Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
13-12-2017
Home New Control Panel Login
 
  1054711 Vietnam tenders
 
27964 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1054711 DS Đấu Thầu
27964 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1374044: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi mầm non ngoài trời cho các
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi mầm non ngoài trời cho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cao Bằng  
 
#1374040: Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường Mầm non
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời Đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các trường Mầm non
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cao Bằng  
 
#1374038: (Gia hạn) Mua sắm và lắp đặt hệ thống wifi
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm và lắp đặt hệ thống wifi gồm 11
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1374035: (Gia hạn) Cung cấp Nâng cấp bảo trì phần mềm quản lý thư viện
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp Nâng cấp bảo trì phần mềm
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1374032: (Đính chính) Mua sắm trang thiết bị, phần mềm
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo đính chính phương thức lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thết bị, phần mềm. Nội dung chính:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Phước  
 
#1374030: (Gia hạn) Thuê, mua dịch vụ tăng cường năng lực
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Thuê, mua dịch vụ tăng cường năng lực
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1374028: (Gia hạn) Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và học
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy và
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Vĩnh Phúc  
 
#1374023: (Gia hạn) Cung cấp thiết bị đồ gỗ Khu giảng đường Dãy F
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSYC và gia hạn thời điểm đóng thầu: Cung cấp thiết bị đồ gỗ Khu giảng đường
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Cần Thơ  
 
#1374019: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ cho Văn phòng Cục Thuế tỉnh Trà Vinh.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Trà Vinh  
 
#1374018: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc.
Đăng ngày Posted:
12-12-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các Chi cục Thuế trực thuộc Cục
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Vĩnh Phúc  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008