Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Electronic, IT, telecom
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Electronic, IT, telecom
 
#1415172: LV cubicles supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply LV cubicles. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1415170: Electric equipment and materials supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply electric equipment and materials. Funding source: production and business capital. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Nam
Southern
 
 
#1415169: Electric cables supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package VT03-2018: supply electric cables. Funding source: production and business capital. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415168: Clamps supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 25.MS.18: supply clamps, grounding system. Funding source: production and business capital.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415166: Battery and micro supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for supply battery and wire micro. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
#1415165: Aluminium cable supply
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Bid for package 24.MS.18: supply aluminium cable 24kV 150sqmm. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415057: Valves supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply valves. Funding source: production and business capital. Method of bidder selection: competitive
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hải Phòng  
 
#1415056: Temperature meters supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for package 2: supply meters for measuring temperature of jointers. Funding source: EVNNPT. Method of
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hà Nội  
 
#1415055: MV insulation supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for supply MV insulation for transformers 220kV of substations. Funding source: production and business
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415053: Materials supply
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Bid for package 2: supply materials for repairing turbine of generator. Funding source: big repairing capital. Method
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Electronic, IT, telecom tại Miền Bắc
Northern
 
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Ðiện-điện tử viễn thông
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008