Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
05-3-2015
Home New Control Panel Login
 
  655449 Vietnam tenders
 
24005 members
Consultant 655449 DS Đấu Thầu
24005 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#714381: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply supervision service for the project of improving Phu Dien – Tay Tuu – Lien Mac road
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#714379: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for package 11: supply supervision service for construction building body for the project of investment and construction apartment building of block A1 lot CT2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#714340: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Call for Expressions of Interest Consulting services
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#714334: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for supply consulting service for working draw and estimation for construction Thanh Xuan Bac kindergarten.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#714333: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for package TN4: supply consulting service for supervision for construction warped, spreading asphalt concrete and painting signal from Km210+000-Km260+030 of Cau gie – Ninh Binh expressway.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#714330: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for package 1: supply consulting service for supervision for construction and installation equipment for construction and connection infrastructure at lot D29 at Cau Giay urban area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#714326: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
04-3-2015
Bid for package 1: supply consulting service for survey, planning project and environment impact evaluation for the project of investment and construction highway of section of Bai Vot – Vung Ang i
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#713537: Technical advisors recruitment
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Invitation for expression of interest Procuring entity: Song Da Corporation Procurement package: Package 8 "Recruitment of technical advisors for supporting the restructuring plan implementation"
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#713535: Survey service supply
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Bid for package TV2.1: supply survey service for working draw,, land clearance of project component 2 for investment and construction QL 20 of section from Km154+400-Km268+000 in Lam Dong province of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#713527: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
03-3-2015
Request for expressions of interest Socialist Republic of Vietnam Vietnam Road Asset Management Project Consulting Service for Support of Vietnam National Road Maintenance Fund No. ISP/CS8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008