Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-6-2016
Home New Control Panel Login
 
  663291 Vietnam tenders
 
26094 members
Mời tư vấn 663291 DS Đấu Thầu
26094 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#959039: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn 1 (giai đoạn 2)
Đăng ngày Posted:
30-5-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng đoạn 1 (giai đoạn 2): từ rạch Tắc Ông Thục đến Mương Cùng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#941522: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thang máy, máy lạnh.
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp và cung cấp, lắp đặt thang máy, máy lạnh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#932532: (Gia hạn) Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng Dự toán
Đăng ngày Posted:
20-4-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng Dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#925743: (Gia hạn) Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
08-4-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#921508: Lập Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng
Đăng ngày Posted:
01-4-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập Đề án Tăng cường vận tải hành khách công cộng kết hợp với kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới c
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#917182: Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình (xây lắp).
Đăng ngày Posted:
25-3-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Chi phí giám sát thi công xây dựng công trình (xây lắp).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#914844: Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng Dự toán
Đăng ngày Posted:
22-3-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước: Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng Dự toán “http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20160306859-00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#911743: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
16-3-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#910850: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
15-3-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#910247: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
14-3-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình và quy trình bảo trì công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008