Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
28-2-2017
Home New Control Panel Login
 
  852079 Vietnam tenders
 
27093 members
Consultant 852079 DS Đấu Thầu
27093 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#1159135: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply consulting service for working draw design, estimation, technical economic report for transformer station and MV grid for head office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1159131: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package TVGS: supply consulting service for supervision for the project of demolishing underground rock yard on Dong Nai river.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1159130: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply consulting service for urban design project for the project of two side on Lu river and Set river ratio of 1/500
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1159127: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for package 9: supply consulting service for supervision for construction grid 220kv shunt of transformer station 220kv Tay Hanoi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1159124: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
27-2-2017
Bid for supply consulting service for working draw design, estimation for repairing and upgrading 03 ships of Japan ( fishery ship).
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1158342: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package DTXD/2017/GS/12: supply consulting service for supervision for the project of LV gridline in Tay Ho district 2017 phase 1.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1158341: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package DTXD/2017/GS/024: supply consulting service for supervision for construction technical infrastructure for improving LV gridline on Thuy Khue street, Buoi ward
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1158340: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package DTXD/2017/GS/027: supply consulting service for supervision for construction technical infrastructure for improving LV gridline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1158338: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 2: supply consulting service for working draw design, general estimation for construction Tam Dong kindergarten,.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1158324: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
24-2-2017
Bid for package 01: supply consulting service for survey, feasibility study for the project of enlarging and improving MV gridline in Ha Nam province
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008