Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
22-9-2019
Home New Control Panel Login
 
  1542969 Vietnam tenders
 
28970 members
Mời tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1542969 DS Đấu Thầu
28970 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mời tư vấn
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1872584: Gói thầu số 12-19GS.ĐTXD: Giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 12-19GS.ĐTXD: Giám sát thi công xây dựng công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1872581: Gói thầu 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 09: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1872578: Giám sát thi công
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công (Số thông báo: 20190945080 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1872571: Đánh giá ảnh hưởng của tạp chất trong khí,
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Đánh giá ảnh hưởng của tạp chất trong khí, condensate đầu vào hệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1872562: Xây dựng công trình
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình (Số thông báo: 20190946742 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1872561: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1872560: Tư vấn lập BCKTKT-07 ĐTXD 2019
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn lập BCKTKT-07 ĐTXD 2019 (Số thông báo: 20190926008 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1872558: Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT dự án
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT dự án Nâng công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1872499: Gói thầu số 04-GS.XDCB 2019: Tư vấn giám sát
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 04-GS.XDCB 2019: Tư vấn giám sát (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
#1872497: Gói thầu ADB-HNPC-NH05: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC-DT
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu ADB-HNPC-NH05: Tư vấn thẩm tra TKKT, TKBVTC-DT
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hà Nội  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008