Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515806 Vietnam tenders
 
28998 members
Ðiện-điện tử viễn thông
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515806 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Ðiện-điện tử viễn thông
 
#1845119: (Gia hạn) Gói 8: Cung cấp và vận chuyển cách điện, cáp quang và phụ kiện
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu gói thầu: Gói 8: Cung cấp và vận chuyển cách điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Đà Nẵng  
 
#1845117: Thiết lập Call Center phục vụ công tác triển khai dịch vụ MNP
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thiết lập Call Center phục vụ công tác triển khai dịch vụ MNP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1845116: Trang bị bổ sung và thay thế điều hòa hỏng
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị bổ sung và thay thế điều hòa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1845115: MS 2019.11-CHCT - Mua thiết bị ghi chỉ số công tơ
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: MS 2019.11-CHCT - Mua thiết bị ghi chỉ số công tơ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
#1845097: (Hủy thầu) Gói 8 Dây dẫn
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói 8 Dây dẫn
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1845094: (Gia hạn) Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm máy điều hòa nhiệt độ năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Tiền Giang  
 
#1845088: (Đính chính) Mua sắm MBA
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm MBA
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Nam Định  
 
#1845086: (Gia hạn) Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp và lắp đặt máy phát điện
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hồ Chí Minh City  
 
#1845084: (Hủy thầu) Gói thầu số 9: Kiểm tra kim loại hệ thống áp lực Lò hơi số 10
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 9: Kiểm tra kim loại hệ thống áp lực Lò hơi
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Quảng Ninh  
 
#1845075: (Gia hạn) Trang bị Hệ thống tủ phân phối tại phòng máy tầng 7
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Trang bị Hệ thống tủ phân phối tại phòng máy
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Ðiện-điện tử viễn thông tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Production equipment, machines
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Electronic, IT, telecom
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008