Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
20-12-2014
Home New Control Panel Login
 
  630370 Vietnam tenders
 
23695 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
630370 DS Đấu Thầu
23695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Share offers
 
#585498: Da Lat Milk Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
14-3-2014
Auction: 90,272 shares, par value: 10,000 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Lâm Đồng  
 
#472360: East Sea Trading Service and Labour Export Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
26-11-2012
Auction: 125,000 shares, par value : 10,000 dong/share, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#472359: Phuong Dong Joint Stock Commercial Bank shares auction
Đăng ngày Posted:
26-11-2012
Auction: 284,221 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 7,300 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#471308: Banking Mechanical Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
22-11-2012
Auction: 494,592 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 30,500 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#463548: Saigon Appraisal and Financial Services Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
31-10-2012
Auction: 80,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 22,400 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#463092: Hoa Binh Coach Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
30-10-2012
Auction: 65,956 shares, par value: 100,000 dong/share, starting price: 100,000 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hoà Bình  
 
#446810: Dong Truong Son One Member Co Ltd shares auction
Đăng ngày Posted:
27-8-2012
Auction: 2,562,520 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Quảng Trị  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần
[1] PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008