Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-9-2014
Home New Control Panel Login
 
  589068 Vietnam tenders
 
23079 members
Mời tư vấn 589068 DS Đấu Thầu
23079 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#625499: CT-CS008 Tư vấn quản lý môi trường
Đăng ngày Posted:
28-7-2014
Tuyển chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) theo cách Hướng dẫn tuyển chọn tư vấn do Bên vay của Ngân hàng Thế giới thực hiện gói thầu: CT-CS008 Tư v
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#618832: CPMU-GT03 Chuyên gia trong nước hỗ trợ CPMU lập kế hoạch
Đăng ngày Posted:
03-7-2014
Tư vấn cá nhân: CPMU-GT03 Chuyên gia trong nước hỗ trợ CPMU lập kế hoạch và giám sát 06 mô hình thí điểm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#618826: CPMU-GT03 Chuyên gia trong nước hỗ trợ CPMU lập kế hoạch
Đăng ngày Posted:
03-7-2014
Mời đấu thầu lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn: CPMU-GT03 Chuyên gia trong nước hỗ trợ CPMU lập kế hoạch và giám sát 06 mô hình thí điểm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#618601: Tư vấn “chuyên gia tư vấn xây dựng Chương trình đào tạo
Đăng ngày Posted:
02-7-2014
Lựa chọn tư vấn cá nhân: Tư vấn “chuyên gia tư vấn xây dựng Chương trình đào tạo và Đánh giá tính khả thi và mức độ phù hợp của Chương trình đào tạ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#611300: CPMU-GT07: Tư vấn chuẩn bị kế hoạch thực hiện cho công tác quản lý dịch hại tổng hợp
Đăng ngày Posted:
12-6-2014
Lựa chọn tư vấn cá nhân gói thầu: CPMU-GT07: Tư vấn chuẩn bị kế hoạch thực hiện cho công tác quản lý dịch hại tổng hợp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#611293: CPMU-HP2-03: Chuyên gia trong nước về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản
Đăng ngày Posted:
12-6-2014
Mời Lựa chọn tư vấn cá nhân trong nước gói thầu: CPMU-HP2-03: Chuyên gia trong nước về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#609641: CPMU-GT07: Tư vấn chuẩn bị kế hoạch thực hiện cho công tác quản lý dịch hại tổng hợp
Đăng ngày Posted:
09-6-2014
Thư mời bày tỏ quan tâm: #1: CPMU-GT07: Tư vấn chuẩn bị kế hoạch thực hiện cho công tác quản lý dịch hại tổng hợp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#598123: CPMU-GT03: Chuyên gia trong nước hỗ trợ CPMU lập kế hoạch
Đăng ngày Posted:
29-4-2014
Mời tư vấn cá nhân gói thầu: CPMU-GT03: Chuyên gia trong nước hỗ trợ CPMU lập kế hoạch và giám sát 06 mô hình thí điểm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#597808: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
28-4-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#581307: Thi công thực địa (điều tra thu thập bản đồ quy hoạch
Đăng ngày Posted:
27-2-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Thi công thực địa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008