Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Mời tư vấn 1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1327034: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
16-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1327030: Tư vấn khảo sát cắm mốc giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng
Đăng ngày Posted:
16-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát cắm mốc giải phóng mặt bằng, khảo sát xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1316785: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC các cống hở
Đăng ngày Posted:
04-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC các cống hở
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1316527: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC các cống hộp
Đăng ngày Posted:
04-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập hồ sơ thiết kế BVTC các cống hộp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1309753: Tư vấn kiểm toán độc lập
Đăng ngày Posted:
25-9-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn kiểm toán độc lập.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1308676: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
22-9-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1294333: Điều tra, đánh giá thoái hóa đất
Đăng ngày Posted:
01-9-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Điều tra, đánh giá thoái hóa đất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1294328: Giám sát
Đăng ngày Posted:
01-9-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1292357: Quản lý môi trường
Đăng ngày Posted:
30-8-2017
Tên gói thầu: Quản lý môi trường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1287062: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị.
Đăng ngày Posted:
23-8-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và giám sát cung cấp, lắp đặt thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008