Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 
21-8-2019
Home New Control Panel Login
 
  1515798 Vietnam tenders
 
28998 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1515798 DS Đấu Thầu
28998 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1845427: Mua sắm thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm thiết bị theo Đề án trang bị cho các trường mầm non
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Dương  
 
#1845422: Mua sắm dạy học
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dạy học ngoại ngữ bậc tiểu học, trung học cơ sở
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Nghệ An  
 
#1845416: Mua sắm dạy học
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm dạy học ngoại ngữ bậc tiểu học
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Nghệ An  
 
#1845414: Xây dựng phần mềm
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm gửi nhận văn bản trên internet
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Ninh Thuận  
 
#1845411: Mua sắm bàn ghế hội trường, phòng làm việc
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm bàn ghế hội trường, phòng làm việc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Kiên Giang  
 
#1845407: Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa và khai thác thông tin
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật, số hóa
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Trị  
 
#1845402: Gói thầu số 03 Mua sắm máy in A0
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 03 Mua sắm máy in A0
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Đồng Tháp  
 
#1845399: Gói thầu số 08: Thiết bị inox
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói thầu số 08: Thiết bị inox
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Vĩnh Long  
 
#1845383: Gói MS-06: Mua sắm doanh cụ, thiết bị Bảo tàng Hải quân
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói MS-06: Mua sắm doanh cụ, thiết bị Bảo tàng Hải quân
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Phòng  
 
#1845377: Gói MS-03: Mua sắm doanh cụ sinh hoạt, làm việc; trang thiết bị nhà ăn, bếp
Đăng ngày Posted:
20-8-2019
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói MS-03: Mua sắm doanh cụ sinh hoạt, làm việc
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hải Phòng  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008