Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1330972: Trang bị hệ thống Silent Roamer
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị hệ thống Silent Roamer "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1330969: Cung cấp khuôn hàn hóa nhiệt
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp khuôn hàn hóa nhiệt "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1330960: (Đính chính) Mua sắm máy biến áp lưu động năm 2017
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo đính chính tên gói thầu: Mua sắm máy biến áp lưu động năm 2017 "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Khánh Hoà  
 
#1330949: (Gia hạn) ADB-HNPC-TIA-G01 Trạm biến áp 110kV Tía: Cung cấp máy biến áp 110kV
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1330943: (Thay đổi) Cung cấp hệ thống vệ sinh hotline sử dụng nguồn
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo thay đổi thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu lần 4: Cung cấp hệ thống vệ sinh hotline
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1330938: (Đính chính) Mua thiết bị điều khiển mẻ Accuload III.net
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo đính chính thời gian thực hiện HĐ: Mua thiết bị điều khiển mẻ Accuload III.net
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1330932: (Gia hạn) Gói thầu số 9: Cung cấp máy ảnh phòng nổ
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 9: Cung cấp máy ảnh phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1330925: (Gia hạn) Gói thầu số 15: Mua sắm Thiết bị đóng cắt Tụ bù
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Gói thầu số 15: Mua sắm Thiết bị đóng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1330918: Dịch vụ phân tích số liệu phục vụ tối ưu theo chuyên đề
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Dịch vụ phân tích số liệu phục vụ tối ưu theo chuyên đề cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1330916: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%)
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Toàn bộ phần xây lắp + thiết bị (mới 100%), hạng mục hệ thống
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008