Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1331947: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chung cư thuỷ lợi 4
Đăng ngày Posted:
21-10-2017
Mời Chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp dịch vụ quản lý vận hành chung cư thuỷ lợi 4.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331234: Cung cấp học liệu cho sinh viên
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Cung cấp học liệu cho sinh viên Trường Đại học Mở thành phố
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331208: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Hiệu chỉnh và triển khai phần mềm tại huyện Nhà Bè. Thời
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331205: Trang bị dụng cụ tập luyện
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Trang bị dụng cụ tập luyện, thi đấu cho môn Bơi lội năm 2017.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331201: Xây dựng phần mềm, triển khai mở rộng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Xây dựng phần mềm, triển khai mở rộng ứng dụng công nghệ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331198: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị công nghệ thông tin. Thời gian
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331193: Gói số 08: Trang thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Gói số 08: Trang thiết bị văn phòng. Nội dung: Cung cấp trang thiết
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1331189: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị phổ thông 02 phòng phương
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1331188: Mua sắm, lắp đặt bàn ghế
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm, lắp đặt bàn ghế, bục giảng, rèm cửa 02 phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1331182: (Gia hạn) Thiết bị văn phòng
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Thông báo tiếp tục phát hành HSMT và gia hạn thời điểm đóng thầu lần 2: Thiết bị văn phòng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008