Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Medical instruments, chemicals
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Medical instruments, chemicals
 
#1331335: Test kits supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package H02-421: supply AOZ Elisa test kit. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Cần Thơ  
 
#1331334: Syringes supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply syringes for Methadone centres. Funding source: state budget. Method of bidder selection:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Đà Nẵng  
 
#1331330: Oriental medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for supply orient medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: Competitive quotation .
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331327: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 2: supply patient medicine or equivalence. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331322: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 1: supply generic medicine. Funding source: state budget . Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331321: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 3: supply traditional medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331318: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 1: supply generic medicine. Funding source: state budget. Method of bidder selection: National
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331317: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 2: supply origin patient medicine or equivalence. Funding source: state budget. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331314: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 01: supply generic medicine at Northern area. Funding source: health insurance. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
#1331311: Medicine supply
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package 02: supply generic medicine at Central region. Funding source: health insurance. Method of bidder
Xem Tiếp   
Phân mục:   Procurement Medical instruments, chemicals tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Thiết bị y tế, hoá chất-thuốc
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008