Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Hải Phòng 1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hải Phòng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1331970: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Xây lắp'
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Tân Lộc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331880: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Sửa chữa tầng trệt, khu kỹ thuật trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171013003 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/10/2017 15:42"
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng nhà ở Hải Phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331876: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần dịch vụ khoa học và Công nghệ đất Cảng 2/ Viện cơ điện Nông nghiệp & công nghệ sau thu Hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331874: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần dịch vụ khoa học và Công nghệ đất Cảng 2/ Viện cơ điện Nông nghiệp & công nghệ sau thu Hoạch
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331750: Labour safety equipment supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply labour safety equipment.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Hải Phòng  
 
#1331749: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói 1: Cung cấp, lắp đặt thiết bị hệ thống đảm bảo an ninh mạng 'http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170805859 - 01. Thời điểm đăng tải: 17/10/2017 15:03''
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: Cty cổ phần đầu tư xây dựng Huy Thành
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331707: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/Cty cổ phần Trung Thủy 2/ Cty TNHH thương mại Tuấn Anh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331615: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cty cổ phần phần mềm An Biên 2/Cty cổ phần tập đoàn EDX
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331580: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Cty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển hạ tầng Việt Nam 2/ Cty TNHH môi trường IMTRACO 3+4/ Cty cổ phần Tư Vấn xây dựng Công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Hải Phòng  
 
#1331453: Drainage system improve
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: improving drainage system, foundation at lane 88 Nguyen Cong Tru, Hang Kenh ward.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Water, irrigation works tại Hải Phòng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008