Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
19-2-2018
Home New Control Panel Login
 
  1094353 Vietnam tenders
 
28085 members
Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
Hà Nội Hồ Chí Minh City Hải Phòng Đà Nẵng Cần Thơ
Miền Bắc
Northern
Miền Trung
Central
Miền Nam
Southern
Nước ngoài
Outside Việt Nam
1094353 DS Đấu Thầu
28085 Thành Viên
 
Mời Đấu Thầu
Procurement
Mời tư vấn
Đấu giá cổ phần
Share issue offer
Consultant
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm
 
#1415211: Gói thầu số 01- Phôi Biên nhận thanh toán tiền điện
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Gói thầu số 01- Phôi Biên nhận thanh toán tiền điện"http://muasamcong.mpi.gov.vn. Số thông báo: 20180206759 - 00. Thờ
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Quảng Ngãi  
 
#1415110: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh năm 2018
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mua sắm trang thiết bị văn phòng phục vụ sản xuất kinh doanh
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1415109: Mẫu biểu kinh doanh
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mẫu biểu kinh doanh"http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bình Dương  
 
#1415108: Mua sắm thiết bị văn phòng phục vụ công tác Chuẩn bị sản xuất NMNĐ Vĩnh Tân 4
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước gói thầu: Cung cấp thiết bị văn phòng phục vụ công tác Chuẩn bị
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bà Rịa-Vũng Tàu  
 
#1415107: In phác đồ điều trị
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: In phác đồ điều trị "http://muasamcong.mpi.gov.vn. TBMT:
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415106: Mực in
Đăng ngày Posted:
13-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Mực in "http://muasamcong.mpi.gov.vn.
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hồ Chí Minh City  
 
#1415024: Xây dựng và phát hành sổ tay hướng dẫn thực hành nước sạch
Đăng ngày Posted:
12-2-2018
Mời chào hàng cạnh tranh trong nước gói thầu: Xây dựng và phát hành sổ tay
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1414222: (Điều chỉnh) Cung cấp Hệ thống lab mô phỏng phần cứng thời gian thực cùng
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Cung cấp Hệ thống lab mô phỏng
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1414219: (Điều chỉnh) Sản xuất các vật phẩm, tài liệu truyền thông
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Thông báo điều chỉnh thời gian phát hành HSMT và thời điểm đóng thầu: Sản xuất các vật phẩm, tài liệu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Hà Nội  
 
#1414214: Cung cấp thiết bị phân tích các chỉ tiêu sinh hóa cho phòng thí nghiệm môi trường
Đăng ngày Posted:
09-2-2018
Dự án: Đẩy mạnh đổ mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ” (Dự án FIRST)
Xem Tiếp   
Phân mục:   Mời Đấu Thầu Tin học-TB Văn Phòng-TB Giáo dục-Đo lường-Thí nghiệm tại Bắc Ninh  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Medical instruments, chemicals
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10   PHÍA SAU  Next Category
Office, lab & measuring equipment
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008