Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
30-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  665391 Vietnam tenders
 
24171 members
Mời tư vấn 665391 DS Đấu Thầu
24171 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#723599: Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
25-3-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#710119: Gói thầu TV11: Giám sát thi công xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
27-2-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu TV11: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#697861: Tư vấn khảo sát địa hình + địa chất
Đăng ngày Posted:
19-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình + địa chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#697858: Tư vấn khảo sát địa hình + địa chất
Đăng ngày Posted:
19-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát địa hình + địa chất .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#696303: Tư vấn lập TKBVTC và dự toán công trình
Đăng ngày Posted:
14-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập TKBVTC và dự toán công trình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#696300: Tư vấn lập TKBVTC và dự toán công trình
Đăng ngày Posted:
14-1-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập TKBVTC và dự toán công trình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#695742: Tư vấn đánh giá tác động môi trường Bệnh viện
Đăng ngày Posted:
13-1-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn đánh giá tác động môi trường Bệnh viện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#691138: Gói thầu TV2 “01 đơn vị tư vấn xây dựng bộ tài liệu đào tạo
Đăng ngày Posted:
30-12-2014
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu TV2 “01 đơn vị tư vấn xây dựng bộ tài liệu đào tạo, bồi dưỡng dành cho cán bộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#691120: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
Đăng ngày Posted:
30-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#688652: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán
Đăng ngày Posted:
24-12-2014
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008