Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Đà Nẵng 1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1415219: Gói thầu số 04 – Mua sắm tủ điện hạ thế các loại
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04 – Mua sắm tủ điện hạ thế các loại"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180207077 - 00. T
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415215: Gói thầu 10-HH-NCS+MBAT2: Cung cấp bộ chuyển đổi nguồn
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 10-HH-NCS+MBAT2: Cung cấp bộ chuyển đổi nguồn"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180207065 - 00. Th
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1415201: Power supply system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction power supply system under the project of upgrading road to Hoa Nhon stone mine. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415199: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-QB: construction grounding system for gridline 110kV in Quang Binh province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415198: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-HUE: construction grounding system for gridline 110kV in Thua Thien Hue province.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415197: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-QNam: construction grounding system for gridline 110kV in Quang Nam province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415196: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-BD: construction grounding system for gridline 110kV in Binh Dinh province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415195: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-PY: construction grounding system for gridline 110kV in Phu Yen province. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415194: Grounding system construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 01-XL-TN: construction grounding system for gridline 110kV in central highlands. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Đà Nẵng  
 
#1415177: Road construction
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for construction road and drainage system under the project of upgrading road to Hoa Nhon stone mine.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008