Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1328958: Máy nhào đùn liên hợp đã qua sử dụng
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Máy nhào đùn liên hợp đã qua sử dụng "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1328955: Máy gia công khuôn ngói đã qua sử dụng
Đăng ngày Posted:
18-10-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Máy gia công khuôn ngói đã qua sử dụng "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1327866: Máy nhào đùn liên hợp đã qua sử dụng
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Máy nhào đùn liên hợp đã qua sử dụng "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1327861: Máy gia công khuôn ngói đã qua sử dụng
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Chào hàng cạnh tranh trong nước: Máy gia công khuôn ngói đã qua sử dụng "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1327854: (Gia hạn) Gói thầu số 17/M1/2017-DA: Mua sắm hệ thống buồng sơn, bể sơn
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 17/M1/2017-DA: Mua sắm hệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1327851: (Gia hạn) Gói thầu số 18/M1/2017-DA: Cung cấp hệ thống phụ trợ
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 18/M1/2017-DA: Cung cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1327842: (Gia hạn) Gói thầu số 20/M1/2017-DA: Cung cấp hệ thống cơ khí
Đăng ngày Posted:
17-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 20/M1/2017-DA: Cung cấp
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1324909: Gói 2 - Nguyên vật liệu
Đăng ngày Posted:
13-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói 2 - Nguyên vật liệu.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Thanh Hoá  
 
#1321333: Dây chuyền sản xuất NPK trộn 3 màu
Đăng ngày Posted:
11-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dây chuyền sản xuất NPK trộn 3 màu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1320340: Gói thầu số 03/HH: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất.
Đăng ngày Posted:
10-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03/HH: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dây chuyền sản xuất.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đà Nẵng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008