Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
24-6-2017
Home New Control Panel Login
 
  930743 Vietnam tenders
 
27479 members
Mời tư vấn 930743 DS Đấu Thầu
27479 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ » » Tuyển tư vấn » Mời tư vấn
 
#1240188: Tư vấn xây dựng đề án an toàn an ninh thông tin trong toàn Tổng công ty Phát điện 2
Đăng ngày Posted:
21-6-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn xây dựng đề án an toàn an ninh thông tin trong toàn Tổng công ty Phát điện 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1240177: Khảo sát địa hình
Đăng ngày Posted:
21-6-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát địa hình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1238509: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp hạng mục đường giao thông
Đăng ngày Posted:
20-6-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp hạng mục đường giao thông Đoạn từ Cầu Hàng Bần đến cuối tuyến (từ Km4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1238507: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp hạng mục đường giao thông
Đăng ngày Posted:
20-6-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp hạng mục đường giao thông Đoạn từ QL1A đến Cầu Hàng Bần (từ Km0+00 ÷ Km4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1234253: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
14-6-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1225291: (Gia hạn) Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí
Đăng ngày Posted:
02-6-2017
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2: Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 20
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1222285: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Đăng ngày Posted:
30-5-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1216749: Tư vấn xây dựng đề án an toàn an ninh thông tin
Đăng ngày Posted:
23-5-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn xây dựng đề án an toàn an ninh thông tin trong toàn Tổng công ty Phát điện 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1208375: Giám sát thi công xây dựng Nhà điều hành - thực hành - thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
11-5-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng Nhà điều hành - thực hành - thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1206047: (Gia hạn) Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí
Đăng ngày Posted:
09-5-2017
Thông báo tiếp tục bán HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Lập Quy hoạch phát triển cơ sở kinh doanh khí trên địa bàn thành phố Cần Thơ đến năm 2025
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008