Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Nước ngoài
Outside Việt Nam
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1390810: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát xây dựng và thiết bị
Đăng ngày Posted:
04-1-2018
Nhà thầu trúng thầu: Cty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng Nhật Minh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1292740: Road construction
Đăng ngày Posted:
30-8-2017
Bid for construction section from Km0+000 – Km5+187 ( component 2) for the project of Tan Lap – Long Hau –
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Road, bridge construction tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1271455: Equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
01-8-2017
Bid for supply equipment and materials for disassembly Block and recovery of Block MSP7. Funding source:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Miscellaneous tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1253640: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
08-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1/ Liên danh Cty cổ phần xây dựng dịch vụ và thương mại 68 và Cty cổ phần cơ khí 4 và Xây dựng Thăng Long 2/Liên danh Cty cổ phần tư vấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Kết quả đấu thầu tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1215402: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Medical equipment supply for the National ENT Hospital "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170510626 - 00. Thời điểm đăng tải: 17/05/2017 16:17"'
Đăng ngày Posted:
20-5-2017
Nhà thầu trúng thầu: Yuil &Samjin Precision Join Venture (Head of Joint Venture is: Yuil Trading, Member of joint Venture: Samjin Precision Co., LTd)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1193232: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170408044 - 00. Thời điểm đăng tải: 14/04/2017 15:44"
Đăng ngày Posted:
19-4-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần xây dựng và môi trường Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1170403: Phân bón thúc NPK 16-16-8
Đăng ngày Posted:
16-3-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Phân bón thúc NPK 16-16-8 năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Mua sắm, dịch vụ khác tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
#1156805: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi thuộc dự án xây dựng hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20161114767 - 00. Thời điểm đăng tải: 18/02/2017 11:53"
Đăng ngày Posted:
22-2-2017
Nhà thầu trúng thầu: Liên danh Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam và Công ty cổ phần kỹ thuật hạ tầng Việt Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Nước ngoài
Outside Việt Nam
 
 
 
[1]
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008