Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
15-2-2016
Home New Control Panel Login
 
  603529 Vietnam tenders
 
25560 members
Consultant 603529 DS Đấu Thầu
25560 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#895224: Consulting services supply
Đăng ngày Posted:
02-2-2016
EXTERNAL AUDIT CONSULTING SERVICES FOR FY 2015 - 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#894635: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for package 13: supply supervision service for environment for the project of improving drainage system in Hanoi West area ( Yen Nghia pumping station ) phase 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#894584: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply consulting service for planning feasibility study for the project of improving and upgrading QL6 of section of Cao Phong – Tan Lac and QL12B of Ho Chi Minh trail to QL6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#894583: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
01-2-2016
Bid for supply consulting service for planning environment impact report for the project of improving and upgrading QL6 of section of Cao Phong – Tan Lac and QL12B of Ho Chi Minh trail to QL6
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#894044: Consulting service supply-time exchange
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply service for developing project management software and finance management
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#893934: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply consulting service for planning technical economic report for investment and construction works 2016 phase 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#893932: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for supply consulting service for design working draw and estimation for the project of repairing landing area A2 at Noi Bai International Airport
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#893930: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
29-1-2016
Bid for package 15: supply consulting service for survey for construction, design working draw, general estimation, estimation for the project of improving and upgrading canal T1 – 2 and canal T1 in
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#893238: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for package 03 – GS: supply supervision service for investment and construction works 2016 .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#893207: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
28-1-2016
Bid for package 4: supply consulting service for supervision for construction and installation equipment for LV grid and transformer stations in Cau Giay district phase 1 year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008