Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
22-9-2019
Home New Control Panel Login
 
  1542969 Vietnam tenders
 
28970 members
Consultant
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1542969 DS Đấu Thầu
28970 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultant
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1872593: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for supply supervision service for the project of repairing road of Km2255+500 - Km2257+500, Km2262+000 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1872592: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for package 12-19GS.DTXD: supply supervision service for replacing for old LV cubicle 0,4kv in Me Linh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1872590: Supervision service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for supply supervision service for construction Phu Tuc secondary school. Funding source: state budget. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bến Tre  
 
#1872589: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for supply supervision service for package 1 of construction water pipeline from Huu Dinh water factory to
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Bến Tre  
 
#1872587: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for supply supervision service for improving from km32+126 to km72+450 on highway 14B in Quang Nam
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Quảng Nam  
 
#1872585: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for package 02.TVGS: supply supervision service for package 01.XL of stadium in Can Loc district. Funding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Tĩnh  
 
#1872582: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for package 09: supply supervision service for construction and supply equipment for working building of Meo
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Giang  
 
#1872580: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for supply supervision service for construction internal roads in Ayun Pa town. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Gia Lai  
 
#1872577: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for package 5: supply supervision service for construction loop 35kV of gridline 373 of Phu Binh 110kV
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Thái Nguyên  
 
#1872575: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Bid for package QN:2-TVGS-DH6.TP-1: supply supervisions service for improving from km6+525 to km8+540 of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Quảng Nam  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008