Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Dây chuyền sản xuất
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Dây chuyền sản xuất
 
#1894244: Gói thầu số 1 (thiết bị)
Đăng ngày Posted:
15-10-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi quốc tế gói thầu: Gói thầu số 1 (thiết bị): Đầu tư mới các cụm thiết bị trong dây chuyền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
#1894240: Gói thầu số 10: Cung cấp dịch vụ trung tu hệ thống bốc dỡ than
Đăng ngày Posted:
15-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 10: Cung cấp dịch vụ trung tu hệ thống bốc dỡ than
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Trà Vinh  
 
#1894235: Hệ thống dây chuyền cán C610
Đăng ngày Posted:
15-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước Hệ thống dây chuyền cán C610 (Số thông báo: 20191034073 - 00. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
#1890412: (Gia hạn) Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202
Đăng ngày Posted:
10-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202 và điện động lực cho toàn bộ công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1885030: (Gia hạn) Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202
Đăng ngày Posted:
04-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202 và điện động lực cho toàn bộ công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1884086: (Gia hạn) Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202
Đăng ngày Posted:
03-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202 và điện động lực cho toàn bộ công trình
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1873691: Cung cấp 01 Máy in cuộn Flexo 9 màu/2 mặt
Đăng ngày Posted:
23-9-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp 01 Máy in cuộn Flexo 9 màu/2 mặt
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Nghệ An  
 
#1872217: Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202
Đăng ngày Posted:
20-9-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị băng tải 201; 202
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Quảng Ninh  
 
#1870983: Mua sắm dây chuyền lạnh
Đăng ngày Posted:
19-9-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm dây chuyền lạnh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Đồng Nai  
 
#1869809: Gói thấu số 6 Mua hệ thống chiết xuất và cô đặc tuần hoàn chân không
Đăng ngày Posted:
18-9-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thấu số 6 Mua hệ thống chiết xuất và cô đặc tuần hoàn chân không
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Dây chuyền sản xuất tại Cao Bằng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Tenders, procurement updates
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008