Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
26-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  660215 Vietnam tenders
 
26086 members
Consultant 660215 DS Đấu Thầu
26086 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#957669: Consultant seeking
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for seeking consultant on planning investment project of international transmission cable system for Mobifone phase 2016 – 2020.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957657: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply consulting service for project management for the project of hostel ( building A5).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957656: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 03: supply consulting service for supervision for construction road from Dai Nghia township to Hop Thanh commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957655: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 03: supply consulting service for management project – phase 1 for the project of operation building of Tu Liem Power Branch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957302: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for supply consulting service for auditing of project of establishment and business Viettel cable television.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957277: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 02: supply consulting service for supervision for improving and upgrading road in Van Hoa – Yen Bai commune
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957276: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 4: supply consulting service for supervision for construction Ba Trai – Cam Linh road,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957275: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 5: supply consulting service for survey, feasibility study for upgrading and enlarging highway 21 section from Son Tay – Hoa Lac – Xuan Mai
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957274: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package 2: supply consulting service for supervision package 01: reinforcing canal surface and road of section from Tu Van canal
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#957271: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
26-5-2016
Bid for package XL-01/2016: supply consulting service for working draw design, estimation, supply equipment, material and construction
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008