Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Cần Thơ 1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1374522: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Cung cấp dịch vụ tổ chức Đêm nhạc cảm ơn khách hàng năm 2017 "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171105850 - 00. Thời điểm đăng tải: 08/12/2017 12:53"'
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH truyền thông Ngôi Sao Xanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1374445: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of building geological dossier and database for land management in Thoi La
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Cần Thơ  
 
#1374443: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply consulting service for detailed technical design, construction drawings design and estimates the whole project of building geological dossier and database for land management in Thot No
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Cần Thơ  
 
#1374354: Wooden furniture supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply wooden furniture for lecture hall F of Can Tho Economics
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Office, lab & measuring equipment tại Cần Thơ  
 
#1374023: (Gia hạn) Cung cấp thiết bị đồ gỗ Khu giảng đường Dãy F
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp thiết bị đồ gỗ Khu giảng đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cần Thơ  
 
#1373886: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1373878: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Khảo sát lập thiết kế kỹ thuật - dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Cần Thơ  
 
#1373860: Materials supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply consumable and replacing materials for automatic environment observation stations. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Building materials - furniture tại Cần Thơ  
 
#1373778: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply 16-seat automobile for Politics Academy Area IV. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Vehicles, machinery, equipment tại Cần Thơ  
 
#1373640: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng 16 chỗ.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008