Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Hồ Chí Minh City 1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hồ Chí Minh City
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1332034: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Cung cấp, hướng dẫn lắp đặt, đào tạo và chuyển giao hệ thống thiết bị sấy tháp'
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty Hauni Maschinen
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1332029: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/Công ty TNHh dịch vụ bảo vệ HÙng Minh 2/ Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hùng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1332001: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói thầu số 02A: Tháp giải nhiệt "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170808330 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2017 08:20"'
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Công nghiệp Liang Chi II ( Việt Nam)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331999: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói thầu 01: Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170610428 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2017 18:30"'
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH tư vấn thương mại - DỊch vụ Tân Hoàn Mỹ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331989: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+4+5/ Công ty cổ phần kiến trúc nam Kiến
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331984: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tư vấn và xây dựng TM Nguyễn Gia 2/Công ty TNHH kỹ thuật tin học NLT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331983: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty CP TV Thiết kế & xây dựng Đại Quang Phát 2+3/ Công ty CP xây dựng Công trình Đức Linh 4+5/ Công ty TNHH kiến trúc và xây dựng Thái C
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331965: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty TNHH tuấn Hiền 2/ Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hồng Gia Huy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331963: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công xây dựng Khu nhà kỹ thuật và Trạm điện'
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nam Bắc Hà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331961: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Tổng Công ty 319 bộ Quốc Phòng 2/ Công ty CP tư vấn thiết kế Công nghiệp và dân dụng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008