Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Thông tin, kết quả đấu thầu
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thông tin, kết quả đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
 
#1853405: Thi công xây dựng
Đăng ngày Posted:
28-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thi công xây dựng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Quảng Nam  
 
#1789003: Xây lắp
Đăng ngày Posted:
14-6-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây lắp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Vĩnh Phúc  
 
#1766866: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
20-5-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1+2/công ty TNHH công nghệ và thương mại Minh tú 3+4/ công ty TNHH dược phẩm Xuân hoà
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1704657: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp
Đăng ngày Posted:
01-3-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây lắp (bao gồm hạng mục chung)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hà Nội  
 
#1698731: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 10 Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (Số thông báo: 20181242602 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2019 09:20)
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty CP bảo hiểm bưu điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1698726: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 9 Bảo hiểm xây dựng công trình (Số thông báo: 20181242544 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2019 09:17)
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Tổng Công ty bảo hiểm bảo việt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1698725: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Dịch vụ bảo vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc (Số thông báo: 20190101207 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2019 14:31)
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: công ty TNHH dịch vụ bảo vệ ánh dương việt nhật
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Vĩnh Phúc  
 
#1698724: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu'
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: 1/ công ty TNHH xây dựng và thương mại 279 2/ công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại phước lộc 3/ công ty TNHH xây dựng và thương mại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Ninh Bình  
 
#1698719: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Gói thầu số 15K Chỉnh lý tài liệu lưu trữ (Số thông báo: 20181067559 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2019 15:06)
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP đầu tư thương mại và phát triển công nghệ FSI
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Sơn La  
 
#1698718: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu' Tư vấn khảo sát lập BCNCKT ĐTXD, lập TKBVTC-DT, lập HSMT, lập hồ sơ môi trường, chính sách xã hội (Số thông báo: 20181112775 - 00. Thời điểm đăng tải: 19/02/2019 14:30)
Đăng ngày Posted:
21-2-2019
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV tư vấn điện miền trung
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008