Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515960 Vietnam tenders
 
28998 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515960 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1844575: Thi công tuyển than don xô bằng dây chuyền công nghệ tuyển băng tải
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Thi công tuyển than don xô bằng dây chuyền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1844571: Gói thầu số 21: Sửa chữa trung đại tu 04 bộ băng tải B650x100/18,5
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 21: Sửa chữa trung đại tu 04 bộ băng tải B650x100/18,5
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1840947: VT- SCTX-2019-74: Cung cấp hàng cơ khí Dây chuyền 1
Đăng ngày Posted:
15-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: VT- SCTX-2019-74: Cung cấp hàng cơ khí Dây chuyền 1 - Nguồn vốn sửa chữa thường xuyên năm 2019 Công ty cổ phần Nhi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hải Dương  
 
#1839562: Gói thầu số 01 - Mua sắm, lắp đặt 01 dây chuyền thiết bị đúc mẫu chảy (đúc sáp)
Đăng ngày Posted:
14-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 01 - Mua sắm, lắp đặt 01 dây chuyền thiết bị đúc mẫu chảy (đúc sáp)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hà Nội  
 
#1837179: Gói thầu số 19: Trung tu xe ô tô Ford Ranger 49X 3246 (
Đăng ngày Posted:
12-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn gói thầu: Gói thầu số 19: Trung tu xe ô tô Ford Ranger 49X 3246
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Lâm Đồng  
 
#1837175: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống PCCC
Đăng ngày Posted:
12-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Bảo dưỡng sửa chữa hệ thống PCCC cho Cục Thuế và một số CCT trực thuộc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hoà Bình  
 
#1837172: (Điều chỉnh) VT-063/19-DA/ARMADA_ Vật tư nâng cấp máy nén khí trên tàu FPSO
Đăng ngày Posted:
12-8-2019
Thông báo điều chỉnh Thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu gói thầu: VT-063/19-DA/ARMADA_Vật tư nâng cấp máy nén khí trên tàu FPSO
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1837164: (Gia hạn) Vật tư thay thế, sửa chữa các kẹp ống trên mặt nước năm 2019
Đăng ngày Posted:
12-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Vật tư thay thế, sửa chữa các kẹp ống trên mặt nước năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1837161: (Gia hạn) Gói thầu số 3: Cung cấp máy thổi khí và sửa chữa
Đăng ngày Posted:
12-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói thầu số 3: Cung cấp máy thổi khí và sửa chữa cơ sở thí nghiệm nuôi ngao mó
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Hồ Chí Minh City  
 
#1837158: (Gia hạn) 316-19/VT-ĐT: Mua sắm vật tư
Đăng ngày Posted:
12-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: 316-19/VT-ĐT: Mua sắm vật tư phục vụ gia công đường hơi tracing đỉnh bồn 20-V-101
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008