Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
09-10-2015
Home New Control Panel Login
 
  761995 Vietnam tenders
 
25078 members
Mời tư vấn 761995 DS Đấu Thầu
25078 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#819734: Tư vấn quản lý dự án
Đăng ngày Posted:
24-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn quản lý dự án. Thuộc dự án: Bệnh viện Ung bướu thành phố Cần Thơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#809234: Lập đồ án Quy hoạch
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#809230: Lập đồ án Quy hoạch và khảo sát địa hình
Đăng ngày Posted:
03-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Lập đồ án Quy hoạch và khảo sát địa hình.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#808545: “Gói thầu TV2 – KS: Tư vấn Khảo sát địa hình – địa chất và Khảo sát thủy văn
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Gói thầu TV2 – KS: Tư vấn Khảo sát địa hình – địa chất và Khảo sát thủy văn (phục vụ công tác lập Bá
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#808541: “Gói thầu TV10-TKTC3: Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công cho hạng mục đường
Đăng ngày Posted:
01-9-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: “Gói thầu TV10-TKTC3: Tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công cho hạng mục đường nối Cách Mạng Tháng Tám – Đư
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#806537: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch
Đăng ngày Posted:
27-8-2015
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#803988: (Gia hạn) TV16-TTR2: “Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán xây lắp giai đoạn 1”
Đăng ngày Posted:
21-8-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: TV16-TTR2: “Tư vấn Thẩm tra thiết kế, dự toán xây lắp giai đoạn 1”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#803177: (Gia hạn) Lập quy trình vận hành dự án
Đăng ngày Posted:
20-8-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Lập quy trình vận hành dự án.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#803172: (Gia hạn) “Lập quy trình vận hành tạm thời Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre”.
Đăng ngày Posted:
20-8-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: “Lập quy trình vận hành tạm thời Hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre”.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#803170: (Gia hạn) “Lập quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Bảo Định”.
Đăng ngày Posted:
20-8-2015
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: “Lập quy trình vận hành Hệ thống thủy lợi Bảo Định”
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008