Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1330897: Cung cấp cụm đo lưu lượng đa pha
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: “Cung cấp cụm đo lưu lượng đa pha - Dự án Xây dựng mỏ Cá Tầm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1330894: Mua sắm phương tiện phòng cháy và chữa cháy năm 2017
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm phương tiện phòng cháy và chữa cháy năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hải Dương  
 
#1330890: Trang bị vật tư thay thế và xử lý bất thường tháng 7 và tháng 8 năm 2017
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị vật tư thay thế và xử lý bất thường tháng 7 và tháng 8
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Cà Mau  
 
#1330888: Vật tư phục vụ đo kiểm tra khai thác giếng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Vật tư phục vụ đo kiểm tra khai thác giếng CT-5X lô 09-3/12 năm 2017
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1330884: Cung cấp Phụ tùng Solar Turbine
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp Phụ tùng Solar Turbine theo Đơn hàng của Vietsovpetro số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1330882: Ống thép 2017 (số hiệu gói thầu KT-101/17-VT)
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Ống thép 2017 (số hiệu gói thầu KT-101/17-VT)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1330877: Lắp đặt xe goong và hệ thống đường ray
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Đấu thầu rộng rãi trong nước: Lắp đặt xe goong và hệ thống đường ray
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Bình Phước  
 
#1330873: (Gia hạn) Gói thầu số 2 - Mua sắm vật tư, thiết bị dự phòng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 2 - Mua sắm vật tư, thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1330872: Sửa chữa xe cẩu Kamaz biển số 14M-1346 năm 2017.
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Sửa chữa xe cẩu Kamaz biển số 14M-1346 năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ninh  
 
#1330868: Gói thầu số 21: Trung tu máy xúc TLNG bánh xích Hitachi Zaxis 870H
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước Gói thầu số 21: Trung tu máy xúc TLNG bánh xích Hitachi Zaxis 870H
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008