Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  732987 Vietnam tenders
 
24859 members
Mời tư vấn 732987 DS Đấu Thầu
24859 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#792558: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
29-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng gói thầu 5b: Xây dựng đường và cống từ Km15+960 đến Km24+940 và cầu Chủ Ch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#789803: “Lập quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Bảo Định”.
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Lập quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Bảo Định”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#789799: Lập quy trình vận hành dự án
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập quy trình vận hành dự án. Thuộc dự án: Tiểu dự án khép kín tuyến đê, cống vùng Ô Môn – Xà No giai đoạ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#789796: “Lập quy trình vận hành tạm thời Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre”.
Đăng ngày Posted:
23-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Lập quy trình vận hành tạm thời Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#788324: Gói thầu số V46 “Môi trường vi sinh dùng cho tăng sinh Listeria monocytogenes
Đăng ngày Posted:
21-7-2015
Mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: Gói thầu số V46 “Môi trường vi sinh dùng cho tăng sinh Listeria monocytogenes”
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#786889: Gói thầu giám sát gói số 02
Đăng ngày Posted:
17-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu giám sát gói số 02: Khối nhà chính,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#785475: TV16-TTR2: “Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán xây lắp giai đoạn 1”
Đăng ngày Posted:
15-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: TV16-TTR2: “Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán xây lắp giai đoạn 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#785471: Gói thầu TV7-MT: “Tư vấn Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA)”
Đăng ngày Posted:
15-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV7-MT: “Tư vấn Lập Báo cáo Đánh giá tác động môi trường (EIA)”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#785468: Gói thầu TV4-CĐ: “Tư vấn Lập Báo cáo tham vấn nâng cấp cộng đồng”
Đăng ngày Posted:
15-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV4-CĐ: “Tư vấn Lập Báo cáo tham vấn nâng cấp cộng đồng”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#785465: Gói thầu TV3-TC: “Tư vấn Lập Báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế tài chính”
Đăng ngày Posted:
15-7-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV3-TC: “Tư vấn Lập Báo cáo phân tích hiệu quả kinh tế tài chính”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008