Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home
 
#1415224: Gói thầu 11: Cung cấp vật tư lắp đặt đường dây trung, hạ thế
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 11: Cung cấp vật tư lắp đặt đường dây trung, hạ thế"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 2018020712
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1415223: Gói thầu 22_2018_SCL_MS_ĐTR các TBA Quận Bắc Từ Liêm đợt 1 năm 2018
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 22_2018_SCL_MS_ĐTRRQM Mua thiết bị, vật tư đại tu thay tủ hạ thế các TBA Quận Bắc Từ Liêm đợt 1 năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415221: Gói 4: Bảo hiểm xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 4: Bảo hiểm xây dựng công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180206916 - 00. Thời điểm đăng tải:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415219: Gói thầu số 04 – Mua sắm tủ điện hạ thế các loại
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 – Mua sắm tủ điện hạ thế các loại"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180207077 - 00. T
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415218: Gói thầu số 02-2018: FCO, LBFCO và LA các loại
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02-2018: FCO, LBFCO và LA các loại"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180207067 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415217: Gói thầu số 1-2018: Cáp ngầm hạ thế các loại
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1-2018: Cáp ngầm hạ thế các loại"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180206964 - 00. Thời đi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415215: Gói thầu 10-HH-NCS+MBAT2: Cung cấp bộ chuyển đổi nguồn
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 10-HH-NCS+MBAT2: Cung cấp bộ chuyển đổi nguồn"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180207065 - 00. Th
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415214: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình SCL năm 2018-đợt 1
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình SCL năm 2018-đợt 1"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 2018020
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415213: 05 Mua vật tư điện phục vụ vận hành kinh doanh và SCL năm 2018
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 05 Mua vật tư điện phục vụ vận hành kinh doanh và SCL năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415212: VT09-2018: Cung cấp tủ RMU 4 ngăn
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT09-2018: Cung cấp tủ RMU 4 ngăn"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180206435 - 00. Thời điểm đăng tải: 13/
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008