Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Consultant
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Consultant
Thông tin, kết quả đấu thầu
Tenders, procurement updates
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Vehicles, machinery, equipment
Dây chuyền sản xuất
Production equipment, machines
Ðiện-điện tử viễn thông
Electronic, IT, telecom
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Medical instruments, chemicals
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Office, lab & measuring equipment
Xây dựng cầu đường
Road, bridge construction
Xây lắp-phát triển điện lưới-viễn thông
Electricity and grids
Thuỷ lợi-cấp thoát nước
Water, irrigation works
Xây dựng-sửa chữa dân dụng, Công nghiệp
Civil construction
Tuyển tư vấn
Consultants
Đấu giá cổ phần-QSD đất–tài sản
Share offers
Mua sắm, dịch vụ khác
Miscellaneous
Vật liệu xây dựng - Tb nội thất
Building materials - furniture
Telecom infrastructure works
 
#1331688: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply supervision service for construction non – power system for grounding gridline on Le Van Sy road, Tan Binh district
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331685: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply supervision service for construction optical cable and transmission equipment connecting interruption stations to network system of HCM city Power Corp and construction optical cable a
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331678: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/SS2-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of grid and TBA 110kv Sam So
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331672: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/NA-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331663: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/LC2-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110k
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331655: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/SL-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331650: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/DP-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331643: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/TD-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331639: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/TP2-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331633: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/TL-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of grid and TBA 110kv Tien Lu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008