Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-10-2014
Home New Control Panel Login
 
  601939 Vietnam tenders
 
23295 members
Consultant 601939 DS Đấu Thầu
23295 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#656843: International consultant seeking
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Invitation to bid Sectors Prioritisation & Baseline Elaboration
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#656841: International consultant seeking
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Invitation to bid Facility operation manual
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#656838: International consultant seeking
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Invitation to bid Call for proposals mechanism
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#656835: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Request for expressions of interest Institutional Strengthening for Ministry of Transport Cr. 4941/4942-VN; Ln.8049-VN Date: 20/10/2014
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#656825: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply consulting service on supporting on establishing lessons, typical evidences of result and first impact of PRPP poverty reduction project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#656824: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for package 9: supply consulting service for supervision for construction 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 for construction road on Ta Hong dyke , Huu Duong dyke from Chuong Duong bridge to road 5 e
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#656823: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2014
Bid for supply consulting service for searching and choosing strategy shareholders of BIDV Insurance Corp.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#655994: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for package 1: supply consulting service for working draw and general estimation for investment and construction head office of Lao Dong Newspaper
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#655989: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
17-10-2014
Bid for package DTM.02A: supply consulting service for observation and monitor for environment of Thot Not bridge
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#655250: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
16-10-2014
Bid for package 04/2014: supply consulting service for observing and monitoring pilot activity of processing POP waste on unburned technology.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008