Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Thông tin, kết quả đấu thầu
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thông tin, kết quả đấu thầu
Kế hoạch đấu thầu
Kết quả đấu thầu
 
#1323214: Canal dredge
Đăng ngày Posted:
12-10-2017
Bid for dredging canal and improving dyke of Nha Ram canal. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Miền Nam
Southern
 
 
#1322697: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu
Đăng ngày Posted:
30-9-2017
Nhà thầu trúng thầu: 1+2+3+4+5/ Công ty CP tư vấn - đầu tư và xây dựng CIC 6/ Công ty TNHH Công nghệ môi trường Quảng Ninh 7/ Tổng công ty Đông Bắc - Bộ Quốc Ph
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hưng Yên  
 
#1319652: Chemicals supply
Đăng ngày Posted:
09-10-2017
Bid for supply chemicals. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National open bidding. Bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Miền Nam
Southern
 
 
#1318015: Essential equipment supply
Đăng ngày Posted:
05-10-2017
Bid for supply and installation essential equipment for working. Funding source; state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
#1300517: (Gia hạn) Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất
Đăng ngày Posted:
12-9-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Phú Thọ  
 
#1278220: Crane truck supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2017
Bid for supply crane truck.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Gia Lai  
 
#1278215: Automobile weight supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
10-8-2017
Bid for supply one mobile automobile weight. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Tây Ninh  
 
#1278208: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2017
Bid for supply one 5-seat automobile for Thai Binh Transport Department.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Thái Bình  
 
#1278201: Automobile supply
Đăng ngày Posted:
10-8-2017
Bid for package 1: supply 5-seat semi truck. Funding source: state budget.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Thông tin, kết quả đấu thầu tại Phú Yên  
 
#1259530: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ' Xây lắp "http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20170512470 - 00. Thời điểm đăng tải: 12/07/2017 14:52"'
Đăng ngày Posted:
15-7-2017
Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH thương mại dịch vụ xây dựng Đồng Mỹ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thông tin, kết quả đấu thầu tại Hồ Chí Minh City  
 
 
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008