Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-1-2018
Home New Control Panel Login
 
  1080521 Vietnam tenders
 
28037 members
Consultant 1080521 DS Đấu Thầu
28037 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#1400989: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 03/18/GS-PC CHUONGMY : supply supervision service for construction and installation equipment for improving Tran Phu – shunts (373E10.2) and Nam Son cement ( 372E10.9)/
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400987: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 01/18/GS-PC CHUONGMY: supply supervision service for construction and installation equipment for construction TBA in Chuong My district 2018 – phase 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400985: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 02/18/GS-PC CHUONGMY: supply supervision service for construction and equipment for the project of improving gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400960: Consulting service supply-bid cancel
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Power Transmission Co No 1 announced to cancel the bid for package 7: supply consulting service for supervision for construction and equipment for head office of Power Transmission Co No 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400869: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package TVTK2018_04: supply consulting service for planning technical economic report for construction DDK & TBA in Ung Hoa district phase 2- 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400863: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 6 – TVTK18: supply consulting service for planning technical economic report for improving old gridline at Kim Ma village
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400858: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package 5 – TVTK18: supply consulting service for planning technical economic report for improving LV power system on Phan Dinh Phung road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400850: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for supply consulting service for planning technical economic report for investment and construction works 2018 – phase 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400845: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package TVTK2018_03: supply consulting service for planning for technical economic report for upgrading Thai Bang shunt of feeder 374E10.2 connection loop with feeder 379 – 374 E10.2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1400841: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
19-1-2018
Bid for package TVTK2018_05: supply consulting service for planning technical economic report for the project upgrading feeder 474E10.2 from column 64 -90 on grid and shunt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008