Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
27-11-2015
Home New Control Panel Login
 
  788045 Vietnam tenders
 
25302 members
Mua sắm, dịch vụ khác
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
788045 DS Đấu Thầu
25302 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Mua sắm, dịch vụ khác
 
#452534: Cung cấp ảnh vệ tinh tại thời điểm năm 2012
Đăng ngày Posted:
20-9-2012
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp ảnh vệ tinh tại thời điểm năm 2012
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#442704: Lựa chọn đơn vị tổ chức đánh giá rủi ro định lượng (QRA) cho nhà máy Nam Côn Sơn và đường ống bờ (Gói No.17561)
Đăng ngày Posted:
10-8-2012
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Lựa chọn đơn vị tổ chức đánh giá rủi ro
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share offers
[1] PHÍA SAU  Next Category
Miscellaneous
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
Intellasia News Service Intellasia.Net - mirror
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008