói thầu: Xây lắp số 1 và Xây lắp số 2
Đăng ngày Posted:
12-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát xây dựng công trình gói thầu: Xây lắp số 1 và Xây lắp số 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1061387: Quản lý dự án xây dựng
Đăng ngày Posted:
06-10-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Quản lý dự án xây dựng trụ sở Viện KSND thành phố Cần Thơ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1033563: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - giai đoạn 3: Từ rạch Gốc đến rạch Ranh.
Đăng ngày Posted:
01-9-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng - giai đoạn 3: Từ rạch Gốc đến rạch Ranh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1023894: Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán "
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1023889: Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160810620 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1023887: Kiểm toán
Đăng ngày Posted:
19-8-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Kiểm toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008