Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
01-8-2015
Home New Control Panel Login
 
  731152 Vietnam tenders
 
24835 members
Consultant 731152 DS Đấu Thầu
24835 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#794368: Individual consultant seeking
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for seeking individual consultant for:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#794367: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package Long Xuyen Quadrangle/No.01-2015: supply consulting service for building operating program of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#794358: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package C1-14: supply consulting service for research,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#794353: Consultant seeking
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for seeking local individual consultant on building protocol development and report of standardized urban
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#794352: Consultant seeking
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Bid for package EPU.C4: seeking local consultant for 5 courses of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#794316: Financial advisor recruitment
Đăng ngày Posted:
31-7-2015
Procurement package: Recruitment of the financial advisor for a private placement to increase the charter capital of VCB
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#793524: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply supervision service for construction primary school in Gia Thuong area, Ngoc Thuy ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#793520: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#793519: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 5: supply consulting service for detailed technical design,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#793518: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-7-2015
Bid for package 3: supply consulting service for detailed technical design,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008