Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Hà Nội 1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1415223: Gói thầu 22_2018_SCL_MS_ĐTR các TBA Quận Bắc Từ Liêm đợt 1 năm 2018
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 22_2018_SCL_MS_ĐTRRQM Mua thiết bị, vật tư đại tu thay tủ hạ thế các TBA Quận Bắc Từ Liêm đợt 1 năm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415214: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình SCL năm 2018-đợt 1
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ các công trình SCL năm 2018-đợt 1"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 2018020
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415213: 05 Mua vật tư điện phục vụ vận hành kinh doanh và SCL năm 2018
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: 05 Mua vật tư điện phục vụ vận hành kinh doanh và SCL năm 2018
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1415208: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of upgrading feeder 477E1.15. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415207: Insurance service supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 7: supply insurance service for the project of construction substations and gridline in Long Bien
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415206: Flower supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply flower of Chi Mai for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415205: Fertilizer supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply fertilizer for Hanoi Agriculture Promotion Centre in 2018. Funding source: state budget. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hà Nội  
 
#1415200: LV gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package XL.01-SCL.2018: supply equipment and materials and improving LV gridline behind Cam Am 4
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415191: Gridline improve
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for improving gridline of Me Linh 3, Khe Ngoai 2, Quyet Tien, Manh Tru 1, Cho Dong Soc, Van Loi, pillar 64-
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
#1415189: Gridline construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction gridline 22kV to supply power for public substations from Quang Minh industrial zone.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008