Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2016
Home New Control Panel Login
 
  771174 Vietnam tenders
 
26749 members
Consultant 771174 DS Đấu Thầu
26749 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#1074106: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for package 4: supply consulting service for supervision for construction and supervision installation for construction Lien Ha high school,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1074104: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply consulting service for survey, measurement, planning map, mission and design project for urban
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1074102: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply consulting service for planning architectural planning management regulation in Tay Ho district .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1074100: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply consulting service for supervision for construction and installation equipment for construction technical infrastructure
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1074098: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply consulting service for testing auger cast piles, pit ultrasonic, experimental pile for the project of apartment building
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1074095: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
21-10-2016
Bid for supply consulting service for supervision for installation for enhancing capacity of applied of technology information
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1073067: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package 04: supply supervision service for construction and installation equipment for training centre of Department of Finance
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1073030: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package BK:3 – TV:1: supply consulting service for survey, planning technical economic report for the project of component 3 Bac Kan province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1073028: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for package BK:2 – TV:1: supply consulting service for survey, technical economic report for the project of component 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1073026: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2016
Bid for supply consulting service for supervision for construction and installation equipment for demand disease examination
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008