Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  789204 Vietnam tenders
 
25307 members
Mời tư vấn 789204 DS Đấu Thầu
25307 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#856188: (Thay đổi) Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Thông báo thay đổi thời gian phát hành HSMQT,thời điểm đóng thầu và thời gian thực hiện HĐ: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#856132: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
26-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT: 20151108807-00. Thời điểm đăng tải: 23/11/2015 19:58
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#853117: Gói thầu 20 "Giám sát thi công xây dựng gói Khối thư viện - Hiệu bộ
Đăng ngày Posted:
20-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 20 "Giám sát thi công xây dựng gói Khối thư viện - Hiệu bộ; gói Phòng chống mối;
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#852131: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Đăng ngày Posted:
19-11-2015
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Dịch vụ tư vấn cho Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#840450: Hạng mục CPMU-GT 21-02: Tư vấn hỗ trợ thực hiện dự án – Phiên dịch viên
Đăng ngày Posted:
30-10-2015
Tư vấn thực hiện dự án: Dự án: Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng đồng bằng sông Cửu Long (WB6). Hiệp định tín dụng số: Cr.4951-VN.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#839600: Lập đồ án Quy hoạch
Đăng ngày Posted:
29-10-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#834426: Tư vấn lập đề án
Đăng ngày Posted:
20-10-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập đề án Khu Công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#819734: Tư vấn quản lý dự án
Đăng ngày Posted:
24-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn quản lý dự án. Thuộc dự án: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#809234: Lập đồ án Quy hoạch
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#809230: Lập đồ án Quy hoạch và khảo sát địa hình
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch và khảo sát địa hình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008