Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630372 Vietnam tenders
 
23699 members
Mời tư vấn 630372 DS Đấu Thầu
23699 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#685127: Tư vấn Giám sát thi công Gói thầu số 01
Đăng ngày Posted:
16-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn Giám sát thi công Gói thầu số 01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#683369: Tư vấn đánh giá tác động môi trường Bệnh viện
Đăng ngày Posted:
11-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn đánh giá tác động môi trường Bệnh viện.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#679951: Gói thầu CT-CS4.34: Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, lập HSMT
Đăng ngày Posted:
04-12-2014
Chính phủ nước Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng Thế giới để sử dụng cho việc thực hiện Dự án nâng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#678512: Gói thầu số 13: “Giám sát thi công xây dựng Khối giảng đường y tế”
Đăng ngày Posted:
02-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 13: “Giám sát thi công xây dựng Khối giảng đường y tế”
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#678503: IC6- 01 chuyên gia tư vấn giám sát quá trình tiếp nhận chuyển giao phần mềm
Đăng ngày Posted:
02-12-2014
Lựa chọn tư vấn cá nhân gói thầu: IC6- 01 chuyên gia tư vấn giám sát quá trình tiếp nhận chuyển giao phần mềm của gói thầu PTV1 và quá trình xây dựng phần m
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#676505: Gói thầu TV2 “01 đơn vị tư vấn xây dựng bộ tài liệu đào tạo
Đăng ngày Posted:
27-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV2 “01 đơn vị tư vấn xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ, công chức, viên
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#675856: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#675851: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#675848: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
26-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#675225: Tư vấn giám sát thi công XD
Đăng ngày Posted:
25-11-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công XD.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008