Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Consultant 969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#1283710: Survey service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 4: supply survey service for topographical of land transfer for the project of Sai Gon – Vung Tau jet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283704: Survey service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 03/17/TV- BCKTKT: supply survey service for planning technical economic report for investment and construction projects 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283701: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply supervision service for construction works of investment and construction plan 2017 phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283696: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 5: supply supervision service for geology survey, dredge jet, construction and dyke for the project of Sai Gon – Vung Tau jet.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283690: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 09/17/GS-PC CHUONGMY: supply supervision service for construction and equipment for improving LV gridline in Chuong My district phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283687: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 08/17/GS-PC CHUONGMY: supply supervision service for construction and equipment for construction TBA in Chuong My district phase 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283682: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 10/17/GS-PC CHUONGMY: supply supervision service for construction and equipment for improving LV gridline in Chuong My district phase 2.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283612: Consulting service supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package 01: supply consulting service for survey, working draw design for the project of repairing railway station , quay and quay shelter at
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283550: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for package TV.04: supply consulting service for survey, working draw design, estimation, GPMB& LGDB for the project of Da Rang bridge on QL1 old, Phu Yen province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1283546: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
17-8-2017
Bid for supply consulting service for survey, planning technical economic report for investment and construction works 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008