Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1896817: Cung cấp thiết bị công nghệ, nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ tùng
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị công nghệ, nguyên vật liệu, dụng cụ, phụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896816: Mua sắm vật tư máy nén khí, máy nổ, động cơ, trạm
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư máy nén khí, máy nổ, động cơ, trạm nguồn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896814: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác thi hành án hình sự
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác thi hành án hình sự
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896812: Gói thầu số 98: Cung cấp vật tư, thiết bị, dụng cụ
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 98: Cung cấp vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896810: Mua sắm vật tư, linh kiện
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, linh kiện (Số thông báo: 20191040269 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896809: Mua thiết bị quan sát
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua thiết bị quan sát (Số thông báo: 20191040246 - 01. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896808: Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phòng cháy, thang tời
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị phòng cháy, thang tời (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896807: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy tự động bằng khí sạch tại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1896806: “Mua vòng làm kín (packing) để bảo dưỡng các thiết bị quay
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: “Mua vòng làm kín (packing) để bảo dưỡng các thiết bị quay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ngãi  
 
#1896805: Thuê dịch vụ đào tạo Troubleshooting for Compressors
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu: Thuê dịch vụ đào tạo Troubleshooting for Compressors
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ngãi  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008