Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Đà Nẵng 1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Đà Nẵng
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1374604: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 'Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa định kỳ (SCL) ke và mái che ke ga Đà Nẵng, tuyến ĐS HN-TP HCM "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171206351 - 00. Thời điể
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP kiến trúc , tư vấn xây dựng - thương mại DLL
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374571: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Mua vật tư xét nghiệm thực hiện giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm động vật nhập khẩu'
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị y tế và khoa học Thanh bình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374537: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+4/ :và giá trúng thầu chi tiết đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia http://muasamcong.mpi.gov.vn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374516: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Gói 8: Xây lắp (không bao gồm lắp đặt máy biến áp) "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171103700 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/12/2017 11:26"
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV xây lắp điện 2
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374500: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Sơn vôi bề mặt ngoài Nhà làm việc "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171206007 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/12/2017 08:26"
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV thương mại Kỹ thuật Long Minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374484: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Công ty cổ phần Nam Vinh 2/ Liên danh Công ty TNHH Xây lắp và dịch vụ thưong mại Đà Quảng và Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch v
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374407: Lead and solvent supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 12.2: supply welding lead and solvents. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
#1374361: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Thi công sửa chữa Ký túc xá K5'
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng Lục Phú Gia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374346: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Mua thiết bị nâng cấp mạng máy chủ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171019504 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/12/2017 09:00"
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ ICT Quốc Gia
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Đà Nẵng  
 
#1374339: Distribution cubicles supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply AC distribution cubicles, electric cables, lightning arresters. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Đà Nẵng  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008