Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển
 
#1844804: Gói thầu số 4 Cung cấp phụ tùng và sửa chữa ô tô
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 4 Cung cấp phụ tùng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ngãi  
 
#1844800: Gói thầu số 3 Cung cấp phụ tùng và sửa chữa ô tô
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3 Cung cấp phụ tùng và sửa chữa ô tô
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Quảng Ngãi  
 
#1844540: Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho bảo dưỡng, duy trì hoạt động thiết bị ghi đo bức xạ
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm vật tư, nguyên liệu cho bảo dưỡng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1844529: (Gia hạn) Gói thầu số 08: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhị thứ, thiết bị thông tin
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu số 08: Cung cấp và vận chuyển VTTB
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Đà Nẵng  
 
#1844526: 01 xe nâng tay điện tự động 2 tấn
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Chào hàng rút gọn trong nước gói thầu: 01 xe nâng tay điện tự động 2 tấn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hồ Chí Minh City  
 
#1844523: Gói thầu số 1: Mua máy móc, thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Mua máy móc, thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Kiên Giang  
 
#1844522: Mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm 01 xe ô tô 07 chỗ ngồi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1844521: Mua mới thiết bị lắp lên toa xe khách
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua mới thiết bị lắp lên toa xe khách
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hà Nội  
 
#1844513: Cung cấp, lắp đặt 01 máy cắt thẻ gắn máy
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hang cạnh tranh quốc tế gói thầu: Cung cấp, lắp đặt 01 máy cắt thẻ gắn máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hồ Chí Minh City  
 
#1844504: Mua sắm xe chuyên dùng
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm xe chuyên dùng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Xe cộ, máy móc thiết bị và vận chuyển tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008