Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1374429: Materials and components supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply electronic material and components. Funding source: state budget . Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1374427: Module supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply module and transmission card. Funding source: production business. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1374425: MV aluminium cable supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 4: supply MV aluminium cable. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1374422: Meter boxes supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply meter boxes, clips, cable, circuit breakers. Funding source: production and business capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1374421: MCCB supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 02 2018: supply MCCB and lead wire. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1374419: Materials supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for supply materials for developing services of Hung Yen Telecom. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1374418: LV distribution cabinet supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 34 - 2017: supply LV distribution cabinet. Funding source: loan and basic depreciation. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374415: LV TIs supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 08: supply LV TIs. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Trung
Central
 
 
#1374413: LV, MV cables, conductors supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 4: supply LV, MV cables, conductors for the project of construction MV gridline in An Lao, Vinh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1374411: LV copper cable supply
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Bid for package 2: supply LV copper cable. Funding source: big repairing capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008