Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
18-8-2017
Home New Control Panel Login
 
  969414 Vietnam tenders
 
27695 members
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
969414 DS Đấu Thầu
27695 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Procurement » Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
 
#853116: Air conditioner and power system supply
Đăng ngày Posted:
20-11-2015
Bid for package 4: supply and installation air conditioner and power system at worker hostel of Doc Do area.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Miền Bắc
Northern
 
 
#853114: Air conditioner supply
Đăng ngày Posted:
20-11-2015
Bid for package TBI2: supply air conditioner, ventilation system for district 4 administration centre.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
#853111: Air conditioner installation
Đăng ngày Posted:
20-11-2015
Bid for installation air conditioner and ventilation system for District 4 Administration Centre .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vật liệu xây dựng - Tb nội thất tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Miscellaneous
[1] PHÍA SAU  Next Category
Building materials - furniture
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008