Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2017
Home New Control Panel Login
 
  835972 Vietnam tenders
 
27019 members
Mời tư vấn 835972 DS Đấu Thầu
27019 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1138796: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ
Đăng ngày Posted:
11-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty mẹ -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1133958: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
04-1-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1128912: Gói thầu số 5: Khảo sát rà tìm chướng ngại vật phục vụ thông báo hàng hải khu neo chờ
Đăng ngày Posted:
27-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 5: Khảo sát rà tìm chướng ngại vật phục vụ thông báo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1123864: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công
Đăng ngày Posted:
20-12-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1118114: (Gia hạn) Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
13-12-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1117087: (Gia hạn) TV-04/2016: Tư vấn khảo sát địa chất hạng mục: Nhà Hiệu bộ - Hội trường
Đăng ngày Posted:
12-12-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: TV-04/2016: Tư vấn khảo sát địa chất hạng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1117054: (Gia hạn) Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
12-12-2016
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1101482: Tư vấn hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu, đánh giá thầu các gói thầu
Đăng ngày Posted:
24-11-2016
Tên dự án: Dự án phát triển Thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị Tên gói thầu: Tư vấn hỗ trợ lập hồ sơ mời thầu, đánh g
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1100443: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
23-11-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán (huyện Vĩnh Thạnh,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1096656: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
18-11-2016
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008