Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Share offers
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Share offers
 
#715895: Tan Mai Group Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Auction : 20,249, 563 shares, par value : 10,000 dong/share , starting price: 9,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Đồng Nai  
 
#715894: Sai Gon Port Service Trading Construction Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
06-3-2015
Auction: 110,800 shares , par value : 10,000 dong/share, starting price: 10,500 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#709294: Lixeha Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
25-2-2015
Auction: 516,010 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 16,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hà Nội  
 
#709293: Hanoi Investment & Construction and Glass Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
25-2-2015
Auction: 759,900 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 30,000 dong/share
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hà Nội  
 
#709292: Hanoi General Investment, Trading and Services Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
25-2-2015
Auction: 600,300 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 20,700 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hà Nội  
 
#709291: Chau Giang Soc Dang Construction Trading Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
25-2-2015
Auction: 100,000 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Phú Thọ  
 
#709183: Power Investment – Trade – Service Joint Stock Co (PIST) shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2015
Auction: 708,400 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 10,300 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#709182: Phuoc Long Investment Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2015
Auction: 1,181,028 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 16,500 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hồ Chí Minh City  
 
#709181: Hanoi Investment & Construction and Glass Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2015
Auction: 759,900 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 30,000 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hà Nội  
 
#709180: Dong Giao Import Foodstuff Joint Stock Co shares auction
Đăng ngày Posted:
12-2-2015
Auction: 966,400 shares, par value: 10,000 dong/share, starting price: 15,600 dong/share.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Share offers tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
[1] 2 PHÍA SAU  Next Category
Mua sắm, dịch vụ khác
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008