Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Mời tư vấn
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Mời tư vấn
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1331097: Giám sát thi công Xây dựng mạng cáp quang và thiết bị truyền dẫn
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công Xây dựng mạng cáp quang và thiết bị truyền dẫn kết nối các trạm ngắt vào hệ thống mạng c
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331092: Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331089: Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331087: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331081: Giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện dự án
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng phần không chuyên điện dự án “Ngầm hóa lưới điện đường Lê Văn Sỹ quận Tân B
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331076: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331074: Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn khảo sát lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng lập TKBVTC-DT, lập HSMT, lập hồ sơ môi trườ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331070: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331068: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Phú Thọ  
 
#1331063: (Gia hạn) Tư vấn lập đề án đánh giá tác động môi trường
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Tư vấn lập đề án đánh giá tác động môi trường của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dươn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời tư vấn Tuyển tư vấn tại Bình Dương  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008