Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1373771: Gói thầu số 03: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 03: Cung cấp và vận chuyển VTTB nhất thứ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373767: Mua sắm thiết bị vật tư phục vụ công trình Cải tạo đường dây 35kv
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị vật tư phục vụ công trình Cải tạo đường dây 35kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373763: (Gói thầu số 3) Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: (Gói thầu số 3) Cung cấp và vận chuyển vật tư thiết bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373760: Gói thầu số 1: Trang bị dụng cụ đồ nghề, phương tiện an toàn
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 1: Trang bị dụng cụ đồ nghề, phương tiện an toàn, thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373754: Gói thầu số 116_2017-ĐTXD_MS_ĐTRR: Mua sắm phụ kiện phục vụ công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 116_2017-ĐTXD_MS_ĐTRR: Mua sắm phụ kiện phục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373752: Gói thầu 134_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR: Mua phụ kiện phục vụ công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 134_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR: Mua phụ kiện phục vụ công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373750: Gói thầu số 153_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua phụ kiện phục vụ công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 153_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua phụ kiện phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373747: Gói thầu 123_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua sắm phụ kiện phục vụ công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 123_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua sắm phụ kiện phục vụ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373745: Gói thầu 145_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua sắm phụ kiện các loại phục vụ công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 145_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua sắm phụ kiện các loại
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1373742: Gói thầu 115_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua sắm xà phục vụ công trình
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 115_2017_ĐTXD_MS_ĐTRR Mua sắm xà phục vụ công
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008