Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1844775: Mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị y tế cho Bệnh viện Y học cổ truyền
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Tĩnh  
 
#1844773: Mua sắm trang thiết bị và vật tư thay thế
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị và vật tư thay thế
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844772: Thuốc generic, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc generic, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844771: Thuốc Generic, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Thuốc Generic, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844770: Gói số 1: Mua thuốc theo tên Biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 1: Mua thuốc theo tên Biệt dược gốc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844767: Gói số 2: Mua thuốc theo tên generic năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 2: Mua thuốc theo tên generic năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844766: Gói số 3: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 3: Mua thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu năm 2019
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844765: Hóa chất xét nghiệm
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Hóa chất xét nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844764: Gói số 5: Mua bông băng, hóa chất dùng ngoài và vật tư y tế tiêu hao năm 2019
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 5: Mua bông băng, hóa chất
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1844763: Vật tư tiêu hao
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Vật tư tiêu hao
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008