Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
02-4-2015
Home New Control Panel Login
 
  667138 Vietnam tenders
 
24193 members
Consultant 667138 DS Đấu Thầu
24193 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#727100: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for supply consulting service for detail planning with ratio of 1/500 for outside studio in Soc Son district, Hanoi.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#727098: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 1: supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of construction head office for Xuan Phuong ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#727092: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
01-4-2015
Bid for package 4: supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of Tu Liem 110kV substation and gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#726382: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply supervision service for tole-roof and steefebruary-frame of workshop No 01.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#726334: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for package 31: supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#726331: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of branch No 2 of Viet – Hung Industry University
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#726329: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
31-3-2015
Bid for supply consulting service for managing the project of construction head office for Vietnam Industry and Trade Bank – Song Nhue Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#725815: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for package 03/15-GS: supply supervision service for construction underground cable network fro station E1.9 Nghia Do to Cau Giay 1 substation of 485 E1.9 to Dich Vong 22 station of 483 E1.9.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#725812: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for package 5: supply consulting service for planning map with ratio of 1/500 of underground cable network 110kV under the project of Thong Nhat park 110kV substation.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#725809: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-3-2015
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of improving Thuy Phuong secondary school.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008