Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
18-10-2019
Home New Control Panel Login
 
  1566737 Vietnam tenders
 
28990 members
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1566737 DS Đấu Thầu
28990 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
 
#1897420: Cung cấp khí y tế
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cung cấp khí y tế (Số thông báo: 20191039359 - 00. Thời điểm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1897414: Gói thầu 1: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa năm 2019
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu 1: Mua sắm máy xét nghiệm sinh hóa năm 2019 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1897411: Gói thầu 2: Mua sắm máy chụp cắt lớp điện toán năm 2019
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu 2: Mua sắm máy chụp cắt lớp điện toán năm 2019 (Số
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1897406: Mua sắm hệ thống màn hình hiển thị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm hệ thống màn hình hiển thị tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Hà Nội  
 
#1897398: Gói thầu số 02: Sửa chữa trang thiết bị y tế
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 02: Sửa chữa trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Nghệ An  
 
#1897394: Gói thầu số 14 Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 14 Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1897386: Gói thầu số 14 Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 14 Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1897382: Gói thầu số 14 Mua sắm hóa chất, dụng cụ thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 13 Mua sắm hóa chất thí nghiệm (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1897378: Gói thầu số 13 Mua sắm hóa chất thí nghiệm
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Gói thầu số 13 Mua sắm hóa chất thí nghiệm (Số thông
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Thừa Thiên-Huế  
 
#1897373: Mua hóa chất tổng hợp cho Bệnh viện Phục hồi chức năng
Đăng ngày Posted:
17-10-2019
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Mua hóa chất tổng hợp cho Bệnh viện Phục hồi chức
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc tại Bình Dương  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Electronic, IT, telecom
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Medical instruments, chemicals
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008