Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-11-2014
Home New Control Panel Login
 
  617920 Vietnam tenders
 
23509 members
Mời tư vấn 617920 DS Đấu Thầu
23509 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#667794: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.
Đăng ngày Posted:
10-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 6: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị..
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#667347: Gói thầu TV03 “Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm
Đăng ngày Posted:
07-11-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn Thời điểm đóng thầu: Gói thầu TV03 “Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm chuyên dùng tại các phòng ban chuyên môn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#667338: Gói thầu tư vấn giám sát gói thầu thiết bị xây lắp số 1.1
Đăng ngày Posted:
07-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu tư vấn giám sát gói thầu thiết bị xây lắp số 1.1: Hệ thống cấp điện chiếu sáng+trạm biến áp 2x2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#666879: Tư vấn giám sát xây dựng công trình đường Thới Thuận - Thạnh Lộc
Đăng ngày Posted:
07-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát xây dựng công trình đường Thới Thuận
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#662930: Giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
30-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 4: Giám sát thi công xây dựng.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#661238: IC5- 02 chuyên gia tư vấn triển khai thí điểm
Đăng ngày Posted:
28-10-2014
Lựa chọn tư vấn cá nhân gói thầu: IC5- 02 chuyên gia tư vấn triển khai thí điểm Đề án vị trí việc làm tại Thành phố Cần Thơ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#650305: Gói thầu TV03 “Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm
Đăng ngày Posted:
07-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV03 “Thuê đơn vị tư vấn xây dựng phần mềm chuyên dùng tại các phòng ban chuyên môn cấp huyện và ph
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#650299: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1
Đăng ngày Posted:
07-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu số 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#649736: Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
06-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 8: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#648041: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 01
Đăng ngày Posted:
01-10-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán gói thầu số 01 công trình Trung Tâm y tế quận Bình Thủy, TP. Cần
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008