Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1368615: (Điều chỉnh) Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị, đào tạo, chuyển giao công nghệ
Đăng ngày Posted:
06-12-2017
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị,
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1367343: Dây chuyền mạ kẽm công suất 150.000 tấn/năm.
Đăng ngày Posted:
05-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Dây chuyền mạ kẽm công suất 150.000 tấn/năm.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
#1366449: Cung cấp các thiết bị trong dây chuyền lắp ráp bình ắc quy ô - tô
Đăng ngày Posted:
04-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Cung cấp các thiết bị trong dây chuyền lắp ráp bình ắc quy ô - tô.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1358745: Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị máy móc cho phòng thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
24-11-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Cung cấp thiết bị máy móc cho phòng thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Phú Yên  
 
#1354344: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử SOx và NOx
Đăng ngày Posted:
20-11-2017
Mời đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống khử SOx và NOx cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1354337: Gói thầu số 16: Cung cấp thiết bị KCS
Đăng ngày Posted:
20-11-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước Gói thầu số 16: Cung cấp thiết bị KCS.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1347068: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cải tạo dây chuyền chế biến gạo
Đăng ngày Posted:
10-11-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cải tạo dây chuyền chế biến gạo.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1345098: Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống sơ chế, bảo quản, chế biến
Đăng ngày Posted:
08-11-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt thiết bị hệ thống sơ chế, bảo quản, chế biến và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Vĩnh Phúc  
 
#1337530: Mua sắm nguyên vật liệu để xây dựng, chế tạo thiết bị sấy sơ bộ
Đăng ngày Posted:
30-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Mua sắm nguyên vật liệu để xây dựng, chế tạo thiết bị sấy sơ bộ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1333201: (Gia hạn) Gói thầu số 03/HH: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất.
Đăng ngày Posted:
24-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu số 03/HH: Cung cấp và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008