Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Cần Thơ 1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Cần Thơ
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1414980: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trạm biến áp, hệ thống phòng cháy chữa cháy "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20171217759 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/02/2018 16:18"
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Hưng Thịnh Phát
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1414977: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thi công xây dựng "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180203179 - 00. Thời điểm đăng tải: 06/02/2018 14:10"
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Ngọc Ánh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1414905: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quản lý môi trường
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Chuyển giao công nghệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1414829: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt 25 pano cuộn tuyên truyền trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự ATGT trên các tuyến đường thành phố Cần Thơ "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180204124 - 00. Thời điểm đăng tải: 07/02/2018 15:0
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Thành Thọ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1414746: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3/ Công ty TNHh thương mại và dịch vụ Vũ tịnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Cần Thơ  
 
#1414565: Road improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for enlarging Giong Oi road.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1414504: Bridge construction
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for construction Xeo Da and Mu U bridges. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Cần Thơ  
 
#1414502: Lighting system improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for improving lighting system in Hung Phu, Hung Thanh, Phu Thu, Tan Phu wards.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#1414492: Lighting system improve
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for improving lighting system in Le Binh, Ba Lang, Truong Thanh wards.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electricity and grids tại Cần Thơ  
 
#1414390: Nourish materials and tools supply
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Bid for supply nourish materials and tools.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Cần Thơ  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008