Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28989 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28989 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1897525: Thiết bị truyền hình lưu động
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết bị truyền hình lưu động (Số thông báo: 20191040352 - 00.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Vĩnh Long  
 
#1897522: Mua sắm Chống sét
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm Chống sét đường dây thông minh 35kV phục vụ công tác
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Yên Bái  
 
#1897519: Gói thầu số 36: Mua sắm dụng cụ Hotline năm 2019
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 36: Mua sắm dụng cụ Hotline năm 2019 (Số thông báo:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Tiền Giang  
 
#1897510: Mua khẩn vật tư
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua khẩn vật tư phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy hút
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Tĩnh  
 
#1897504: Mua sắm công cụ, dụng cụ
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm công cụ, dụng cụ phục vụ công tác sản xuất của Công ty
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1897500: Mua sắm VTTB
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ sửa chữa lưới điện trung, hạ thế TBA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nam  
 
#1897497: Cung cấp inverter, pin năng lượng mặt trời và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp inverter, pin năng lượng mặt trời và phụ kiện (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bình Phước  
 
#1897493: Gói thầu số 3: Mua cầu chì cắt tải
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 3: Mua cầu chì cắt tải phục vụ sản xuất kinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bắc Ninh  
 
#1897487: Gói thầu CHCTQM.22 2019 HH: cung cấp áp tô mát khối các loại
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu CHCTQM.22 2019 HH: Cung cấp áp tô mát khối các
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1897478: Cung cấp thiết bị kiểm nhiệt
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị kiểm nhiệt (Số thông báo: 20191042031 -
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Bình Thuận  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008