Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1331419: UPS System supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Name of procurement package: Supplying of UPS System-CA TAM Oil Field Development Project (bidding
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1331418: Transformer supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package ADB – HNPC – TIA – G01: supply transformer 110kv of TIA 110kv transformer station for the
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1331412: Transformer supply-bid denial
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply mobile transformer truck. Funding source: Investment & Construction capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1331410: Switchgear supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 15: supply switchgear. MV power capacitor. Funding source: SPC. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331405: Standby materials and equipment supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 2: supply standby material and equipment ( electromechanical and electric system ) of Xekaman 1
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1331402: Spare parts for Solar Turbine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Name of procurement package: Spare parts for Solar Turbine under Vietsovpetro's Package VT-421/17-TIR
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1331396: Silent Roamer system supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply Silent Roamer system. Funding source: reinvestment and loan. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1331395: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply nonmetallic 144FO underground optical cable. Funding source; VNPT HCM city. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331390: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply optical cable and accessories for maintaining and switching for underground suspension network
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331389: Optical cable supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply optical cable 04FO for Tuyen Quang Telecom. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008